Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 12

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Filip Pavlík přidal komentář v Fliegerfaust (Luftfaust)
Nouze nutí k inovacím.
přidal komentář v Johann Fiedler
Upřesnění datumu úmrti: https://de.metapedia.org/wiki/Fiedler,_Johann...
Ryšák odpověděl na komentář #4785 v PzKpfw. V Panther
Tak boční pancíř měl ca 40-50 mm, to není zase tak málo. A určitě se snažili být čelem. Vývoj války je taky vedl spíš do...
přidal komentář v PzKpfw. V Panther
Panther je zajímavej především svým silným dělem a atraktrivním jménem, jinak je překynutý. Jak moc je častá krajina s d...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 3. 9. 2012 19:37 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: VÁLKY, KONFLIKTY, BITVY

Arnhem 1944

V létě 1944 Němci na západní frontě ustupovali před spojeneckou armádou ve velmi rychlém tempu. V německých řadách se šířila dezerce, jednotky rozpadnuté v boji prchaly z frontu všemi směry do Německa. Vznikal strašný chaos. Úplnému rozkladu německých jednotek se snažil zabránit Walter Model - velitel skupiny armád B a vrchný velitel německých vojsk na Západě. Jeho snaha o zorganizovaní odporu proti rychle postupujícím Spojencům nebyla úspěšná a proto ho ve funkci vrchného velitele vojsk na Západě 5.9.1944 vystřídal Gerd von Rundstedt. Von Rundstedt pověřil obranou Belgie generálplukovníka Kurta Studenta. V řadách Spojenců měl maršál Montgomery připravený plán, jak zajistit další postup. Navrhl použít 1. vzdušnou výsadkovou armádu v jednom útoku. Montgomery chtěl nasadit tři a půl divize - 82. a 101. americkou, 1. britskou vzdušnou výsadkovou divizi a 1. polskou parašutistickou brigádu. Hlavním cílem operace byl most přes Dolní Rýn v Arnhemu. Operace měla kódový název MARKET-GARDEN. MARKET tvořili vojáci generála Browninga a jeho výsadkáři, kteří seskočí v Holandsku a vytvoří jakýsi koberec, po kterém budou v druhé části operace GARDEN postupovat tanky generála Horrockse po obsazených mostech z Belgie do Holandska.  Americká 101. vzdušná výsadková divize generálmajora M.D. Taylora měla měla za úlohu obsadit přechody přes kanály a řeky v úseku 25 km mezi Eindhovenem a Veghelem. Úsek na sever od 101. vzdušné výsadkové divize - 15 km úsek mezi Grane a Nijmegen byl svěřený 82. vzdušné výsadkové divizi generálmajora J.M. Gavina. Nejdůležitějším cílem operace byl Arnhem a most přes Rýn. Obsadit tento most dostaly za úlohu 1. vzdušná výsadková divize generálmajora R.E. Urquharta a 1. polská parašutistická brigáda generálmajora S. Sosabowského.

  Generálmajor Urquhart předpokládal dle zpráv průzkumu, že jsou zde rozmístěny minimálně dvě tankové divize a nebyl příliš daleko od pravdy. Nejvýznamnější částí německých záloh v oblasti jižního Holandska tvořil II. tankový sbor SS, skládající se z 9. tankové divize SS Hohenstaufen pod velením SS-Obersturmbannführer W. Harzela a 10. tankové divize SS Frundsberg pod velením SS-Brigadeführer H. Harmela. Velitel sboru - SS-Obergruppenführer W. Bittrich dostal 4.9.1944 od Modela rozkaz k uvolnění z fronty a k přesunu do Holandska, aby byly obě divize reorganizované a doplněné. Jako místo jejich odpočinku byl vybrán Arnhem - malebné městečko daleko od fronty. Místo, kde se útok vůbec nepředpokládal. Teda fakt, že byl tankový sbor SS umístěn do blízkosti seskoku 1. vzdušné výsadkové divize byl jen dílem náhody. Němci totiž spojenecký útok v této oblasti nepředpokládali.

