Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 40

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Korona pořád trápí námořnictvo. Navy Sends Replacement Sailors to USS Essex After Crew Members Catch COVID-19 https://w...
Gray Fox - Komentář v BTR-60
Inside a BTR-60 Communications Vehicle
Německo v listopadu objednalo 38 nových letounů Eurofighter.
Kel-Tec KSG se objevil naposledy ve filmu The Hunt (2020), kde skupina managerů loví lidi jako trest za to že je kritizo...

ČESKOSLOVENSKO

Zveřejněno: 12. 12. 2011 18:37 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ARMÁDY A HISTORIE Kategorie: Československo

Okénko do českých dějin – věznice na Borech

To, čeho se na politických vězních dopouštěli po vzoru ruských bolševiků českoslovenští komunisté, se dopouštěli pouze představitelé okupační nacistické správy, a stejně jako bylo neodpustitelné souhlasit s prominutím trestů a se zastavením trestního stíhání nacistických zločinců, je i neodpustitelné souhlasit s nepotrestáním zločinů proti lidskosti ze strany československých komunistů …

Monstrprocesy a další procesy z 50.let, o kterých se nepsalo, zařadily náš národ po bok nacistického Německa a stalinského Ruska .

Na rozdíl od Německa jsme se ani nepokusili se s těmito zločiny proti lidskosti policejních ( mnohé vyšetřovatele komunisté převzali ze sítě konfidentů Gestapa)  a soudních praktik vyrovnat ( exkonfidenti Gestapa v nejlepším případě pro STB pracovali jako udavači a provokatéři, a byli všude,  což dokladuje sjezd čsl. spisovatelů z roku 66, na němž „revizionisté“ požadovali, aby jim strana vydala seznam exkonfidentů Gestapa z jejich řad) …

Nelze opomenout ani léta 45-47 pod okupační Rudou armádou,kdy Čechoslováci za vlády bolševických poradců na Gotwaldově ministerstvu vnitra, kteří měli připravit puč gotwaldokomunistů, začali hromadně soudit Čechoslováky …

Meritorní stránka tehdejší poválečné retribuce (retribuční dekrety prezidenta Beneše) se stala základní linií obnoveného čsl. státu , zatímco formální stránka retribučního soudnictví se stala nelidským jádrem pozdějších monstrprocesů 50.let, třebaže Karel Marx napsal, že „ revoluce může své odpůrce věšet, ale nesmí je soudit jako zločince“ …

Zákon tehdy poprvé v dějinách lidstva předepsal, že retribuční soudci mají být „ osoby podjaté“ …

Viz „velký“ retribuční dekret prez. Beneše  č.16/45 o potrestání  nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů, a o zřízení mimořádných lidových soudů, vydaný 19.6.45, a „malý“ retribuční dekret č.138/45 o trestání provinění proti národní cti ze 27.10.45.

Podle velkého retribučního dekretu bylo odsouzeno 33.000 lidí, z toho 730 k trestu smrti, 50% z nich byli Němci, 15% Mad´aři, zbytek Češi a Slováci.

Jejich platnost byla na nátlak komunistického ministerstva vnitra opakovaně prodlužována, protože zbavovala volebního práva každého, kdo dostal předvolání k soudu.

KSČ si tak úspěšně vyřídila nejen účty se svými politickými odpůrci, ale před parlamentními volbami (5/46) svými mimořádnými lidovými soudy zbavila volebního práva na 300.000 nekomunistů, a podstatně tak blížící se volby ve svůj prospěch ovlivnila ( také bezuzdně lživou propagandou, jak komunisté budou hýčkat malorolníky a drobné živnostníky)  …

V roce 48, kdy byly retribuční dekrety naposledy komunisty zákonem číslo 33/48 obnoveny, bylo podle nich odsouzeno dalších 1.244 osob, v drtivé většině ti, kteří byli předtím „lidovými“ soudy osvobozeni, čímž komunisté brutálně porušili jeden ze základních principů trestního práva, uznávaný již od dob říše římské – ne bis in idem/ne dvakrát o tomtéž …

Borská trestnice ministerstva spravedlnosti, tímto ministerstvem srandovního názvu byla, jako všechny věznice, řízena do roku 53 (vyprávění Ladislava Procházky, bývalého vězně bloku C ) :

V borské trestnici za absolutistické krutovlády důstojníka vězeňské stráže Šafarčíka byli vězňové vražděni v korekci v podzemním bloku C ( jeho velitelem byl pozdější šéf borské věznice Trepka, alias Cikán, v době okupace také vězněn) pověstným zabijákem dozorcem Václavem Brabcem.

