Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 26

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Filip Pavlík přidal komentář v Fliegerfaust (Luftfaust)
Nouze nutí k inovacím.
přidal komentář v Johann Fiedler
Upřesnění datumu úmrti: https://de.metapedia.org/wiki/Fiedler,_Johann...
Ryšák odpověděl na komentář #4785 v PzKpfw. V Panther
Tak boční pancíř měl ca 40-50 mm, to není zase tak málo. A určitě se snažili být čelem. Vývoj války je taky vedl spíš do...
přidal komentář v PzKpfw. V Panther
Panther je zajímavej především svým silným dělem a atraktrivním jménem, jinak je překynutý. Jak moc je častá krajina s d...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 23. 7. 2012 19:23 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: ARMÁDY SVĚTA

UNA - Ukrajinská národní armáda

Od prvních měsíců války Německa proti SSSR velké množství Ukrajinců (jak válečných zajatců, tak civilistů) vstoupilo do německé armády a sloužilo jako dobrovolníci v německých jednotkách nebo samostatných oddílech, jako byly třeba stavební prapory, strážní a protipartyzánské oddíly. V tvorbě těchto jednotek hrála velkou roli Organizace ukrajinských nacionalistů, která posílala na frontu nepočetné skupiny svých příslušníků, nazývané sbory a divizemi Ukrajinské národní armády. Na podzim 1943 byli všichni Ukrajinci, kteří sloužili v jednotkách Wehrmachtu a ve Schuma praporech, jmenováni vojáky Ukrajinské osvoboditelské armády (Українського визвольного війська - UVV). Toto jmenování se však ukázalo jako fikce, protože UVV neměla vlastní politické centrum, jakým byl v případě ROA "Ruský výbor" A.A.Vlasova. Až na samém konci války dostali Ukrajinci možnost postavit své ozbrojené síly se stejným statusem, jako měly například KONR. Za účasti A. Rosenberga byl 12.3.1945 ve Výmaru vytvořen Ukrajinský národní výbor, kterému předsedal generálporučík P. Šandruk a byla vytvořena Ukrajinská národní armáda (UNA). Příslušníky jeho štábu byli dr. Kubijovyč z Vojenského výboru, reprezentanti východní Ukrajiny a OUN-M (Organizace ukrajinských nacionalistů) a OUN-B. Náčelníkem štábu se stal plukovník Vyšnivsky a náčelníkem spojařů V. Serediuk. Dalšími generály byli O. Pavlenko a D. Bakun. V sestavě německých jednotek existovala v té době jedna ukrajinská divize, 14. Grenadier Division der Waffen-SS, přejmenovaná 25.4. na 1. divizi UNA (15.000 mužů). V Nimelu začalo formování 2. divize (nejdříve jako protitankové brigády) pod velením plukovníka P. Djačenka, v jejíž se stavě byli dobrovolníci z různých pomocných formací, dislokovaných v okolí Berlína. Dle příkazu generála Šandruka byla 22.2.1945 zformována z Ukrajinců, nacházejících se v jednotkách protipožární obrany Berlína zformována 2. divize v rekordě krátké době a skládala se z počátku z protitankové brigády Вільна Україна a brigády majora V. Pituleja (zformované také koncem února). Brigády byly v různých místech (v Niemecku a v Brandenburku), ale podléhaly jednomu veliteli, kterým byl plukovník Petr Djačenko. Po dokončení formování 2. divize, byla přesunuta na frontu do oblasti Glatca, kde se zúčastnila bojů se Sověty, poté byla přidána k Panzerkorps Hermann Göring. Brigáda byla nasazena v bojích u města Bautzen a očistila dálnici Bautzen-Dresden od nepřítele. V boji o Bautzen rozbili ukrajinští dělostřelci 17. pluk 7. polské divize, do zajetí padlo 300 mužů včetně velitele divize Lilevského. Brigáda prokázala vysokou bojeschopnost a mnozí důstojníci byli vyznamenáni Rytířským křížem, generál Djačenko ho obdržel přímo od velitele sboru. Brigáda byla lépe vyzbrojena ukořistěnou výzbrojí a dělostřelectvem a také motorizována. 5.5. Вrigáda padla do obklíčení spolu s dalšími německými jednotkami v oblasti Sudet a dlouhou dobu se bránila. nakonec byla téměř zničena a jen nevelké části se podařilo prorazit a vzdát se Spojencům. 5.4. byla zformována Výsadková brigáda Gruppe B v sestavě 2 praporů (400 mužů) pod velením plukovníka М. Bulby-Borovce (předchozí velitel Poleskoj seči a UNRA - Ukrajinské národně-revoluční armády). Na jaře 1945 se brigáda zúčastnila bojů. Měla podniknout výsadek na západní Ukrajině, připojit se k UPA a vést partyzánský boj proti Rudé armádě, ale pro nedostatek letounů se tento plán neuskutečnil. Obě divize byly převeleny do Čech a podřízeny Armee Gruppe Mitte. Zde se k nim připojila Brigáda svobodných kozáků (350 mužů) pod velením plukovníka Tereščenka. K UNA se připojil také ukrajinský záložní pluk v Dánsku (5.000 mužů) a dva pluky, vykonávající strážní službu v belgii a Holandsku (1.000 mužů). Protože bylo v jednotkách VS KONR mnoho Ukrajinců, vyzval Vlasov Šandruka ke vstupu do KONR a nabídnul mu místo svého prvního zástupce. Šandruk však odvětil, že Ukrajina si může vydobýt samostatnost jen v tom případě, že bude mít vlastní polní armádu.

