ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 7. 10. 2012 19:39 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: Waffen-SS Kategorie: Divize Waffen-SS

29. Waffen Grenadier Division der SS (italienische Nr. 1)

29. Waffen Grenadier Division der SS (italienische Nr. 1)

Italienische-Freiwilligen-Legion 3.1944
1. Sturmbrigade Italienische Freiwilligen-Legion 3.1944 – 7.9.1944
Prima Brigata d'Assalto della Legione SS Italiana
1. Italienische Freiwilligen-Sturmbrigade Milizia Armata)
Waffen-Grenadier Brigade der SS (italienische Nr.1) 7.9.1944 – 3.1945
29. Waffen Grenadier Division der SS (italienische Nr.1) 3.1945 – 5.1945

Velitel

SS-Obergruppenführer Karl Wolff 3.1944 – 1944
SS-Brigadeführer Peter Hansen 1944 – 10.1944
SS-Brigadeführer Gustav Lombard 10.1944 – 11.1944
SS-Standartenführer Constantin Heldmann 11.1944 – 1945
SS-Oberführer Erwin Tzschoppe 1945 – 4.1945

Náčelník štábu

SS-Sturmbannführer Georg Buchholz ? – 3.1945
SS-Hauptsturmführer Schneider 3.1945 – 4.1945

Když italský král změnil strany a uvěznil Mussoliniho v Gran Sassu v roce 1943, byla v italské armádě ještě řada fašistů, kteří nechtěli kapitulovat a byli připraveni na boj proti Spojencům. Němci začali rekrutovat tyto dobrovolníky (někteří z nich sloužili již ve Španělsku, Řecku, Libyi a na východní frontě). Tato nová jednotka začala být formována a cvičena v Drážďanech. Název této nové formace byl "Legione SS delle Milizia Armata" - Milizia Armata byly Mussoliniho černé košile. Krátce poté byl název změněn na SS Italienische Sturmbrigade a velitelem se stal SS-Brigadeführer Peter Hansen, generálním inspektorem generál Manelli, který předtím sloužil v italské armádě. Ačkoliv byla jednotka zformována pod Waffen-SS, Himmler nedůvěřoval Italům a nebral je jako část Waffen-SS a proto nenosili runy SS na svých italských uniformách, ale měli červené límcové výložky. Vojáci nenosili orlici Waffen-SS, ale emblém Italské sociální republiky (kterou vedl Mussolini po osvobození z Gran Sassa). Helmy byly standardní italské s runami SS nebo M-1943 s italskými a německými insigniemi. Zbraně byly německé i italské. První akcí se jednotka zúčastnila u Anzia, kde se 2. Battalion (1. italienische SS infanterie Regiment) pod velením SS-Obersturmbannführera Delgi Oddiho (dříve podplukovník černých košil) utkal s U.S. Army. 650 mužů této jednotky zajalo několik Američanů a ukořistili jejich zbraně, jako např. samopaly Thompson. Američané neprolomili italské pozice a 2. Battalion zde bojoval do 5.6.1944, kdy byl vystřídán dalšími italskými BSI jednotkami. Během těžkých bojů přežilo jen 146 mužů a za jejich statečnost jim bylo uděleno 29 Železných křížů. Štáb BSI udělil 10 Stříbrných medailí (italský ekvivalent Železného kříže) a 57 mužů a poddůstojníků bylo povýšeno do vyšších hodností. 3.5.1944 Himmler rozkázal, aby se díky své statečnosti stali Italové součástí Waffen-SS. 15.6.1944 Himmler přidělil italským SS černé límcové výložky a 7.9.1944 změnil jejich název na 1. Waffen Grenadier Brigade der SS Italien. Jednotka byla dvakrát zmíněna v hlášení 76. Armee Korps a Mussolini předával Stříbrné medaile s následujícími slovy: "...velký vzor důvěry a lásky k vlasti. Vzdorují s nezkrotnou houževnatostí a statečností v boji po mnoho dnů a píší svojí krví jednu z nejslavnějších stránek historie!"

http://galerie.vojsko.net/displayimage.php?pid=18234Vlajky 2. Infanterie Regiment, září 1944.

