Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 16

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

KULTURA

Zveřejněno: 13. 4. 2009 19:29 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: KULTURA Kategorie: FILMY A DOKUMENTY

Ukřižování Krista jako „pašijový skandál“

Pomineme-li různé mystické thrillery, o Ježíšův život a s ním spjaté problémy,které z Evangelií vyplývají ( politický rozměr jeho učení „království Božího na zemi“ ,  ohlas křestˇanství, rozkol Židů kvůli jeho učení na pozadí římské okupace, pochybnosti samotného Krista)  se zajímali filmaři již z počátku 20.stol. (např. snímek Ben Hur z roku 1907) .

Zfilmovat Ježíše Krista/JK je stejně nebezpečné jako zfilmovat Proroka Mohameda.

Již první životopis JK Cecila DeMille film Král králů z roku 1927 vyvolal bouřlivou kritiku bigotních katolíků i katolické církve (v době nejtužší prohibice JK skandálně nepil vodu, ale víno ...). DeMille chtěl natočit film i o matce JK Královnu královen, ale projekt ztroskotal na hollywoodském katolickém lobby. (Další snímky mezi jinými : 1935 Julien Divivier Golgotha, 1951 Quo Vadis Mervyna Le Roy,1959 Ben Hur Wylera,1961 Král králů Nicholase Ray).

Frankistický stát tvrdě potrestal katalánského studenta, jenž  si 1966 zahrál "marxistického " JK ve filmu Evangelium podle Matouše Piera Paola Pasolini, třebaže film dostal požehnání od Vatikánu. U filmu Ježíš (1999) Claude Moati, zfilmovaného podle knihy bývalého vatikánského novináře, se katoličtí integristé pohoršovali, že JK měl bratry a sestry, třebaže aramejština nerozlišuje mezi sourozenci, bratranci a sestřenicemi.

Provokativní film Poslední pokušení Krista (1988) podle románu Nikose Kazantzakis,který vyšel 1954 v Athénách (a 1991 ve Švédsku a Norsku), byl dán papežem na index zakázaných knih. Autora postavila na pranýř i ortodoxní církev. Významní katoličtí předáci poté vykřikovali,že bývalý seminarista Martin Scorsese se do natočení "nekatolického" filmu nechal vmanipulovat židovskými producenty Hollywoodu. Film rozebíral nikoli Ježíšovo "božství", ale "lidství"( dlouho předtím, než se hlavy západní a východní křestˇanské církve (vatikánský kardinál a konstantinopolský patriarcha) dali 1054 navzájem do klatby a exkomunikovali se/velké západní schizma.svorně bojovaly s herezemi,které tvrdily, že JK je jen Bůh či jen člověk, zejm. v egyptské Alexandrii.

Ukřižování Krista Mela Gibsona vyvolalo negativní reakce ze strany židovských komunit (reakci katolické církve si Mel Gibson dopředu zajistil : původní verze filmu z 7/03 byla promítána jen před pečlivě vybraným publikem z řad katolické honorace (bez novinářů), a podle jejích komentářů se natočila skutečná verze filmu (viz také Martin Goodsmith, polovina jehož příbuzných z Německa zahynula v Osvětimi,a jeho dokumentární snímek z roku 92 Ježíš na obrazovce, v němž ukazuje britská cenzurní pravidla z roku 1913, která platila pro natáčení " nahoty, a ztvárnění Ježíše" ,např. ve snímku Barabáš z roku 1935 JK nebyl téměř vidět ( Goodsmith je Židem, který přijal JK za svého Mesiáše, a jeho názor na antisemitismus je kuriózní :podle něho antisemitismem je, když Židům Ježíše "nevnucujeme", čímž pácháme hřích,protože je připravujeme o možnost "spasení" ... Jiný názor na antisemitismus zastává prof. Milan Balabán,podle něhož křestˇan páchá hřích, vnucuje-li Židům JK jako Spasitele,protože Židé křestˇanům svého Boha nevnucují ...) .