 

První den - neděle 17.9.1944

V sobotu dopoledne uspořádal Model poradu v parku arnhemského hotelu Hartenstein. V poledne se celý štáb přesunul do hotelu Tafelberg. Ve 14.00 začaly padat první bomby. Když Model zjistil, že to jsou angličtí výsadkáři,  přesunul se se štábem do sídla SS-Obergruppenführer Bittricha. Mezitím už 101. americká výsadková divize postupovala mezi Veghelem a Zonem, 82. americká výsadková divize jižně od Nijmegenu a 1. britská výsadková divize po druhé straně Rýna (na západ od Arnhemu). Kolem poledne vyrazil i XXX. sbor. Opustil své předmostí u Neerpelte a vydal se směrem na Eindhoven, ale narážel stále na nepřítele a jeho postup se zastavil. U Arnhemu směřovala k cíli jen jedna brigáda. Jedna z jednotek SS na brigádu zaútočila a z dvou praporů zůstal po bojích jen jeden, který mohl plnit úlohy divize. Velel mu podplukovník John Frost. Když Frostova jednotka postupovala po břehu Rýna, Angličané se nepozorovaně proplížili kolem vojáků SS-Sturmbannführer Krafta, který později zatarasil všechny cesty a odříznul Frosta od zbytku výsadkové divize. Odpoledne se SS-Hauptsturmführer Gräbner se 40 obrněnými vozidly Aufklärungs Abteilung 9 vydal na průzkum sil nepřítele a zjistil, že Arnhem je prázdný. Po ohlášení tohoto stavu dostal od Harzera rozkaz k návratu. Minul se s Frostovými jednotkami asi o hodinu. Ještě než Frostovi vojáci vstoupili na most, byl už most 30 minut pod ochranou granátníků SS, které tam poslal Bittrich. Most stál stále nepoškozený. Frost místo toho, aby obsadil obě strany mostu, poslal část vojáků na most, čím probudil Němce v bunkru na severní přístupové cestě a zůstal tak na severní straně a řeku nemohl překročit.  V první den operace se stala závažná událost, o které Spojenci nemohli nic tušit. Němci našli v sestřeleném kluzáku Waco celý plán spojenecké operace. Po pár hodinách měl tento cenný dokument na stole generál Student.

Druhý den - pondělí 18.9.1944

Za svítání se k arnhemskému mostu pokoušeli proniknout 4 britské prapory, ale byly zastavené vojáky SS-Sturmbannführer Krafta. Do oblasti, kde měla přistát druhá vlna, poslali Němci už ráno divize SS a protiletadlová děla. Přistávající jednotky se však rychle zformovali a i přes útoky německých vojáků se připojily k štábu 1. vzdušné výsadkové divize. Shromáždili se v okolí Oosterbeeku (předměstí Arnhemu) a vytvořili postavení nazvané Perimetr. Před Eindhovenem se spojili tankisté sboru s výsadkáři generála Taylora a dorazili do Eindhovenu. V podvečer začali Němci posilovat své jednotky u arnhemského mostu ve snaze vytlačit Frostovi vojáky. Ti však houževnatě bojovali a vytlačit se nedali.

Třetí den - úterý 19.9.1944

Angličtí výsadkáři bránící most v Arnhemu byli od rána pod těžkou palbou. Německý útok stále sílil a dělostřelectvo likvidovalo jeden obsazený dům po druhém. Večer došlo u Nijmegenu ke spojení gardové tankové divize XXX. sboru s 82. výsadkovou divizí. V cestě dál stál most přes Waal, který bránilo 500 mužů Waffen-SS. Protože všechny pokusy o obchvat ztroskotaly, další útok byl naplánovaný na další den.

Čtvrtý den - středa 20.9.1944

Na arnhemském mostě se situace začínala vyostřovat. Zbytky Frostova 2. praporu byli ze třech stran obklíčeny Němci. Bránili však nejen přesunu 10. tankové divize SS do Nijmegenu, ale znemožňovali Němcům využívat most k dopravě zásob k svým jednotkám na jihu Holandska. Večer padl po po tvrdých bojích most v Nijmegenu do ruk americkým výsadkářům a britským tankům. Most zůstal neporušený, protože odbojáři stihli přestřihnout odpalovací dráty. Od Arnhemu dělilo tankové jednotky už jen 17 kilometrů. Angličané však nedostali rozkazy k dalšímu přesunu a tak se postup k Arnhemu odložil na další den. Zbytky britských oddílů se večer stáhly v perimetru kolem hotelu Hartenstein v Oosterbeeku do postavení pro poslední boje s Němci.

