Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 15

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 2. 8. 2016 7:00 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: Waffen-SS Kategorie: Všeobecné informace

Účast SS a dobrovolnických jednotek v bojích na Balkáně

Operace ALFA

Italská část ofenzívy Osy pod názvem operace "DINARA" proti osvobozeným územím ve střední Bosně. Spojená italsko-četnická operace s cílem zatlačit partyzány z hliníkových dolů kolem Mostaru a železnice Sarajevo - Mostar. Útok zahájil 5.10.1942 italský VI. sbor (4.000 mužů) a četnické sbory Trebinje, Nevesinje a Romanija (5.000 mužů), rozdělené do pěti kolon, koordinovaných se 7. a 15. pěším plukem Domobrany a podporované Regia Aeronautica. 8.10. zatlačily 29. prapor Bersaglieri a 2. prapor 94. pluku divize "Messina" jednotky 10. brigády Hercegovina NOVJ a dobyly Prozor. Brigáda byla roztažená na 60 kilometrech a nemohla zastavit postup sil Osy, které do 10.10. obsadily vesnice Sovici, Scit a Ravno, vesnice v horách Ljubusa, Vran, Paklina a Radusa, dosáhly linii Duvno-Sujica-Gornji Vakuf a navázaly kontakt s jednotkami NDH. Četnici prohledali celou oblast a vypálili mnoho vesnic. V oblasti Prozor bylo zavražděno 638 lidí a vypáleno 656 domů.

Operace BETA

Italská část ofenzívy Osy pod názvem operace "DINARA" proti osvobozeným územím ve střední Bosně. Útok byl zahájen 21.10.1942 částí italského XVIII. sboru, Ustaša Černého legionu a četnické divize Dinara ze směrů Kupres, Sujica, Duvno, Imotski, Sinj a Vrlika – celkem 12-14 praporů s cílem dobýt území kolem Livna. Zatímco 1. dalmatská brigáda a 3. partyzánský oddíl 4. operační zóny z Chorvatska úspěšně zastavily italské a četnické kolony, průlom byl proveden dvěma prapory Ustaši z Kupresu 3.10. přes nebráněné hory Cincar a Krug, které dobyly Livno a přinutily partyzány ke stažení přes pohoří Kamesnica a Glamoc. 26.10. začal na rozkaz Hlavního štábu NOP i DV třídenní protiútok 1. a 2. proletářské brigády a 4. brigády Krajina proti italské 12. pěší divizi 'Sassari' a četnické divizi Dinara. Pro špatné a pomalé přeskupení sil byl ztracen moment překvapení a útok selhal, ačkoliv Útočná skupina dobyla vesnici Strmica a prorazila vnější četnickou obranu Bosansko Grahova a způsobila značné ztráty italsko-četnické opevněné posádce.

Operace SCHWARZ

Složení jednotek Osy – 14.5.1943
7. SS Division Prinz Eugen – připravena pro přesun v oblasti Ljubuški, Široki Brijeg, kde byly převzaty pozice 373. Division

369. Infanterie Division

 

- Foča, Ustikolina, Goražde

369. Infanterie Regiment
369. Artillerie Regiment 2. Battalion
369. Panzerjäger Battalion 1. Kompanie
369. Pionier Battalion 2 roty
202. Panzer Battalion 3. Kompanie

369. Aufklärungs Battalion

 

Prijepolje, Bistirica

738. Regiment - Konjic 2. Battalion
3. Battalion
Další část divize severně od Trnova

Operace KLARA

Operace 114. Jäger Division a části 373. Infanterie Division 21. a 22.6.1943 v oblasti jižně od řeky Sava proti 1. sboru NOVH v oblasti Velika Kladusa, Cetingrad a Sunja.

Operace PAULA

Operace 8. až 19.7.1943 k neutralizaci partyzánských aktivit podél železnice Záhřeb – Bělehrad, které zesílily během května a června.

 • 100. Jäger Division
 • 114. Jäger Division
 • Část 373. Infanterie Division
 • Část 187. Reserve Division
 • 92. Grenadier Regiment (mot)

Operace HEU

Operace 10. až 15.8.1943 podniknutá 1. a 3. praporem 383. Regimentu, posílenými dalšími jednotkami 373. Infanterie Division. Byla obklíčena oblast západně od linie Kostajnica - Bosanski Novi, ale jen s malými výsledky.

Operace GEISERICH

Operace XV. Armee Korps 22. až 27.9.1943 s úkolem dobýt Split.