Jeho „sonderbehandlung „ spočíval ve zmlácení a zkopání vězně do bezvědomí, někdy si na mlácení vězňů přizval i své stranické kámoše.

Ztýraný zůstal na betonové podlaze ležet do rána, kdy jej chodbaři odnesli do vězeňské nemocnice, kde budˇzemřel, a tajemství si vzal do hrobu, anebo se jej spoluvězňům z vězeňské nemocnice podařilo zachránit.

V letech 49-50 zde bylo dozorcem Václavem Brabcem utýráno přinejmenším 11 vězňů …

Vyvrcholením tohoto zabíjení na Borech byla v roce 50 před pozvanými hosty z jiných věznic teatrální  hromadná poprava dvou vězňů z bloku C – majora genštábu Reného Černého a poslance za Lidovou stranu Stanislava Broje, bývalého mluvčího zemědělců plzeňského kraje, kteří, ač celou dobu vězněni v samovazbě, byli oběšeni za „pokus o osvobození politických vězňů „  ( Broj spolu s poslancem Lidové strany ing.dr. Rostislavem Sochorcem půl roku před „únorem“  na náměstí v Plzni varovali před komunistickým pučem, Sochorce komunisté zavraždili  již v 5/48 , v 6/49  byl na Borech popraven divizní gen. Heliodor Píka) …

Třetím popraveným v této tragické komedii byl strážmistr dozorce Čeněk Petelík, jenž naletěl provokatéru z řad vězňů ( navíc byl přistižen, jak generálu  Karlu Janouškovi dával cigaretu)  …

Za těmito třemi rozsudky byl podepsaný soudce Tomášek.

V hrůzovládě, která nastala po těchto veřejných popravách, byli političtí vězni na samotkách decimováni nařízením, podle kterého museli denně sedrat 60dkg peří ( za rok každý v prachu, ve kterém se nedalo dýchat,  sedral 250 kg peří ) , jinak byli dáni na korekci s omezením na polovinu denní dávky jídla  …

Tímto peklem prošel i stařičký  italský legionář generál Pelich, exposlanec za Lidovou stranu, jenž za 2.sv.v. bojoval v západním zahraničním vojsku, vždy přímý a s rovnou páteří, kterého si všichni političtí vězni vážili …

První vycházky vězňů na bloku C se konaly až po dvou letech v roce 50, po třech vězních, kterým dozorce nejprve rozmlátil obličej .

Všichni z této armády dvojnásobných politických vězňů ( většina z nich zažila i nacistické koncentráky) , kteří jen bránili humanismus TGM bez nároku na slávu, bohatství či moc, byli po roce 45 registrováni ve Svazu protifašistických bojovníků , který od okamžiku jejich zatčení ze strany STB, dělal, že o nich nikdy neslyšel …

Tyto kauzy vražd za vězeňskými bránami prý nebyly komunistickým prokurátorům známy, „protože je o nich nikdo neinformoval „ , jedinou známou stížností byla stížnost Jana Prokopa z roku 56, bývalého letce a příslušníka zahraničního sboru, v kauze „skupiny Petelíka“ (ti,co nedostali od soudce Tomáška provaz, dostali doživotí) , kterou se komunistická generální prokuratura začala zabývat o 10 let později …

Z podnětu této stížnosti byl Janu Prokopovi přerušen v 5/66 výkon trestu , a v jeho prospěch a ve prospěch další osoby byla generálním prokurátorem podána stížnost pro porušení zákona  - v 11/68 byl vynesen zproštˇující rozsudek .

Převzato se svolením autorky z jejího blogu na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

18.ledna 1411 – zemřel moravský markrabě Jošt (též braniborský markrabě a král římský 1410 –1411)

18.ledna 1409 – dekret Kutnohorský, v němž byl upraven počet hlasů na pražské univerzitě ve prospěch Čechů

18.ledna 1871 se narodil Otto von Bismarck.

18.ledna 1888 se narodil Thomas Octave Murdock Sopwith letecký průkopník, zakladatel letecké školy Sopwith School of Flying a letecké továrny Sopwith Aviation Company.

18.ledna 1174 zemřel Vladislav II. (kníže český 1140 – 1158; král český 1158 – 1172)

18.ledna 1918 začala v Rakousko-Uhersku generální stávka trvající až do 25.ledna. Hlavními požadavky bylo uzavření míru, demokratizace země a zlepšení potravinové situace.

Translate