Proti filmu Mela Gibsona vystoupili Abraham Foxman z Ligy proti hanobení (ras a etnik), David Elcott z US židovského výboru, a významný liberální katolický reverend a spisovatel, prof.John Pawlikowski,expert na holocaust a genocidy povšechně.K osobě Abrahama Foxe je nutno dodat, že třebaže jeho Liga má v náplni práce boj proti všem formám etnocentrismu a rasismu, Fox se nikdy nevyjádřil ke genocidě Arménů Turky (také izraelská vláda, která se však, na rozdíl od Foxe, může vymluvit na "reálpolitiku", jejímž příkladem mohou být společné jachtařské výlety Bushe a Putina, čínsko-somálský ropný tanec,či právě laškování izraelské vlády s tureckými popírači genocidy...).

David Elcott o filmu prohlásil :"Nemyslím si, že by se jediný křestˇan, a to i ten nejfundamentalističtější z Latinské Ameriky,stal po shlédnutí filmu antisemitou.Věřím, že cílem dravé a nevkusné marketingové kampaně( v rukou Gibsonovy Con Artists Productions, která vnucovala suvenýry typu 17 centimetrových hřebů, kterými byl JK ukřižován, ap.) ,podněcující antisemitské vášně,bylo učinit z Mela Gibsona obětˇ židovské hollywoodské kabaly, a to se podařilo.

Obětˇmi , nikoliv historického, ale reakcionářsky ideologického filmu Mela Gibsona, v době islámistické hrozby, nejsou Židé, ale křestˇansko-židovské církve,které po 40 let stavěly na vzájemném dialogu. Proto vytýkám Melu Gibsonovi, že svým filmem šíří svoje vlastní evangelium,které se nezměnilo od masakru bartolomějské noci.

Přístup Mela Gibsona je úplně stejný jako přístup islámistického fundamentalisty, ale extrémistickými přístupy se problémy nevyřeší ."

Film zkritizoval i spoluzakladatel Wiesenthalova střediska v Los Angeles rabín Marvin Hier,a další, z nichž někteří jej posměšně nazvali " Krédem alkoholika", jako např. francouzští dokumentaristé Gérard  Mordillat ,  a historik Jerome Prieur,kteří film nazvali "historickým blábolem" , protože " nemůže být pochyb o tom, že hlavní vinu nesou Římané,pro něž hlavně bylo Ježíšovo učení nebezpečné ... Skandál, který Ježíš v Chrámě způsobil,stačil na to, aby byl ukřižován i bez soudu," tvrdili tito dokumentaristé, kteří zkritizovali i použití aramejštiny .Podle nich měla být jazykem filmu řečtina,která byla tehdy oficiálním jazykem římského impéria .

Film Ukřižování pochválil chicágský kardinál Francis Georges,Luis Giovano,šéf Katolické ligy, či pastor Billy Graham. Z židovských osobností film kladně ohodnotil rabín Daniel Lapin,US filmový kritik Michael Medved , spisovatel David Klinghoffer,a podle THe Daily Telegraph i spisovatel David Horowitz.

Také Bush Junior, jenž Američany vyzval k návratu k Bibli Svaté, podporovaný kruhy katolických konzervativců  a neoevangelických fundamentalistů,čímž vyvolal paniku v Tel Avivu.

Mel Gibson, volný elektron Hollywoodu,se tak stal v kinematografii tím, čím se Bush Junior stal v politice : nebezpečným katolickým horlivcem,který o ničem nepochybuje, a proto je nebezpečný.

Oba dva mají stejné publikum : prostoduché jižanské baptisty s apokalyptickými vizemi (samotný páter Charles Roux, jenž pořádal ranní latinské mše pro Mel Gibsona a jeho herce, prohlásil, že " víra Mela Gibsona je vírou uhlířovou,nikoliv vírou Tomáše Akvinského ..." . Nicméně v roce 06 Mel Gibson pro časopis Time Magazine prohlásil, že jeho nový (a ještě brutálnější ) film Apokalypto o zániku říše Mayů, v němž se mluví mayským jazykem, mu svým vyvoláváním paniky a strachu připomíná Bushův tým ...