Operace WOLKENBRUCH

Po kapitulaci Itálie v září 1943 byly italské jednotky na slovinském a chorvatském pobřeží, v Istrii, Gorském Kotaru, Notranjsku a Dolenjsku odzbrojeny, bylo osvobozeno velké území a vytvořeno několik nových brigád a 18., 30. a 31. slovinská divize NOVJ. Německá spojovací linie mezi Itálií a údolím Sávy byla odříznuta. 19.9. vydalo OKH rozkaz veliteli Armee Gruppe B, polnímu maršálu Erwinu Rommelovi, potlačit povstání a zničit síly NOV i POJ v Gorském Kotaru, východním Slovinsku, Istrii a pobřeží Jaderského moře.

Složení jednotek Osy
posílený 1. Panzer Regiment z 1. SS Panzer Division "Adolf Hitler"
2 prapory z 19. SS Polizei Regiment
SS Battalion Karstjäger
Třetí fáze
14. SS Polizei Regiment
Čtvrtá fáze
Štáb 2. SS Panzer Korps a posádka německo-slovinské Domobrany v Lublani
1. SS Panzer Regiment, 1. SS Panzer Division "Adolf Hitler"
162. Turkestan Division 303. Turkestan Infanterie Regiment
314. Turkestan Infanterie Regiment
236. Turkestan Artillerie Regiment
Wehrmannschaft Battalion "Süd"
14. SS Polizei Regiment
posílený 19. SS Polizei Regiment
část 5. SS Panzer Division "Wiking"
část 11. SS Panzer Division "Nordland"
prapor slovinské Domobrany

Operace WILDSON

Operace zahájená 7.10.1943 42. Jäger Division v oblasti Zupanja a Cerna a 1. kozáckou jezdeckou divizí podél linie Gradiska - Otok - Sid - Kuzmina ve východní Bosně.

Operace ARNIN

Protipartyzánská operace 173. Reserve Infanterie Division a 1. kozácké jezdecké divize 14. - 17.10.1943 v regionu Fruska Gora.

Operace LANDSTURM

Operace provedená 7. SS Division Prinz Eugen v Makarské od Omisu k Ploce a Biokovu proti 26. dalmatské divizi v říjnu 1943.

Operace ZIPFEL

Operace 173. Reserve Infanterie Division a 1. kozácké jezdecké divize zahájená 23.10.1943 v oblasti řek Sáva a Bosut.

Operace TRAUFE

Ofenzíva zahájená proti 26. divizi Triglav.

Kampfgruppe Gervers SS Karstjäger Batalion
14. SS Polizei Regiment
19. SS Polizei Regiment

Operace KUGELBLITZ

Útok proti 2. sboru NOVJ v severní Černé Hoře a Sandžaku a 3. sboru NOVJ ve východní Bosně (2., 5., 17. a 27. divize), který selhal.

 • V. SS Gebirgs Korps
 • 7. SS Division Prinz Eugen
 • část 369. Infanterie Division
 • Četnici ze Sandžaku pod Lukačevičovým velením

Operace WOLF

Operace Wolf byla plánována ve třech fázích v oblasti Kordun, Banija, Turopolje a Pokuplje 7. – 29.12.1943 s cílem zničit jednotky NOVJ přerušující komunikace mezi údolím Sávy a Jaderským mořem. Operace byla namířena proti 4. sboru NOVJ. Celková síla NOVJ byla 13.000 mužů.

Německý plán byl rozdělen do tří fází:

 • Unternehmen Wolf, útok XV. Gebirgs Korps na Kordun, 5 dnů.
 • Unternehmen Panther, útok na Baniju, 7 dnů.
 • Unternehmen Weihnachtsmann, akce v Pokupje, 4 dny.

 

 • 1. kozácká jezdecká divize bez 2. brigády
 • 4 pěší prapory a dělostřelecký prapor z 373. Infanterie Division (2.500 mužů)
 • muslimská milice (1.000 mužů)
 • SS Kampfgruppe Mühlenkamp (1.465 mužů)
 • část 1. kozácká jezdecká divize
 • část 373. Infanterie Division

Zahajovací pozice pro operace byla podél linie Ogulin - Karlovac - Bosanska Krupa - Bosanski Novi a Kostajnica - Sisak - Petrinja - Glina.

