Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 18

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Docela zajímavý článek, sic řeší dlouho zmiňovaná úskalí F-35 The US Air Force Quietly Admits the F-35 Is a Failure The...
Článek jsem upravil.
Ganelon - Komentář v Centauro II
Otázka je, co na na to řekne pár tisíc ruských tanků na východní frontě.
Chtělo by to článek doplnit fotkami a rozdělit na více odstavců, aby byl lepší a atraktivnější ke čtení.
Wildblood - Komentář v MI-24 HIND
Czech Air Force Mil Mi-24E Hind @ Sanicole Airshow

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 22. 7. 2012 15:55 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: JEDNOTKY

Chorvatské jednotky v německé armádě

Chorvatský policejní Regiment 1 - 5, Policejní protitanková rota Kroatien a Gendarmerie Division Kroatien

 

15.7.1943 byla podepsána dohoda mezi Chorvatskem a Německem, díky které byly vytvořeny Německo-chorvatské policejní jednotky (Deutsch-Kroatische Polizei) pod velením německé Polizei a SS. Velitelem se stal SS-Obergruppenführer Konstantine Kammerhofer a byly určeny pro vnitřní bezpečnostní službu. Původně byl zformován jeden regiment, který se skládal ze 2 battalionů, ale jejich síla rostla. Na jaře 1944 bylo zformováno již 15 battalionů organizovaných do 5 regimentů. Nesly název "Polizei Freiwilligen-Regiment" a čísla 1 - 5. 15 policejních battalionů neslo název Polizei-Freiwilligen-Bataillon 'Kroatien' a čísla 1 - 15. Počátkem roku 1945 bylo 12 těchto battalionů zformováno do "Gendarmerie Division Croatia", ale byla to divize jen na papíru, protože battaliony byly rozmístěny po celém Chorvatsku a nikdy nepůsobily spolu.

BdO (Befelshaber der Ordnungspolizei) v Záhřebu vytvořil v 12.1944 "Polizei Panzer-Jaeger Kompanie Kroatien", která byla samostatná. Celkem sloužilo 32.000 Chorvatů v německých policejních jednotkách, nikoliv jako frontové jednotky, ale pro vnitřní obranu Chorvatska.

 

Chorvatský námořní legion

Brzy po Paveličově výzvě chorvatským dobrovolníkům k boji na východní frontě z 2.7.1941, byla z důstojníků a mužů zformována Chorvatská námořní brigáda. Brigáda měla 343 příslušníků, z toho 23 důstojníků, 220 poddůstojníků a 100 námořníků. Zajímavostí je, že Itálie nepovolila Chorvatsku zformovat námořní síly na Jadranu a tak všichni nejlepší námořníci vstoupili do německých služeb. Italové též neměli problém zformovat Chorvatský legion sloužící na východní frontě. Krátce po zformování obdržela Brigáda název "Chorvatský námořní legion" (Hrvatska Pomorska Legija) a stal se částí Kriegsmarine. Prvním velitelem byl fregatní kapitán Andro Vrkljan. Později ho nahradil kapitán Stjepan Rumenovic. Legion byl poslán k výcviku do Varny na pobřeží Černého moře. Po příjezdu do Varny 17.7.1941 obdrželi Chorvati své uniformy a začali s výcvikem na německých minolovkách a ponorkách, na nichž měli v budoucnu sloužit. Výcvik se skládal z námořního výcviku na lodích, pěšího výcviku, spojovacího výcviku a výuky německého jazyka. Německý Admiral Schuster navštívil chorvatské námořníky během jejich výcviku v Bulharsku. Výcvik byl ukončen 22.9.1941 a ve stejný den byl Legion odeslán do SSSR, kam přijel 30.9.1941. Oficiální vojenský název pro Legion byl 23. Minesuch-Flottilla. Koncem 9.1941 byl Legion umístěn v Genisceku. Město bylo opevněno krátce po příchodu jednotky a námořníci vykonávali krátké hlídky podél pobřeží. Zpráva z této doby říká, že chorvatští námořníci byli "hladový po boji". Sovětský útok na Geniscek koncem roku 1941 byl odražen díky zásahu Luftwaffe. V té chvíli bránil město jen Legion, četa rumunské jízdy a malá německá posádka. Zimu strávili v bunkrech. Během této doby cestoval kapitán Vrkljan s německou inspekcí regionem. Inspekční tým bojoval jako pěchota v Theodosii během sovětského útoku. Během těchto zimních měsíců se Sověti snažili narušit morálku vojáků svrhováním letáků, které si mimo jiné dělaly žerty z Němců, že mají špatně Vánoce a pokoušeli se je přesvědčit, že jedině kapitulace jim zajistí dobrý zítřek. Všechny letáky končily provoláním "Dlouhý život Moskvě! Pryč s Hitlerem". Chorvati používali letáky pro zatápění v kamnech. Na počátku 4.1942 byl led v přístavu Geniscek konečně pryč a Chorvati se připravili na přesun z Genisceku. Získali zde tak dobrou pověst, že radnice pojmenovala jednu ulici jménem "Hrvatska". V dubnu byl led pryč a chorvatské lodě mohly vyplout na moře. Kolem přístavu byly položeny miny jako obrana proti sovětským útokům, ale bohužel se při pokládání min přihodila nehoda, bylo zabito 25 Chorvatů a zničeny 2 lodě. 25.5.1942 vyplula flotila z Genisceku. V 8.1942 byl Legion v Marinpoli. Legion měl v té době 31 MFK (Motorfischkuter) a 35 dalších motorových člunů. Včetně velitelské lodi "Tovaris" (ukořistěné od Sovětů) a dalších menších člunů měl Legion 130 lodí. Velitel Legionu velel kromě chorvatským námořníkům také 200 Němcům přiděleným Legionu. Německému kontingentu velel Plautz. Před Novým rokem 1942 předal Legion své lodě novým posádkám a odjel do Chorvatska. Poté byl poslán do Německa k dalšímu výcviku a poté zpět do Varny. V 10.1943 byl Legion přesunut do Terstu, kde byl přidělen na různé lodi Kriegsmarine, což byl jeho konec jako samostatné jednotky. Zajímavostí je, že během své služby na Krymu, v Azovském a Černém moři, Chorvati naverbovali několik bývalých sovětských námořníků z Ukrajiny. Někteří z nich dokonce předali své lodi Chorvatům! Chorvatská pobřežní baterie byla přidělena k Legionu v létě 1943. Chorvati nosili Kriegsmarine uniformy s chorvatským štítem na levém rameni. Pobřežní dělostřelci nosili německé uniformy v polní šedé se štítem.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

28.února 1436 – Sněm v Praze vyslechl posly Zikmunda Lucemburského a usnesl se vyslat posly k závěrečnému jednání s králem. Zikmund byl pak 14.8. 1436 v Jihlavě přijat za krále.

28.února 1621 – Slezsko se vzdalo císaři Ferdinandu II. Habsburskému, když saský kurfiřt slíbil, že zůstanou zachovány stavovské a náboženské svobody. Fridrich Falcký, který se po porážce v bitvě na Bílé hoře uchýlil do slezského města Vratislavi, musel odejít do Haagu.

28.února 1940 byla spuštěna na vodu britská bitevní loď HMS Duke of York.

Translate