Komické je, že katolický integrista Mel Gibson dosáhl hlasitého potlesku i u evangelíků ...

Pochvalně se o filmu vyjádřil i William Donohue.prezident US Katolické ligy,jenž bez ohledu na dekorum v pořadu MSNBC Pata Buchanana napadl " židovské hollywoodské bezvěrce,kteří nenávidí křest´a nství ,a katolicismus obzvláště." Mel Gibson podle něho svým filmem upozornil na "kulturní válku", ,kterou na US práh přiválo 11.9.01 (polovina "hluboce veřících" Američanů navrhuje omezit US muslimům občanská práva).

Protože se o filmu polemizovalo ještě před jeho uvedením do kin,dostalo se mu v US stejné obří porce reklamy jako viagře či US armádě .

Litera Evangelií zůstala stejná ( "Nikdo není Prorokem ve vlastní zemi " ) , ale pohled na ně se po 2.vatikánském koncilu (62-65) změnil.

Po 2000 letech antisemitismu církevní honorace uznala,že ze smrti Galilejce JK nelze obviňovat židovský národ, protože k ukřižování JK vybízeli jen velekněží a jejich pomocníci (evangelium podle Jana/19:6, a Marka/15:11). Evangelium podle Lukáše naznačuje, že davy lidí nesouhlasily s jeho odsouzením/23:48.

Problém tkví v malém gramatickém zádrhelu: poté, co úplatný Jidáš Iškariotský (spáchal sebevraždu) na Ježíše farizejům za peníz ukázal, byl JK před Pilátův soud předveden nikoliv "nějakými " Židy, ale "konkrétními" Židy (podle toho, v jakém jazyce se evangelia čtou, důležité pak jsou určité či neurčité členy,ukazovací zájmena či použitá přídavná jména). Navíc velekněží hlasitě vyřvávají "Crucifigatur!"/Atˇje ukřižován, zatímco skromní Ježíšovi stoupenci neječí, takže jsou ve filmu překřičeni ...

Ježíše udala židovská vrchnost, tak jako Svatá Inkvizice odsoudila Galilea či Koperníka, a upálila 1600 Giordana Bruna, kterého Inkvizici udal jeho žák ...

Spornou větu z evangelia podle Matouše, který ji uvádí " z doslechu" , "Atˇjeho krev spočine na Izraeli,na nás a na našich dětech " , je nutno chápat v kontextu blízkovýchodní teatrální rétoriky ... Pronesl ji jistý Aron,šéf jeruzalémských kupců/penězoměnců,které Ježíš kritizoval, a kteří, přestože je Barabáš finančně "oškubal",usvědčeného lupiče Barabáše vehementně bránili (viz švédský spisovatel Par Lagerquist a jeho román Barabáš, za který dostal v roce 1951 Nobelovu cenu za literaturu ).

Tato věta a jiné věty stejného kalibru,které viní z Ježíšovy smrti všechny "Judas" ,celá staletí živily antisemitismus katolických,ortodoxních a protestantských církví .

Po holocaustu nastala 1947 dlouhá cesta k usmíření mezi představiteli Židů a křestˇanů na jejich první veřejném setkání ve švýcarském městě Seelisberg. 2.vatikánský koncil postoj katolické církve k Židům zásadně přehodnotil, a tu přijde Mel Gibson s opětovnou kolektivní vinou, kterou mu pochválil Jásir Arafat, jenž se slzami v očích prohlásil, že film je "dojemně pravdivý" ... (Pozitivní ohlasy vzbudil i v Egyptě, Jordánsku a Sýrii ) .

V USA je 63 miliónů katolíků, jedním z nich je Hutton Gibson*1918, jenž celý život razantně vystupoval proti závěrům 2.vatikánského koncilu (62-65), které církev zmodernizovaly, a v prohlášení Nostra Aetate/Naše doba koncil zrevidoval svoji interpretaci evangelií s tím, že žádná kolektivní vina nemůže být nastolena .

