Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 12

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 30. 10. 2009 20:05 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: TERORISMUS

Islámistický terorismus, je skutečně spjatý s chudobou ?

Bojovala al-Qajda skutečně proti západním hodnotám ? UBL osobně, a většina vysokoškolsky vzdělaných teroristů z jeho okolí, jen s povrchními znalostmi islámského práva a  islámských tradic, žádnou úctu k ulemům z madras a k jejich puntičkářskému a právnímu přístupu neprojevovali, právě naopak .

 “ Problémy muslimů vyřeší náš přístup ,ne akademický přístup ulemů,disputace  nad právními texty je jen ztrátou času ,“tvrdil UBL pro jeden pákistánský list, a dodal, že „ jeho lidé neuznávají žádnou právní islámskou školu, uznávají jen  islámské právo stanovené Mohamedem.“

UBL pohrdal ulemy a náboženskými školami, a odsuzoval jejich tradiční způsoby islámského studia, inspiraci doporučoval čerpat přímo z Koránu bez zprostředkování ulemů …

UBL se od islámské ortodoxie odkláněl přímo provokativním způsobem :se svým kultem mučedníků a svými narážkami na své sny a své vize (chtěl asi naznačit, že jej osvítil samotný Alláh), což silně  připomíná lidový mysticismus a šíitský islám, proti kterému sunnitští ulemové od nepaměti bojují.

UBL a jeho druhové pravidelně kritizovali  poklonkování před církví a označovali „ulemy zbožňující muslimy“  za otroky režimu odpadlého od víry ...

.UBL, a jemu podobní, vydávali vlastní fatwy, aniž by k tomu měli duchovní autoritu a patřičné islámské vědomosti, upozorňovali dotčení a je kritizující ulemové .

Politici a  média tvrdí, že islámistický terorismus je spjatý s chudobou (vymývání mozků chudých žáků na madrasách) , a že mladí islámističtí teroristé nenávidí „západní“ bohatství a  „západní“ svobody … Anglosaský tisk označoval údajné útočníky z 9/11 za středověké fanatiky …

Je však nutné rozlišovat mezi diplomovanými z madrasy, zbožnými vesnickými chlapci , většinou ve věku blízkým věku mladistvých, z nejchudších rolnických rodin, kteří nemají ani tušení o moderní technice,kteří dostávají pouhou  jednodenní či několikadenní výcvikovou instruktáž ze strany místních islámistických extrémistů , aby se stali „náplní“ pro talibanské kanóny , a mezi kosmopolitními salafistickými džihádisty ze zámožných  rodin (polovina z nich pochází z rodin evropských) , se středoškolským a univerzitním vzděláním ( velitel genštábu UBL,Zawahirí, dětský chirurg, Jarrah, zakladatel hamburské buňky ,původně studoval zubní chirurgii, nakonec skončil jako letecký inženýr, ,Atta byl architekt, britský občan Ahmed Omar Sajíd Šejk, matematik, měl diplom z London School of Economics, mimochodem také Karadžič byl pediatr, a Babič,vůdce chorvatských Srbů, zubař …), kteří teroristické útoky al-Qajdy plánují a provádějí, čili skutečnými islámistickými teroristy – profesionály, protože špičkoví teroristé musejí ovládat moderní technologie, zatímco absolventi s diplomem z madras nemají žádné odpovídající technické znalosti pro technicky složité atentáty, ke kterým se al-Kajda přihlásila …   

Jedině takoví profesionálové mohli zvládnout útoky proti US ambasádám ve východní Africe, proti US torpédoborci Cole, londýnskému metru z 7/05 , atd …

Samozřejmě, i někteří žáci z radikálních madras se k al-Qajdě připojili, jako např.  Maulan Masúd Ašar, šéf džihádistické organizace Džaiš  Mohamad, blízký spolupracovník UBL , jenž studoval na extrémistické madrase v Binori, a účastnil se atentátu v roce 03 na Mušarrafa .

