ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 22. 10. 2013 20:34 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: Waffen-SS Kategorie: Divize Waffen-SS

27. SS Freiwilligen Grenadier Division Langemarck

znak

SS-Regiment Westland [SS-Panzergrenadier Regiment 9 Westland]
SS-Freiwilligen Standarte Nordwest
SS-Freiwilligen Verband Flandern (Landesverband Flandern)
SS-Bataillon Flandern
SS-Freiwilligen Legion Flandern 7.1941 – 5.1943
SS Sturmbrigade Langemarck 5.1943 – 10.1943
6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Langemarck 10.1943 – 10.1944
27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck (flamische Nr 1) 10.1944 – 5.1945

Velitel

SS-Standartenführer Reich (Nordwest) 4.1941 – 7.1941
SS-Sturmbannführer Lippert 7.1941 – 4.1942
SS-Standartenführer von Lettow-Vorbeck 4.1942 – 6.1942  (zastupoval SS-Hauptsturmführer Hallmann)
SS-Obersturmbannführer Fitzhum 6.1942 – 7.1942
SS-Obersturmbannführer Conrad Schellong 9.1944 – 10.1944
SS-Oberführer Thomas Müller 10.1944 – 2.5.1945

Náčelník štábu

SS-Sturmbannführer Heinz Hufenbach 11.1944 – 5.1945

Flandry (Vlaanderen ve vlámštině, Flandern v němčině) je jméno pro region nacházející se v severní Francii a západní Belgii u Severního moře. Vlámové jsou původem Germáni usazení v této oblasti. V květnu 1940 Němci obsadili Francii, Belgii, Lucembursko a Holandsko. Při hledání dalších rekrutů a potěšen jejich akceptovatelným arijským původem, začal Reichsführer-SS Heinrich Himmler téměř okamžitě po okupaci hledat vlámské a holandské dobrovolníky pro Waffen-SS. V roce 1940 Himmler založil tři pluky dobrovolníků ze západní Evropy - Nordland, Westland a Nordwest.