Fallschirm Brigade Gruppe B

Výsadková brigáda byla součástí UNA a byla zformována na počátku února 1945 na rozkaz generála Pavlo Šandruka. Z německé strany jí podporoval Jagdverband Ost, kterému velel SS-Standartenführer Otto Skorzeny. Německou stranu reprezentoval major Aeuh a ukrajinskou sekci v Jagdverband Ost T. Bulba-Borovec (původní velitel UNRA – Ukrajinská národní revoluční armáda). Brigáda se skládala ze 400 mužů, bylo plánováno zvýšit tento počet na 5.000. Výcvik probíhal v Jaltburgundu. Na jaře 1945 se brigáda zúčastnila operace "Maiglockchen". Byl to výsadek na západní Ukrajině k podpoře UNRA a pokračování partyzánské války proti Rudé armádě, ale operace se nekonala pro nedostatek paliva pro letadla. Příslušníci Gruppe B nosili typické uniformy výsadkářů s odznaky UNA na čepicích. T. Bulba-Borovec nosil uniformu generála Wehrmachtu bez UNA distinkcí.

Panzerjäger Brigade "Vil'na Ukraina"

Protitanková brigáda "Vil'na Ukraina" (Svobodná Ukrajina) byla částí UNA (Ukrajinská národní armáda) a byla zformována 22.2.1945 se souhlasem generála Šandruka. Většina mužů v ní byla převzata z požárních jednotek v Berlíně, kde bylo 85% Ukrajinců, což bylo celkem asi 500 mužů. Zde byli většinou Ukrajinci ze sovětské armády a někteří z nich měli důstojnické hodnosti. Později přibyli další muži a personál brigády zvýšil svůj počet na 2.000. Výcvik začal 25.2.1945 a probíhal ve městě Nimek, 40 km západně od Berlína. Z rekrutů byly vytvořeny 3 panzerjaeger oddíly, kulometná, minometná a motocyklová četa. Složení brigády bylo stejné jako u dalších německých protitankových nebo výsadkových brigád. Generálmajor Petro Diačenko byl vybrán jako velitel brigády a major Volodymyr Hladyč jako náčelník štábu. Většina důstojníků byli ukrajinští důstojníci sovětské armády a policie. Po ukončení výcviku byla brigáda přesunuta na frontu do oblasti Glats, kde se stala částí německého Hermann Goring Korps. Bojovala v okolí města Bautzen a čistila od nepřátel dálnici Bautzen-Drážďany. V bitvě u Bautzenu odrazila brigáda 7. polskou divizi zformovanou Sověty, zničila 19. pluk a zajala 300 vojáků včetně velitele divize Lilevskiho. V této bitvě prokázala brigáda svoji zkušenost. Mnoho důstojníků bylo vyznamenáno Železným křížem a generál Diačenko byl osobně vyznamenán velitelem Korpsu, který se stal jeho přítelem. O té doby byla brigáda lépe vyzbrojena, ukořistěnými kulomety a děly a kompletně motorizována. 5.5.1945 brigáda byla zařazena do 1. divize UNA. Bohužel byla brigáda v té době obklíčena s jinými německými jednotkami v Sudetech a probojovávala se sovětskými pozicemi na Západ. Jen 30% mužů z brigády dosáhlo amerických pozic, ostatní byli zajati Sověty nebo padli.

nášivky UNAOznačení UNA: zleva nášivka UNA (kterou nosil jen P. Šandruk), trojzubec 1. divize, znak 2. divize a kříž 2. divize v dubnu 1945.

hodnostní označení UNA