V září bylo plánováno rozšířit brigádu na divizi, ale pro to nebylo dost italských rekrutů. SSFHA soustředila italské vojáky sloužící v dalších jednotkách Waffen-SS a Heer jako Hiwi a přesunula je do brigády. Během kapitulaci Itálie v roce 1943 bylo 300 Italů u 1. SS Panzer Division LSSAH jako mechanici pro italská vozidla používaná divizí. Jen 50 z nich akceptovalo přesun do nové italské divize SS a opustili Berlín-Lichtenfelde v březnu 1944 železnicí pod velením SS-Oberscharführera Willi Deteringa. V prosinci 1944 se 100 Italů ze 17. SS Panzergrenadier Division přihlásilo do nové divize (původně to byli lyžaři z Alpini Battailon "Monte Cervino"). Na počátku roku 1945 přišlo 10 dobrovolníků z 12. SS Panzer Divison "Hitlerjugend", kde sloužili jako Hiwi (všichni veteráni z Normandie). V lednu 1945 byla do divize transferována četa z 28. SS Panzergrenadier Division "Wallonie". Tito muži byli Italové narození v Belgii a Španělsku, kteří předtím sloužili v Blau Division – všichni měli souhlas Leona Degrella se vstupem do nové formace. Další přišli z 11. SS Panzergrenadier Division "Nordland", která pomáhala při odzbrojení italských sil v Chorvatsku v roce 1943. Další Italové (400 - 500 mužů) přišli z italské "Lombardia Divison" a 31. Panzer Battalionu a byli sem přesunuti, když šla 11. SS Panzergrenadier Divison "Nordland" na východní frontu. Dále byl do divize transferován RSI Battalion "Debica" a počet mužů vzrostl z 10.000 z 20.9.1944 na 15.000 z 16.12.1944. Divize byla podřízena taktickému velení Ligurské armády maršála Grazianiho a byla poslána do akce proti italským komunistickým partyzánům. Jeden incident byl v posádce Pineal, kde byla základna italských SS, SS-Unterscharführer Giuseppe Medda (veterán LSSAH) zde nalezl komunisty položenou bombu a při její likvidaci přišel o nohu. Během srpna 1944 se 29. SS spolu s Černými košilemi a výsadkářským plukem "Folgore" zúčastnila protipartyzánských operací v severozápadní Itálii s velmi dobrými výsledky, kdy komunisté museli uprchnout do Švýcarska. Během spojenecké ofenzívy v roce 1945 bojovala 29. SS proti US 34. Division "Kansas City". Poté byla 29. SS roztříštěna a bojovala v malých jednotkách do kapitulace v květnu 1945. Zformována ze zajišťovacích jednotek italské fašistické strany, sloužila 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1) v Itálii od konce roku 1943 do roku 1945. Účastnila se hlavně akcí proti italským partyzánům "Stelle Rosse" a "Garibaldi". Některé jednotky divize bojovaly u Anzia. 29. SS Division byla oblékaná chaoticky, směsí Waffen-SS a italských armádních uniforem a insignií. Himmler rozhodl, že italské SS budou nosit runy SS na červeném podkladu, aby byl zřejmý jejich negermánský status.

