TV stanice Prima Zoom nedávno odvysílala velice zajímavý dokumentární seriál Islám a Západ. Jak název říká, pojednává o vztahu Západu a Islámu, čili je to seriál nanejvýš aktuální a na závažné a důležité téma. Tento seriál je další z podnětů, které mě přivádějí k hlubšímu pohledu na historii.

Jako amatérský fanoušek historie jsem se zajímal hlavně o moderní historii, o které jsem se domníval, že více ovlivňuje naší současnost. Poslední dobou zjišťuji, že zkoumání vztahu Západu a islámu nás přivádí do období až téměř 1500 let zpátky do historie a celý středověk a novověk se tak rázem stává aktuálním. Je to dlouhá doba a tak se pro milovníky historie otvírá nepředstavitelně velká kapitola k objevování pravdy. Osobně pak zjišťuji, jak jsou tyto dějiny vzrušující a stále aktuální.

Proto mě seriál Islám a Západ zaujal. Neznamená to však, že bych o tomto období nic nevěděl a že bych tento seriál nekriticky přijal. Naopak jsem tento seriál ohodnotil jako částečně islamofilní a politicky korektní a na následujících stránkách ho hodlám podrobit kritice. Zároveň však hodlám připomenout zajímavá fakta, která tento seriál zdůraznil. Seriál mi v podstatě slouží jako osnova pro mou vlastní úvahu nad vztahem Západu a Islámu. Předem upozorňuju, že nebude ani islamofobní ani islamofilní, ale že se pokusí o objektivní pohled.

V roce 1453 došlo k zlomovému převratu. Turci dobyli hlavní město byzantské říše. Došlo k pádu Konstantinopolu, jak někdo říká, k pádu Východního Říma. To byl mocenský vrchol Islámu, ale zároveň datum, od kterého můžeme začít počítat jeho myšlenkový úpadek. Turecko se stalo nejmocnější islámským státem v dějinách. Přesto už v něm nedošlo k žádnému rozkvětu kultury a vědy jako v arabských muslimských říších. Pád Cařihradu je ještě zajímavý vojenskou převahou Turků a hromadným nasazením velkých děl z jejich strany. Je to poslední rok, kdy vojenská technologická převaha byl na straně Východu. Od té doby se začala měnit ve prospěch Západu až po technologický rozdíl mezi dnešními západními armádami a východními "otrhanci s puškami".

Seriál tvrdí, že Turci byli mnohem tolerantnější než křesťané, ale zároveň ukazuje, jak křesťané museli věnovat syna s každé rodiny do Turecké armády k vytvoření elitního vojska násilně konvertovaných k islámu - Janičářů. Nesmírně zajímavé jsou rovněž informace o berberských pirátech, kteří terorizovali pobřeží západní Evropy od severní Itálie až po Irsko. Piráti unášeli lidi a prodávali je za výkupné nebo do otroctví. Bylo tak uneseno několik set tisíc lidí a Berbeři to považovali za džihád. Unášení lidí a jejich zotročování bylo tedy považováno za džihád. Seriál se to snaží politicky korektně omluvit snahou Evropanů vstoupit do Maroka a taky mluví o "černých otrocích odvedených do Ameriky". Bohužel seriál nic neříká o černých otrocích, které zotročovali arabové. Podle Wikipedie bylo z Afriky do Ameriky přepraveno 12 milionů černých otroků. Avšak z Afriky do arabského světa, bylo podle některých odhadů unesen stejný počet černých otroků a dle jiných odhadů jich bylo dokonce 2 x více!

A všimli jste si další věci? Zatímco černí otroci v Americe časem dosáhli svobody a nyní tvoří významnou část obyvatelstva s výrazným podílem na moci, ekonomice a kultuře, co se stalo s černými otroky v arabských zemích? Kde zmizeli? Raději to nedomýšlet.

A přesto se stále mluví jen o bílých otrokářích. O otrokářích muslimských se nemluví. Myslím, že do debat o otroctví by se neměli islamofilové vůbec pouštět.

Psal jsem již o bitvě o Tours v roce 732. Podobným dějinným okamžikem se v roce 1688 stala bitva u Vídně. Zde byli Turci zastaveni při postupu do Evropy a pak jejich země začala upadat. Stojí za to připomenout, že v této jedné z nejvýznamnějších bitev dějin sehráli svou hrdinskou úlohu i čeští vojáci bojující v Habsburské armádě, i když samozřejmě nejznámější je útok Polské kavalérie, který Turky definitivně porazil.

Evropané ve stejné době měli jiné cíle- Ameriku a do Indie a Číny cestovali kolem  Afriky a islámský svět dále upadal. V Turecku pak nebyla ani věda, ani vzdělání, ani střední třída a upadalo ještě více. V celé říši není žádná univerzita. Jedinou formou vzdělání, tak zůstává výuka náboženství. A tady hledejme hlavní příčinu intelektuálního úpadku muslimského světa. Islámští vědci se už baví jen o Koránu a nic jiného je nezajímá. Evropa má navrch.

V 19. století najednou muslimově zjišťují, že je Evropané předběhli a že je předběhli o hodně a oni jsou najednou tou zaostalou částí světa. Zatímco většina muslimů jsou negramotní, v Evropě umí číst a psát i mladé dívky. Něco naprosto neslýchaného.

Pro Evropany byli muslimové stejní barbaři jako Afričané nebo Indové a koloniální velmoci začínají ovládat islámský.

Opravdoví přímí předchůdci dnešních islamistů vznikají na konci 18. století na arabském poloostrově. Říkají si Wahábisté a jejich učení je takové, jak jej dnes známe od stoupenců od Al Kajdy. Žádné modly, hudba, umění, věda.. všechno je to rouhání. V roce 1803 Wahábisté podobně jako letos islamisté v Mali napadli Medínu a zdemolovali Mohamedův hrob. Později nalezli Wahábisté podporu u beduínského kmene Saudů. Jistě Vám toto jméno něco říká. Ano Saudská Arábie vznikla právě díky tomu. A Wahábisté pokračují v svém tažení dodnes.