Unternehmen Wolf

Němci zahájili operaci 7.12. postupem posíleného pluku z 371. Infanterie Division z Karlovace ve směru Vojnic - Vrginmost - Glina a druhý pluk stejné divize postupoval z Ogulinu přes Ostarije a Slunj na Veliku Kladusu s cílem zničit 8. divizi NOVJ a obklíčit Baniji. Němci také otevřeně zmiňovali potřebu zničit zásobovací základny 4. sboru NOVJ v této oblasti. Současně napadly 1. kozácká jezdecká divize a 373. Infanterie Division 7. divizi NOVJ podél linie Glina - Sunja - Bosanski Novi - Bosanska Krupa. Hlavní část 8. divize NOVJ však byla (selhání Abwehru) mimo obklíčení útočící 371. Infanterie Division, ale v cestě německého postupu prvního dne byl Kordunský partyzánský oddíl a část 2. brigády 8. divize NOVJ. 9.12. kolona pravého křídla 371. Infanterie Division dobyla Slunj a Veliku Kladusu a levé křídlo dobylo Vojnic 7.12. a Vrginmost 10.12. Do této chvíle probíhala operace podle plánu. 371. Infanterie Division zastavila čištění Petrovy Gory 11.12. a zrušila plánované vyčištění oblasti mezi Petrovou Gorou a Samaricou a přeskupila se v oblasti Glina 15.12. místo 11.12., jak bylo plánováno. V noci 9. - 10.12. byla 1. kozácká jezdecká divize napadena ve vesnicích Panjani, Majur a Stubljani 1. a 3. brigáda 7. divize NOVJ. 11.12. byly jejich útoky odraženy a byl zahájen útok na vesnici Grabostani.

Unternehmen Panther

Druhá fáze operace byla zahájena 12.12. postupem hlavní části 1. kozácké jezdecké divize z Petrinje, Kostajnice a Kozibrody a 373. Infanterie Division, části 2. stíhacího pluku Domobrany a muslimské milice:

- z linie Bosanski Novi – Gvozdansko na Samaricu

- z Otoky přes Buzimu an severovýchod

- z Cazinu na Veliku Kladusu.

Tento postup měl vést ve spolupráci s 371. Infanterie Division ke zničení 7. divize NOVJ a zničení její zásobovací základny v Samarici. Německý postup byl pomalý kvůli zničeným mostům a překážkám na cestách. Zvláště tvrdé boje probíhaly ve směru Bosanski Novi - Dvor na Uni - Beslinec. 16.12. zahájily síly 371. Infanterie Division postup z oblasti Glina na Zirovac a Samaricu, 7. divize NOVJ přesunula svoji hlavní část západně od silnice Glina - Klasnic - Zirovac. 17.12. Němci uzavřeli obklíčení kolem Samarice a zahájili vyčišťovací operaci. Ve stejný den začal a následující (18.12.) pokračoval ústup z Banije: 373. Infanterie Division se vrátila do svých kasáren v údolí řeky Una a 371. Infanterie Division a 1. kozácká jezdecká divize do oblasti Glina a Sisak. Tyto přesuny byly předehrou třetí fáze operace. Mezitím 8. divize NOVJ čistila oblast mezi Velikou Kladusou a Cazinem 22. a 23.12. se třemi brigádami a Cazinským partyzánským oddílem od menších posádek Domobrany a muslimské milice. Ačkoliv výsledky nebyly zanedbatelné, terén, který byl dva týdny prostorem ofenzívy, byl opět obsazen partyzány. V noci 18. – 19.12. Turopoljsko-posavinský partyzánský oddíl napadl vesnici Sopnica, zajal posádku a zničil sklad s leteckými bombami a municí pro protiletadlová děla. Část oddílu s 28. divizí NOVJ napadla úspěšně letiště Kurilovec u Záhřebu. Současně na rozkaz Hlavního štábu k ulehčení tlaku na 4. sbor NOVJ, jednotky 13. a 18. divize NOVJ zaútočily na Ustašu ve Vrbovsku 15.12., tvrdé boje trvaly do 23.12., kdy Ustaša ustoupila do Ogulinu.