Hutton Gibson trval na biblickém literalismu, doslovném znění Bible, a na latině jako bohoslužebním jazyce. Proto se Hutton stal stoupencem tehdejšího hlavního odpůrce koncilních změn arcibiskupa Marcela Lefevre, v roce 1988 exkomunikovaného (Benedikt XVI se jeho exkomunikaci chystá odvolat) , jenž založil fundamentalistické katolické hnutí Bratrství Svatého Pia X., jehož pobočku/sektu Holy Family Catholic Church v USA zřídil Hutton Gibson (asi 600 kostelů, ve kterých se nedělní mše slouží v latině, a které Mel Gibson nechal vystavět ústřední kapli Holy Family na kalifornských Agoura Hills za tři milióny dolarů ) .

Hutton Gibson prohlásil, že 2.vatikánský koncil byl sionistickým spiknutím svobodných zednářů,Tel Avivem finančně  podporovaných, a že všichni papežové od Jana XXIII byli nelegitimními antipapeži .

Hutton Gibson rovněž proslul svým veřejným antisemitismem a popíračstvím holocaustu. Týden před premiérou filmu Ukřižování v USA Hutton zopakoval v rozhlasovém vysílání talk show Speak Your Piece ,že "stejně tak jako al-Qajda nemohla spáchat atentáty z 11.9.01, které určitě zorganizovali Židé, nacisté nemohli vyhladit 6 miliónů Židů, protože spálení jednoho těla v krematoriu  vyžaduje jeden litr benzínu a 20 minut, a Němci prohráli válku, protože neměli pohonné hmoty ..." uvedl Hutton Gibson (očividně nikdy nenavštívil ani Osvětim, ani US Holocaust Memorial Museum).

Proto, podle otce Mel Gibsona,jsou v počtech zplyněných Židů započítáni i Židé, kteří emigrovali do USA a Austrálie ... " (9.3.03 Hutton Gibson totéž prohlásil pro nedělní New York Times Magazine, ve kterém dále uvedl, že jeho syn natáčí PRAVDU o posledních 12 hodinách Ježíšova života ...) .

Mel Gibson, rovněž "předkoncilní" římský katolík, pro ABC News prohlásil, když se jej zeptali, co si o této argumentaci svého otce myslí,že svého otce za tento výrok odsuzovat nebude, protože :" Otec mne přivedl k víře,a já věřím tomu, čemu mne učil, protože mne nikdy nelhal ... Můj otec holocaust nepopírá, jen tvrdí, že v plynových komorách zahynulo daleko méně Židů, než se tvrdí," a pokračoval, že on sám " na holocaust věří" ... (nicméně, když jej v 7/06 zatkli pro řízení v opilosti,řval z plných plic, že " za všechny války ve světě mohou Židé..." .Antisemitismus neplyne " z lahve" , ale z vnitřního přesvědčení, proto u Mel Gibsona nevymizí ani ve stavu střízlivosti, což potvrzují jeho plány na vlastní TV pořad v ABC Miniseries on Holocaust ...).

Hutton, pocházející z Austrálie,se v New Yorku oženil s Irkou, a měl s ní 10 dětí,po přestěhování se k rodičům do Austrálie, aby starší syn nemusel jako voják do Vietnamu, ještě jedno dítě adoptovali, takže  spolu k víře vychovali 11 dětí .Manželka mu zemřela 1990, v roce 01 (82 let) se oženil podruhé .

Antisemitismus se zrodil z obtížného soužití Řeků se Židy,kteří se navzájem považovali za pohany (338 př.n.l. Judeu obsadil Alexandr Veliký, a nastalo období helenizace, které vyvrcholilo, když ve 2.st.př.n.l. Antiochos povolil uctívat v jeruzalémském chrámě jen boha Dia, 167 př.n.l. vypuklo makabejské povstání,kdy se Judea řecké nadvlády zbavila - jen do roku 63 př.n.l.,kdy Jeruzalém dobyli Římané a situace, kdy se navzájem štítili jeden druhého, se opakovala). Řekové a Římané si vyprávěli o hrůzných rituálech, které Židé měli v Chrámě provádět, např. vykrmovat řecké zajatce, a pak si na nich pochutnávat. Až do středověku se tradovalo, že v Chrámě Židé rituálně zabíjejí křestˇanské děti v parodii na křestˇanské velikonoce ... Římané nejprve z těchto rituálů obviňovali křestˇany( nepochopili eucharistii),a když se sami stali křestˇany, přiřkli tyto rituály Židům ...

