Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 12

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 23. 9. 2008 18:50 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: HISTORIE

Ruské tajné služby a jejich politická ruleta v Gruzii V

V únoru 07 v Mnichově  Putin vytáhl nového strašáka  - návrat studené války (který se hodí i Washingtonu k „odpálení“ evropské voj. emancipace ).

Putin převzal Stalinovu teorii „kapitalistického  obklíčení“, kterým Stalin odůvodňoval veškeré brutální metody, které vůči „sovětskému“ lidu uplatňoval … (slůvko „ kapitalistický“  Putin nahradil slůvkem „ západní“ ) .Jediné, čeho se diktatury typu Stalinovy a Putinovy obávaly, byla demokracie , která by mohla od kapitalistických přejít i do Ruska , a která by donutila tyto autokraty zaplatit národu účty za to, jak národ utlačovali … Putin  mj. nejprve vyřadil ze hry nebo  „postavil do lajny“  všechny své odpůrce, a poté se vrhl na  „ dělání pořádku „ ve světě … Hnací silou Putinovy „militarokracie“  je nacionalismus , nostalgie po carském či bolševickém impériu .

Avšak hlavní zásadou studené války (poprvé toto slovo použil US diplomat  George Kennan v roce 1947)  , kterou po 40 let oba bloky důsledně dodržovaly, bylo „zadržování „ , toho druhého, aby nepřekročil sféru svého vlivu …

Proto mohli Sověti beztrestně  rozdrtit lidové bouře ve východním BER v roce 53, madˇarské v roce 56 a okupovat Československo v roce 68 , a postavit berlínskou zedˇ 61, , protože za studené války všichni z obou bloků dodržovali zásadu územní nedotknutelnosti : Západ de facto přijal Brežněvovu doktrínu „ omezené suverenity“ států sov. bloku … Jak prohlásil Francois Mitterrand v předvečer znovusjednocení Německa :“  Jaltský pořádek byl nespravedlivý, ale byl to pořádek „ …
  Vzájemné jad. odstrašení nicméně nezabránilo tomu, aby  zásadu územní celistvosti velmoce neporušovaly per procura/v zastoupení  v rozvojových zemích , a ani vpád  MOW do Afghánistánu 79, do dubna 78  (prosov.palácového převratu ) neutrálního,  záp. analytici nepovažovali za překročení „červené“ linie …   

Putin používá  „předstudenoválečnické „  metody boje, tj. nikoliv princip zachování statu quo . Ruská invaze do Gruzie se spíše podobá  obsazení Kypru Tureckem v roce 1974 , anebo válce o  Falklandy/Malvíny z roku 1982, kdy je  argentinská junta obsadila,  a pochvalovala si při tom souhlasný postoj obyvatel .

Henri Kissinger, v době, kdy nikdo ještě netušil reakci Spojeného království,  tehdy prohlásil :“ Žádná velmoc neustupuje donekonečna … „

Nezávisle na tom, jaký chybný krok MS učinil  vůči svým provinciím, MOW napadla nezávislý stát .

Znamená to, že Putin/DM se nevrací do studené války, ale do fašismu z roku 1938 -1939 ( situace v Gruzii se podobá situaci za občanské  ve Španělsku 1936-39, signalizující 2.sv.v.,  kdy SU, nac. Německo a jiné státy  „ nalévaly“  do Španělska peníze, zbraně a dobrovolníky …) , či rovnou  do 19.stol. (na summitu NATO v Bukurešti citoval dokonce Bismarcka, že „ hlavní jsou nikoliv úmysly, ale voj. síla … „ )   protože v 21. stol. s globalizací, pádem hranic a států, P/DM propagují puntičkářský etatismus a nepřekročitelnou červenou hraniční čáru …

Putin chce z Ruska udělat to, co nejvíce nenávidí – druhou Ameriku. Evropa je pro Putina jen malou periférií …
 V roce 02  franc. ministerstvo zahraničí  čečenský konflikt nazývalo otevřenou válkou Ruska proti Č., kdežto po 3/03  v rámci protiamerické koalice  PAR přistoupila na Putinovu formulaci „ sociálně-ekonom. kořenů severokavkazského terorismu“ …  Další  zajímavý aspekt vyplouvá na povrch  srovnáním s balkánskými válkami , v nichž zlé Srbsko  mělo , na rozdíl od Gruzie, souhlasit se sebeurčením  jeho albánské menšiny v Kosovu ( v Kosovu ve většině ) , a jelikož nesouhlasilo , bylo bombardováno jednotkami NATO …  

Komunista Miloševič však nebyl polyglot Saakašvili s diplomem z newyorské  Columbia Law School, jehož  hlavní „závadou“ z pohledu Kremlu je „výrazná“  proamerická orientace“  a Saakašviliho nezávislé rozhodování o produktovodech ,které mají či nemají vést na území Gruzie (sotvaže jednoho Chodorkovského Putin zlikvidoval, Washington „nasadil“  do boje Chodorkovského číslo dvě )  , zatímco Miloševič sabotoval program OSN Ropa za potraviny vůči Iráku a nedodržoval embargo OSN na dovoz zbraní Saddámovi …
Srovnání s Kosovem také pokulhává , protože Miloševič po 10 let předtím usiloval o Velké Srbsko, zatímco Jelcin nové  postsov. státy uznal ( Čečensko bylo jen auton. rep. v Ruské federaci , jejíž rozpad by Jelcin nepřipustil … ).

Údery NATO vůči Kosovu (od března 99)  nebyly jen jednostranným rozhodnutím jedné velmoci, ale výsledkem dlouhých mez. jednání, v nichž nastal obrat v únoru 99, když Miloševič přivedl jednání v Rambouillet ke krachu a odmítl se podřídit rezolucím OSN …

Zcela jiná situace byla v Gruzii, kde MOW od nástupu Putinovy diktatury anektovala obě separatist. území de facto , kdežto o nezávislosti Kosova pečlivě rozhodovaly mez. instituce , v Prištině působila správa OSN/ MINUK,, (OSN však muselo právně vykličkovat z rezoluce RB OSN 1244, která uznávala svrchovanost Srbska nad Kosovem … )  .

OSN pověřila  vypracováním projektu  nezávislosti Kosova (i s rus. souhlasem) býv. finského prez. Ahtisaariho, který došel po roce a půl vyjednávání se Srbskem a Ruskem k názoru, že jedinou přijatelnou variantou bude nezávislost pod mezin. „dohledem“ , což MOW i Bělehrad  odmítly. Po Ahtisaarovi začal šest měsíců vyjednávat s MOW a Bělehradem něm. diplomat Wolfgang Ischinger, který předsedal Kontaktní skupině (OSN,USA,EU,Rusko ,Srbové,Albánci) .Během těchto šesti měsíců předložil MOW a BEO stovky všemožných návrhů na možný statut Kosova, ale rus. zástupce ostentativně projevoval absolutní nezájem ….
Na druhé straně, Západ dobře ví, že se mýlí, když prohlašuje případ Kosova za  kauzu sui generis /jedinou svého druhu, která již nebude … Proto se Peking  na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci  postavil , společně s postsov. středoásijskými státy, proti rozhodnutí MOW uznat Abcházii a JO .