Unternehmen Weihnachtsmann

Třetí fáze operace byla zahájena 26.12. Posílený pluk 1. kozácké divize zahájil postup z oblasti Sisak ve směru vesnic Letovanic - Poljanek - Gajec. Kampfgruppe z 371. Infanterie Division postupovala ve směru Glina - Stari Farkasic - Hotnja - Gladovec, druhá skupina této divize postupovala ve směru Glina - Pokupsko - Cerje - Gradac. Cílem bylo zničení 28. divize NOVJ a jednotek sektoru Zumberak-Pokupsko v oblasti Turopolje a Posavina, které neustále pronikaly na železnice Záhřeb - Karlovac a Záhřeb - Sisak a na letiště jižně od Záhřebu. Také bylo cílem zničit sklady NOVJ v oblasti mezi řekami Sáva a Kupa. Paralelně s těmito akcemi část 371. Infanterie Division a 1. sektor zahájily postup z Karlovace přes Donje Kupcine na Gradac, aby zabránily ústupu jednotek NOVJ přes řeku Kupa na jih. Aby předešla obklíčení, překročila 28. divize NOVJ řeku Sáva v noci 28. – 29.12. a ustoupila na Moslavinu. Jednotky sektoru Žumberak-Posavina se přesunuly do Žumberaku. Následující německá akce nenašla nic, po prohledání terénu mezi Sávou a Kupou byla operace zastavena večer 29.12. (po zprávě o ústupu hlavních sil NOVJ). Tvrdou cenu zaplatili civilisté, velké množství zásob bylo zničeno nebo zkonfiskováno.

Ztráty
Mrtvých Raněných Pohřešovaných
Němci 91 332 40
4. sbor NOVJ 81 215

Operace SCHNEESTURM

První z operací provedených V. SS Gebirgs Korps, měla za úkol zničit partyzánské jednotky ve východní Bosně. Během operace ztratili partyzáni 9.000 a tak tato perace okamžitě pokračovala a do konce prosince stála partyzány dalších 2.000 mužů. Přesto však hlavní partyzánské jednotky nebyly zničeny a Titova NOVJ zůstala efektivní bojovou silou.

Operace ADLER II

Útok 114. Jäger a 392. Infanterie Division na partyzány držené území po italské kapitulaci – chorvatské pobřeží, Lika a Gorski Kotar. Operace byla plánována na konec prosince 1943, ale začala 13.1.1944 po příchodu 392. Division do oblasti Záhřeb, Karlovac a Ogulin, která zahájila postup na Delnici a Senj, kde se měla spojit se 114. Division postupující z Dalmácie přes Liku via Gospic - Otocac - Senj v bojích proti 13. (Primorsko-goranské), 19. Dalmatské a 35. Lika divizi a Operačnímu štábu Lika.

Operace KAMMERJÄGER

V březnu 1944 se 2. proletářská a 5. útočná divize NOVJ přesouvaly ze Sandžaku do Srbska. Jejich úkolem bylo překročit Ibar a Kopanik do jihovýchodního Srbska, kde se měly spojit s místními jednotkami NOV a POJ, zvětšit a lépe zorganizovat jednotky NOP v Srbsku a rozšířit odpor po celém Srbsku. Setkaly se se silným odporem německých, bulharských, srbských a četnických sil a byly přinuceny obrátit se na severozápad. Po dvou měsících těžkých bojů a velkých ztrát byly obě divize staženy zpět do Sandžaku.

Operace WEGWEISER

10. – 13.3.1944 byla cílem operace část oblasti Syrmia držená partyzány, kde byla neustále narušována železnice Záhřeb-Bělehrad v lesích kolem Bosutu a vesnicích u řeky Sávy. Tato operace byla také zkouškou ohněm pro nově zformovanou 13. Waffen-Gebirgs Division der SS Handschar.

Kampfgruppe 1 13. Artillerie Regiment, 13. SS Division
Aufklärungs Abteilung
Kampfgruppe 2 28. Regiment, 13. SS Division
Artillerie Battalion
Kampfgruppe 3 27. Regiment, 13. SS Division
Artillerie Battalion
Pionier Kompanie

Operace SAVA

Začala 15.3.1945 jako část operace WEGWEISER s cílem vyhnat partyzány ze Semberije. 27. Regiment, 13. SS Division překročil Sávu u Srijemské Raci a dobyl Bijeljinu 17.3. v poledne.

Operace DACHSTEIN

Protipartyzánská operace ve Slovinsku v sektoru Crni Vrh - Idrija - Vodice - Visnje - Col - Zagolic - Krizna gora s úkolem zajistit doly v Idriji.

 • SS Karstjäger Battalion
 • 3. Battalion, 15. SS Polizei Regiment

Operace OSTEREI

Operace byla nařízena k vyčištění pohoří Majevica. Začala 12.4.1944 ve 3.00, 27. SS Regiment okamžitě dobyl Janju a přes Donju Trnavu dosáhl dolu Ugljevik. Zde se II./27. SS zapojil do bojů, které trvaly do následujícího večera a hlásil 106 mrtvých a 45 zaajtých nepřátel. 13. SS Aufklärungs Abteilung se spojil s 1. horskou brigádou Domobrany na západních svazích Majevice. 28. SS Regiment překročil Mackovac a po bojích u Priboje zatlačil 38. divizi na jih. 3. sbor NOVJ se rozhodnul stáhnout 16. a 36. divizi z Majevice na jih do oblasti Birac a Srebrenice a zanechat 38. divizi na Majevici, ale 20.6. se musela 38. divize stáhnout na Birac s 200 raněnými.