Platí to zejména o „operativcích“ al-Kajdy, což jsou  v drtivé většině univerzitně vzdělaní lidé s výslovně politickými cíly , jak uvedl lakonicky i  samotný UBL pro karáčský list Daily Umman 27.9.01 s tím, „ že al-Qajda 9/11 atentáty nespáchala, a že on sám nepovažuje  US za nepřítele …  "

 „ Kdyby al-Kajda byla ve válce se západními hodnotami a svobodami, zaútočila by v prvé řadě na Švédsko,“ prohlásil UBL.

Dalším podstatným rozdílem od „teroristů“ z madras je nápadný věkový rozdíl . Nejvýznamnější teroristé kolem UBL byli vyzrálí lidé , otcové rodin (studenti z madras jsou nezletilci) …

Hlavní starosti většiny diplomovaných z madras  zůstávají tradiční – správně konat náboženské rituály,správně se umýt před modlitbou,dodržovat správnou délku vousu.

Madrasy však žáky také učí, že musí bojovat proti protiislámským praktikám svých spoluvěrců, za které např. sunnitští ulemové z madras považují pronášet modlitby na hrobech světců či účastnit se šíitských lamentačních ceremonií, které upomínají na zavraždění Aliho,příbuzného Proroka, v bitvě u Kerbaly.

Jinými slovy, jejich cílem není  ani tak bojovat proti nemuslimům (což je hlavní zájem nadnárodního džihádu), jako podporovat správné islámské chování ve svém okolí.

Madrasy byly na samém počátku své historie  ,podobně jako náboženské školy v Evropě, hlavním zdrojem vzdělání.

V období mezi 7. a 12.stol. vyprodukovaly řadu významných vědců a myslitelů (Avicenna ).

Poté,co mongolští nájezdníci tato střediska vzdělání zničili, islámští vzdělanci odešli do Dillí , a učinili ze severu Indie významné středisko vzdělanosti,které rozkvetlo zejména v 16.stol. (za císařské dynastie Mogholů).

Tehdy se v indických madrasách spojilo blízkovýchodní arabské učení  s indickými hinduistickými znalostmi.

Studenti obou náboženství tak vedle sebe svorně studovali Korán v arabštině, súfistickou poezii v perštině ,a filozofii  v sanskrtu, současně s etikou, lékařstvím, astronomií, logikou, dějepisem a přírodními vědami .

Poté, co byl v roce 1858 sesazen poslední  mogholský císař , někteří islámští učenci, nespokojení s modernismem zdejší staré islámské elity,  z mogholského hlavního města Dillí odešli, a 160 km na sever od Dillí založili 1860 Deoband (1860-1900 pod Kašmírem), wahhábitskou madrasu, velmi vlivnou, ale zpátečnicky zaměřenou na „návrat k pravým kořenům islámu  - k základům Koránu „ , a z osnov vyškrtli všechno,co by mohlo zavánět hinduismem či evropanstvím.

Ve 20.stol, se tyto puritánské wahhábitské madrasy rozšířily po celé severní Indii a Pákistánu , zejm. za generála Zijáula Haka,  kdy jim saúdskoarabské petrodolary navrátily jejich bývalé postavení a moc ,která za laického Bhutta výrazně upadla.

Kvůli saúdskoarabským petrodolarům byla zdejší tolerantní odnož islámu, ovlivněná súfismem, zcela zavržena, a na povrch se prodraly tvrdé reformistické proudy wahhábismu a salafismu.

Washington jim v 80.letech také na něco občas přispěl, aby posílaly ještě více svých studentů na pomoc afghánským mudžáhedínům  – např. CIA prostřednictvím americké US Agency for International Development financovala militantní příručky pro studenty madras, zaplněné „krvavými“ obrázky (např. na jedné stránce je džihádista pevně svírající pušku, třebaže mu již byla utržena hlava, s verši Koránu oslavujícími  ovečky Alláha, které položí svůj život za šíření islámu ), a brutálními příkazy , které měly pobožné studenty vyburcovat k ochraně islámu v Afghánistánu.

