ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 8. 12. 2012 17:16 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: Waffen-SS Kategorie: Divize Waffen-SS

18. SS Freiwilligen Panzer Grenadier Division Horst Wessel

Znak 18. SS Freiwilligen Panzer Grenadier Division Horst Wessel

SS Brigade (mot.)
1. SS Brigade (mot.)
1. SS Infanterie Brigade (mot.)
18. SS Panzergrenadier Division 1.1944
18. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division Horst Wessel 1.1944 – 5.1945

Velitel

SS-Brigadenführer Karl Demelhuber 24.4.1941 - 1941
SS-Oberführer Richard Herrmann 1941 - 21.11.1941
SS-Brigadenführer Wilhelm Hartenstein 21.11.1941 - 11.1942
SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski 1.12.1942 - 12.1942
SS-Brigadenführer Wilhelm Hartenstein 12.1942 - 5.1943
SS-Sturmbannführer Wilhelm Trabandt 25.1.1944 - 3.1.1945
SS-Gruppenführer Josef Fitzthum 3.1.1945 - 10.1.1945
SS-Oberführer Georg Bochmann 10.1.1945 - 3.1945
SS-Standartenführer Heinrich Petersen 3.1945 - 8.5.1945

Náčelník štábu

SS-Sturmbannführer Emil Stürzbecher 1.1944 – 8.1944
Major Günther Wind 8.1944 – 3.1945

V lednu 1944 rozkázal Adolf Hitler Reichführer-SS Heinrichu Himmlerovi vytvořit divizi Waffen-SS ze záložníků SA. To byl pro Himmlera nepříjemný rozkaz, protože dříve byly SS součástí SA – až do doby, kdy SS vyvraždili vůdce SA na Hitlerův rozkaz v roce 1934 během Noci dlouhých nožů. Nakonec Himmler vytvořil divizi Horst Wessel nikoliv ze záložníků SA, ale z SS Brigade 1 (mot.), 6. SS Division Nord a maďarských Volksdeutsche.