Mnoho Vlámů v té době věřilo, že Německo ve válce zvítězí. V červnu 1941 po invazi do Sovětského svazu, vytvořily Waffen-SS SS-Freiwilligen Legion Flandern, z nových rekrutů a kádrů z předchozích tří dobrovolnických pluků. Další vlámští dobrovolníci přišli z různých nacionalistických a kolaborantských organizací a z protikomunistické vlámské katolické církve. V květnu 1943 byla jednotka přejmenována na 6. SS-Sturmbrigade Langemarck. Čestný titul převzala z pluku z 2. SS Division Das Reich, který zformoval jádro Sturmbrigade. V říjnu 1944 byla Langemarck povýšena na divizi, ačkoliv měla podstav. Langemarck válečné záznamy hovoří o bojích u Leningradu, na Ukrajině, v Estonsku a východním Německu. Jednotka utrpěla těžké ztráty u Narvy v červenci 1944 a u Žitomiru na Ukrajině. Tato jednotka si získala vynikající bojovou reputaci. V dubnu a květnu 1941 přijeli vlámští dobrovolníci do Hamburku a jejich jednotka byla nazvána SS Standarte "Nordwest" a složena z 1., 6. a 8. vlámské roty. Po krátkém základním výcviku byli odesláni do Radomi v Polsku a poté do Debice k dalšímu výcviku. Byla zformována v červenci 1941 v Radomi a známá jako SS Freiwilligen Verband Flandern a také Flandern Bataillon. Později se z ní stal Regiment známý jako SS Freiwilligen Verband Nordwest, který složený ze dvou praporů se stal nakonec Freiwilligen Standarte Nordwest. V září 1941 se stal samostatným SS Freiwilligen Legion Flandern, skládajícího se z posíleného praporu pěchoty složeného z pěti motorizovaných rot. 10.11.1941 byl Legion odeslán na frontu k Novgorodu. V květnu 1943 byl zformován do SS Freiwilligen Sturmbrigade "Langemarck". Na jaře 1943 byl legion stažen z fronty a přesunut do Milovic u Prahy pro reorganizaci do brigády, složené z Vlámů a Finů. 31.5.1943 byl reorganizován na SS Freiwilligen Sturmbrigade "Langemarck" byla odeslána do výcvikového prostoru Debica pro další výcvik a byla posílena protitankovou rotou, praporem samohybných děl a protiletadlového dělostřelectva. V říjnu 1943 byla nově zformovaná SS Freiwilligen Sturmbrigade "Langemarck" přejmenována na 6. SS Freiwilligen Sturmbrigade "Langemarck". 6. SS Freiwilligen Sturmbrigade "Langemarck" byla v prosinci 1943 připravena k boji. 26.12.1943 byla Sturmbrigade převezena na frontu na Ukrajinu. V několika dalších týdnech podstoupila Sturmbrigade těžké obranné boje. Spolu s 2. SS "Das Reich" byla Sturmbrigade obklíčena v oblasti Žitomir a Jampol. Během průlomu ztratila jednotka většinu své těžké výzbroje a vybavení. Koncem dubna 1944 byla Sturmbrigade přesunuta do Čech k přeskupení. Během této doby byla ze Sturmbrigade zformována oddělená bojová jednotka k nasazení na frontu. 19.7.1944 byla zformována Kampfgruppe "Rehmann" a odeslána k Narvě. Kampfgruppe se stala částí III. SS Panzerkorps. Kampgruppe byla zformována do 4 rot a velel jí SS-Hauptsturmführer Rehmann, protože SS-Sturmbannführer Schellong se stále léčil ze svého zranění. 23.7.1944 německé jednotky vyčistily město Narva a získaly předmostí za řekou Narva. Kampfgruppe "Rehmann" přijela do Litvy a 24.7.1944 do Estonska, kde se spojila s 5. SS Freiwilligen Sturmbrigade "Wallonien". V tu dobu Rusové obsadili Hungerberg a Riigi. 3. baltská armáda, která se skládala z 20 divizí nyní bojovala proti německým silám na Narvě. Poté se Sověti připravovali k obklíčení III. SS Panzerkorps a jeho zničení. 25.7.1944 obdržela Kampfgruppe "Rehmann" rozkaz k přesunu na bojiště u Narvy, známé jako "Kinderheim Höhe". Ve 22:30 byla Narva evakuována a jednotky převzaly pozice na Tannenbergstellung. Vpravo "Nordland" Division, vlevo Brigade "Nederland" a uprostřed Kampfgruppe "Rehmann". 26.7.1944 začal sovětský útok na Narvě. Ruské dělostřelectvo zahájilo palbu na pozice Kinderheim Höhe. Podařilo se jim zasáhnout velitelský bunkr Kampfgruppe, velitelé 1. a 2. Kompanie byli zabiti a Rehmann těžce zraněn. Byla tak ztracena většina velících důstojníků. Po masivním dělostřeleckém přepadu byla síla Kampfgruppe značně redukována. SS-Untersturmführer D'Hease převzal velení Kampfgruppe. 27.7.1944 se staly 3 malé pahorky Tannenbergstellung velmi důležité, protože kontrolovaly okolní krajinu. Německé pozice na pahorcích Kinderheim Höhe, Grenadier Höhe a Höhe 69,9 byly odříznuty od hlavní silnice Narva - Reval. Na severu byla Brigade "Nederland" a odtud podél pobřeží 20. SS Waffen Grenadier Division der SS (estnische Nr.1), Pionier Battailon 54, I/49 a II/49 se spojením na Division "Nordland" podél hlavní cesty. Jižně byly III/24, II/24 a III/23 se spojením na 11. Infanterie Division. Kampfgruppe "Rehmann" měla nyní pozici na Kinderheim Höhe, Grenadier Höhe a Höhe 69,9 obsadili Estonci (??) a 2 roty z SS Pionier Battailon 11. Na jihu stála "Norge". 28.7.1944 měli Rusové před linií Tannenberg 11 pěších divizí a 6 tankových brigád. Steiner měl k obraně jen 4 oslabené divize. 29.7.1944 odrazili s pomocí dělostřelecké palby ruský útok. Tanky a Sturmgeschütze z "Nordland" Division zatlačily levé křídlo ruských jednotek a přinutily k ústupu ruské tanky. Bitva na Narvě skončila, ve třech dnech ztratili Rusové 113 tanků. Koncem června 1944 obdržela Sturmbrigade druhý Panzergrenadier Abteilung a ze Sturmgeschütz Batterie se stal Abteilung, ale nebyl posílen. V září byli přeživší přepraveni lodí do Swinnemünde a soustředěni u Hammersteinu. 18. září vydal Himmler rozkaz k zformování vlámské divize ze zbytků brigády a Vlámů sloužících v Luftwaffe, NSKK, Kreigsmarine a organizaci Todt. 18. října 1944 byla Sturmbrigade přejmenována na 27. SS Freiwilligen Grenadier Division "Langemarck", ale tato divize nikdy nedosáhla síly pluku. Divize bojovala na začátku roku 1945 v Zachenu a další dva měsíce u Stargardu a Altdammu. Koncem dubna bojovala na Odře a nakonec v Meklembursku, kde se v květnu 1945 vzdala. Nejznámějším příslušníkem divize a jediným nositelem Rytířského kříže byl Remy Schrijnen, který zničil vlastnoručně 13 tanků.