7.1943: 8.: Spojenci se vyloďují na Sicílii.
25.: Italský král Viktor Emmanuel II. rozpouští italskou fašistickou vládu a zatýká Benita Mussoliniho.
9.1943: 3.: Spojenci se vyloďují v jižní Itálie.
8.: Italská vláda pod Badogliem uzavírá příměří se Spojenci, německé síly vstupují do Itálie a odzbrojují italské vojáky.
9.: Badogliova vláda rozpuštěna.
12.: Skorzeny, malá jednotka SS a výsadkáři Luftwaffe vysvobozují Mussoliniho ze zajetí v hotelu Gran Sasso v horách Abruzzi. Mussolini letí do Mnichova a je vyzván Hitlerem k vytvoření nového italského fašistického státu.
18.: Mussolini vyhlašuje nový italský fašistický stát (v Německem okupované Itálii) se sídlem v Salo - RSI.
24.: Mussolini a Himmler se setkávají, Himmler autorizuje nábor italských fašistů do Waffen-SS. SS dobrovolníci obdrží lepší plat a dávky než italské fašistické jednotky a jsou nezávislé na vládě v Salo – jasný důkaz, že Mussolini již pro Němce neznamená nic a je jen hlavou loutkové vlády. Nábor začal užitím technik fašistické propagandy, podobně jako 3-prstý pozdrav symbolizující "onore, corragio, fedeltá" (čest, odvahu, věrnost) a hesly jako "Per l'onore, per la vita" (Za čest a pro život).
10.1943: Vytvořen SS dobrovolnický legion z italských fašistů, částečně z Italů internovaných v pracovních táborech, síla jednotky 3.000 mužů, německých důstojníků a poddůstojníků. Pěchota je odeslána do výcvikového tábora Münsingen, protitanková jednotka do Lecco. Italští důstojníci SS jsou posláni do Ferrary k zformování důstojnického výcvikového praporu, kdežto štáb SS Legionu, známý také jako "Staff Hansen" je umístěn v Pinerolu. "Debica" Battalion zformován ze 400 italských dobrovolníků ze zajateckého tábora Feldstetten, velitel major Fortunata.
11.1943: Major Fortunata a 38 dalších dobrovolníků SS odchází kvůli špatnému zacházení od Němců.
12.1943: Síla jednotky: 15.000? – přesunuta do výcvikového tábora Debica.
1.1944: Výcvik Biella a Vercelli, Itálie.
22.: Spojenecké vylodění u Anzia.
2.1944: Protipartyzánské operace, "Prima Brigata d'Assalto della Legione SS Italiana" oficiálně ustavena.
3.1944: 17.: Vendetta (II. Battalion, WGR 81) a Füsilier Battalion 29 (velitel Waffen-Sturmbannführer Sassi) odeslány k Anziu k boji se Spojenci, rozděleny mezi Němci v síle rot. Německá zpráva "Italští SS spolupracují extrémně dobře."
21.: Další italští SS získávají bojové zkušenosti proti partyzánům u Rora.
4.1944: Vendetta a Füsilier Battalion 29 v boji u Anzia proti Spojencům. Vendetta utrpěla těžké ztráty - 340 mužů ze 650, bojují spolu s 16. SS Division proti US 3rd Infantry Division. Další italští SS umístěni u Spoleta v Umbrii.
5.1944: 3.: Himmler napsal "Protože italští SS prokázali svoji statečnost, jsou nazváni jednotkou Waffen-SS se všemi povinnostmi a právy, která z toho vyplývají." Příslušníci SS Füsilier Battalion 29 "Debica" a II. Battalion, Waffen-Grenadier Regiment 81 ("Vendetta" – velitel Waffen-Obersturmbannführer Frederico degli Oddi) mají právo nosit černé límcové výložky SS. Samozřejmě jen 210 přeživších, z nichž 22 obdrželo Železný kříž a 50 bylo povýšeno. Další příslušníci brigády bojují proti partyzánům v údolí Lanzo a u Turína.
6.1944: 25.: "Debica" přesunuta do Porlimpopoli.
7.1944: Spojenci se vyloďují v jižní Francii, brigáda přesunuta do severozápadní Itálie, pokračují protipartyzánské operace v údolí Germanasca a pohoří Orisiera.
9.1944: Armáda italské fašistické strany "Militizia Armada" začleněna do Waffen-SS. Jednotka přejmenována na 9. Waffen-Grenadier Brigade der SS (Italienische Nr.1)?. Je rozdělena do malých Kampfgruppe v boji proti partyzánům.
10.1944: Legion SS Italiana vedený SS-Standartenführer Gustavem Lombardem (který nahradil Hansena?) bojuje proti partyzánské pevnosti Vinadio u Turína spolu s 11. RSI Brigade Nera. Debica Battalion se stává částí SS-Kampfgruppe Binz pro bezpečnostní službu v údolí Trebbia.
11.1944: Umístění u Mariano Comese.
4.1945: Divizi dáno číslo 29.
20.: Divize umístěna u Nurebene?
26.: Divize ustupuje za řeku Po.
27.: Divize ustupuje do Milána.
30.: Divize se vzdává US Army u Gorgonzoly.
5.1945: Zbývající příslušníci jednotky se vzdávají italským partyzánům, jsou souzeni různými "Výbory pro národní svobodu" v Canzo a Asso. Mnoho italských SS zastřeleno po diskutabilním procesu. Některé prameny uvádějí 20.000 zabitých, ale toto číslo je pravděpodobně zvětšené.

Složení
81. Waffen-Grenadier-Regiment der SS
včetně Vendetta (II Battalion)
82.Waffen-Grenadier-Regiment der SS
29.SS-Artillerie-Regiment
29.SS-Panzerjäger-Abteilung
29.SS-Füsilier-Battalion Debica
29.SS-Nachrichten-Kompanie
29.SS-Pionier-Kompanie
29. SS-Ausbildungs und Ersatz Abteilung
29. SS-důstojnický výcvikový prapor

29. Waffen Grenadier Division der SS (italienische Nr. 1)

Italský ministr obrany a velitel Ligurské armády maršál Graziani hovoří ke zraněným z 29. SS Division. Vojáci nosí zajímavé varianty uniforem jako černé košile, armádní orlice. Žena je italská SAAF (sbor fašistických sester) sloužící u divize. Na tribuně jsou v pozadí generálové SS Wolf a Rauff (HSSPF, severní Itálie), po pravici Grazianiho je SS-Obersturmbannführer Deglioddi, druhý je SS-Oberführer Max Hansen, velitel divize.

Vyhledávání

Dnešní den v historii

23.dubna 997 byl zavražděn druhý český biskup, Vojtěch Slavníkovec, na své christianizační akci v Prusku.

23.dubna 1836 – Karel Hynek Mácha vydal svou báseň Máj

23.dubna 1921 byla uzavřena spojenecká smlouva mezi Československem a Rumunskem.

23.dubna 1420 se narodil Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458 – 1471

Poslední komentáře

přidal komentář v Václav III.
byl zavražděn ve čtvrtek 4. srpna 1306
přidal komentář v AGS-17 Plamja
U této zbraně jsem sloužil,jako střelec čtyřikrát za 5 a jednou za 4,ohodnocen při střelbách ostrými.Jo jo kde jsou ty č...
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
mozna si na mne pamatuješ
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
v roce 1973 jsem take byl na kurzu OT65 v Jihlave kasarna 25 unora pak zbytek vojny v caslavi
odpověděl na komentář #4803 v O ukrajinské povaze a mentalitě
Pán se nejspíše přepsal. Měl na mysli pro "ně"