Horst Wessel bojovala na východní frontě, v Maďarsku a na Ukrajině. Divize se zúčastnila operací pro udržení spojenců Německa – okupace Maďarska a brutálních represí proti slovenskému povstání v roce 1944. V květnu 1945 bojovala těžké boje proti Sovětům, které znamenaly téměř zničení divize. Tato divize byla seskupena kolem 1. SS Brigade, která byla původně zformována 21.4.1941 z 8. a 10. SS Totenkopf Regimentu pro podporu jednotek pronikajících na Východ a likvidaci izolovaných kotlů v týlu německé armády. Tato jednotka bojovala jako část Kommandostab Reichsführung SS. Personál této brigády byli většinou Volksdeutsche a v dubnu 1943 byla doplněna odvedenci ze severního Schleswigu a o něco později Himmler rozhodl o zformování Volksdeutsche brigády. Tato nová formace byla odeslána do akce na východní frontu, kde utrpěla těžké ztráty během bojů o Smolensk a byla redukována na velikost Kampfgruppe. V prosinci 1943 bojovala u Bobrujska a na Dněpru jako součást 9. Armee, Armee Gruppe Mitte, v síle 4.125 mužů.  Bylo rozhodnuto zformovat tyto zbytky do mechanizované pěší divize a byly odeslány do Stablacku ve východním Prusku k výcviku. V lednu 1944 byly odeslány do Záhřebu a zformovány do 18. Freiwilligen Panzer Grenadier Division a ačkoliv základ tvořili zkušení veteráni, neměla dostatek mužů. Hitler rozkázal, že tento deficit bude vyrovnán dobrovolníky z SA, ale to se ukázalo jako špatné řešení pro stále existující nesnášenlivost mezi SS a SA, mající původ v Noci dlouhých nožů z 30. června 1930. Mezitím bylo do divize zařazeni rasově vyhovující Němci z Maďarska. Výcvik pokračoval v Brace v Chorvatsku a divize obdržela titul "Horst Wessel". Během této doby se zúčastnila několika malých proti partyzánských operací pod velením OKH/OKW v Untersteiermarku a později v březnu v okolí Samboru. Mezi 19. a 30. březnem 1944 byly 8. SS Kavallerie Division Florian Geyer, 16. Panzergrenadier Division Reichsführer SS a 18. Freiwilligen Panzergrenadier Division odeslány do Maďarska pro stabilizaci, kde regent Horthy jednal s Rusy o vystoupení z Osy. Divize byla stále nekompletní prapor z 18. SS byl dán pod kontrolu 1. kozácké divize, kde byl součástí XXII. Gebirgs Korps. Větší množství odvedenců bylo začleněno do divize v létě 1944, kdy byla divize v Záhřebu/Celje a v listopadu 1944 byla divize připravena k boji. V této době začala sovětská ofenzíva u Lvova a divize vyslala Kampfgruppe pod velením SS-Sturmbannführera Ernsta Schäfera (pod názvem Kamfgruppe "Schäfer" nebo Kamfgruppe "Horst Wessel") a pomohla pěti německým divizím ustoupit z kapsy Brody. Kamfgruppe bojovala v Haliči a v srpnu 1944 byla v akci v okolí Lvova. Utrpěla těžké ztráty a byla téměř zničena, když byla posílena 1. praporem SS Sturmbrigade "France", takže nakonec to byla německá Kamfgruppe složená z Francouzů. Bojovala statečně v oblasti Krakow/Sanok a byla citována v historii 18. SS. O statečnosti mužů SS Sturmbrigade vypovídá, že obdrželi 58 Železných křížů, mnoho z nich posmrtně. Kamfgruppe Schäfer pokračovala v boji v Haliči proti sovětským jednotkám a koncem srpna byla odeslána do Dubrovky. Ve stejnou dobu vypuklo na Slovensku povstání proti vládě Josefa Tisa. Posílený prapor z 18. SS (která byla stále ve výcviku) byl vyčleněn pro potlačení povstání spolu se 14. Waffen-Grenadier Division der SS. Na konci listopadu 1944 byla divize přesunuta do Budapešti jako část LVII. Panzer Korps, 6. Armee. Zúčastnila se intenzivních bojů do konce prosince jako část Panzer Korps Felderrnhalle, 8. Armee. Během těchto bojů byla Kamfgruppe Schäfer začleněna zpět k 18. SS bojující v okolí Budapešti. Poté se přesunula do oblasti Jaszbereny a poté severně na Slovensko a později k Ostravě k odpočinku. Zde zůstala do začátku února a plnila zde protipartyzánskou službu. V březnu již zase bojovala proti Rudé armádě a byla obklíčena u Oberlogau, ale po těžkých bojích obklíčení prolomila a ustoupila 22 km zpět k německým liniím. Poté byla nasazena v Leobschützu ve Slezsku a krátce nato stažena do Neustadtu. Zúčastnila se bojů u Breslau a po těžkých ztrátách se vzdala Sovětům u Hirschbergu. Malý počet vojáků se probil k americkým liniím.

 