 

vlámští dobrovolníciVlámští dobrovolníci z Freiwilligen Legion Flandern.

5.1940: 10.: Německý útok na Francii.
14.: Němci překračují řeku Meuse. Belgická vláda zatýká rexisty, komunisty, vlámské nacionalisty a židy.
20.: 22 belgických opozičních vůdců z výše uvedených skupin je zastřeleno francouzskými vojáky. Joris Van Severen, vůdce "Verbond van Diets Nationaal Solidaristen" (Organizace holandských nacionálních socialistů VERDINASO) je mezi popravenými.
28: Belgický král Leopold II. kapituluje. Zůstává v zemi, když jeho vláda prchá do Francie a poté do Anglie.
6.1940: RFSS Himmler rekrutuje vlámské a holandské dobrovolníky ve věku 18 - 25 let pro SS-Regiment Westland. Waffen-SS udávají, že dobrovolníci se zúčastní místní lehké "policejní služby". Dobrovolníci naplňují pluk během několika týdnů.
9.1940: Zformovány vlámské Allgemeine-SS.
11.1940: Vlámští zajatci propuštěni jako gesto dobré vůle.
12.1940: SS-Regiment Westland (SS-Panzergrenadier Regiment 9 Westland) je zařazen k 5. SS Panzer Division Wiking v Německu, čímž Němci porušují svůj slib o místní službě. Brzy poté je porušena i druhá část slibu a jednotka je zařazena do boje proti sovětské armádě.
4.1941: 3.: Po úspěchu s náborem dobrovolníků pro Westland, Himmler chce zformovat další dobrovolnický pluk Nordwest složený z germánských dobrovolníků z Dánska, Flander a Holandska. Stejně jako předtím je uváděn slib o lehké policejní službě a jsou rozděleni do jednotek podle etnik. Vlámští dobrovolníci jsou v Hamburku přiděleni  SS-Standarte Nordwest.
5.1941: 21.: Další vlámští dobrovolníci přijeli do Hamburku k SS-Standarte Nordwest. Je zde nyní dostatek dobrovolníků (600?) pro 1., 6. a 8. rotu pluku.
6.1941: Výcvik v Radomi a Debici, Polsko.
22.: Operace Barbarossa – německý útok na Sovětský svaz. Příslušníci SS-Standarte Nordwest se chtějí zapojit do tažení. SS jako odpověď zformuje SS-Freiwilligen Verband Flandern [Flandern Bataillon, Battalion Flandern, Freiwilligen Legion Flandern]. Vlámští dobrovolníci z Nordwest vstupují do nového Legionu, 1., 6. a 8. Kompanie Nordwest se stává 1., 2. a 3. nového Legionu. Další dobrovolníci jsou získáni v Belgii díky jejich politické orientaci. Jsou preferováni bývalí belgičtí vojáci a je jim poskytnuta ekvivalentní hodnost v SS. Z 1.200 dobrovolníků bylo přijato 400.
7.1941: Waffen-SS pokračují v náboru belgických dobrovolníků.
8.1941: 6.: Přehlídka 406 dobrovolníků v Bruselu před Palais des Beaux Arts. V Legionu je též 108 Dánů.
9.1941: 3.: Dobrovolníci přesunuti do Ayrs, východní Prusko, 150 mužů z Nordwest přesunuto do jednotky.
24.: SS-FHA pojmenoval jednotku SS-Freiwilligen Legion Flandern, posílený Panzergrenadier Battalion s 5 rotami.
30.: 875 vlámských dobrovolníků, další prameny uvádějí 1.200 dobrovolníků z VNV, ze kterých je jen 400 akceptováno.
10.1941: Vlámští dobrovolníci si často stěžovali na špatné zacházení ve Waffen-SS. Částečným důvodem je, že SS nesplnila své sliby o ekvivalentních hodnostech SS bývalým belgickým vojákům. Všichni vyšší důstojníci jednotky jsou Němci, kteří jednají s dobrovolníky s despektem. Rozkazy jsou vydávány v němčině, což vyvolává potíže s komunikací. RFSS Himmer se snaží řešit situaci a vydává rozkaz německým poddůstojníkům SS k účasti na kurzu o vlámské kultuře.
