ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 25. 11. 2012 19:49 Napsal Lukáš Visingr
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: TECHNOLOGIE

Norma STANAG 4569

V popisech současných obrněných vozidel se mnohdy setkáváme s vyjádřením odolnosti podle úrovní normy STANAG 4569, která stanovuje ochranu proti balistickým i výbušným hrozbám. V následujícím textu ATM přináší podrobný popis této standardizační normy Severoatlantické aliance, jež se uplatňuje i u nových vozidel Armády ČR.

STANAG je zkratkou termínu Standardization Agreement. Jde o soubor norem, jež slouží pro definování nejrůznějších vojenských záležitostí, které jsou společné pro všechny členské státy Severoatlantické aliance. Hlavním cílem je samozřejmě zjednodušení společných operačních i administrativních procesů, dosažení kompatibility technické výbavy a sjednocení logistického zabezpečení. Normy STANAG vydává agentura NATO Standardization Agency v Bruselu ve dvou procesních jazycích Aliance, tedy v angličtině a francouzštině. Dnes existuje téměř 1300 předpisů této série. Namátkou lze uvést mj. STANAG 1034 o otázkách dělostřelecké podpory z námořních plavidel, STANAG 2003 obsahující podobu hlášení o průběhu hlídky, STANAG 2116 stanovující mj. ekvivalenty hodností v armádách různých států, STANAG 2873 na téma zdravotnických operací v zamořeném terénu, STANAG 4179 specifikující podmínky práce se zásobníky pro útočné pušky ráže 5,56 mm nebo STANAG 6010, která hovoří o elektronickém boji při pozemních bitvách. Ovšem zřejmě nejznámější ze všech je STANAG 4569, jež určuje úrovně ochrany pro osádky lehkých obrněných vozidel.

 

Části a úrovně normy

Kompletní jméno tohoto předpisu zní: NATO AEP-55 STANAG 4569 – Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armoured Vehicles. Má celkem čtyři části, z nichž první (čili Annex A) se vztahuje ke kinetickým hrozbám (tedy projektilům z palných zbraní či střepinám z výbuchů dělostřelecké munice) a určuje odolnost karosérie vozidla. Druhá část (tj. Annex B) stanovuje ochranu podvozku proti explozivním zařízením, resp. granátům a minám; nazývá se Floor Protection Levels for Occupants for Grenade and Blast Mine Threats. První část sestává z pěti úrovní, z nichž každá definuje typy zbraní a munice, před jejichž průrazy musí karosérie vozidla ochránit osádku. Jako doplňková a pro referenční účely je stanovena též odolnost vůči střepinám z dělostřeleckých granátů ráže 155 mm (její úrovně se v zásadě odlišují vzdáleností výbuchu a úhlem dopadu střepiny na pancíř). Druhá část normy má čtyři úrovně, z nichž tři se ještě člení na dvojice podúrovní podle místa exploze, tedy buďto pod kolem či pásem vozidla, nebo pod jiným místem podvozku. U těchto tří „rozdělených“ úrovní jde v podstatě o ochranu vůči protitankovým minám s určitou hmotností výbušniny. Třetí část předpisu STANAG 4569 (neboli Annex C) určuje metody ověřování odolnosti proti kinetickým hrozbám z první části a konečně čtvrtá sekce (Annex D) analogicky hovoří o způsobech testování odolnosti podvozků proti výbušným hrozbám, jež stanovuje část druhá. Norma STANAG 4569 byla vydána v roce 2004. Původně byla samozřejmě určena jen pro vnitřní potřebu Aliance, ale postupně pronikla mimo struktury NATO a stala se standardem i pro ozbrojené síly dalších zemí a dle očekávání také pro výrobce obrněných vozidel po celém světě.

STANAG 4569 Annex A: Odolnost vůči munici z palných zbraní
Úroveň Zbraně, munice a podmínky Konkrétní typy munice
1 Útočné pušky
Standardní plná munice
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°
7,62mm×51 NATO ball (833 m/s)
5,56mm×45 NATO SS109 (900 m/s)
5,56mm×45 NATO M193 (937 m/s)
2 Útočné pušky
Průbojná munice s ocelovým jádrem
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°
7,62mm×39 API BZ (695 m/s)
3 Útočné a odstřelovačské pušky
Průbojná munice s jádrem z karbidu wolframu
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°
7,62mm×51 AP WC (930 m/s)
7,62mm×54R B32 API (854 m/s)
4 Těžké kulomety
Průbojná munice
Vzdálenost 200 m, úhel dopadu 0°
14,5mm×114 API/B32 (911 m/s)
5 Automatické kanony
Munice APDS
Vzdálenost 500 m, úhel dopadu 0°
25mm×137 APDS-T PMB 073 (1258 m/s)
Pozn. V závorkách se uvádějí rychlosti dopadů střel. Tolerance ±20 m/s.
STANAG 4569 Annex A/C: Odolnost vůči střepinám
Úroveň Střepiny ze 155mm granátů Simulace municí
1 Vzdálenost 100 m, úhel dopadu 0° až 18° 12,7mm: 310 m/s
20mm: 520 m/s
2 Vzdálenost 80 m, úhel dopadu 0° až 22° 12,7mm: 420 m/s
20mm: 630 m/s
3 Vzdálenost 60 m, úhel dopadu 0° až 30° 12,7mm: 560 m/s
20mm: 770 m/s
4 Vzdálenost 25 m, úhel dopadu 0° až 90° 20mm: 960 m/s
5 Vzdálenost 25 m, úhel dopadu 0° až 90° 20mm: 960 m/s
Pozn. Uvádějí se rychlosti dopadů střel. Tolerance ±20 m/s.
STANAG 4569 Annex B: Odolnost vůči granátům a minám
Úroveň Místo výbuchu Druh výbušného zařízení
1 Kdekoli pod vozidlem Ruční granáty, dělostřelecká submunice a protipěchotní miny
2 2a Pod kolem nebo pásem Protitankové miny s náloží max. 6 kg TNT
2b Pod středem podvozku
3 3a Pod kolem nebo pásem Protitankové miny s náloží max. 8 kg TNT
3b Pod středem podvozku
4 4a Pod kolem nebo pásem Protitankové miny s náloží max. 10 kg TNT
4b Pod středem podvozku

Publikace: ATM 10/2009

Vyhledávání

Dnešní den v historii

24.února 1527 byl arcivévoda Ferdinand korunován českým králem (vládl v Čechách 1526 – 1564)

24.února 1557 se narodil Matyáš Habsburský (král český 1611 – 1619)

24.února 1940 byla spuštěna na vodu britská bitevní loď HMS Anson.

Poslední komentáře

přidal komentář v AGS-17 Plamja
U této zbraně jsem sloužil,jako střelec čtyřikrát za 5 a jednou za 4,ohodnocen při střelbách ostrými.Jo jo kde jsou ty č...
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
mozna si na mne pamatuješ
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
v roce 1973 jsem take byl na kurzu OT65 v Jihlave kasarna 25 unora pak zbytek vojny v caslavi
odpověděl na komentář #4803 v O ukrajinské povaze a mentalitě
Pán se nejspíše přepsal. Měl na mysli pro "ně"
odpověděl na komentář #4800 v O ukrajinské povaze a mentalitě
Zdravím,říkáte to dobře, zajímalo by mě ale, proč máte raději Ukrajinu nad ČR.Ne že bych nesouhlasil, jen mě zajímají va...