Gibsonova po otci zděděná posedlost antisemitismem, kterou v době promítání filmu důrazně popřel s tím, že " Krista jsme zabili my všichni,především já jako největší hříšník ... " , a koketně dodal :" Rasismus je proti mému přesvědčení, vždytˇbyl prohlášen církevním koncilem za hřích ..."(kdyby nebyl prohlášen koncilem za hřích , hříchem by, podle Mela Gibsona, nebyl ...) .

Ale již tím, že židovští tesaři ve svém Chrámu připravují popravčí nástroj Římanů, kříž, na příkaz Židů,(fotografie z této provokativní scény proběhly tiskem, ale do konečné verze se scéna nakonec nedostala), obvinil Židy ze zabití JK, a vypálil jim znamení "bohovrazi".

Historicky tato teze neobstojí, protože kdyby se velekněží ze Sahedrin, židovské nejvyšší rady,kteří JK (který neuposlechl varování svých přátel, aby do Jeruzaléma nechodil) předali římskému prefektu Pilátovi,chtěli či měli možnost zbavit se JK (kterého obviňovali z duševní choroby, protože se prohlašoval za Spasitele,kterého před brzkým koncem světa, který předpověděli,očekávali),tak by jej prostě ukamenovali (jak se o to již jednou pokusili), a zcela jistě by nepoužili kříž,kterým trestal zahraniční okupant (ve filmu Poslední pokušení tím, kdo pro Římany vyráběl kříže, byl tesař Ježíš Nazaretský ...) . Jenže podle římských zákonů sami soudit nemohli,proto museli k odsouzení JK dotlačit Piláta (jinak, hrozili farizejové, že se vzbouří ...) .

Třebaže je Melu Gibsonovi vytýkáno, že film natočil nekriticky doslovně podle evangelií,přesto si vůči evangeliím dost dovolil .Stráže, které Ježíše přišly zatknout na Olivovou horu ,jej brutálně zmlátily, což v evangeliích vůbec zmíněno není. Jen v evangeliu podle evangelisty Mela je Pilát veskrze sympatický muž, který jen chudé Židy oslovuje  "špinavý žid", a JK až po dlouhém váhání a s nechutí odsuzuje k ukřižování.

Vatikán, bytˇznačně uvedený do rozpaků tím, že film svaluje veškerou vinu za ukřižování JK jen na Židy, a zavádí jejich kolektivní odpovědnost v době, kdy se s nimi Vatikán " usmířil" ,filmu víceméně zatleskal , Mluvčí vatikánské ultrakonzervativní frakce kolumbijský kardinál Dario Castrillon - Hoyos (jenž Huttonu Gibsonovi vysvětil jeho svatyni Holy Family, svatostánek jeho extrémistické katolické sekty) prohlásil, že " film je vynikajícím uměleckým počinem, a historicky "velmi" pravdivý ..."

Přidal se k němu tiskový mluvčí Vatikánu Joaquin Navarro-Valls z jezuitské Opus Dei, jenž podotkl, že i papež film uvítal (nejbližší spolupracovník papeže Jana Pavla II, jeho tajemník Stanislav Dziwisz, dnešní arcibiskup Krakova, však prohlášení kolumbijského kardinála 20.10.04 dementoval s tím, že papež film katolických integristů nijak nekomentoval (Jan Pavel II antisemitismus veřejně odsoudil při návštěvě Madˇarska v roce 1991, a prohlásil jej za zločin proti lidskosti, což zopakoval ve své knize Crossing the Threshold of Hope/Překročení prahu naděje). Velmi opatrně amerikanizovaného Ježíše pochválil kardinál Walter Kasper .