11.1941: 10.: Jednotka umístěna na východní frontě u Novogorodu jako část SS Panzergrenadier Brigade (2. SS Brigade u Chudova). Síla jednotky: 1.100 mužů, 950 vlámských vojáků a 14 důstojníků.
13.: Příjezd do Ruska.
24.: První boje u Volchova, Tišvinu a Volchovstroje.
12.1941: Boje u Volchova a Tišvinu, jednotka ustupuje k řece Volchov.
1.1942: Boje u Volchova, jednotka utrpěla těžké ztráty během ruské zimní ofenzívy.
9.: Boje u Koptsy.
17.: Umístění vedle španělské Blau Division.
20.: Vlámové odrážejí sovětský protiútok.
22.: Velitel vlámských SS, Rene Lagrou, zabit v boji u Koptsy.
23.: SS-Untersturmführer Tollenaer zabit „přátelskou palbou“.
2.1942: 4.: Stažení z fronty po ztrátě 200 mužů.
14.: Nasazení na frontu u Zjemptitsy.
23.: Odražen sovětský útok, ztráta z velkých mrazů.
3.1942: Boje u Volchova, pomoc vojákům obklíčeným Sověty.
2.: Útok Sovětů na linii Blau Division, síla jednotky: 388.
8.: Stažení z fronty k doplnění, síla jednotky: 101.
17.: Zpět na frontě.
21.: Odražen sovětský protiútok u Krasny Boru, extrémně těžké ztráty, III. rota 116 mužů ze 125.
4.1942: 11.: Umístění u Chichulina.
20.: Velitel SS-Sturmbannführer Michael Lippert zraněn, novým velitelem Fitzhum.
5.1942: Boje u Volchova, Leningrad.
30.: 100 mužů posila.
6.1942: Boje u Volchova, poté stažena z fronty do Heidelageru a Milovic.
1.: Jednotka bojuje u Volchova.
16.: Účast na ofenzívě s 58. Infanterie Division a SS-Polizei.
7.1942: Příslušník divize Wiking Konrad Schellong se stává velitelem Sturmbrigade. Němci likvidují kapsu Volchov a berou 30.000 zajatců.
24.: Jednotka umístěna u Leningradu.
8.1942: Sturmbrigade se vrací na frontu, u Pogostšje a Kolpina.
7.: K jednotce přišlo 150 nových dobrovolníků a veteránů uvolněných z nemocnic.
15.: Sovětská propaganda zdraví vlámskou jednotku a vítá její návrat na frontu.
9.1942: Boje u Leningradu.
10.1942: Legion dostal dalších 200 vojáků a zimní oblečení.
12.1942: Krutá zima přerušuje boje.
1.1943: Boje jižně od Ladožského jezera, Legion podřízen 4. SS Polizei Division.
2.1943: Boje jižně od Ladožského jezera, umístění v záloze?
12.: Návrat na frontu s 254. Infanterie Division.
3.1943: Boje jižně od Ladožského jezera, jen 58 legionářů zůstalo z 450. RFSS Himmler a německá armáda se zajímají o nábor vlámských dobrovolníků.
4.1943: Jednotka odeslána do Debice a Milovic k doplnění.
5.1943: 31.: Odpočinek a doplnění, Heidelager, Čechy, Německo. Frw. Legion Flandern přejmenován na SS-Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck – jméno znamená posun z vlámského nacionalismu k panevropským ideálům SS. Vojáci jednotky přísahají na Adolfa Hitlera a Velkoněmeckou říši, vlámští nacionalisté nebo členové VNV jsou uráženi. Finští dobrovolníci vstoupili do jednotky jako Panzerjäger-Kompanie Sturmgeschütz-Bataillon a Flak-Bataillon, kádry Sturmbrigade jsou z Kradschützen Batallion Langemarck z 2. SS Division.
6.1943: Sturmbrigade Langemarck umístěna na Ukrajině? (výcvik?)
7.1943: SS-Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck umístěna v Estonsku? (výcvik?)
11.1943: Jednotka přejmenována na 6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Langemarck.