4.1941: 21.: SS-Brigade (mot.) zformována z SS-Infanterie Regiment 8 a SS-Infanterie Regiment 10 (8. a  10. SS-Totenkopf Standarten).
5.1941 – 12.1943: Slouží jako část Kommandostab RFSS, bojuje téměř 3 roky s Armee Gruppe Mitte ve středním Rusku proti partyzánům, včetně podpory Einsatzgruppe.
1.1944: 1. SS-Infanterie Brigade (mot.) upgradeována na 18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier Division Horst Wessel. Jednotka přesunuta do Záhřebu.
2.1944: Další personál maďarští Volksdeutsche a prapor útočných děl 6. SS Division Nord.
3. – 6.1944: Výcvik, síla divize: 8.530, pravděpodobně některá cvičení s 1. chorvatskou jezdeckou divizí.
18. – 31.3.: Divize se účastní operace Margarethe, německé okupace Maďarska.
7. – 8.1944: Výcvik divize v Maďarsku, poté odeslána na Ukrajinu, Kampfgruppe Schäfer (včetně SS-Panzer Grenadier Regiment 40) těžké boje v oblasti Lvov, Sanok s částmi 1. SS Sturmbrigade "Frankreich" – pravděpodobně další jméno pro SS Freiwilligen Sturmbrigade Charlemagne.
23. – 27.8.: Jednotky slovenské armády zahajují povstání proti Německu.
9.1944: Výcvik v Maďarsku, protipartyzánské operace, jádro divize v Backa.
1.: Gottlob Berger, vedoucí SS-FHA, je jmenován HSSPF Slovensko, 1.800 vojáků divize posláno na Slovensko.
10.1944: Výcvik v Maďarsku, protipartyzánské operace.
18.: Účast jednotky na hlavní ofenzívě proti povstalcům.
11.1944: Divize se přesunuje na Slovensko, poté účast v těžkých bojích u Budapešti.
12.1944: Těžké boje u Budapešti, zpět zařazena Kampfgruppe Schäfer, síla divize: 11.000.
24.: Budapešť kapituluje.
1.1945: Těžké boje u Budapešti.
2.1945: Divize se stahuje na Slovensko.
3.1945: Těžké boje ve Slezsku.
4.1945: Těžké boje ve Slezsku a Čechách.
5.1945: Zničena u Hirschbergu.

Složení
1. SS-Infanterie-Brigade (mot)
SS-Infanterie-Regiment 8
SS-Infanterie-Regiment 10
Nachrichten-Kompanie
SS-Panzergrenadier Regiment 39 "Horst Wessel"
SS-Panzergrenadier Regiment 40 "Horst Wessel"
SS-Panzer Artillerie Regiment 18 "Horst Wessel"
SS-Panzerjäger Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Panzer Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Sturmgeschütz Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Panzerjäger Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Flak Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Nachrichtung Abteilung 18 "Horst Wessel"
SS-Pionier Battalion 18 "Horst Wessel"
SS-Kampfgruppe "Schäfer"

Datum Korps Armme Armee Gruppe Oblast
8.41-9.41 týlová oblast Süd
10.41 Gruppe Roques Süd
11.41-12.41 týlová oblast Mitte
1.42 LV 2. Armee Mitte Kursk
2.42-3.42 - 6. Armee Süd Bělgorod
4.42-8.42 LV 2. Armee Süd Kursk, Voroněž
1.43-6.43 LIX 3. Panzer Armee Mitte Veliš
10.43-11.43 XXXIX 4. Armee Mitte Orša
12.43 XXXV 9. Armee Mitte Bobrujsk
Datum Korps Armee Armee Gruppe Oblast
4.44-6.44 formování OKH/OKW - Agram/Cilli
7.44-10.44 formování Wehrmachtsbefehlshaber Ungarn - Maďarsko
11.44 záloha* - Süd Maďarsko
12.44 LVII 6. Armee Süd Maďarsko
1.45 IV 8. Armee Süd Slovensko
2.45-3.45 záloha 1. Panzer Armee Mitte Slezsko
4.45(zbytky) záloha 17. Armee Mitte Slezsko
4.45(Kampfgruppe) VIII 17. Armee Mitte Slezsko

Vyhledávání

Dnešní den v historii

23.dubna 1420 se narodil Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458 – 1471

23.dubna 1921 byla uzavřena spojenecká smlouva mezi Československem a Rumunskem.

23.dubna 1836 – Karel Hynek Mácha vydal svou báseň Máj

23.dubna 997 byl zavražděn druhý český biskup, Vojtěch Slavníkovec, na své christianizační akci v Prusku.

Poslední komentáře

přidal komentář v Václav III.
byl zavražděn ve čtvrtek 4. srpna 1306
přidal komentář v AGS-17 Plamja
U této zbraně jsem sloužil,jako střelec čtyřikrát za 5 a jednou za 4,ohodnocen při střelbách ostrými.Jo jo kde jsou ty č...
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
mozna si na mne pamatuješ
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
v roce 1973 jsem take byl na kurzu OT65 v Jihlave kasarna 25 unora pak zbytek vojny v caslavi
odpověděl na komentář #4803 v O ukrajinské povaze a mentalitě
Pán se nejspíše přepsal. Měl na mysli pro "ně"