Některé madrasy jsou prostá stavení „přilepená“ k místní mešitě, jiné tvoří obrovské areály (některé pojmou až 2.500 chlapců)  .

Vzdělávací program většiny pákistánských madras je velmi archaický – geometrie se učí od Euclida, lékařská věda od Galiena, studenti se učí, že se Slunce otáčí kolem Země, a v některých madrasách jsou některá křesla vyhrazena islámským skřítkům džinům.

Největší ctižádostí chudých studentů je stát se háfízem - člověkem,který umí předříkávat Korán nazpamětˇ.

Madrasy pro zámožné studenty jsou vybaveny moderně a luxusně, třebaže na internetu mohou jen na islámistické stránky – např. nejznámější madrasa v jihopákistánském Karáčí se jmenuje Dar ul-Uloom, a je současně luxusním unverzitním kampusem a pětihvězdičkovým luxusním hotelem.

Elegantní učebny s nejmodernější technikou mají výhled na překrásné zahrady s palmami ,pečlivě celodenně kropenými.I v tomto luxusním pohodlí se studenti tváří jen vážně (vousatí studenti jsou z posledního ročníku) , sedí na koberečkách na zemi a čtou si před sebou otevřený Korán, položený  na malých dřevěných lavičkách, či vážně naslouchají výkladu a komentářím ke  Koránu staršího maulana, aby dobře napsali svoji závěrečnou esej.

Když se těchto studentů zeptáte, jakou hudbu poslouchají ve svých nejmodernějších sluchátkách, vrhnou na vás zděšený pohled, jako kdybyste spadli z Měsíce – sluchátka  slouží pouze k poslechu kázáních, veškerá hudba je zakázána.   

Studie pák. ministerstva vnitra  z roku 02 odhalila, že v zemi, kde bylo původně v době dosažení nezávislosti v roce 1947 245 náboženských škol, jich v roce 01  působilo 6.870, přičemž většina z nich je fïnancována a řízena islámistickými stranami, zejména blokem islámistických stran Akční koalice Muttahída  Madžlis Amal/MMA, která v severopákistánské provincii (oficiálně Provincie severozápadních hranic) svého času prosadila talibanský režim …

Je zde zakázána jakákoliv hudba a zobrazování lidských tvarů. Jedinou bizarní výjimkou je pluk. Sanders na logu Kentucky Fried Chicken v Péšáváru, protože prý bradka plukovníka je dostatečně islámská …

Islámistické strany neskrývají své ambice při manipulaci s madrasami : potřebují své boží bojovníky jim slepě oddané k politické transformaci Pákistánu k jejich obrazu, a hlavně ke svému vítězství ve volbách …V Lahore v sídle islámistické strany Džamát Islámí je i hlavní ústředí jedné z nejmilitantnějších pák. madras, v níž 200 žáků dostává vzdělání v oboru nejbrutálnějšího politického islámu.

Všechny pákistánské madrasy jsou ultrakonzervativní, ale jen menšina z nich je militantní (údajně 20%) ,které propagují extrémistické náb. proudy, vychovávají zavilé islámisty, a jsou přímo napojené na islámistické teroristické organizace, které jejich mladistvým žákům poskytují voj. výcvik  …. ( Mladiství žáci těchto madras bojují nejen v Afghánistánu, ale i v Kašmíru, či se účastní pogromů proti šíitské menšině )  . .

Intelektuální baštou militantních madras,která vždy hlasitě podporovala talibance z obou Waziristánů a jejich snahu vytvořit v Afghánistánu islámistickou „planetu opic“ , které do klecí zavírají ženy, je madrasa Hakaníja v Akora Chatak v nejsevernější pák. provincii u afghánských hranic, sousedící s Kašmírem .

Vychovala celou řadu islámistických extrémistů, zejm. molla Omara, ideologa nejbrutálnější a nejtmářštější verze islámského práva šaríji, kterou talibanský režim zavedl v Afghánistánu.

