Kdo je online

Přihlášení uživatelé 1
Hosté 12

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Filip Pavlík přidal komentář v Fliegerfaust (Luftfaust)
Nouze nutí k inovacím.
přidal komentář v Johann Fiedler
Upřesnění datumu úmrti: https://de.metapedia.org/wiki/Fiedler,_Johann...
Ryšák odpověděl na komentář #4785 v PzKpfw. V Panther
Tak boční pancíř měl ca 40-50 mm, to není zase tak málo. A určitě se snažili být čelem. Vývoj války je taky vedl spíš do...
přidal komentář v PzKpfw. V Panther
Panther je zajímavej především svým silným dělem a atraktrivním jménem, jinak je překynutý. Jak moc je častá krajina s d...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 24. 4. 2014 6:57 Napsal PhDr. Alois Matuška
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

22. dubna 1945 byla osvobozena Opava

Slezská Opava byla po 2. světové válce nejvíce poničeným městem u nás

Slezská metropole Opava byla v rámci srovnatelných lokalit po 2. světové válce nejvíce poničeným městem nejen ve Slezsku, ale také na území celé dnešní ČR. Město v době německé okupace spadalo pod Německo. Už 10. října 1938 vpochodoval do ulic slezské Opavy okupační německý wehrmacht. Zfanatizovaní místní Němci vítali s jásotem německé vojáky a radovali se ze splnění požadavku Heim ins Reich (Zpátky do Říše). Opava se stala sídlem jednoho ze tří vládních obvodů Sudetské župy. Také v Opavě rozpoutali nacisté rasové štvanice, namířené hlavně proti Židům. Protižidovské nálady vyvrcholily 9. listopadu 1938 tzv. křišťálovou nocí, v níž nacisté zapálili a zničili  opavskou synagogu, židovskou kultovní svatyni. V letech 1938-1945 byla Opava centrem vládního obvodu v rámci Sudetské župy - Ostsudeten. Sídlil zde obávaný zvláštní soud. Každý válečný odpor němečtí okupanti tvrdě potlačili.

Arizace židovského majetku, německá správa nad obchodním domem BREDA

V rámci arizace židovského majetku říšský komisař pro sudetoněmecká území v Liberci 12. listopadu 1938 ustanovil nad největším opavským obchodním domem BREDA & WEINSTEIN správu tzv. “věrné ruky”, kterou měli vykonávat říši oddaní opavští Němci Quido Preusze a posléze Franz Malik. Židovská Weinsteinova rodina z obav před rasovou perzekucí opustila svou vilu na tehdejším Wilsonově náměstí v Opavě (dnes náměstí Slezského odboje) a uchýlila se do Prahy. Zde po událostech 15. března 1939 David Weinstein a jeho manželka Irma z důvodu rasového pronásledování spolu 4. srpna 1939 dobrovolně odešli ze života. Bývalá vila Weinsteinů byla hned po roce 1938 zřízená na místní gestapáckou mučírnu.

Ostravsko - opavská operace

Ostravsko - opavská operace trvala od 10. 3.  do 5.  5. 1945. První sovětský útok na ostravskou oblast začal 10. 3. a směřoval na Těšín. Protivníkem zde byla právě přisunutá německá 8. tanková divize a 16. tanková divize. Jejich cílem bylo zadržet postup sil sovětského 101. střeleckého sboru a 127. lehkého horského střeleckého sboru 38. armády generála Moskalenka mezi městy Pawłowice a Strumień. To se jim nakonec za cenu citelných ztrát podařilo. Nevýrazným výsledkem prvního útoku RA na Ostravu, ukončeného 17. března, se tak stal výběžek o šířce 15 a hloubce od 6 do 12 km. To mělo za následek výměnu velitele 4. ukrajinského frontu, kdy armádní generál I. J. Petrov byl 26. března vystřídán armádním generálem A. I. Jeremenkem (1892 - 1970).

Hlavní část operace na osvobození Opavy ale začala  teprve 15. dubna  dopoledne, po zhruba hodinové dělostřelecké přípravě vyrazila do útoku vojska 60. armády velitele Kuročkina. Na pravém křídle útočila vojska 38. armády spolu s čsl. tankovou brigádou. Nepřátelská obrana byla prolomena v prostoru Rohov - Krzyzanowice až do hloubky 7 km. Hlavním  cílem útoku bylo  odříznout německé obránce Ostravy od západu. Útočící RA a naše tanková brigáda (1. ČSTB) narážely na tvrdou obranu německých vojsk, došlo na velké ztráty. Nakonec bylo opavské obranné pásmo prolomeno teprve až ve dnech 20. až 23. dubna. V průběhu tehdejších  osvobozovacích bojů se v Opavě bojovalo doslova o každý dům, protože Hitler byl rozhodnut válčit o poslední průmyslové centrum, o Ostravu, do posledního muže. Cílem jarní osvobozovací operace z roku 1945 bylo osvobodit důležitou průmyslovou oblast, nacházející se na severní Moravě a rozvinout pak postup ve směru na Olomouc. Dne 22. dubna osvobodila vojska 60. armády generála P. A. Kuročkina (1900 - 1989) město Opavu a tento úspěch umožnil sovětským a československým vojskům rozvinutí útoku směrem na Ostravu. Hlavní údery pokračovaly 26. dubna útokem ve směru Háj ve Slezsku, Velká Polom a Klimkovice.

