Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 67

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Petr Kovář - Komentář v T-90
Níže je únorové video k T-90M Военная приемка. Т-90М. Прорыв
Pro zajímavost srovnání helma z 2. světové vályk vs moderní
AMERICAN RQ 4 GLOBAL HAWK VS IRAN's KHORDAD 15 - FULL ANALYSIS
Thajsko obdrželo své první Strykery First Stryker Delivery Puts US-Thailand Military Ties into Focus The transfer of th...
Video z prohlídky interiéru Avro Lancaster MK.VII NX611 'Just Jane'

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 11. 2. 2014 20:25 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: Waffen-SS Kategorie: Divize Waffen-SS

28. SS Freiwilligen Panzer Grenadier Division Wallonien

Znak 28. SS Freiwilligen Panzer Grenadier Division Wallonien

Corps Franc Wallonie
Wallonische Legion
373. Infanterie Battalion (Heer) 1941 – 6.1943
SS-Sturmbrigade Wallonien - La Brigade d'Assault Wallonie 6.1943 – 10.1943
5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Wallonien 10.1943 – 10.1944
28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien 10.1944 – 5.1945

Velitel

Georges Jacobs 8.1941 – 1.1942
B.E.M. Pierre Pauly 1.1942 – 3.1942
George Tchekhoff 3.1942 – 4.1942
SS-Standartenführer Lucien Lippert 4.1942 – 14.2.1944
SS-Oberführer Leon Degrelle 14.2.1944 – 8.5.1945

Náčelník štábu

SS-Sturmbannführer Franz Hellebaut 1944 – 1945
SS-Obersturmbannführer Franz Hahn 1945

Dobrovolnická jednotka z Valonska, francouzsky mluvící části Belgie. Příslušníci jednotky byli pravičáci, nacionalisté, katolíci a členové antikomunistické strany Rexistů pod Leonem Degrelle. Původně jednotka bojovala pod Wehrmachtem, později přesunuta do Waffen-SS. Za 4 roky sloužilo přes 8.000 Valonů. Získala excelentní bojovou reputaci a stala se nejvíce fotografovanou jednotkou a vývěsní štítem SS.

Ačkoliv Wallonien Legion nebyl součástí Waffen-SS do roku 1943, sloužil na východní frontě pod velením Wehrmachtu. V červnu 1943 byl rozpuštěn a odeslán do různých výcvikových středisek SS. Po výcviku byl rozšířen na 5. SS Freiwillegen-Sturmbrigade Wallonien. V listopadu 1943 byl poslán do akce na Dněpru spolu s Wiking Division. V lednu 1944 byl obklíčen s divizemi Wiking a Das Reich v Čerkasské kapse. Jednotkám se podařilo obklíčení prolomit, ale 28. SS zůstalo 632 mužů z 2.000. Byli odesláni do Wildfleckenu k odpočinku a doplnění a v srpnu 1944 byli posláni k Narvě, kde opět utrpěli těžké ztráty u Dorpatu. Byli odesláni do Breslau v září 1944 a opět se zapojili do těžkých bojů se Sověty. V říjnu 1944 byla 28. SS přejmenována na divizi. Do divize byli začleněni Francouzi, Belgičané a několik španělských dobrovolníků, kteří měli vlastní rotu nazvanou "Gruppe Ezquerra" (byla zničena u Kremsowa v únoru 1945). Při ofenzívě v Ardenách v prosinci 1944 byla 28. SS nedaleko Rýna a pokud by ofenzíva byla úspěšná, měla být zasazena do akce na území Belgie k podpoře 6. Panzer Armee. Ofenzíva selhala a divize byla odeslána do Pomořan, kde bojovala u Stargardu, Štětína a Altdammu od února do dubna 1945. Opět utrpěla těžké ztráty a její síla byla redukována na 700 mužů. Část ustoupila do Schleswig-Holsteinu na hranicích Dánska, zbytek byl zajat Sověty u Schwerinu. SS-Obersturmbannführer Leon Degrelle, velitel 28. SS, uprchl do Dánska a poté do Španělska a byl v nepřítomnosti odsouzen belgickou vládou k trestu smrti.

 

Leon DegrelleLeon Degrelle a vojáci divize v Pomořanech, 9. března 1945.