Tato madrasa se k mollovi Omarovi hlásí s neskrývanou hrdostí, a kdykoliv talibanci zažádají, ředitel madrasu zavře a pošle všechny zdejší chudé žáky, nosící turbany a bradku, do první bojové linie …

Militantní madrasy v Pákistánu i dnes spokojeně předou, třebaže Mušarraf svého času Bushovi přísahal, že islámistickým extrémistům přistřihne křidélka.

Ředitelé těchto madras se dozajista hlučně smáli s tím, že tato prohlášení Mušarrafa byla určena jen tisku pro americkou konzumaci …

Militantní madrasy tvrdí, že „chudí muslimové mají dost starých pořádků s rozhádanými laickými zkorumpovanými politickými stranami a ještě s zkorumpovanějšími generály. Proto hledají třetí cestu, islámskou, která jedině , podle nich, nastolí spravedlnost, která je jen jedna – islámská  …“

Třebaže vzdělávací systém pákistánských madras je archaický, přesto za nefunkčnosti státního systému vzdělávání představují pro místní chudé chlapce významný sociální krok vpřed. Chudým žákům poskytují zdarma ubytování, ošacení, stravu a učebnice, kvalita výuky v rétorice, v logice a v právní vědě je velmi dobrá, na druhé straně je pravdou, že vymývají svým žákům mozky  v duchu islámistického výkladu svatých textů, a absolutně je nepřipravují k životu v moderním světě.

Avšak kdyby stát nechal madrasy zavřít, aniž by zavedl řádný vlastní školský systém,odkázal by ještě větší počet chudých chlapců k negramotnosti.

V současné době madrasy bezplatně vzdělávají kolem jednoho miliónu pák. chlapců, zatímco státní veřejné školství zkrachovalo ( školy existují jen na papíře, protože jsou celoročně zavřené ) …

Stát,který vlastní atomovou bombu, vydává na školství jen 1.8 % HNP (většina z něho jde na armádu) . Proto jsou státní školy umístěny v polorozpadlých budovách, 50% z nich nemá tekoucí vodu, a 71% z nich nemá zavedenou elektřinu.

Navíc, chudé děti musí doma pomáhat, a i o takovéto pák. veřejné škole si mohou nechat jen zdát.

Modernější jsou madrasy v Indii , kde se snaží vymýtit problém jejich zpátečnictví a militantismu.Třebaže je totiž Indie kolébkou wahhábitských madras v duchu Deobandu, její madrasy nikdy neprodukovaly militantní islámisty ,protože byly vždy striktně apolitické.

Indické madrasy přijímají i dívky.

Zaostalost Pákistánu v oblasti vzdělání je obrovská ....

Indii se podařilo 65% svých obyvatel učinit gramotnými, a toto procento každým rokem roste , zatímco v Pákistánu se naučí číst a psát jen 42% lidí, a tato míra gramotnosti se každým rokem propadá  (armáda je však vybavena nejmodernějšími US stíhačkami, což je pro vládu "podstatné") …

Abychom byli spravedliví, tento hrůzný obrázek státního školství se neliší od státního školského systému v jiných muslimských zemích, zejména je totožný se systémem školství v Egyptě, kde rovněž madrasy převzaly funkci zkomírajících státních škol …

V Egyptě madrasy financuje a spravuje nejvýznamnější světová islámská univerzita, káhirská al-Azhar, financovaná, jak jinak, Rijádem …

Saúdskoarabské petrodolary financují madrasy i v Maghribu (v Mali madrasy vyučují 25% žáků)  , a  Rijád zakládá madrasy i v Tanzánii …

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

30.listopadu 1944 byla spuštěna na vodu britská bitevní loď HMS Vanguard.

30.listopadu 1266 – Na sněmu v Praze byly vyhlášeny některé vnitrostátní reformy: pokus o sjednocení měr a vah, trestnost padělání mince a zákaz plenění země vlastním vojskem.

30.listopadu 1939 začala Zimní válka - Napadení Finska Sovětským svazem.

Translate