Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 38

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Je libo Danu? http://www.armytechnika.cz/nabidka/kolova-technika/obrnena-technika/samohybna-houfnice-shkh-vz.77-dana Nab...
V hospodě v Newcastlu sedí německý tirák a rýpe, jak jsou britští řidiči pomalí. „Já naložím náklad v Hamburku, projedu ...
Major vede svou jednotku na cvičení. Najednou vyplivne vysílačka a jednotka je bez spojení. Major skočí do džípu a přiká...
Turecké F-100 Super Sabre si zabojovali při invazi na Kypr.
Gray Fox - Komentář v Su-27 Flanker
V úterý 22. září ruská stíhačka Su-35 sestřelila kanonem při cvičení Su-30. Přesná příčina proč k tomu došlo není zatím ...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 4. 5. 2015 8:00 Napsal admin
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: Historické novinové články

Gen. Eliáš s členy vlády u říšského protektora (4.5.1939)

Autor: Jako celek anonymní, převážná část: Alois Eliáš
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 122

ČTK. — Praha. — První vláda Protektorátu Čechy a Morava, vláda div. generála inž. Aloise Eliáše, vykonala návštěvu u říšského protektora, svobodného pána šl. Konstantina Neuratha v jeho úřadovně v Černínském paláci na Hradčanech.

Předseda vlády div. gen. inž. Eliáš oslovil říšského protektora česky takto: „Pane říšský protektore! Vláda Protektorátu Čechy a Morava, kterou jste potvrdil v úřadě, přichází k vám jako orgán českého národa, povolaný prakticky prováděti a uskutečňovati zásady loyální spolupráce. Usilovati o prohloubení ducha této spolupráce bude nejen posláním mé vlády jako celku, ale také posláním všech jejích členů, které si dovoluji Vaší Excelenci představiti. Po ukončení údobí přechodné vojenské správy v zemi České a Moravské přistupujeme nyní k naplnění protektorátního zřízení. Jsem přesvědčen, že český národ, který prokázal v uplynulých dnech nejen svoji schopnost kázně za okolností, v dějinách národů opravdu ojediněných, nýbrž i vyspělý smysl pro hodnocení skutečnosti, dovede hledati a nalézti praktické formy a konkrétní náplň autonomního zřízení, jež mu zabezpečuje výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března.“ Německy potom předseda vlády pokračoval: „Dovolte mně, pane říšský protektore, abych zde upřímně řekl, že obyvatelstvo Protektorátu s neobyčejnou pozorností a neobyčejným zájmem sledovalo vaše projevy, ze kterých se dovědělo, jak svůj úřad chápete a v jakém duchu hodláte vykonávat svoje poslání. Nejenom všechny české kruhy, politicky odpovědné, nýbrž i celý národ vzal s uspokojením na vědomí slova Vaší Excelence, že chcete respektovat čest a přirozená práva českého národa.

Zdůraznil jste význam české cti ještě dříve, nežli jste vkročil na území Protektorátu, a to znamená v našich očích důkaz, že národ český a jeho země nalézají ve vaší osobě skutečného ochránce, jenž hodlá vykonávati svůj úřad s upřímným porozuměním pro naši historickou minulost, pro psychologickou svéráznost a pro všechno, co jest pro můj národ důležité a co je mu drahé.“

Česky dovozoval předseda vlády div. gen. Eliáš dále: „Má vláda stoji před úkoly neobyčejně odpovědnými. Jejich zdárné splnění má životní důležitost pro budoucnost českého lidu. Ujímáme-li se práce s nadějí v její úspěšné dovršení, činíme tak do značné míry proto, že se spoléháme, pane říšský protektore, na vaši pomoc a porozumění.“ Německy pak předseda vlády zakončil: „Jsme pevně přesvědčeni, že budete vždy podporovat snahy první vlády Protektorátu Čechy a Morava, kterou jste potvrdil a jejíž zemi a lid přijal pod svou ochranu Vůdce a říšský kancléř národa německého.“

Říšský protektor svob. pán Neurath odpověděl na proslov předsedy vlády gen. inž. Eliáše kratší řečí.

Poděkoval nejprve za projev, který předseda vlády učinil jménem svým a jménem členů své vlády. „Toto prohlášení„“ — dovozoval protektor dále — „chápu v tom smyslu, že vláda chce loyálně spolupracovati k cíli, aby bylo uskutečněno vyrovnání s českým národem a jeho včlenění do nových poměrů. Pan předseda vlády zcela správně naznačil, jak si ve funkci říšského protektora představuji svoji úlohu. Nemám, co bych k jeho slovům dodal.“ „Víte také z nedávné řeči Vůdcovy, pronesené v říšském sněmu, jak Vůdce o českém národu smýšlí a jak jej hodnotí. Doufám, že jeho slova nalezla také správný ohlas v národě českém.“ V dalším pak dovozoval říšský protektor, že
úkol první protektorátni vlády je těžký

a že on sám se vynasnaží, aby práce vlády nebyla ztěžována. Každá přechodná doba přináší těžkosti a nesnáze. Bylo tomu tak odjakživa. Proto musí býti společně děláno všechno, co usnadňuje překonání nesnází. „Jsem si také vědom,“ pravil protektor, „že nové poměry převážnou většinu národa překvapily. Proto je třeba, aby v lidu bylo teprve probuzeno úplné porozumění pro věci, které se staly. To je nejpřednější úkol vlády, na který musí soustředit všechnu pozornost.“ V závěru svého projevu pak říšský protektor poznamenal, že není možno za jedinou noc uskutečnit všechno, čeho je třeba. Je třeba trpělivosti, ale při dobré vůli může býti dosaženo všechno. V těsnou součinnost vlády říšský protektor doufá.

Po svém projevu setrval říšský protektor ještě chvíli v rozhovoru s vládou Protektorátu, kterého se zúčastnili všichni její členové. Znovu tu bylo konstatováno; je třeba důkladného objasnění nových poměrů všem vrstvám národa; jenom součiností a vzájemnou dohodou může býti vytvořena pevná základna pro další zdárný rozvoj věcí. Říšský protektor se potom srdečně rozloučil s členy vlády a setrval ještě chvíli v rozhovoru s předs. vlády, div. gen. Eliášem.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

30.září 1943 byla spuštěna na vodu lehká letadlová loď HMS Colossus.

30.září 1891 zemřel generál Georges Boulanger

30.září 1419 – Konal se tábor venkovského lidu na vrchu Na Křížkách jižně od Prahy. Radikální husitský kněz Václav Koranda na něm vyhlásil bojovný husitský program; chtěl zřídit boží stát a Plzeň měla být městem slunce. Shromáždivšímu se lidu doporučil, aby „vzali místo hole poutnické meč“.

30.září 1938 byl přijat Mnichovský diktát.