12.1943: 6.: Jednotka bojově připravena, přehlídka v Praze.
19.: Zformována Kampfgruppe Reich.
25.: Sověti odrážejí útok Kampfgruppe Reich.
26.: 6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Langemarck opouští Prahu a jede na Ukrajinu jako "palebná brigáda" k podpoře Kampfgruppe.
30.: Sturmbrigade přijíždí na frontu, Kampfgruppe Reich se může stáhnout.
31.: Umístění Berdičev, okamžité zapojení do těžkých bojů.
1.1944: Těžké boje u Žitomiru.
6.: Těžké boje Olzanska.
12.: Těžké boje Severinovka.
2.1944: Těžké boje Žitomir, jednotka utrpěla těžké ztráty, když kryla ústup 1. SS LSSAH, přežilo jen 400 mužů z Sturmbrigade, jednotka ustupuje k Jambolu.
29.: Příjezd do Jambolu.
3.: Přidělena k Kampfgruppe Das Reich?, Sturmbrigade opouští Jambol proti sovětským útokům.
8.: Velitel Schellong zraněn
19.: Jednotka ustupuje do Staro-Konstantinov se ztrátami 75%.
4.1944: Přesun do Čech k doplnění.
5.1944: Odpočinek a doplnění, Debica.
6.1944: 22.: Sověti zahajují operaci Bagration.
7.1944: 11.: Jednotka vyznamenána vlámským řádem "Zlaté ostruhy", který byl ustaven na paměť vlámského vítězství nad Francouzi v roce 1302 u Kortrijku.
19.: Kampfgruppe "Rehmann" zformována z částí jednotky a přesunuta na Narvu pod velení III. SS Panzerkorps, Vlámové přijíždějí do Toily, Estonsko.
24.: Kampfgruppe "Rehmann" bojuje s 5. SS Sturmbrigade Wallonien.
25.: Pozice na pahorku Orphanage.
26.: Sovětský útok, Rehmann zraněn.
27.: Těžké boje, pahorek Orphanage.
28.: Těžké boje, pahorek Orphanage, zraněný protitankový dělostřelec Remi Schrijnen sám ničí několik sovětských tanků.
29.: Ruský útok odražen, SS ničí 113 sovětských tanků na pahorku Orphanage, tankisté z Herman von Salza Regiment zachraňují Remi Schrijnena. Jen 37 ze 400 vojáků Sturmbrigade přežívá 4 dny bojů nezraněno.
9.1944: Síla jednotky: 3.000, přeživší z Kampfgruppe "Rehmann" evakuováni po moři do Swinemünde, většina Belgie osvobozena Spojenci, belgičtí fašisté a proněmečtí sympatizanti odjíždějí do Německa.
10.1944: 18.: Jednotka přejmenována na 27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division u Soltau, vojáci přicházejí z organizací: Luftwaffe, Kriegsmarine, NSKK, Organisation Todt, 3.000 z "Vlaamse Wach" (Vlámská národní milice), 2.000 z Vlámské Allgemeine-SS, Vlámská Arbeitsdienst a vlámští odvedenci pracující v Německu. Jednotka je divizí jen na papíře, jinak má podstav.
12.1944: Těžké ztráty, síla jednotky: 2 – 5.000?
24.: Umístění v Ardenách jako Kampfgruppe u 6. SS Panzer Armee k účasti na bitvě v Ardenách, pro propagandistické účely, ale po zahájení útoku okamžitě stažena. Další prameny uvádějí, že důstojníci divize odmítli boj v Ardenách, protože se stali dobrovolníky jen pro boj proti Sovětskému svazu.
1.1945: Boje u Zachanu?
15.: Umístění Lüneberger.
30.: Umístění Štětín.
2.1945: Boje u Stargardu.
3.1945: Boje u Altdammu, síla jednotky: 400? Divize známá jako Kampfgruppe Langemark nebo Kampfgruppe Schellong.
2.: Pozice u Zachanu.
4.: Ústup.
20.: Překročení Odry, síla jednotky: 200.
4.1945: Obranné boje na Odře.
15.: Umístění Schwedt-Freienwalde? většina vojáků jako Panzerstöreren – vyzbrojena Panzerfausty.
10.: Kapitulace v Mecklenbergu (Wismar?) britským vojákům.