5.1940: 10.: Němci okupují Francii, Nizozemí a Belgii. Belgie je dobyta za 3 týdny.
7.1940: Rexistický vůdce Leon Degrelle je vyzván Němci k návratu do Belgie.
5.1941: Německá okupační vláda vyhlašuje, že Rexisté jsou jedinou povolenou politickou stranou ve Valonsku. Navíc vyzývají belgickou mládež ke vstupu do Němci sponzorovaných polovojenských organizací jako NSKK a Rexistická mládež.
6.1941: 22.: Německo zaútočilo na Sovětský svaz, Degrelle vyzývá Valony, aby bojovali v německém protibolševickém tažení.
7.1941: Leon Degrelle získává 800 – 1.000 dobrovolníků pro boj proti komunismu ve Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373. Degrelle sám se stává dobrovolníkem jako vojín, odmítá Němci nabízenou důstojnickou hodnost pro nedostatek vojenských zkušeností.
8.1941: 8.: Přehlídka v Bruselu a poté umístění v Polsku pro základní výcvik.
9. – 10.1941: Výcvik v Polsku.
11.1941: 2.: První boje, protipartyzánské operace v Polsku.
12.1941: Protipartyzánské operace v Polsku.
1.1942: Protipartyzánské operace v Polsku a Rusku(?), Valoni přiděleni k rumunským bojovým jednotkám.
2.1942: Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373 přidělen k německé 100. Gebirgsjäger Division. Leon Degrelle povýšen do hodnosti Gefreiter.
3.1942: 10.: Valonští dobrovolníci dostávají novou vlajku.
5.1942: Leon Degrelle povýšen do hodnosti Leutnant, vyznamenán EK I. Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373 je záložní jednotkou 68. Infanterie Division.
6.1942: Battalion převelen k 97. Gebirgsjäger Division.
7.1942: Jednotka bojuje na Donu, poté jsou na Kavkaze, těžké ztráty.
5.1943: Síla,jednotky: 1.600.
6.1943: 1.: Battalion reorganizován a přidělen k Waffen-SS jako SS-Sturmbrigade Wallonien.
8.1943: 8.: Leon Degrelle představuje nové barvy Brigade.
9.1943: Boje na Dněpru s 5. SS Wiking.
11.1943: 19.: Umístění u Čerkass.
1.1944: Valoni, odříznutí v Čerkasské kapse, vybojují těžké boje a heroický průlom. Těžké ztráty – síla jednotky klesá z 2.000 na 632 mužů.
2.1944: Průlom u Čerkass, jednotka má 35% mrtvých.
20.: Degrelle vyznamenán Rytířským křížem, některé prameny uvádějí, že nahradil Luciena Lipperta (zabit v boji) jako velitel Brigade?.
3.1944: Brigade doplněna ve Wildflekenu, přejmenována na 5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Wallonien
4.1944: Jednotka umístěna u Narvy, těžké ztráty u Ravalu.
6.1944: Umístění u Breslau, bitva na Narvě pokračuje.
22.: Sověti zahajují operaci Bagration.
7.1944: Heroická obrana Belgičanů na Narvě, "Bitva evropských SS".
24.: SS ustupují na západní břeh Narvy.
25.: Město Narva evakuováno.
26.: SS zapalují most Hermannsburg, ústup na linii Tannenberg.
28.: Sověti vytlačují SS z pahorku Orphanage, Narva.
8.1944: 12.: SS odráží sovětské útoky.
27.: Hitler osobně vyznamenává Degrelleho Dubovými listy, o to čestnější, že Degrelle není Germán.
9.1944: 16.: Nové sovětské útoky u Narvy.
18.: Waffen-SS staženy do západního Estonska, bitva na Narvě končí.
20.: Sturmbrigade je přejmenována na SS-Freiwilligen Grenadier Division Wallonien.
10. – 11.1944: 19.: Odpočinek a doplnění v oblasti Hannover – Braunschweig. Himmler nabírá pro divizi belgické dělníky pracující v Německu. Zbývající belgičtí fašisté ustupují ze své vlasti před Spojenci do Německa a jsou také zařazeni do divize.
12.1944: Umístění v Porýní, síla jednotky: 3.000, obdržela svá první obrněná vozidla. Další změna jména na 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien.
12.: Belgická vláda, dosazená Spojenci, odsuzuje Leona Degrelle k trestu smrti v nepřítomnosti.
16.: Němci zahajují Ardenskou ofenzívu.
1.1945: 30.: Jednotka umístěna v Pomořanech, boje u Stargardu a Štětínu proti Sovětům jako část SS-Armee Korps West[?], síla jednotky: 4.000.
2.1945: Boje o Štětín, k divizi přidělena Spanische Kompanie SS 101 o síle 1.000 mužů.
16.: Útok Běloruského frontu.
3.1945: Boje u Altdammu, síla jednotky 1.200.
4.1945: Boje na Odře, síla jednotky: 700.
5.1945: Zbytek jednotky ustupuje do Schleswig-Holstein, další kapitulují u Brandenburgu a Schwerinu.
8.: Leon Degrelle prchá letadlem do Španělska.

Složení
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 69
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 70
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 71
Panzerjäger Kompanie
Spanische Freiwilligen Kompanie der SS 101? (2.1945)

Datum Korps Armee Armee Gruppe Oblast
10.44-12.44 formování BdE - Německo
1.45 formování SSFHA - Německo
2.45 XXXIX 11. Armee Weichsel Pomořany
3.45 III. SS 3. Panzer Armee Weichsel Pomořany
4.45 - 3. Panzer Armee Weichsel Pomořany

Leon Degrelle u HitleraLeon Degrelle u Hitlera.

Sanne

vojáciVojáci Legionu Wallonien u 100. Jäger Division za bojů o Samaru, generál Sanne předává vyznamenání.

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

  • Návštěvník - Carlo_F

    Měl bych jen připomínku k textu. Podle dostupných zdrojů Leon Degrelle sám neodmítl důstojnickou hodnost při vstupu do SS Wallonia, naopak - žádal ji sám za svou činnost ve fašistickém hnutí Rex. Němci jeho požadavek ovšem odmítli, neboť neměl žádné zkušenosti, nebyl to voják. Kniha "Tažení v Rusku 1941 - 1945" je jedinečná v tom, jak L. D. popisuje všední život na frontě a detaily krajiny, lidí... Ovšem čtenář si musí oddělit ideologický marast okolo. Podobné knihy vycházely u nás před rokem 1989 - jen "s opačným znaménkem". Nebetyčné chvástání autora v některých pasážích jen dokresluje zoufalost. Není tedy ani divu, že ho Belgie v nepřítomnosti po válce odsoudila k trestu smrti.

Vyhledávání

Dnešní den v historii

16.října 1813 začala bitva u Lipska někdy označovaná jako Bitva národů.

16.října 1306 – sňatek Rudolfa Habsburského s Eliškou Rejčkou, vdovou po českém králi Václavu II. Rudolf Habsburský se tak ve zmatené situaci po zavraždění posledního Přemyslovce dostal na český trůn. Českým králem byl od roku 1306 do roku 1307, kdy zemřel na úplavici.

16.října 1310 – Vznik městské radní knihy v Starém Městě v Praze (úřední kniha pražské samosprávy)