Operace MAIBAUM

Operace 7. SS a 13. SS Division (V. SS Gebirgs Korps) s cílem zničit 16., 17. a 36. divizi 3. sboru NOVJ, který se pokoušel překročit Drinu z Bosny do Srbska na rozkaz Tita. Zvýšení partyzánské radiokomunikace spolu s prolomením kódů německou rozvědkou varovalo německé velitele a pomohlo jim naplánovat útok proti postupu.

Operace MORGENSTERN

7.5. – 16.5.1944 v oblasti západně a jihozápadně od Bihače pro vyčištění Krbavy.

část 373. Infanterie Division 383. Regiment I. Battalion
III. Battalion
373. Aufklärungs Battalion
část 392. Infanterie Division
 • 500. SS Falschirmjäger Battalion posílený dvěma rotami 1. Fallschirmjäger Regiment, četou z Division Brandenburg, skupinou četniků a Sonder Abteilung Zawadil
 • Kampfgruppe 373. Infanterie Division
 • Kampfgruppe 373. Infanterie Division (Battalion)
 • 13. SS Regiment
 • Aufklärungs Abteilung 7. SS Gebirgs Division ''Prinz Eugen''
 • 105. SS Aufklärungs Battalion
 • Posílený Aufklärungs Battalion 369. Infanterie Division
 • Kampfgruppe 7. SS Gebirgs Division ''Prinz Eugen''
 • Bosenské Krajiski četnické sbory
 • 1. bosenský sbor Gavrilo Princip
 • 501. dinarský četnický sbor
 • 502. dinarský četnický sbor

Operace VOLLMOND

Další operace založená na zprávách rozvědky z rozluštěných rádiových zpráv partyzánů. Přikázána velitelem 13. SS Division, SS-Gruppenführer Karl-Gustavem Sauberzweigem, s cílem zablokovat partyzánské síly postupující severně přes Majevicu, Posavinu a Semberiju. Útok měl začít 8.6.1944 ve 3.45. 1. a 2. Battalion, 27. SS Regiment měl zaútočit jižně přes Visoku Glavu a Jasenicu s podporem 2. Batterie z Donja Trnova. 1. Battalion, 28. SS Regiment měl držet výšiny kolem Priboje kryt 6. a 7. Batterie a po zahájení útoku se spojit s 4. Battalionem 28. SS Regimentu, který byl v Lopare. Plán měl přinutit partyzány obejít Lopare a Priboj. I./28. SS byl tvořen novými rekruty z oblastí Posavina a Majevica s téměř nulovým výcvikem. Útok zahájila 1. brigáda 16. divize NOVJ ve 14.00 8.6., 4. a 5. prapor útočily na I./28. SS. Po hodině bojů se do útoku zapojila 2. brigáda 16. divize. Po operaci hlásil SS-Gruppenführer Sauberzweig 3.000 mrtvých partyzánů, některé německé zprávy hlásili 1.586 mrtvých partyzánů proti 205 mrtvým, 528 raněným a 89 pohřešovaným z 13. SS Division. 16. divize NOVJ hlásila 230 mrtvých a zraněných a 30 zajatých nepřátel, kdežto 1. a 2. brigáda měla 57 mrtvých, 174 raněných a 26 pohřešovaných. Protiútok II./28. SS Regiment zabránil 16. divizi dokončit svůj úspěch a tak jen ukořistila 60 pušek, 6 MG-42 a 2 Bergmann M-34, 1 minomet, 13 pistolí, atd a zničila 6 houfnik, několik aut a motocyklů.

Operace BIENENHAUS

Ofenzíva proti Moslavině, 1. horská brigáda a 1. kozácká divize proti 33. divizi NOVJ.

BIENENHAUS I

Proti 33. divizi v oblasti Cazma. Zahájena 25.6., ukončena 27.6.1944 po ústupu 33. divize.

BIENENHAUS II

Po přeskupení byla zahájena 29.6. v oblasti Ivanic-Grad. Byla ukončena po neúspěchu již 30.6.

Operace BLITZ

Operace 42. Jäger Division s 1. kozáckou divizí 26.6. – 5.7.1944 v oblasti Dakovo, Našice a Pleternica.