Složení

Legion [10.1941]
1 - 3 Schützen Kompanie
(každá 220 mužů)
4. (schw.) Granatwerfer Kompanie
(223 mužů)
Panzerjäger Kompanie
(159 mužů)
celkem síla Legionu 1.000 mužů

Brigade [5.1943]
Brigade Stab
I.Bataillon
II.Bataillon
Panzerjäger-Kompanie
Stumgeschütz-Kompanie (11 vozidel)
Flak Kompanie
Marsch Kompanie
celkem Sturmbrigade: 2.200 mužů, včetně 130+ Hiwis

Division
SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 66
SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 67
SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 68 (nikdy kompletní)

Datum Korps Armee Armee Gruppe Oblast
10.44 - 12.44 formování BdE - Lüneburger Heide
1.45 formování SSFHA - Lüneburger Heide
2.45 III. SS 11. Armee Weichsel Pomořany
3.45 III. SS 3. Panzer Armee Weichsel Pomořany
4.45 - 3. Panzer Armee Weichsel Pomořany

propagandistická pohledniceVelmi vzácná propagandistická pohlednice. "Vlámská mládeži, voláme tě". Je zde vlámská DRK sestra se vlámským dobrovolníkem Juulem Geurtsem, prvním držitelem Železného kříže I. třídy.

Vyhledávání

Dnešní den v historii

23.dubna 1836 – Karel Hynek Mácha vydal svou báseň Máj

23.dubna 1420 se narodil Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458 – 1471

23.dubna 1921 byla uzavřena spojenecká smlouva mezi Československem a Rumunskem.

23.dubna 997 byl zavražděn druhý český biskup, Vojtěch Slavníkovec, na své christianizační akci v Prusku.

Poslední komentáře

přidal komentář v Václav III.
byl zavražděn ve čtvrtek 4. srpna 1306
přidal komentář v AGS-17 Plamja
U této zbraně jsem sloužil,jako střelec čtyřikrát za 5 a jednou za 4,ohodnocen při střelbách ostrými.Jo jo kde jsou ty č...
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
mozna si na mne pamatuješ
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
v roce 1973 jsem take byl na kurzu OT65 v Jihlave kasarna 25 unora pak zbytek vojny v caslavi
odpověděl na komentář #4803 v O ukrajinské povaze a mentalitě
Pán se nejspíše přepsal. Měl na mysli pro "ně"