Princip státní suverenity a územní celistvosti versus právo na sebeurčení se tak stává mez. dilematem …

Zbigniew Brzezinski,autor afghánské strategie Washingtonu z 80.let , která spočívala v dodávání supermoderních zbraní afghánským islámistům v rámci jejich boje proti ruským komunistům, aniž by si bral servítky, jasně uvedl :“ Geopoliticky strategická Gruzie  je pro nás branou ke zdrojím ropy a plynu z Ázerbájdžánu, z Kaspického moře a Střední Asie .“
Také Putinovi jde v Gruzii o nové trasy produktovodů (a stávající,které dnes nekontroluje,BTC/Ceyhan,BTE/Erzurum, a BTS/Soupsa, tj. chce znemožnit jakoukoliv těžbu ropy z Kaspického moře, jejíž tranzit nevede přes ruské území  ), kterými chce Kreml ovládnout svět :  plynovod NordStream(Gazprom-BASF-Ruhrgaz) přes dno Baltského moře obchází pobaltské státy , plynovod SouthStream (s účastí italského obra ENI) povede přes dno Černého moře do Bulharska, odkud povedou jeho dvě větve ( obchází tak tranzitní uzel bolševiků – Ukrajinu) . Putin plynovodem SouthStream odpověděl přímým úderem na US-EU projekt plynovodu NABUCCO z tureckého Erzurum,napojeného na ropovody Gruzie a Íránu,do BG a středoevropských států …

Putin preferuje bilaterální dohody o dodávkách ruského plynu a ropy, čímž EU udržuje rozdělenou a zastrašenou  …   
 Kontrolovat Gruzii znamená kontrolovat celou jihokavkazskou oblast : proto MOW záměrně rozdmýchává nesváry mezi Gruzií,Ázerbájdžánem a Arménií, aby nevytvořily z této oblasti , společně s TR, prosperující ekonom. zónu …

Proto Putin přerušil i železniční spojení  mezi adžárským přístavem Batumi a zbytkem Gruzie,které je vedle ropovodu BTC hlavním prostředkem k vývozu ázerbájdžánské ropy …
MOW sice nebombardovala ropovod BTC, ale rozbombardovala železniční most v Kaspi, takaže British Petroleum, hlavní těžebník ázerb. ložisek, musel upustit od transportu ropy  do černomořských přístavů v cisternách po železnici …

Tímto vším úspěšně paralyzoval gruz. ekonomiku a přerušil její spolupráci s Arménií  (90%) a Ázerbájdžánem, které musely hledat ruský tranzit pro svůj export a import … Baku musela uzavřít ropovod přes Gruzii a  ropu směrovat přes ruský ropovod,nacházející se  na severu Ázerbájdžánu  do rus. přístavu Novorosijsk  (ropovod BN)   :  Putin jako vždy „to zařídil geniálně“ …

( Nejen to :  při zářijové návštěvě Dicka Cheney 08 zastrašené Baku nechtělo ani slyšet o novém evropském  a neruském produktovodu Nabucco pro kaspický plyn a ropu … ) .

 9.8. 08 rus. letouny zcela rozbombardovaly infrastrukturu  (a tři plavidla) přístavu Poti (40.000 obyv.), nikoliv  proto, že v něm sídlí genštáb malého gruz. voj. námořnictva, ale protože  je strateg. důležitý pro gruz. ekonomiku (naplňuje stát. pokladnu poplatky za tranzit zboží) , takže Baku prohlásilo, že svoji ropu z důvodu bojů bude směrovat přes jiné terminály , čímž Tbilisi MOW připravila o hlavní zdroj příjmů  ( vyváží jen víno,citrusové plody, čaj, těží trochu mědi a manganu ) …  Rusové později přístav Poti ,několik set km od JO, tanky obsadili   .

Gen. Nogovicin prohlásil, že Poti je „sice“ mimo bezpeč.oblast, ale to neznamená, že se Rusové budou nečinně dívat, jak  zde gruz. vojáci jezdí v US Hummerech, které jim proto Rusové zabavili, třebaže těchto pět US vozidel v Poti čekalo na svojí repatriaci do US  po společných červencových manévrech …Gen. Nogovicin prohlásil, že MOW Hummery již nikomu nebude vracet .

Do přístavu Poti dorazila dvě ruská voj. nám. plavidla z přístavu Novorosijsk a třetí, křižník Moskva, kotvilo pár set metrů před přístavem v pobřežních vodách   Gruzie, takže US lodě s humanitární pomocí raději zakotvily v adžárském přístavu Batumi … .

Velitelé lodí, pošlapávající suverenitu Gruzie, potvrdili svoji misi : střežit gruz. pobřežní  vody  a nedovolit nikomu, aby do Gruzie vozil zbraně … Abcházský „prez.“  servilně přispěchal nabídnout velitelům lodí „ skleničku „ a popřát jim „hezký pobyt“ v Abcházii …

Soudruh Bagapš stále MOW vnucuje dohodu o voj. pomoci typu dohody ,která byla podepsána mezi Washingtonem a Tchajwanem proti případné čínské agresi  …  

Gruzie spojuje Střední Asii a Evropu, staví se  železniční most spojující  Ázerbájdžán s TR přes gruz. území  … Plánuje se stavba druhého ropného terminálu, zatímco současným terminálem  Supsa již proudí část kaspické ropy do Evropy … Přístavy Poti a  adžárské Batumi se modernizují . Pro modernizaci přístavu Poti  (aby dosáhl kapacity  7,7  miliónu tun nákladu ročně)  Tbilisi podepsalo v dubnu 08 dohodu se Spojenými arabskými emiráty … Po modernizaci se Poti stane zvláštní hospodářskou zónou, aby přilákal zahran. kapitál . Tbilisi také profituje z rostoucí směny zboží mezi TR a turkofonními středoásijskými státy (Baku,Taškent, Alma - Ata ) , ale nejvíce příjmů má z tranzitu kaspické ropy přes ropovod BTC ( a je z tohoto důvodu geopoliticky nepostradatelná ) ,který vede přes její území v délce 260km do tur. přístavu Ceyhan, pečlivě se vyhýbající ruskému území … V roce 09 v něm proteče jeden milión barelů ropy denně a je nejchoulostivějším trnem v noze dua Putin-DM …   

Cchinvali neskončilo jako Stalingrad či Groznyj, ale škody způsobené bombardováním, bijí do očí , např. nádraží a  židovská čtvrtˇ lehly popelem , přičemž židovská čtvrtˇ byla  prioritním cílem bombardování gruz. armády … Lidé žili ve sklepích, ale civilisté z ani jednoho etnika neměli soucit s druhými civilisty …  Osetské polov. jednotky po rus. náletech poté vypalovaly domy Gruzínců, aby se do nich Gruzínci nemohli vrátit ( Oseti však tvrdí, že je vypálili sami gruz. vojáci, aby poté z vypalování mohli obvinit Osety …)

Ruští „zachránci“ jezdili v džípech s megafony po Cchinvali , rozdávali potraviny a megafony svolávali „všechny lidi , kterým není osud vlasti lhostejný“ ,na megakoncert se světově proslulým  megadirigentem Valerijem Gergijevem,  ,který se  21.8.08 konal na hlavním nám. Cchinvali, kde se zároveň lidi měli vyslovit pro „nezávislost“ v ruském objetí …

Dirigent Londýnského symfonického orchestru a řed. petrohradského Mariinského divadla, ve kterém působí již od roku 1977, Valerij Gergijev(55), se rozhodl v Cchinvali interpretovat Sedmou symfonii Dimitriho Šostakoviče,, dílo, které má v Rusku vysoce symbolický odkaz : byla vytvořena historicky nejslavnějším rus. dirigentem Jevgenijem Mravinským v roce 1941 v obleženém Leningradu, ve kterém se Mravinský a Šostakovič nejprve rozhodli zůstat ,ale  nakonec se po jednom měsíci obléhání nechali evakuovat.  Gergijev však sebe zaměnil za Mravinského a Cchinvali za Leningrad , a před zahájením koncertu pronesl propagandistický projev, vyzývající k nenávisti vůči gruz. „fašistům“  a pomstě za 2.000 padlých Jihoosetů (ve skutečnosti jich bylo několik desítek) …Ještě že archívy KGB agentů jsou stále přísně tajné , aby svět nebyl v šoku nad počtem sov. umělců, kteří se museli veřejně prosadit  „ za každou cenu“   za každého režimu …

21.8.08  z ženevského Mez. červeného kříže dorazilo 17 pracovníků do Cchinvali, aby vyhodnotili škody , svůj štáb si otevřeli v Gori ( nicméně , když chtěl do Cchinvali 17.8.08 vkročit šéf Mez. červeného kříže Jakob Kellenberg, byl mu jihoosetskými úřady přístup odmítnut ) .21.8.08 byl Rusy na tři hodiny zablokován na silnici z Gomi do Gori  franc. velvyslanec Eric Fournier, což fr. ministerstvo zahraničí označilo za  „omezování svobody pohybu „  .