Operace TRUMPF

Byla zahájena v červenci 1944 proti nově zformované 21., 22., 24. a 25. srbské divizi (8.000 vojáků) NOVJ v jižním Srbsku, oblasti Kopanik, Jastrepca, Toplica a Jablanica s úkolem neutralizovat je jako protivníka sil Osy ve středním a severním Srbsku a zabránit jim ve spojení s Operační skupinou divizí NOVJ, která se pokoušela prorazit do Srbska. Byla to spojená operace německých, bulharských, srbských proněmeckých a elitních četnických jednotek, kterým velel major Radoslav Račić. Četnické jednotky, včetně místní skupiny Rasina-Kopanik vytvořily Útočný sbor, který vedl podplukovník Dragutin Keserović, o síle 10.000 mužů. Koordinaci mezi Němci a četniky zajišťoval major Weyel a Němci dodali četnikům munici a některé zbraně. Celková síla jednotek Osy byla 80.000 vojáků.

Operace FLIEGENFÄNGER

Místní operace 27. SS Regimentu, 13. SS Division, který zaútočil z Majevice a dobyl partyzánské letiště Osmaci 14.7.1944.

Operace DRAUFGÄNGER

Útok 2. útočného sboru NOVJ v oblasti Andrijevice 18. až 26.7.1944, preventivní průlom Operační skupiny divizí do Srbska. 21. SS Division Skenderbeg a další jednotky utrpěly během operace těžké ztráty.

Jednotky Osy
21. SS Division 'Skanderbeg'
14. SS Regiment, 7. SS Division 'Prinz Eugen'
Kampfgruppe Bendl
Kampfgruppe Kremlper
Kampfgruppe Stripel
5. SS Polizei Regiment
Četnici

Operace HACKFLEISCH

Protipartyzánská operace proti oblasti Kladanj - Vlasenica - Sokolac - Olovo. 7. SS spolu s I./28 a II./27. z 13. SS Division zahájila postup 3.8. z Varese, Ribinice a Kladanje. 3. sbor NOVJ ustoupil přes Srebrenicu, kdežto 12. sbor přes Focu a zde se pokusil neúspěšně překročit řeku Drinu. Ačkoliv obklíčení bylo úspěšné, podařilo se jednotkám NOVJ uniknout.

Operace WOLFSHÖLLE

Operace 369. Infanterie Division na poloostrově Peljesac 18. - 20.8.1944.

Bělehradská operace

Armee Gruppe Felber

Korpsgruppe Schneckenburger
18. SS Polizei Regiment 181. SS Polizei Battalion
182. SS Polizei Battalion
183. SS Polizei Battalion
Ersatz Battalion, 7. SS Division
Srbská státní garda
Srbský dobrovolnický sbor
Ruský obranný sbor
Korpsgruppe Stern
738. Turkmenisch Battalion
prapor 88 mm, 4. SS Polizei Division

Kosovska operacija

Závěrečná operace k osvobození Kosova a Metohije, 15.10. – 20.11.1944, které se zúčastnily 24. a 26. divize NOVJ, 1., 2., 3., 4. a 5. kosovo-metohijská brigáda, 3. a 5. brigáda Lidově osvobozenecké armády Albánie a část 2. bulharské armády proti německým jednotkám Armee Gruppe E, ustupujícím z Řecka.

Kampfgruppe Skenderbeg

7.000 vojáků

část 21. SS Gebirgs Division Skanderbeg'
4.000 německých námořníků z Řecka

Batinska operacija

Batinská operace byla útočnou akcí 57. armády 3. ukrajinského frontu Rudé armády a 51. divize 12. sboru NOVJ proti LXVIII. Armee Korps, 6. – 29.11.1944 na Dunaji v oblasti Batina a Apatin k osvobození Baranji a průlomu k Drávě z Osijeku k Donji Miholjaci.