Zatímco film Martina Scorsese Poslední pokušení Krista (1988) se zaměřil na rozpolcenost Kristovy mysli (být Spasitelem nebo žít obyčejný život)  a senzualitu Kristova těla (zmocnit se Máří Magdaleny a mít s ní děti), film Mela Gibsona do patologických detailů rozpitvává posledních 12 hodin Kristova života bez špetky pietismu či falešné spirituality - ještě před ukřižováním má JK do obnaženého masa rozsekanou kůži po 300 ranách bičem, a je takřka ubitý k smrti rozvášněným davem . Kristovo utrpení je dále kanibalizováno v eucharistii,v učení o Ježíšově těle coby pokrmu ( večeře Páně : Vezměte a jezte z toho všichni,toto je moje tělo ... Vezměte a pijte z kalicha vína, toto je moje krev ...).

Církev tvrdí, že mučednická smrt JK byla nezbytná pro vykoupení prvotního hříchu, ale postavu Boha, který zemře , a poté vstane z mrtvých, si hodnostáři křestˇanské církve vypůjčili od pohanských bohů : Osiris, Tamnuz,Adonis, Balder ...

Film Mela Gibsona je kromě evangelií a Melova "božského vnuknutí" ("Duch Svatý mne provázel po celou dobu filmování ...") založen¨na antisemitských vizích německé mystičky Anne-Catherine Emmerich (1774-1824) , která napsala, že od dětství na své tělo svolávala všechny nemoce a utrpení světa, aby svojí bolestí vykoupila hříšné lidstvo ... Zavádějící anglický titulek, že "smrt byla smyslem jeho života" , jako by naznačoval, že řeč je o nějakém vyšinutém šílenci ...

Představitel Krista Jim Caviezel,bigotní katolík,podle svých slov podstoupil při natáčení "denodenní dlouhotrvající brutální mlácení, bičování a nošení těžkého kříže (ten jeho vážil pouze 75 kg, ten skutečný 150 kg, který jeden člověk neunese, a již vůbec ne po svém bičování a lynčování, kdy sotva dýchá ) v mrazivé zimě, protože "bez vlastního tělesného utrpení bych roli neztvárnil věrohodně ..."

Ježíš je ukřižovaný "jen mimochodem", až po 20minutovém bičování na plátně, se zdeformovanou kůží a téměř vypíchnutým okem, "lůzou" ubitý k smrti . Přehnaný realismus či záliba v sadismu vyznavače kultu bolesti,jak naznačují filmy Statečné srdce a Patriot ?  Něco jiného je násilí v akčním filmu, a něco jiného je intenzívní dvouhodinové násilí páchané na bezbranném nevinném člověku ... Třebaže lidé byli v té době na takové tresty zvyklí (nástroje bičování byly důmyslně řešené : pruty a krátky bič/ flagrum s bodavými kovovými důtkami,které se zařezávaly do těla a rozkrajovaly ho, a třebaže během rozboření Jeruzaléma v roce 70 bylo vykonáno až 500 ukřižování denně, včetně žen a dětí, Mel Gibson se ve svém filmu prostřednictvím zpomalených záběrů neskutečně vyžívá v brutálním mlácení římskými vojáky a jeruzalémskou "lůzou" jednoho nebránícího se Žida, aby si každý divák Ježíšovu bolest sadisticky "vychutnal" ... Jiní tvrdí, že film není o nic víc násilnický než třeba Pán prstenů ...

Římané ukřižování převzali od Féničanů (ti zase od Peršanů) koncem 1,stol. př.n.l., kříž nepoužívali jen Egyptˇané .Trestali jím neřímské občany za banditismus a pirátství, křivé svědectví, otroky (za útěk, veřejné hanobení pána), a politické provinilce, Součástí trestu bylo bičování a kříž si musel bičovaný na místo popravy donést (většinou nesl jen patibulum), přičemž byl davem urážen a lynčován.

