Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 20

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Michal Kroužek - Odpověděl na komentář # 4657 v Canon de 75 Modèle 1897
Děkuji za pochvalu. Uvažuji nad rozšířením článku o další využití tohoto kanonu např. v pevnostech apod a jeho další mod...
Bedrník - Komentář v T-54/-55
Tanky této řady používají i separatistické území Abcházie, Podněstří nebo Náhorní Karabach.
Z mého pohledu velice kvalitní článek. Ve filmu Území nikoho pojednávajícím o občanské válce v bývalé Jugoslávii. Je vi...
Kde všude musíte mít roušku? Podívejte se na přehled všech aktuálně platných opatření https://radiozurnal.rozhlas.cz/kde...
Filipínci by si chtěli pořídit pět nových C-130J. https://newsinfo.inquirer.net/1332802/ph-air-force-seeks-funding-for-5...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 10. 8. 2015 8:00 Napsal Karel Kramář
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: Historické novinové články

Buďme pevnou hradbou proti výbojnému pangermanismu!

Podtitulek: Poselství dr. K. Kramáře sjezdu Národního sjednocení ve Dvoře Králové n. L.
Autor: Karel Kramář
Zdroj: Národní listy, roč. 76, č. 32, str. 1
Vydáno: 10.8.1936

Vůdce Národního sjednocení dr. Karel Kramář poslal z Vysokého n. Jizerou sjezdu Národního sjednocení, který se konal v neděli ve Dvoře Králové n. L., poselství. Přečetl je na sjezdovém manifestačním shromáždění gen. tajemník dr. Vojtěch Horák.

Drazí přátelé!

V těžké době schází se náš sjezd. Hospodářská tíseň doléhá zejména těžce na naše průmyslové kraje a zahraniční situace je také povážlivě zachmuřena. Daleko za námi jsou časy, kdy jsme se chlubili, že jsme ostrovem blahobytného klidu a pořádku.

My byli vždy těmi, kteří varovali před lehkovážným optimismem. Probuzení je však horší, než jsme se sami kdy obávali! A nejsme už „volajícími na poušti“ — celý národ cítí, že spolehlivě může počítati jen na sebe, na svou sílu a svou schopnost k obraně.

Ale náš úkol není tím skončen! Jde o to, abychom s nejvétší energií využili chvíle míru, abychom, pokud je to vůbec možno, dohonili, co tak hříšně bylo zanedbáno.

Národ půjčkou brannosti nad očekávání skvěle splnil svou povinnost! Doufali jsme, že vzkypí horečná činnost, podobná té, jíž skvělým příkladem je severní náš soused. U nás se však zdá, že čekáme, až bude po prázdninovém odpočinku po našem — nic nedělání. A tak je zase naší povinností, abychom volali po neodkladné činnosti, a to všude, kde jsou nedostatky. Jestli kdy, je nutno nyní volati do práce nezaměstnané!

Musíme býti silní, obávaní, chceme-li se uchrániti toho, co hrozí všem slabým! I u nás doma, i v cizině musí každý věděti, že hájiti své hranice chceme a dovedeme a že revise hranic pro nes znamená boj na život a na smrt a ten boj že by nebyl pouhou vojenskou procházkou, jak snad myslí novinářští revisionisté a spravedlností zanícení cizí parlamentáři.

Skvělá vítězství našich letců je po dlouhé době zase zásvit naděje a útěchy! Žádejme tudíž energicky, aby co nejrychleji naše letectvo bylo vybudováno tak, aby představovalo opravdu imponující a odstrašující sílu! Využijme průmyslové své vyspělosti k dokonalé motorisaci armády! Nelekejme se obětí pro znovuvzkříšení našeho automobilismu, zejména nákladního, tak nutného k doplnění našich obranných sil!

Ukažme konečně zase energii a odhodlanost. Neohrožujme svou bezpečnost obvyklým naším nekonečným dohadováním se stran! Jde o stát, o nás o všecky! Ozvěme se konečně hlasitě a rozhodně, že si svou československou zemi roztrhati nedáme, a své věrné hraničáře že za žádnou cenu nevydáme na pospas výbojnému germanismu! Nikoho nechceme odnárodňovat! Jako nikde jinde dali jsme menšinám plnou možnost národního rozvoje, ale své dobré, těžce zkoušené hraničáře neopustíme!

Volejme národ k energické obraně, aby celý svět, přátelé i nepřátelé viděli, že dovedeme si hájiti své proti všem! Jestli kdy bylo potřebí ukázati jednotnou vůli národa, jeho odhodlání nelekati se žádných obětí k uhájení tak těžce dobyté svobody i nedělitelnosti naši země, je to dojista dnes!

A smím, věřím, ve jménu Vás všech říci, že my k této národní jednotě všech, kteří náš stát upřímně chtějí zachovat, k jednotě, která by znamenala jednotnou frontu v obraně vnitřní i vnější naší samostatnosti, k této jednotě s celou duší jsme ochotni! Kéž by jen všem ostatním, kteří to dobře a poctivě s národem smýšlí, bylo také jasno, že nadešla chvíle, kdy musíme dokázati, že jsme své svobody hodní, a že dovedeme vyplniti své historické poslání, abychom byli pevnou hradbou proti výbojnému pangermanismu, ohrožujícímu mír a klid celé Evropy!

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

22.září 1980 začala Irácko-íránská válka

22.září 1576 byl Rudolf II. Habsburský korunován českým králem (vládl 1576 – 1611)