24,8.08  Sarkozy svolal na 1.9.08  mimořádné zasedání EU  s tím, že PAR trvá na respektování státní svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie .25.8.08  rus. duma hlasovala pro uznání „nezávislosti“  , čímž poslala ke dnu Sarkozyho plán, který počítal s rezolucí RB OSN  o neporušitelnosti územní integrity Gruzie ..

  Abcházie a JO, která projevila přání se  připojit se k ruské Severní  Osetii … Oba „prezidenti“ byli na slavnostní ceremonii v MOW , uspořádané DM .Soudruh Sergej Bagapš  na tiskové konferenci v MOW tvrdil, že abcházské bezpečnostní složky mají důkazy o tom, že  MS zamýšlel již na jaře 08 obsadit provincii Abcházii , přičemž zaútočit měly  jednak z Kodorského průsmyku .a jednak z moře přes přístav Suchumi  (mimochodem, domy vybombardované  v letech 92-93 ještě nikdo neopravil ) … Také prohlásil, že Abcházie okamžitě vstoupí do SNS a uzavře s MOW smlouvu o vojenské ochraně …

Rozhodnutí rus. dumy odsoudila i Angela Merkelová a  Franz-Walter Steinmeier v listu Handelsblatt z 26.8.08, a dokonce i italský ministr zahraničí Franco Frattini v telefon. rozhovoru upozornil Sergeje Lavrova na delikátnost  tohoto diplom. uznání již vzhledem k severokavkazským republikám …  

26.8.08 navzdory protestům ze strany EU DM  obě „republiky“ diplomaticky uznal  a velmi cynicky své rozhodnutí založil na dovolávání se Charty OSN a Závěrečného aktu KBSE , přestože oba dokumenty hrubě porušil … DM také flagrantně porušil mj. rezoluci RBOSN, kterou MOW sama stvrdila, o územní nedotknutelnosti Gruzie … (Otázky návratu 250.000 Gruzínců vyhnaných rus. vojsky z Abcházie v letech 93-94 DM neřešil, ani etnické čistky na Gruzíncích ze srpna 08, zato jihoosetský „ prez.Kokojti prohlásil, že do JO již nikdy nevkročí …   ) . DM vyzval ostatní státy, aby obě gruz. provincie rovněž uznaly . V rozhovoru pro britský list The Financial Times DM svalil veškerou vinu na Západ, který pod taktovkou Washingtonu uznal v únoru 08 Kosovo,třebaže jej MOW varovala, aby tak nečinil , a prohlásil, že celý Kavkaz je soudkem prachu, který nevybuchl jen díky rus. vojskům v něm …. DM se nerozpakoval rus. invazi do Gruzie nazvat „ humanitární „ intervencí , nicméně byl již nucen „ opravit „ počet mrtvých z „genocidy“ spáchané Saakašvilim z počtu 2.000 (300 zraněných) na několik set …

Gen. Leonid Ivašov ,šéf Akademie geopolit.studií, prohlásil (aby na ruskou stranu získal Teherán)  , že vyprovokováním gruz. konfliktu Západ  ve spolupráci s Izraelem jasně prokázal, že se blíží válka s Teheránem, na který chce Západ zaútočit …  

Bush ze svého texaského ranče Crawford varoval, že obě provincie jsou součástí mez. uznávaných hranic Gruzie, takže je Rusko nemůže anektovat .Přesto Washington raději přesměroval trasu dvou svých plavidel, které do Gruzie vezly humanitární pomoc, torpédoborce McFaul a pobřežní hlídkové lodi Dallas- místo do Poti, střeženého rus. tanky, zamířily do jiného přístavu , „ a místo humanitární pomoci vezly zbraně Tbilisi“ , obvinil Washington DM  v rozhovoru pro BBC … Také zástupce náčelníka rus. genštábu Anatolij Nogovocin prohlásil, že „je šokován mimořádnou aktivitou záp. nám. sil v Černém moři …( tři rus. voj. lodě byly v bojové pohotovosti v Suchumi …) .

Jaap de Hoop Scheffer,gen. taj. NATO, prohlásil  uznání Abcházie a JO Ruskem za porušení všech rezolucí OSN , na což MOW odpověděla, že „ reakce NATO je neadekvátní, pokrytecká a hluboce cynická „ …  DM poté oznámil, že MOW přerušuje svoji spolupráci s NATO a zrušila  naplánovanou říjnovou cestu  gen. taj. NATO do MOW .

Rus. velvyslanec v Afghánistánu Zamir Kabulov,jenž pracoval na sov. velvyslanectví v Kábulu v letech 83-87 , uvedl, že  MOW by se mohla „postarat“ o to, aby Washington přišel o své středoásijské základny v Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kirgizstánu …  

28. 8. 08 Washington znovu prohlásil, že zvažuje zrušit svoji smlouvu o spolupráci s Ruskem v oblasti civilní jaderné energetiky , což částečně učinil 8.9., kdy tuto smlouvu oficiálně „ zmrazil“, tj. stáhl jí z jednací agendy US Kongresu , na což MOW odpověděla, že je to ze strany Washingtonu „ politováníhodné“ …

ACHILLOVA PATA PUTINOVY DIKTATURY :

MOW také  suspendovala některé obchod. smlouvy, které uzavřela se Svět. organizací obchodu, mezitím co obchody na ruské burze stále klesaly . Nicméně list The Financial Times našel Achillovu patu Putinovy diktatury : ruští oligarchové v LON , kterým Putin  „zbalil kufry“ a do LON je osobně „vypravil „ , mezi nejznámější patří Michail Fridman,Leonid Blavatnik, Viktor Vekselberg,Roman Abramovič(mj. vlastník oceláren Evraz Group,který koupil ruského vlastníka Vítkovic) ,Ališer Usmatov, Oleg Děripaska a Vladimir Potanin .

Avšak na rozdíl od Borise Berezovského, veřejného nepřítele Putina hned po Saakašvilim, výše zmínění oligarchové nikdy nepřestali s Putinovým režimem spolupracovat a vystupují jako jeho mandatáři , takže stručně řečeno : není-li vůči  mez. sankcím zranitelný Putin, výše zmíněné miliardáře by mez. společenství mohlo postihnout  zabavením majetku, zmrazením kont, odebráním víz , což by jim zkomplikovalo řízení stovek firem, které i pro Putina řídí na londýnské burze, z nichž tři objemem obchodu  patří mezi největší  … Daňový úřad by je také mohl  vyškrtnout z kolonky „ rezident bez domicilu „ , statut, na základě kterého nemusí zahran. miliardáři platit daně z výnosů, které si vydělaly na úz. UK … LON by také mohl zahájit vyšetřování, z kterých záhadných fondů Abramovič koupil prvoligový lond. fotbalový klub Chelsea …

Vysoké finanční kruhy z LON City takové sankce sice odmítly s tím, že takové represálie by z londýnské burzy odvedly zahran. kapitál, který se na ni uchýlil, nicméně připustily, že by se přikláněly k „ cíleným „  odvetným akcím , např. by ruské firmy obchodující na lond. burze musely do puntíku dodržovat anglosaská pravidla o průhlednosti obchodování a „ dobrém chování „ majitelů firem, tj. aby byli ruští miliardáři donuceni dbát na legálnost svých veskrze neprůhledných mafiánských  obchodů …List The Financial Times napsal, že  „ doposud Putin, který chce být současně Stalinem a Abramovičem, totálně pohrdal prostřednictvím svého kolaborujícího miliardářského předvoje v LON pravidly korektního obchodování mez. finanční komunity … „ .