Pátý den - čtvrtek 21.9.1944

Bitva o arnhemský most se pomalu blížila ke konci. Z Frostova praporu zbyla jen čtvrtina mužů. Odpoledne Němci obsadili severní přístup na most a cestu k přívozu Driel - Heveadorp. V 10.40 dostali tankové jednotky rozkaz k postupu na Arnhem. Postup tanků se však zastavil několik kilometrů za Nijmegenem, protože narazil na německou obranu s protitankovými děly. V 17.00 byla mezitím vysazena 1. samostatná polská parašutistická brigáda. Byla přivítána palbou protiletadlových děl a německých vojáků a ztratila čtvrtinu mužů. SS-Obergruppenführer Bittrich (velitel II. tankového sboru SS) dostal okolo 18. hodiny zprávu o dalším přistání, tentokrát však u Drieli. Bittrich byl v přesvědčený, že Poláci přišli, aby zastavili postup 10. tankové divize SS (která už bezpečně přejížděla most) do Nijmegenu. Bittrich proto stáhnul část vojáků spolu se 40 tanky z Oosterbeeku a poslal je na jižní stranu Rýna, aby zabránil spojení výsadkářů s postupujícími tanky. Toto rozhodnutí definitivně zabránilo Horrocksovi podniknout jakoukoliv větší akci směrem na Arnhem.

Šestý den - pátek 22.9.1944

Dopoledne se u pozic Poláků objevily anglické tanky. Konečně bylo navázané spojení mezi tanky a 1. výsadkovou divizí. Tanky se k Polákům dostaly podél pravého křídla 10. tankové divize SS, která blokovala cestu z Nijmegenu do Arnhemu. Vytvořili tak úzký koridor, kterým mohly uniknout zbytky oddílů z Oosterbeeku.

zajatci

Situace v Oosterbeeku se zatím stále zhoršovala. Zbytky anglických oddílů byly pod stálým německým tlakem a také Polákům se nezdařil další pokus o přechod přes Rýn.

Sedmý den - sobota 23.9.1944

SS-Obersturmbannführer Harzer vydal rozkaz, aby německé oddíly odřízly perimetr od Rýna. Anglické pozice u Rýna jsou celý den pod palbou, ale Němcům se je odříznout nepodaří.  Poláci se pokoušejí o další přechod řeky, ale perimetr posílí jen 200 mužů.

Osmý den - neděle 24.9.1944

Německá palba v Oosterbeeku je stále silnější, perimetr se stále zmenšuje, ale stále si drží přístup k Rýnu. Další britský pokus o překročení řeky o pomoc výsadkářům v  Oosterbeeku skončil katastrofou.

Devátý den - pondělí 25.9.1944

V noci z pondělí na úterý ustoupili britští výsadkáři z perimetru (zůstali jen ranění), Rýn přešlo 2.163 vojáků spolu se svým velitelem generálem Urquhartem.

Desátý den - úterý 26.9.1944

V 9.00 hodin utichají poslední boje v Oosterbeeku. Bitva o Arnhem skončila. Perimetr obsadili němečtí vojáci a zajali britské raněné spolu s lékaři.

Operace MARKET-GARDEN skončila nepochybně porážkou Spojenců. Američané ztratili celkem 3.974 mužů. Z toho 101. výsadková divize ztratila 2.118 mužů a 82. výsadková divize 1.432 mužů. 424 mužů tvořili piloti USAF. Anglické ztráty tvořilo 13.226 vojáků. Z toho na britský XXX. sbor připadlo 1.480 mužů a na XII. a VIII. sbor 3.874 mužů. 1. výsadková divize ztratila u Arnhemu 7.578 vojáků. 294 mužů tvořili piloti RAF. Poláci ztratili 740 vojáků. Německé ztráty, tvořilo kolem 10.000 mužů. Z toho při bojích o Arnhem a Oosterbeek to bylo 3.300 mužů.

Velitelé Waffen-SS u Arnhemu

Bittrich Wilhelm, SS-Obergruppenführer, velitel II. tankového sboru SS (záloha skupiny armád B)
Gräbner Kurt, SS-Hauptsturmführer, velitel průzkumného oddílu 9. tankové divize SS
Harmel Heinz, SS-Brigadeführer, velitel 10. tankové divize SS Frundsberg
Harzel Walther, SS-Obersturmbannführer, velitel 9. tankové divize SS Hohenstaufen
Kraft Sepp, SS-Sturmbannführer, velitel 16. SS výcvikového a doplňovacího praporu