Ke kříži byl přibit čtyřmi hřeby zcela nahý (což uráželo Židy, ale lze pochybovat, že Římané vzali v úvahu prudérnost Židů,když ukřižovávali JK).Ukřižování často přežívali i několik dní, než je oklovali supi.Někdy jim zpřeráželi končetiny,aby zemřeli rychleji, a v tomto případě mohlo být tělo sňato týž den večer,což však nebyla praxe Římanů, kteří v rozsudku výslovně stanovovali, že tělo nesmí být z kříže sňato.

Trest ukřižování se přestal používat až v první pol. 4.stol.n.l.(Konstantin Veliký jej stále používal pro otroky, kteří se provinili vůči svým pánům, teprve koncem svého panování trest zrušil) .

Archeologické vykopávky potvrdily, že ukřižovaného často ke kříži jen přivazovali, a nepřibíjeli.

Zásadně však nevbili hřebíky do dlaní, které by tíhu těla neunesly, ale do zápěstí mezi vřetenní kost. Aby prodloužili agonii ukřižovaného,dávali pod něj sedátko/sedecula, podobající se nočníku (viz Biblical Archaeological Review 1/95, jehovisté protestovali, že JK zemřel na kříži, ne na nočníku ).Seděl-li ukřižovaný na sedátku, měl nohy u sebe, stočené do strany. Jehovisté tvrdí, že neměl paže vodorovně,ale že byl "pověšen za lokty" na horizontální části kříže/patibulum. Vertikální část kříže /simplex byla vysoká, jen když tělo mělo být pro výstrahu spatřeno již zdáli.Obvykle byly kříže nízké, JK měl kříž velmi vysoký.

Ježíšovo tělo bylo podle všech evangelií uloženo do skalního hrobu, ale ženy, které se k jeho hrobu vzápětí vypravily, již jeho tělo nenašly.Židovská velerada obvinila z krádeže těla jeho učedníky, kteří začali hlásat, že Bůh Ježíše  vzkřísil , a tento se jim zjevil.Bylo tělo JK spáleno ?

Není jasné, v jaké budově Pilát soud vedl,zda v pevnosti Antonia vpravo od Chrámu,v sídle římského prefekta, či v některém paláci . Pouze evangelium podle Jana/19:13 se zmiňuje, že Pilát zasedal v jeruzalémském Litostrothos, což je řecký název pro mozaikovou dlažbu,která byla před Pilátovým soudem,aramejský název soudní místnosti byl Gabbatha /vyvýšenina (svojí "hebrejštinou" evangelisté mysleli aramejštinu, kterou se v tehdejší Judei běžně mluvilo). Někteří "komentátoři" evangelia podle Jana se snažili ztotožnit Gabbatha s vnějším nádvořím Chrámu, které mělo dlažbu, či s poradní síní židovské velerady /Sahedrin,která zpola stála na vnějším nádvoří Chrámu. Nalevo od Chrámu se nacházel Dolní/Praetorium,a za ním Horní Herodův palác.

Římský prefekt Pilát je rozpornou postavou. Marek,který byl možná při zatčení JK/14:51-52 (ale nikoliv na zasedání nejvyšší židovské rady , či u soudu, protože Ježíšovi žáci byli na útěku) ve svém evangeliu minimalizuje odpovědnost Římanů, a zejména morálního slabocha prefekta Piláta.

Marek evangelium psal za císaře Nera, který, aby odpoutal pozornost od své osoby,z vyhoření Říma v roce 64 obvinil křestˇany,které "lid" poté lynčoval jako králíky,stínal je, věšel na kříž, pomazával smolou a v noci zapaloval, aby osvětlovali císařské zahrady, takže svalení veškeré viny na velekněžskou židovskou radu mohlo být jen politickou strategií .

Nejoblíbenější Ježíšův žák, apoštol Jan, své evangelium napsal po čistkách císaře Domiciána (který nechal usmrtit i potomky Davidovy),a přestože se nesnažil Římany zbavit viny,jeho evangelium jako jediné naznačuje pochybnosti Piláta, zda by neměl Ježíše osvobodit. Mezi lidem však převládlo podání apoštola Marka.