RUSKÝ KAPITÁL DOBÝVÁ ZÁPAD

Od roku 2000 se přímé rus. investice do zahraničí zvýšily o 50% . nejde o náhodu, ale o očividné politické cíle Putinova režimu : nahlodat nezávislost dotyčných zemí ovládnutím  jejich strategických sektorů ruským kapitálem .Jak vyjádřil Putin „ dobýt Západ ne kalašnikovy, ale jeho vlastní zbraní : fin. kapitálem …“

Podle této studie jde o koordinované akce,řízené z Kremlu, sektory, do kterých ruští miliardáři investují jsou velmi pečlivě strategicky vybrané, a společností, do kterých se zakousli, se Rusové již nevzdávají … Nejvíce Rusové finančně ovládli Nizozemí, Kypr a Ukrajinu . Závěr této studie potvrdilo  i belg. ministerstvo zahran. věcí , a  předtím také  aféra s čínskou a ruskou špionáží proti zemím Beneluxu . Také studie belg. ministerstva zahraničí potvrzuje závěry studie KUL , a uvádí , že MOW vytvořila  k 1.3.08  zvláštní fond „ Pro blaho národa „  v objemu 32 mld dolarů za účelem investování do zahraničí, aby jeho částku znásobila.Takový je závěr studie Institutu pro mez. a evropskou politiku při Katolické univerzitě ve vlámském Leuven /KUL . Podle této studie „ se management záp. podniků nechává nachytat na fin. kapitál, který Rusové do společnosti přinášejí … „  (aby ji mohli ovlivˇnovat před jejím  případným definitivním převzetím) .

Jako příklad uvádí výše zmíněné Putinovy miliardáře,které vyslal do londýnské City, a dále nechvalně proslulého nadšence boxu Sulejmana Kerimova (42/08), etnického Dagestánce od Kaspického moře severně od Ázerbájdžánu,  jenž kdysi s Romanem Abramovičovem zakládal pro Borise Berezovského zástěrkové firmy pro agresívní skupování rus. podniků v Jelcinově privatizaci …

V roce 2000 byl „zvolen „ za nacionalistickou Liberálně-demokratickou stranu Vladimíra Žirinovského , vytvořenou Putinovými tajnými službami , a jako majitel firmy Nafta –Moskva  nakoupil v roce 00 Varieganneftogaz od Alliance .V roce 01 spolu se svými obchod. partnery Abramovičem a Děripaskou  skoupil přes sto výnosných obchod. firem, mj. Avtobank, Ingosstracha,Nosta apod.V roce 04  nakoupil 4,5 % akcií Gazpromu, navýšil na 9% … (Gazprom řídí veteráni KGB, bance GazpromBank šéfuje syn vlivného KGB prominenta) .

V roce 05 byl jednou z hlavních rus. postav korupčního skandálu OSN v rámci iráckého programu OSN Ropa za potraviny .S Michailem Gutserievem, majitelem Russneft, sdílí obchod. centrum Ordynka v MOW a staví v MOW luxusní čtvrtˇ za tři mld dolarů … Dnes  SK skupuje akcie záp. bank ( kdysi již list Kommersant napsal, že SK hodlá založit s ostatními rus. miliardáři v zahraničí holding ke skupování akcií zahr, bank) , např. Deutsche Bank, Crédit suisse, UBS, Morgan Stanley … SK, zakuklený ve švýc. investiční společnosti Millenium Group,využil nedávné krize fin. skup. Fortis a nakoupil 3% akcií této belgicko-nizozemské banky a pojištˇovny (za 400 miliónů euro) , takže již může ovlivňovat řízení banky …  ( V 6/08 SK odprodal 68 % akcií Polymetalu, z toho 24%  bratrovi šéfa Polymetalu Alexandru Nesisovi,25% , 19% Alexandru Mamutovi a 25% ,podle Hosp. novin, nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi (jeho investič. holdingu PPF). Petr Kellner podle HN vlastní i menšinový podíl v Ingosstracha (Oleg Děripaska) , společnost, která je ovládaná veterány KGB , a za SU byla zástěrkou a hnízdištěm KGB zahran. rozvědky ( jako představitel Ingosstracha v Íránu   pracoval v letech 68-70 např. DanatarAbdyjevič Kopějkov, gen. KGB, který od 1990 šéfoval KGB v Turkmenistánu , po zhroucení SU jako ministr obrany Turkmenistánu, faktická hlava státu nastrčeného prezidenta a diktátora Saparmurata Nijazova … )  

Kdo se ruskému skupování postavil je např. Francouz Romain Zaleski, narozen 1933 ve Francii polské šlechtické rodině , když  v roce 06 vedl odboj akcionářů proti rozhodnutí vedení oceláren Arcelor o jejím záměru prodat ocelárny  ruským KGB ocelárnám Severstal ( vlastníkem je Alexej Mordašov,  ředitelem významný veterán KGB Oleg Michailovič Osobjenkov ) , druhým největším v Rusku po Evraz Group … ( RZ jako 11.letý odvážně a úspěšně  předal důležité dokumenty pro polský odboj místo své matky, kterou v jeho přítomnosti zatklo 1944 Gestapo,když do Varšavy s ním přijela na návštěvu k příbuzným … )  

Západ má stále iluzorní představy o Putinovi a spol. , jak  to dokládá „ překvapení „ záp. analytiků , že „ liberál a nestraník „ Michail Fradkov *1950 , „ nezávislý na polit. klanech „ , od roku 93 náměstek ministra a od 5/97 ministr obchodu, kterého Putin učinil premiérem 3/04-9/07 převzal od 10/07  od Sergeje Lebeděva funkci šéfa zahran. rozvědky … Polit. analytici začali „plakat“ , že nebyl v Putinově vládě takovým outsiderem , jakým se domnívali, že  byl … (již od roku 1973 působil na sov. ambasádě  v Indii jako agent KGB , jehož nadřízeným byl gen. KGB J. Medjanik ) …

KDO UZNÁ PUTINOVY PIRÁTSKÉ STÁTY

 … Z mezinárodněprávního hlediska ruské uznání na  podstatě věci nic nemění, v moderním mez. právu je stát mez. uznán , je-li přijat na doporučení RB OSN, po schválení alespoň dvěma třetinami delegátů VS OSN ,  do OSN (např. Černá Hora  byla takto v roce 06 uznána a stala se 192. státem světa ) : není-li stát přijat do OSN, závisí jeho „faktické“  uznání  na tom, zda má jasně delimitované území , které zcela kontroluje, je soběstačné , a na „ kritické mase“ států, kteří jej uznaly …

Obě gruz. provincie jsou v každém aspektu svého fungování  závislé na MOW, jejich obyvatelé mají rus. pasy, tudíž  jde o čistou anexi ze strany MOW , a o anexi Moskvě i šlo, takže diplom. neuznání rus. mikrostátečků MOW vadit nebude ,ba naopak , zůstanou jejími vazaly, kteří za pár měsíců vyhlásí referendum, ve kterém rozhodnou o připojení k Rus. federaci, jako to učinily rus. tajné služby v moldavském Poddněstří, protože Putin moc dobře ví,že si hraje s ohněm : Rusko je konstelací malých etnických entit, a tím, že uznalo JO s 50.000 obyvateli, si může pěkně spálit prsty, když Sev. Osetie se 300.000 obyvateli zůstává jeho „ provincií „ …

Proto smyslem uznání gruz. provincií muselo být jen jejich uryhlené začlenění do Ruské federace . Podle Usámy Basajeva z organizace Memorial toto uznání tvoří právní základ pro uznání Čečenska, kde místní lidé těžce zkousli prohlášení Putina o „genocidě“ Jihoosetů, když Putinova genocida za bombardování Grozného v zimě 99/00 zůstala nepotrestána  …  

Šéfredaktor časopisu Rusko v globální politice Fjodor Lucianov prohlásil, že „ Washington ,atˇjsou jeho akce jakkoli jednostranné, si pro své uznání Kosova dokázal obstarat podporu většiny ostatních států a má stále více spojenců než Kreml. V Iráku Washington dokázal vytvořit koalici ze třicítky států , zatímco MOW stěží přiměla státy ze SNS, aby akci v Gruzii „podpořily „  … MOW počítala, že obě gruz. provincie uzná za samostatné státy Bělorusko a Podněstří (moldavská provincie) , Sýrie ( výměnou za rakety Iskander), a také Teherán a  Caracas …

