Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 11

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ARMÁDY A HISTORIE

Zveřejněno: 23. 7. 2012 16:04 Napsal Pavel Sláma
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: HISTORIE

Ukrajinští pomocníci Flak a SS mládež

Na podzim 1942 iniciativou velení Hitlerjugend, s podporou Hitlera, byli do pomocné služby poprvé nabráni němečtí mladíci. Reakce samotných Němců nebyla jednoznačná. Postoj některých politiků k mobilizaci mladistvých vyjádřil v dopise Göringovi H. Schacht v listopadu 1942: "Zavlečení 15-letých do služby může oslabit víru Němců v konečně vítězství". Organizaci, ideologickou a vojenskou přípravu členů Hitlerjugend k protivzdušné službě měl vést Hauptbannführer Nickel. Jeho oddělení neslo název Hauptstelle Hauptbannführer Nickel a nacházelo se u Ministerstva východních území. Nickel založil pět velitelství: Nord, Mitte, Süd, General Gouvernment a Reich. Každé velitelství mělo svá zastoupení ve větších městech a v menších tzv. varovné body. Příprava trvala tři měsíce, dostali němečtí mladíci profesionální přípravu u protiletadlového dělostřelectva Luftwaffe a byli ustaveni jako pomocný obslužný personál. Pro posílení obsluh protiletadlových zbraní na okupovaných územích dostal Nickel rozkaz k náboru „dobrovolníků" mezi tamní mládeží. Tento nábor byl prováděn prakticky ve všech okupovaných státech. Již v roce 1941 Němci verbovali Ukrajince do různých vojenských, policejních a dalších formací. Na jaře 1944 byl přijat výnos o náboru mladých Ukrajinců a formování pomocníků Luftwaffe. Pro zvýšení jejich počtu spolupracovali Němci s jedinou legální ukrajinskou organizací v General Gouvernmentu – Ukrajinským centrálním výborem (UCK). Ve druhé polovině dubna 1944 plukovník Alfred Bizanc, vedoucí VU divize Gličina, seznámil členy UCK s příjezdem 22 německých vojáků z Berlína, kteří měli podle Nickelova rozkazu provést ve východní Haliči nábor mládeže. Představitelé UCK jim měli poskytnout pomoc při provádění náboru a napsat výzvu k ukrajinské mládeži. vedení výboru s tím však nesouhlasilo a nikdo nechtěl výzvu podepsat. Přesto bylo 5.6. vytisknuto 30.000 letáků. K údivu setníka O. Navrockého (vedoucí kanceláře VU) a Z. Zeleného (vedoucí Oddělené mládeže UCK), byly na výzvě jejich podpisy. Nábor Ukrajinců byl proveden Němci za spolupráce důstojníků divize SS Galicia ve Lvově a Krakově.

První tábor pomocníků Luftwaffe byl zorganizován v Perevorsku (západní Halič), další v Nepomolicích a v Dembici u Krakova. 29.6.1944 přijelo do Lvova z Perevorska 210 ukrajinských výrostků. Za zvuků orchestru pochodovala po ulicích města kolona dobře oblečených mladíků s národními insigniemi na uniformách. Během setkání s rodiči zazněly proslovy guvernéra Wechtera, členů VU a UCK. Vše připomíbalo dobře připravený propagandistický trik, sloužící k nalákání nových dobrovolníků. UCK se nakonec smířila s náborem ukrajinské mládeže a vzala jej pod svojí záštitu. 10.7. Oddělení mládeže UCK byl reorganizováno Oddělení péče o mládež a rodinu , jehož cílem byla příprava přípravných programů na školách pro formování pomocníků, péči o knihovny, divadla a další kulturní aktivity. Oficiálním vedoucí mládeže v německých formacích Flaku byl jmenován profesor T. Bylostockyj, významný pedagog. 12.7. bylo přijato usnesení o náboru děvčat ve věku 15-25 let pro službu v týlových formacích Flaku, nemocnicích a na práci v továrnách. Již 20.7. byl prováděn nábor pro SS v táborech běženců z Ukrajiny, jichž s postupem Rudé armády přibývalo. Tábory pro dívky byly organizovány v Nise ve Slezsku a v Českých Budějovicích, odkud po krátkém přípravném kurzu je odvezli na letiště, do nemocnic, atd. 300 Ukrajinek se nacházelo v táboře v Putnitz na letišti poblíž Stralsundu, kde sloužila děvčata různých národností. Vedoucím ukrajinských dívek byla jmenována novinářka O. Kuzmovičová.