31. SS Grenadier Division – držela frontu z Batiny do Baji

 

14.000 vojáků, z toho 8.000 nevyzbrojeno

pluk srbských kolaborantských jednotek (Nedićevci)
Posily 12. – 29.11.
13. SS Aufklärungs Battalion – z rozpuštěné 13. SS Division Handschar, která se přesouvala z východní Bosny k řece Drávě
505. SS Artillerie Battalion

Kninska operacija

Operace 8. sboru NOVJ 26.11. – 4.12.1944 s úkolem zničit německé a četnické jednotky v oblasti Knin. Obranu Kninu zajišťovalo 8.000 Němců (264. a. 373. Infanterie Division) a 4.500 četniků. Po ztrátě Dalmácie, rozhodnul se štáb XV. Gebirgs Korps (který byl umístěn v Kninu a později se přesunul do Ostrožace u Bihaće) držet Knin za každou cenu. Německé jednotky dostaly rozkaz držet Knin do posledního muže a zastavit postup 8. sboru Likou a Bosnou. Knin byl strategický objekt v obranných plánech OKW k ochraně jižní části fronty od Syrmie přes Sarajevo a Mostar. Během operace ukořistil 8. sbor velké množství dělostřelectva a další materiál. 264. Infanterie Division byla zcela zničena a vymazána ze seznamů OKW. 373. Infanterie Division utrpěla těžké ztráty a byla reorganizována. 847. Infanterie Regiment nebyl dále způsobilý k boji. Většina četniků byla zatlačana na sever a s pomocí německých jednotek se přesunula do oblasti Karlovac. Celkové německé a četnické ztráty byly 6.555 mrtvých a raněných a 4.258 zajatých. Ztráty 8. sboru NOVJ byly 3.004 mrtvých a zraněných 125 pohřešovaných.

 • 373. Infanterie Division (kroat.)
 • 847. Infanterie Regiment, 392. Infanterie Division (kroat.) – od 29.11.
 • Četnické jednotky pod velením popa Dujiče – 4.500 četniků.

Operace HEUSCHOBER

Operace 370. Regimentu, 369. Infanterie Division s cílem dobýt výšiny kolem vesnice Lise, důležitého opěrného bodu při obraně Mostaru. Byla zahájena 19.12.1944, partyzáni ztratili pahorky Jara a Biogradica. Operace byla testem pro nově zformované jednotky a po úspěchu byla zahájena operace MARS.

Operace MARS

Po úspěchu operace HEUSCHOBER byla naplánována ambicioznější operace proti silám NOVJ v oblasti jihozápadně od vesnice Kocerina na 21.12.1944. 370. Regiment z 369. Infanterie Division spolu s 9. Ustaša brigádou a rotou milice Ustaša zatlačil 13. dalmatskou brigádu z 9. divize a 10. hercegovinskou brigádu z 29. divize zpět za linii u Kocerinu. Ve stejnou dobu 2. Battalion z 370. Regimentu postoupil na Buhovo.

Operace SCHLAGETER

Útok 1. a 3. Battalionu, 370. Regiment na pozice NOVJ u Lise 23.1.1945. Němci zajali 27 mužů, ukořistili 16 kulometů a další výzbroj. Byli zabiti také dva velitelé partyzánských praporů.

Operace BURA

Velká operace zahájená 370. Regimentem a 369. Artillerie Abteilungem z 369. Infanterie Division spolu s jednotkami NDH 9. horské divize 27. – 29.1.1945. Z Mostaru a Siroki Brijegu (Lestica) přes Citluk a Capljinu na Ljubusko a Metkovic. Byly ukořistěny tři mosty přes Neretvu u Capljiny, Gabela a Metkovic byly vypáleny a bylo odříznuto spojení NOVJ východ-západ. Po zničení mostů byl Metkovic opuštěn a jednotky staženy do Capljiny.

Jednotky Osy

Kampfgruppe Becker

 

Major Becker

369. Infanterie Division 370. Regiment Regiment HQ
I. Battalion
III. Battalion
369. Artillerie Regiment 2 prapory

Mostarska operacija

Mostar strážil levé křídlo Armee Gruppe E ustupující ze Srbska a Černé hory přes Sarajevo na sever podél řeky Bosna k Slavonskému Brodu.

Všechny jednotky pod velením štábu 369. Infanterie Division
369. Infanterie Division 369. Grenadier Regiment
370. Grenadier Regiment
359. Regiment, 181. Infanterie Division
369. Artillerie Regiment
649. Artillerie Regiment
Panzerabwehr Battalion
Pionier Battalion
369. Aufklärungs Battalion
Nachrichten Battalion
2 Festungs Battaliony
49. CCNN Legion San Marco
Dělostřelecká skupina Lice
Zbytky četnického sboru Nevesinje,
500 četniků v oblasti Zijemnje-Ćesim
Mostar brigáda
Nevesinje brigáda
Konjic brigáda

Operace RÜBEZAHL

RÜBEZAHL III

Další ofenzíva s cílem zatlačit partyzány od Terstu. Zahájena 3.3.1945.