 Běloruský prezident Lukašenko , exkomunikovaný z mez. společenství, stoicky mlčel celých 10 dní , takže rus. velvyslanec v Minsku ,Alexandr Surikov, se rozčiloval , že nechápe, proč běloruské úřady mlčí a MOW nepodpoří …, …)  Lukašenko na Putinovou invazi zdráhavě kývnul až  v Soči , poté, co mu ( a syrskému prez. Bašíru Asádovi) Putin slíbil prodej raket Iskander (které Putin hrozí rozmístit v Kaliningradu proti US radaru v Čechách a  US základně v PL ) . Také se jednalo  o poskytnutí úvěru pro Bělorusko ve výši dvou mld dolarů …

Ani vlažného nadšení se Putinově invazi nedostalo ani od středoásijských států na summitu 28.8.08 v Dušanbe Šanghajské organizace pro spolupráci,kterou v roce 01 vytvořily společně MOW a Čína, aby zabránily rostoucímu pronikání Washingtonu do oblasti Střední Asie  …

Žádný ze středoásijských států MOW nenásledoval, proto Putin 2.9. odjel vyvíjet nátlak do uzbekistánského Taškentu … Třebaže uzbecký prez. Islam Karimov kývnul na výstavbu nové sítě plynovodů vedoucích do Ruska , a MOW za to bude uzbecký plyn nakupovat za  „evropskou“ cenu 300 dolarů namísto dnešních 120 dolarů za 1000 m krychlových , ke gruz. krizi neřekl ani slovo .
Všechny čtyři středoásijské republiky se přidaly na stranu Číny s tím, že  princip územní celistvosti v žádném případě nemohou zpochybnit …  

Čína, evidentně v rozpacích,  27.8.08 vyjádřila své „ krajní znepokojení“  nad ruským uznáním gruz. provincií, protože takový model uznání by mohl napomoci i k uznání  de iure „ rebelského ostrova Tchajwanu, když Čína tvrdí, že existuje je jedna jediná Čína … „  Čína nemůže připustit jednostranné uznání Abcházie a JO , protože by přišla o právní argumenty, které používá vůči Tchajwanu . Čína nemůže podporovat separatismus, také již z toho důvodu, že ujgurské muslimské etnikum vyhlásilo Pekingu boj, vedený prozatím ze strany Ujgurů v západní provincii Xinjang , největší čínské provincii,  bombovými útoky … Nemluvě již o Tibetu .        

Ázerbájdžán a Arménie ,které nemají vyřešený konflikt o Náhorní Karabach (91-94), během Putinovy invaze mlčely jako ryby .

Třebaže je Arménie  „ z nutnosti“ voj. spojenec Ruska,závisí na US subvencích, takže schvalovat takovéto akce MOW nemůže příliš nahlas …Arménský premiér Serge Sarkissian jen „kondoloval“ MS, a to bylo vše … Také ázerbájdžánský prez. Ilha Alijev, který s Putinem v červenci 08 podepsal dohodu o ekonom. spolupráci ( a 15.10. bude čelit prez. volbám) ,  „svým ruským a gruzínským přátelům doporučil polit. řešení jejich sporu „ …

Také Ázerbájdžán byl varován novým mnichovským diktátem podepsaným 12.8.08 DM a Sarkozym, kde nedotknutelnost hranic nebyla stvrzena, naopak potvrzena jejich  „dotknutelnost“ , kdy DM  de facto  zpochybnil jeden ze základních mez. principů, když prohlásil , že stát, suverenita je jedna věc a „dotknutelnost „ hranic věc druhá … „ ,  což Baku velmi znepokojuje, stejně tak Arménii, která kontroluje Náhorní Karabach ( je  v nedohledném „ v řešení“   u KBSE)   jen díky MOW … Pokud MS neodejde, je pravděpodobné, že  Putin bude k další destabiliazci Gruzie využívat právě arménskou a azerskou menšinu z gruz. (pasteveckých) oblastí Samtskhet-Džavacheti a Kvemo-Kartli , což by Baku a Jerevanu nebylo příjemné …
Jediný , kdo duo Putin/DM  jednoznačně vřele podpořil byl Hugo Chávez , který MS nazval „šaškem“ Washingtonu . Ke dni  9.9.08 Abcházii a JO uznalo jen Rusko, nikým neuznané Podněstří,nikým neuznaný Náhorní Karabach ,palestinské hnutí Hamas a Nikaragua …  

Také TR, které má v Tbilisi voj. poradce, rusko-gruz. konflikt přivedl do velmi choulostivé situace . Ankara hodlá navrhnout „společnou jihokavkazskou platformu pro spolupráci , která by zahrnovala TR,Rusko, Gruzii,Arménii, Ázerbájdžán  „ (oba poslední státy jsou od roku 93 stále ve válečném stavu o Náhorní Karabach, dnes pod kontrolou Arménů ) .

TR,ve kterém se střetávají kolidující zájmy  mocností, sedí  v jámě lvové : je čím dál více závislejší na rus. plynu, takže jeho provázanost jak s NATO, tak s MOW z TR činí nevěrohodného partnera obou stran … Putina TR strašlivě rozlítilo, když tur. vláda povolila průjezd tří US válečných lodí,naložených údajně humanitární pomocí, bosporskými úžinami do Černého moře (na což měla Ankara podle mez. úmluvy z Montreux/1936, upravující právní režim těchto úžin, plné právo : úžiny spravuje TR, válečné lodě musí zažádat o povolení tři dny dopředu, průjezd je povolen jen do určité tonáže a vál. lodě nepobřežních států se smějí zdržet  ve vodách Černého moře max. 21 dní …, což Kreml  Ankaře suše připomněl ).  Putin TR  za vpuštění US vál. lodí okamžitě potrestal : tur. kamióny ruští celníci celý týden blokovali na rus. hranicích a uplatňovali vůči nim přísnější opatření . Tur. firmy tak přišly o dvě až tři miliardy dolarů podle tur. ministra zahran. obchodu , který v odvetu oznámil, že Ankara odvolá svoji podporu pro přijetí Ruska do Svět. organizace obchodu/WTO  …

Invaze do Gruzie  tak zůstává jen velmi špatným remakem US invaze do Iráku.   Jedním z prvních důsledků ruského  „ uznání „ byla legalizace rus. vojsk na území těchto pirátských státečků , kdy oba „prezidenti“ požadovali co největší počet rus. vojsk na svém území  a na druhý den podepsali s MOW  smlouvu o voj. pomoci a zřízení voj. základen na jejich území … ( Putin buduje kolem rus. hranic nárazníkové zóny proti NATO ) .

Sarkozy 27.8.08  prohlásil, že iniciativa Kremlu jednostranně změnit hranice Gruzie  je nepřípustná , a vyzval MOW, aby svá vojska bez prodlení stáhla  …  26.8.08 EU vydala prohlášení , ve kterém „ jednoznačně odsuzuje rozhodnutí MOW uznat obě gruz. provincie za nezávislé státy, protože jsou nedělitelnou součástí  Gruzie …“ LON a BER označili Putinovu/DM  iniciativu za „ nezákonnou a nepřípustnou „ Také Franco Frattini označil Putinovu/DM iniciativu za „ balkanizaci Kavkazu“ .

Putin /DM v předvečer summitu EU znovu hrozili, atˇsi EU dá velký pozor a neopováží se přijmout sankce proti Rusku … Rusko EU sankce,které jsou stejně na nic, protože rozhodnutí MOW ve věci uznání Abcházie a JO je „ nezvratitelné „ , zvládne, ale EU nezvládne situaci bez rus. plynu , pravil DM …Putin na CNN a v něm.ARD prohlásil, že „ chce-li EU posloužit zájmům USA, atˇ vyhlásí sankce, ale bude toho litovat, protože má co ztratit , jako např. plyn,ropu,dřevo,barevné kovy … „ Putin na CNN prohlásil, že agrese MS vůči JO je stejně závažné povahy jako činy Saddáma Husajna … a kromě toho, rus. tajné služby mají důkazy, že se na agresi vůči JO podílely i USA … „ uvedl Putin.
 1.9. 08 byl v Bruselu zahájen mimořádný summit EU , svolaný Sarkozym k rus. invazi do Gruzie, ohledně kterého si vyměnili nesouhlasné názory rus. ministr zahraničí Sergej Lavrov a Bernard Kouchner .