Nejdéle se bojovalo o Hrabyni, která byla nejvyšším bodem v krajině a tedy strategickým místem na přístupu k Ostravě (21. až 27. dubna). Navíc prostor náhorní planiny Hrabyně se německým jednotkám s použitím dělostřelectva velice dobře bránil. Hrabyně tak byla z  80% naprosto zničená, protože aby se vůbec RA do obce probojovala, musela použít intenzivní dělostřeleckou a leteckou přípravu, a ta si vyžádala obrovské materiální škody. Jenom v bojích v Hrabyni padlo na straně 4. Ukrajinského frontu na 280 vojáků osvoboditelů. Boje zde trvaly celých 7 dní a Němci vyklizená Ostrava byla dobyta až teprve o 3 dny později - 30. dubna. Pouličních bojů o Moravskou Ostravu se 30. dubna ostrava-1945.jpgúčastnilo i 7 tanků T 34, které pak dosáhly centra města.  Po 56 dnech bojů dosáhly jednotky 4. ukrajinského frontu všech cílů, které předpokládal plán operace uskutečnit v období o 11 dní kratším. Vojsky 4. ukrajinského frontu byla osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky — 1. československá samostatná tanková brigáda a 1. čsl. smíšená letecká divize. Je dobré si připomenout, že tankisté 3. praporu naší brigády, kteří překročili 15. dubna v prostoru Sudic a Rohova státní hranice, se tak stali prvními vojáky čs. zahraničního vojska, kteří vstoupili v rámci osvobozovacích bojů na území ČR.  A jen v časovém úseku od 26. dubna do 5. května zahynulo celkem 14 příslušníků tankové brigády a z jejího stavu bylo zničeno 9 tanků.

dobyta-pevnost-u-ostravy.jpgOsvobozování ztížily paradoxně i naše vojenské bunkry vybudované ještě před válkou na obranu před fašisty, které s koncem války "posloužily" právě bránícím se Němcům.  Když na to roku 1960 zavzpomínal osvoboditel, maršál A. I. Jeremenko, potvrdil, že v tomto prostoru "vojska musela překonávat hluboce opevněnou obranu, s jakou se sovětská armáda za celou válku nikde jinde nesetkala".

Celá Opava hořela, zničeno přes 2/3 budov, staveb a objektů

Opava se dobývala mohutnou silou letectva a dělostřelectva, celé město hořelo. Při průchodu fronty městem bylo zcela zničeno 880 domů a poškozeno 3 700 všech objektů, tj. 83 % staveb, zničeny byly všechny místní továrny. Závěr 2. světové války byl pohromou také například pro opavské muzeum a jeho sbírky. V posledních březnových dnech roku 1945 budova Slezského muzea (tehdy Říšské župní muzeum) vyhořela a s ní i velká část jeho historických sbírek. Po válce zde zůstalo několik stovek obyvatel, stála jen třetina budov, při náročném postupu vojsk padly tisíce občanů i vojáků, přes 3000 sovětských vojáků zde tenkrát zaplatilo svým životem.  Za šest válečných let přišlo o život na sedm tisíc Opavanů, ze zhruba tisícovky předválečných Židů se jich vrátilo domů do Opavy sotva padesát.

Pomník Rudé armádě, později socha Rudoarmějce a Památník čs. vojákům

Po válce byl v Opavě odhalen pomník Rudé armády. O jeho postavení rozhodl Revoluční národní výbor už 4. května 1945, a to na podnět politického zástupce velitele Rudé armády mjr. V. P. Olenina. Na jeho vzniku se podíleli architekt Jaroslav Moser a stavitel Tomáš Klimek. Ke slavnostnímu odhalení pomníku pak došlo v létě 4. července 1945. V souvislosti s úpravou náměstí Obránců míru byl později pomník věnovaný Rudé armádě odstraněn a u příležitosti 35. výročí osvobození Opavy byl v dubnu roku 1980 odhalen nový pomník na náměstí Osvoboditelů. Jde o sochu Rudoarmějce z výtvarné dílny akademického sochaře Antonína Kalvody postavenou na architektonickém prostranství náměstí. Je však třeba také připomenout, že tenkrát v  poválečném období  se při vyjádření poděkování osvoboditelům města zapomnělo na československé tankisty a letce, kteří se na osvobození regionu také výrazně podíleli. Právě jim byl odhalen nový pomník teprve v  roce 2007 v rámci oslav osvobození města Opavy  na náměstí Osvoboditelů a nese název "Památník československým vojákům". Základní kámen k pomníku byl položen už dva roky před celkovým dokončením, tedy 22. dubna 2005 u příležitosti oslav 60. výročí osvobození Opavy.

PhDr. Alois Matuška    .... historické fotografie Opavy najdete na stránkách Stará Opava.cz

(psáno pro - Matuškův blog, http://www.moje-nazory.estranky.cz/)