Ve druhé polovině července 1944 bylo ve výcvikových táborech pomocníků asi 7.700 Ukrajinců: 3.000 v Nepolomicích, 1.750 v Egeru, 1.000 v Opavě, 1.550 v Kremsu, 200 v Hlučíně a 200 v Maltě (Karinthie). Po ukončení kurzu byli zařazeni k jednotkám Flaku. Koncem války bylo UCK známo 272 bodů, kde byli dislokováni "pomocníci SS", nacházející se v Německu a Rakousku. Kromě toho bylo 250 lidí ve Francii a 700 v Holandsku. V dubnu 1945 byl počet ukrajinského pomocného personálu u Flaku 10.000 lidí (z toho 1.200 dívek). 150 ukrajinských pomocníků, kteří se nacházeli v Egeru, byli v dubnu 1945 převedeni do Flak jednotek v hodnosti vojín. 17.4. již se, oblečeni v uniformách Luftwaffe, nacházeli v Berlíně. Někteří pomocníci SS prošli výcvikem s Panzerfausty a zúčastnili se pouličních bojů v Berlíně. 17.4.1945 bylo svoláno likvidační zasedání UCK, v jejíž dokumentech byli ztráty k 14.4. 12 lidí (z toho 2 dívky). V poslední dny bojů většina mladých Ukrajinců uprchla do zóny amerických a anglických vojsk, ale mnozí byli jako bývalí občané SSSR předáni sovětským jednotkám. Pro stálé spojenecké nálety na Říši, na města, továrny a vojenské objekty, musel být zřízen odpovídající protiletadlový systém. Protože protiletadlové dělostřelectvo postrádalo dostatek lidí, usoudil Sicherheitsamt, že tuto činnost může vykonávat mládež ve věku 15-18 let a tím se uvolní další muži pro frontu. S pokračující válkou byla mládež celé Evropy zvána do mezinárodní SS mládeže - Luftwaffehelfers. V roce 1944 tato akce začala i na Ukrajině. Ukrajinští dobrovolníci patřili ke Gruppe Süd, kdežto pobaltští ke Gruppe Nord a běloruští ke Gruppe Mitte. Další Gruppe Reich byla zformována z Ukrajinců ve Strasshoffu (Vídeň) a Bransdorfu ve Slezsku. Výbor pro výběr ukrajinské mládeže byl umístěn v Bratislavě. Ve výcvikových školách se jim kromě bojového výcviku dostávalo náboženského vzdělání, byly vytvořeny hudební skupiny a vydáván časopis Doroha.  Počet ukrajinských dobrovolníků byl jedním z největších v Evropě:

Chlapci Díky
Ukrajina 8800 1200
Lotyšsko 1000 200
Litva 5000 2000
Bělorusko 3000 200
Estonsko 1000 100

 

Kromě východních dobrovolníků zde byli také dobrovolníci Arabové, Valoni, Holanďané, Řekové, Italové, Maďaři, Tataři, Slováci, Vlámové a Francouzi.

Ukrajinská SS mládež byla umístěna v následujících místech:

Alhorn - letiště
Kaltenkirchen - letiště
Berlín - obrana města
Koblenc - kouřová ochrana letiště
Warelbusch - letiště
Košice - dobrovolnická stanice
Wessendorf - letiště
Linz - protiletadlové baterie
Vídeň - obrana města
Neisse - obrana továrny
Hamburg - obrana města
Neimünster - letiště
Guzum - letiště
Jihlava - obrana továrny
Gyl'chyn - obrana továrny
Olomouc - obrana továrny
Gedellsdorf - letiště
Piutnitz - škola mládeže
Hron - protiletadlové baterie
Tropau - škola mládeže
Eger - výcviková škola mládeže
Farge - letiště
Schleiffe - obrana továrny
Felten - obrana továrny
Flensburg - letiště
Zwischengnau - protiletadlové baterie

mládež

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

30.listopadu 1939 začala Zimní válka - Napadení Finska Sovětským svazem.

30.listopadu 1944 byla spuštěna na vodu britská bitevní loď HMS Vanguard.

30.listopadu 1266 – Na sněmu v Praze byly vyhlášeny některé vnitrostátní reformy: pokus o sjednocení měr a vah, trestnost padělání mince a zákaz plenění země vlastním vojskem.

Translate