Lavrov prohlásil :“ Mon ami Kouchner scestně uvedl, že Rusko brzy napadne Moldávii, Ukrajinu a Krym , asi je nemocný … „  ( A Lavrov asi hluchý, protože  28.8. 08 při návštěvě moldavského prezidenta v MOW,  DM hrozil, že tato ruská akce by měla být výstrahou pro všechny … „ ) . Členské státy se nakonec shodly na tom, že odloží jednání o novém partnerství s Ruskem do doby, dokud se rus. jednotky nestáhnou na své pozice ze 7.8.08 .Rus. velvyslanec při EU Vladimir Čijov prohlásil, že  „EU trestá sebe, nikoliv Rusko „ … Sarkozy zkritizoval Washington za vyslání US váleč.lodí  na širé moře před Gruzií …
Sarkozy znovu prohlásil, že PAR nebude prosazovat sankce, ani EU nevyšle do Gruzie evrop. voj.jednotku, protože taková akce by vyžadovala souhlas OSN . EU si na Rusku jen prosadila  „možnost samostatné mise“ EU (vedle mise OSN a KBSE z poč.90.let)  a v jejím rámci min. 200 voj. pozorovatelů,  ale  velkou otázkou je  nejen přesná definice jejich mandátu ( na co vlastně budou dohlížet : na odchod rus. jednotek , dodržování příměří, návrat gruz. uprchlíků ) , ale především kde budou rozmístěni, protože jejich přítomnost v bezpečnostní zóně mezi Gruzií a JO by mohla jen potvrdit hranice „nového ruského státu „  … (legalizovala by bezpečnostní zóny a diplom. uznání obou pirátských státečků ) .  

Washington EU kritizoval, že podléhá geopolitickému fatalismu ( svaté sféry ruského vlivu) , takže starý sovětský vtip o školákovi, který na dotaz jaké má SU hranice, odpověděl, „ jaké chce „ , by se lehce mohl vyplnit , a nebyl by již vtipem …
4.9.08  US viceprezident a mafián Dick Cheney vykonal okružní inspekční cestu po turkofonním Ázerbájdžánu,malému ropnému emirátu na březích Kaspického moře , , Gruzii a  Ukrajině, aby tyto státy vůči Putinově hrozbě podpořil . V důsledku ruského nátlaku na Baku Baku DCH neúspěšně vyjednával o evropském produktovodu Nabucco …

V Tbilisi potvrdil US humanitární pomoc ve výši jedné miliardy dolarů a podporu pro MS s tím, že přijetí Gruzie do NATO  je pro Washington, jak to již vyhlásil na bukureštškém summitu NATO, prioritní otázkou  ( Ázerbájdžán, vklíněný mezi Írán, TR a Arméni,se kterou je  formálně stále ve válečném stavu a neobchoduje s ní , pečlivě dbá, aby s Kremlem   „dobře vycházel „ , se do NATO necpe a nikdo jej ani nezve ) . Putina DCH nezval „nevěrohodným“ politikem , kterému nelze věřit …
Třetí Mnichovský diktát :

8.9.08 do MOW přijela delegace vysokých představitelů EU -  Sarkozy,Kouchner, José Manuel Barroso, Javier Solana, aby vyjednali mandát mez. voj. pozorovatelů , „prováděcí plán „ k plánu ze 12.8. o ukončení bojů, který vyjednal Sarkozy sám (protože všichni byli na dovolené „ ) ,  a na jehož skuliny  MOW  „hrála“ . Také  zamýšleli MOW přesvědčit , že by vůči Gruzii měla udělat „ gesto „, ale místo toho jim DM pohrozil, „ atˇ Západ ani nenapadne znovuvyzbrojit MS  „ , a znovu potvrdil, že „ dva nové státy na mapě Evropy jsou již nezvratitelným faktem „ …
MOW se  pouze zavázala, že do sedmi dnů stáhne své vojáky  z pěti pozorovatelských stanovištˇ na „bezpečnostní/ rudé “  linii Poti-Senaki , do 10 dnů všechny své vojáky vně separat. provincií ,  a do jednoho měsíce  z tzv. bezpečnostních zón ( MOW si v obou separat. provinciích , tj. uvnitř  Gruzie  v mezinárodně uznávaných hranicích ,ponechá 7.600 vojáků + „mírová“ vojska z 90.let v počtu 2.500 ) , které chtěla jednostranně nastolit , kde budou nahrazeni mez. voj. pozorovateli , z nich nejméně 200 bude z EU , ale   Kreml  nedovolil, aby jacíkoliv mez. pozorovatelé byli rozmístěni  v provinciích Abch. a JO , a ani tato doh. nestanoví pod jakou hlavičkou budou  pozorovatelé rozmístěni : jestliže budou rozmístěni v rámci OSN či KBSE, bude mít MOW právo veta na lokality jejich rozmístění a  náplň jejich práce, navíc v doh. z 8.9.08  si Putin/DM prosadil, že mez. pozorovatelé rozmístěni na základě dohod z 90.let, zůstanou jen v místech svého dosavadního působení a s dosavadní náplní práce, a ve stejném nezvýšeném počtu    … Domluven byl i návrat gruz. armády do jejích zdejších kasáren  (s tím, že si Putin,architekt nového rus. světového pořádku, ponechal „právo“ ji zase kdykoliv vyhnat, „ bude-li provokovat“ … ( Sergej Lavrov poté na konferenci v MOW, obklopen „prezidenty“ Kokojtim(JO) a Bagapšem (Abch.) , prohlásil , že 11.100 rus. vojáků v těchto gruz. provinciích  zůstane „ hodně dlouho“ …  

Západ tak posvětil  jen „částečné“ stažení do separat. provincií, nikoliv do Ruska (jak předpokládal Sarkozyho plán z 12.8. )  , protože jej Putin/DM postavili před „ hotovou věc“ , že  se z těchto provincií rus. vojska již nikdy nestáhnou  … Nejen to:  Sarkozyho dohoda z 12.8.08 se nevztahovala na Abcházii,proti které gruz. armáda neútočila,  ale delegace nejvyš. představitelů EU 8.9.08 , jakoby v opojení nějakého moku, podepsala text, který již nedělá rozdíl mezi bezdůvodně obsazenou Abcházií a účelově obsazenou JO , a dokonce označuje všechna ruská vojska , která 8.8.08 vtrhla do Gruzie, za „ mírové jednotky“, vedle těch, které zde již byly od 90.let  …

Dále, Putin/DM prosadili „záruky“ spočívající v tom, že se EU „zaručila, že je garantem „ neuchýlení se k síle „ , což znamená, že při jakékoliv Ruskem vyvolané provokaci může Rusko zpochybnit legitimitu působnosti zdejších  pozorovatelů EU  … Při debatě ohledně „mez. jednáních o bezpečnosti a stabilitě Abcházie a JO „ , které mají být zahájeny 15.10.08 v Ženevě , pokud  duo Putin/DM nevymyslí nějakou provokaci, aby mohli prohlásit, že se jich nezúčastní, vznikl problém s překlady : v ruské verzi, kterou podepsal DM stálo „ Abcházie a JO“ ( jednalo by se i/jen o gruz. armádě jako celku  ) , kdežto ve francouzsko-anglické verzi, kterou podepsal MS, stálo „ v Abcházii a JO „  (  Západ by mohl jednat i o bezp. situaci v těchto provinciích, což Kreml rozhodně odmítl ..) .
Čtyřhodinová jednání  na zámku západně od MOW probíhala  ve velmi napjaté atmosféře, a v jednom okamžiku, když se Sarkozy dostal do přímého slovního střetu s DM ,  Sarkozy pohrozil přerušením jednání a odchodem delegace .