Kampfgruppe Zuschneid

 

4 – 5.000 vojáků

3 SS Polizei prapory
2 prapory 1. srbského dobrovolnického sboru
ruský prapor

Kampfgruppe Kesterman

 

2.500 vojáků

2 prapory 730. Infanterie Regiment
rota, 3. Battalion, 10. SS Polizei Regiment

Operace WALDTEUFEL

Operace německého LXXXXI. Armee Korps 6. – 23.3.1945 jako část německé ofenzívy v Maďarsku. 11. Luftwaffe Feld Division překročila Drávu u Valpova a spolu s 1. kozáckou jezdeckou divizí postupovala na Bolman a Torjanci. U Donji Miholjac překročily 104. a 297. Infanterie Division Drávu do Maďarska a způsobily těžké ztráty bulharské 1. armádě. Protiútok jugoslávské 3. armády zatlačil 1. kozáckou a 11. Luftwaffe divizi zpět přes Drávu, stejně jako protiútok 3. ukrajinského frontu 104. a 297. divizi.

Operace FRÜHLINGSANFANG

19.3.1945 začala největší německá ofenzíva v oblasti Primorska a Gorenjska (Slovinsko). Byla rozdělena do dvou částí. V první části pod názvem FRÜHLINGSANFANG zaútočili Němci s 15.000 muži, soustředěných z různých míst a jednotek a také různých národností - Němci, Rakušané, Italové, Řekové, slovinští domobranci, Srbové ze Státní gardy a četnici a dokonce jednotky ROA. Němci okamžitě obklíčili partyzány v síle 2.500 mužů. První část ofenzívy je pravděpodobně nejznámější díky zločinům, spáchaných na zajatých partyzánech štábem 13. SS Polizei Regiment v Porezenu. Druhá část nesla název WINTERENDE.

 

15.000 vojáků

Adriatic Küstenland
Odilo Globocnik

 

Wehrkreis XVIII
Ervin Rösener

------

10. SS Polizei Regiment
3. Battalion, 15. SS Polizei Regiment
2 prapory, 1. srbský dobrovolnický sbor
28. SS Polizei Regiment
Poddůstojnická škola SS Lublaň
Ruské a řecké proněmecké jednotky
2. prapor Domobrany z Rakeky
Roty posádek Domobrany - 563 vojáků 43. rota ze St. Josta
44. rota ze Sv. Tri kralja
45. rota z Logatece
46. rota z Hotedrsice
72. rota
Četnici
13. SS Polizei Regiment
17. SS Polizei Regiment

Operace WINTERENDE

Druhá část ofenzívy nesla název WINTERENDE a jejím cílem bylo vyčištění střední části slovinského pobřeží. Byla zahájena také 19.3., ale Němci ji omezili na blokování hlavní části 9. sboru NOVJ v oblasti Trnovska. Této části ofenzívy se zúčastnilo 23.000 vojáků Osy. Ofenzíva skončila 6.4.1945, kdy měl 9. sbor NOVJ jen 1.500 bojeschopných mužů.

Riječka operacija

Boje 16.4. – 7.5.1945 mezi jednotkami 4. armády JA a německým LXXXXVII. Korps v oblasti hor Snežnik-Rijeka-Ilirska Bistrica. Od 14.4. postupovala 4. armáda z linie Crikvenica-Lič-Fužine-Delnice na Rijeku a Terst a v těžkých bojích během 22 dnů osvobodila Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, Opatiju, Labin, Buzet, Rijeku, Pulu, Pazin, Umag, Ilirsku Bistricu, ostrovy Cres, Lošinj a Krk. Konečně bylo osvobozeno chorvatské pobřeží a Istrie. Německý sbor byl obklíčen v oblasti Ilirska Bistrica, kde kapituloval 7.5. 16.000 vojáků včetně tří generálů bylo zajato. Oblast Ilirska Bistrica-Klana-Rijeka bránilo 6 německých, 4 italské a 2 NDH prapory, pluk SVC a četnická Dinárská divize, oblast Postojna-Milje-Trieste-Monfalcone-St.Peter 188. Gebirgs Division, německé a italské posádky, dva pluky SVC a 150 pobřežních a protiletadlových děl.

 

Přidat komentář
 • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

7.prosince 1941 zaútočili -japonci na Pearl Harbor

7.prosince 1383 – zemřel Václav Lucemburský, nevlastní mladší bratr Karla IV., vévoda lucemburský

7.prosince 1741 – Bavorský kurfiřt Karel Albrecht, který neuznával pragmatickou sankci a sám si činil nároky na habsburské dědictví, se prohlásil v Praze českým králem.

Translate