Sarkozy byl rozzuřen zejm. tím, že znění „ vojska se vrátí na předchozí pozice před zahájením nepřátelství „ si Putin/DM vykládali jako stažení rus. vojsk do Abcházie a JO , v žádném případě, DM naznačil, se nevrátí do Ruska …

Sarkozy v Tbilisi prohlásil, že bude jednat o tom, aby mez. pozorovatelé  dohlíželi na „demilitarizaci“ i uvnitř separatistických zón, ale to DM okamžitě  vyloučil. Představitelé EU tak vyjednali alespoň změnu  názvu , že budou soustředěni „ v přilehlých „ zónách k Abcházii a JO (nikoli v „bezpečnostních „ ) … MS plán odsouhlasil, ale nepodepsal, protože je jasné, že nebudou-li pozorovatelé OSN uvnitř Abcházie a JO, EU potvrzuje  jejich anexi Ruskem .  

8.9.08  Tbilisi a MOW  zahájily třídenní právní bitvu  před 15 soudci v haagském Paláci míru , který urovnává spory mezi státy . Gruzie obvinila MOW, že od roku 1990 systematicky diskriminuje etnickými čistkami  gruz. obyvatelstvo . Její tajné služby  systematicky  najímají žoldáky z řad kriminálních živlů, kozáků a Čečenců,kteří spolu s polovoj. milicemi separatistů, rovněž Moskvou placenými, terorizovaly a terorizují gruz. obyv.  v separat. provinciích a na okupovaném gruz. území … Svoji žalobu Tbilisi postavila na Mez. konvenci o potlačování všech forem rasové diskriminace z roku 1965.

MOW jako vždy obvinění popírá a  vznáší námitku nepříslušnosti soudu , ale na rozdíl od jiných kauz, kdy zasedání soudu jednoduše svojí nepřítomností ignorovala , v této kauze se rozhodla veřejně bránit (např. tím , že ještě nebyly vyčerpány všechny diplom. prostředky k vyřešení sporu … jako např. odstranění Saakašviliho ) . Tbilisi požaduje, aby soudci přikázali MOW, aby etnické čistky přestala provádět a okamžitě umožnila návrat gruz. uprchlíků do jejich domovů …
Proces se může vléci i několik let, a soud nemá k dizpozici žádné donucovací prostředky, ale jde o odsouzení v diplomatické sféře  v oblasti image ,a soudci tohoto soudu potvrzují, že se „ státy  odsouzení vyhýbají , jak mohou … „  

Jejich právní bitva pokračuje u dalšího soudu v Haagu, a to u Mez. trestního dvora, který soudí jednotlivce za spáchání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů … , kde se  navzájem se obvinili ze spáchání genocidy .Kromě toho Tbilisi a MOW  zahájili vlastní  vyšetřování v tomto směru .

9.9. Summit EU- Ukrajina  v Evian (Horní Savojsko)  se zabýval vypracováním asociační dohody pro Ukrajinu, jejíž prozápadní koalice Juščenko a premiérka Tymošenková, obdoba ruského Putina,  si navzájem opět vyhlásili válku  …

Nesmírně ambiciózní miliardářka Tymošenková, která již v minulosti dokázala  obratně s Putinem ( a s šéfem Gazpromu Millerem ) vycházet, získává i prorusky orientované voliče  na východě ze Strany regionů  , proto rus.vpád do Gruzie odsoudila  značně nedůrazně …  Podle Ukraine Intelligence Putin údajně vytvořil fond v objemu jedné miliardy dolarů na podporu Tymošenkové do funkce prezidentky Ukrajiny ( přelom roku 09/10, proruského kandidáta Janukoviče  Putin  sv ého času přijel na Ukrajinu osobně navštívit, ale nepomohl mu tím ) ..

Putin se pravděpodobně pokouší prostřednictvím Tymošenkové , která vždycky před mez. zájmy prosazovala zájmy ekonomické ( dnes tvrdí, že než rus. vpád do Gruzie Ukrajinu více zajímají ceny za plyn pro blížící se zimu, které je třeba vyjednat s Gazpromem ) ,  sesadit  či ještě více oslabit Juščenka . Dosvědčuje tomu i to, že jí není proti mysli uzavřít případně koaliční smlouvu i s výrazně proruskou  Stranou regionů, vytvořenou a ovládanou KGB/FSB  …

Na návrh Tymošenkové ukraj, parlament 2.9.08  odhlasoval (díky hlasům proruských komunistů ze Strany regionů ) zákon omezující pravomoce prezidenta … , přičemž 22.7.08 se Tymošenková setkala při soukromém jednání s šéfem Gazpromu Alexejem Millerem (tak jako mnohokrát v minulosti z takové schůzky poté vyplynula nějaká její iniciativa na způsob velkého třesku, mediálně propíraná … )  Vzápětí se Putin o Tymošenkové , která nespěchá ani do NATO, a ruská flotta v Sevastopolu jí nevadí, dokud se šéfem Gazpromu brilantně vychází ,  veřejně vyjádřil, „jaká je to efektivní , skvělá politička „ …  Tato „skvělá“ politička 16.9.08, kdy Juščenko oficiálně oznámil rozpad koalice, odmítla respektovat koaliční smlouvu s tím, že z funkce premiérky neodstoupí …
EU státy se však neshodly, jaké konkrétní důsledky tato asociační doh. s Ukrajinou (45 mil. obyv.) ,která má být podepsána v roce 09,  bude mít : zatímco Švédsko,UK, PL ,pobaltské země a ČR naléhají na smysluplnou asociační dohodu s Ukrajinou, která povede k přijetí Ukrajiny do EU v dohledné době, Sarkozy naznačil těm státům, které se přijetí Ukrajiny do EU obávají ( Něm., Rak., Benelux) , že Sarkozyho návrh asociační dohody pro Ukrajinu nebude znamenat automatický vstup do EU ( ale nechal se slyšet, že  on sám by Ukrajinu přijal okamžitě)  …  Nejvíce neústupné je Nizozemí, které v roce 05 odmítlo návrh euroústavy . Nizozemí je kategoricky proti dalšímu rozšiřování EU  a asociační dohodu musí ratifikovat všech 27 států .

Formulace Sarkozyho návrhu prohlašuje , že „  dohoda nechává otázky dalšího vývoje ve vztazích EU- Ukrajina otevřené …“  Jde o podobnou formulaci použitou v roce 1963 ve vztahu k TR (jehož vstup do EU Sarkozy nepodporuje) . TR se njí může dovolávat, ale za brány EU  jej asociační doh. nepřenesla … „

Sarkozyho návrh stipuluje, že „ Ukrajina je evropskou zemí, která se zeměmi EU sdílí společnou historii“ , ale Ukrajinci požadovali, aby byla připsána i „ společná evropská identita „ , ale odpůrci jejího přijetí odmítají, aby byla označena za „evropskou zemi „ , což by se již blížilo označení „ evropský stát „ , kvalifikace , která by jí podle článku 49 smlouvy z Nice dala právo být do EU přijata …

Sarkozy prohlašuje, že jde jen o politickou deklaraci bez právní závaznosti …

EU také rozhodla urychlit vypracování projektu Východního partnerství , které by bylo nabídnuté zejm. rovněž ruskou invazí bezprostředně ohrožené  Moldávii , jejímuž prezidentovi Voroninovi , jemuž končí prez. mandát v roce 09, DM vyhrožoval 25.8.08 v Soči, že gruz. výstraha platí i pro Moldávii, která , stejně jako Washington a EU, odmítá přijmout Moskvou vnucovaný plán „Kozak“ , který předvídá federalizaci Moldávie s vyjímečnými pravomocemi pro KGB/FSB provincii Podněstří a zvláštní statut pro zde od roku 92 umístěná ruská vojska , která zde „oficiálně“ hlídají  zdejší obrovské sklady  munice ještě ze sov. výbavy …  MOW rovněž mez. společenství agresívně vnucuje neutralitu Moldávie ( aby nemohla vstoupit do NATO ) .Podle dohody z roku 1999 se ruská vojska měla z Moldávie již dávno stáhnout, ale Putin v 12/97 jednostranně odstoupil od plnění dohody o konvenčních ozbrojených  silách v Evropě  a jejich počtech/FCE, takže  se dohodou z roku 99 „ necítí „ být vázán …  EU má od 12/05 své pozorovatele na hranicích mezi Ukrajinou a Podněstřím s oficiálním pověřením boje proti pašerákům .
12.9.08 DM v diskusním klubu Valdaj v MOW prohlásil, že „ 8.8.08 , kdy se MS odvážil napadnout ruské občany, byl pro Rusko 11.9.01 … „ , a dodal, že „ v případě provokací proti ruským občanům nebude váhat vydat rozkaz k dalšímu útoku na Gruzii či Ukrajinu, i kdyby měly již MAP od NATO „ v kapse“ …

DM také prohlásil, že Rusko bude vojensky spolupracovat s kýmkoli bude chtít, atˇse to někomu líbí nebo ne „  …
12.9.08 gen. tajemník NATO se v lotyšské Rize setkal s ministry zahran. věcí tří pobaltských států , aby uklidnil jejich rostoucí obavy vůči Rusku, a ujistil je, že v případě jejich napadení , NATO použije článek 5 o kolektivní obraně  (nicméně, podotkl, že vytvořit  článek 5 plus není v jeho silách, viz článek Vojenská emancipace Evropy a její realita  ) …. PL ,pobaltské státy ,středoevropské a východoevropské  požadují, aby v prosinci 08 Gruzie a Ukrajina byly zařazeny do MAP, a upozorňují na to, že na bukureštské schůzce 6/08  bylo  výslovně upřesněno, že „ přijetí do MAP bude pro  Gruzii a Ukrajinu znamenat přímou cestu k přijetí do NATO…“ (třebaže by šlo o bezprecedentní přijetí členů , kteří namají vyřešené územní spory, takže by hrozilo nebezpečí uplatnění článku pět …) .

Ruská anexe gruz. provincií obrátila na ruby švédskou a finskou diplomacii, které poprvé od 2.sv.v.  prohlásily Rusko za hrozbu ( Švédsko a FS  spolu s Irskem a Rakouskem tvoří v EU velmi uzavřený klub neutrálních států odmítající voj. angažovanost a evropskou obranu)  . FS má 1.300 km dlouhou hranici s Ruskem , a začíná poprvé v historii „vážně“  uvažovat o vstupu do NATO , ale v každém případě se bude muset FS prioritně soustředit  na zabezpečení svých hranic  ( hrozí napadení pobaltských států Moskvou) . Také švédský ministr zahraničí a obrany prohlásili, že kvůli ruské hrozbě přijmou novou bezpečnostní doktrínu .

Švédsko má  malou armádu (jen 60.000 mužů) , FS má 300.000 mužů ve zbrani v rámci povinné branné povinnosti . Pokud vstoupí do NATO FS, Švédsko se možná  brzy připojí .  Kvůli rus. agresi proti G  ruzii se Švédsko a FS ,  rozhodli ve vší tichosti,  spolupracovat na projektu společné obrany ve spolupráci s Norskem, členem NATO .
15.-16.8.08 se velvyslanci Severoatlantické rady sešli v Tbilisi, aby inaugurovali komisi NATO-Gruzie pro politickou podporu Tbilisi , o jejímž vytvoření rozhodli po ruské invazi  ( třebaže DM opět nevybíravě zaútočil  na MS a prohlásil, že je „ psychicky labilní a těžký narkoman „ … )

Gen. tajemník NATO v britském listu The Financial Times  tvrdě zkritizoval EU , a jmenovitě Francii.

Jaap de Hoop  Scheffer odmítl „mírový“  plán EU  z 8.9.08, který  vyjednali představitelé EU, a Sarkozy jej s DM podepsal s tím, že „ legalizovat Rusku okupační vojska na gruz. území je nepřijatelné, Sarkozy měl trvat na svém plánu z 12.8., který předpokládal  návrat ke statu quo  před vypuknutím konfliktu „ …

Na druhý den mluvčí gen. tajemníka NATO jeho slova pro Financial Times popřel, že jsou zkreslená …

Protože MOW nejenom de facto anektovala dvě gruz.provincie, ale v podstatě hrozila i okupací celé Gruzie , ministři zahraničí vznesli otázku ochrany hranic NATO … V době studené války mělo NATO vypracovanou koncepci pro obranu něm. hranic (teritoriální obranu) , ale  dnes je modernější koncepce „sil  rychlého nasazení „ , že by rus. anexe části gruz. území znovu vrhla do hry i teritoriální obranu ?
Gruz. opozice začala znovu zvedat hlavu a Nina Burdženaze, dlouholetá předsedkyně parlamentu ( z rodiny prominentních komunistů)  a bývalá spojenkyně MS, požadovala ustavit vyšetřovací komisi ohledně událostí ,které vedly k voj. střetu  s Ruskem, což MS podpořil. Levan Gačečiladze, neúspěšný prez. kandidát opozice z voleb 1/08, proruský milionář, opět nenávistně napadl Západ, který umožnil ,podle jeho názoru, zfalšovat MS jak parlamentní, tak prez. volby …   

15.9.08 nicméně ruští diplomaté  v Bruselu  v tichosti naznačili, že navzdory přerušení činnosti Rada NATO –Rusko, MOW chce spolupracovat  v boji proti mez. terorismu ( vzájemná výměna informací, spolupráce v oblasti narkoobchodu), a   naznačili, že MOW  stále NATO nabízí možnost tranzitu nevojenské logistiky  přes rus. území vojákům NATO do Afghánistánu ( zatím  se tak děje pouze na základě  bilaterálních dohod mezi MOW a Francií a MOW a Německem, a to jen letecky, ale v březnu 08 Putin v PAR nabídl  uzavřít takovou doh. přímo s NATO  , a to dokonce i logistiky voj. povahy , a nabídl rus. pomoc EU,hlavně PAR, v Čadu, viz Vojenská spolupráce Paříže s Putinem , Militaria ) . NATO nejprve musí uzavřít bilaterální dohody s hraničícími státy – s Kazachstánem, Uzbekistánem , Turkmenistánem a Tádžikistánem … Hlavní logistická trasa NATO vede přes pákistánský přístav Karáčí ,  přes pák. afgh. km kmenové pohraniční území , kde jsou kamióny s pohonnými hmotami aj. logistikou, pravidelně napadány a vypleněny , projedou-li kmenová území, čeká je  Chajbarský průsmyk (1.070 m) , v zimě neprostupný …

( 1.9.08 v době  mimořádného zasedání EU DM podepsal dekret, kterým zmocňoval vyslání 200 rus. vojáků a čtyř vrtulníků MI-8 do Čadu , kteří se od poloviny října budou podílet na operacích EUFOR … ) .
17.9.08 prez. DM  de facto anektoval Abcházii a JO, když s těmito pirátskými státečky podepsal podrobnou smlouvu, formalizující voj. (obrana jejich hranic Ruskem, výstavba rus. voj. základen na jejich úz.)  , ekon.  (integrace energetická, dopravní a telekomunikační) a diplomatickou provázanost těchto pseudostátů s ruským státem … DM podepsal anexi těchto států se slovy : „ Nikdo již nesmí pochybovat, že nepřipustíme žádná nová voj. dobrodružství !“

Téhož dne MOW protestovala proti návštěvě delagace NATO v Gruzii, která prý „ nepřispívá ke stabilitě v této oblasti „ …

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

16.října 1310 – Vznik městské radní knihy v Starém Městě v Praze (úřední kniha pražské samosprávy)

16.října 1813 začala bitva u Lipska někdy označovaná jako Bitva národů.

16.října 1306 – sňatek Rudolfa Habsburského s Eliškou Rejčkou, vdovou po českém králi Václavu II. Rudolf Habsburský se tak ve zmatené situaci po zavraždění posledního Přemyslovce dostal na český trůn. Českým králem byl od roku 1306 do roku 1307, kdy zemřel na úplavici.

Translate