Stal se poté z Piláta přesvědčený křestˇan ?Jakou roli sehrála jeho manželka Claudia Procula, o které se zmiňuje Matouš ?Poslala mu během procesu dopis,aby JK neodsuzoval, že měla sen,nebo neposlala ?Údajně se z ní vzápětí stala křestˇanka , kterou řecké a etiopské  církve, jakož i egyptští Koptové považují za světici. Podle těchto církví byl vysvěcen i Pilát, kterého Židé považovali za úplatného a brutálního (viz Pilát Pontský v podání Zeffirelliho, Ježíš Nazaretský,1976).

Pilát mohl být neúprosný při vynucování římského pořádku, ale pravděpodobně nebyl hloupý, a proto se mohl zdráhat odsoudit JK, kterého mu nejvyšší židovská rada v čele s veleknězem Kajfášem podstrčila, pro vágní politické zločiny ...

Mel Gibson, vedený svým "božským vnuknutím", z Piláta učinil nového Hamleta, jenž je zmítán pochybnostmi, zda  Ježíše odsoudit, či nikoliv.

Osoba svatého Tomáše , jednoho z 12 apoštolů,vyvolává u některých otázku, zda Ježíš nebyl z dvojčat .

Osvobození Barabáše místo JK bylo mýtem nebo realitou ? Barabáš je podle evangelií lupič, podle Zeffirelliho, vlastenec.

Teprve po rozboření Chrámu v roce 70, a za přičinění apoštola Pavla, se nové náboženství otevřelo i pro pohany.Protižidovské pogromy propukaly až ve středověku, z důvodu doslovného výkladu apoštolských listů Pavla. Z tohoto aspektu je film Mela Gibsona archaický a středověký.

Spisovatel Henri Raczymov v listu Le Monde ze 3.4.04 napsal :"Ježíš samozřejmě nebyl synem božím, ale byl jistým druhem blízkovýchodního Sokrata, kterého vlastní komunita odsoudila k smrti, jako Sokrata ta aténská, a přesto Řeky z jeho smrti nikdo neobviňuje ."

Mel Gibson má dvojí občanství, US a irské po matce.Vzděláván byl na katolických školách, vystudoval  Dramatický institut v Sydney.První film v Hollywoodu natočil v roce 1984, 1995 odmítl převzít ocenění od francouzské vlády na protest proti francouzským jaderným  pokusům v Tichomoří, a o prezidentu Clintonovi prohlásil, že je "nepříliš inteligentní oportunista" .

Po otci obratný obchodník Mel Gibson do svého "nezávislého" filmu o Ježíšově utrpení (neměl hollywoodské distributory) vložil 25.6 miliónů dolarů z vlastní kapsy, již pátý den po promítání mu film vynesl 125.2 miliónů dolarů ... Mel Gibson se po úspěchu svého filmu  Statečné srdce (95), v němž si zahrál skotského rebela Wallace,obrátil zády k Hollywoodu,a vrátil se k hodnotám ultrakonzervativního katolicismu,což mu nezabránilo v tom , aby ve filmu Údolí stínů (02) na sebe nenavlékl uniformu podplukovníka,který ve Vietnamu z roku 1965 plní vojenské úkoly, aniž se ptá proč.

V roce 04 jej Time Magazin vybral Mužem roku, ale  Mel Gibson na rozhovor a focení nepřišel, takže se mužem roku stal Bush Junior.

Mel Gibson vulgárně vystupuje nejen proti Židům (   v roce 06 při svém výše zmíněném zatčení pro jízdu pod vlivem alkoholu policejním důstojníkem židovského jména , poslal všechny Židy do ......), ale i proti homosexuálům, které uráží na každém kroku, a poté prohlašuje, že je ochotný se omluvit, "leda až naprší a uschne..."

Jeho osobní tragédií je chronický alkoholismus, který jeho rodina, podle jeho vlastních slov, má v genech, přičemž on osobně je podle vlastních odhadů alkoholikem od svých 13 let . Údajně vypije šest půllitrů ke snídani, a má potíže zůstat přes den střízlivý.Mnohokrát se marně léčil, jak v 80.tých, tak v 90.tých letech. V roce 02 tento největší srandista Hollywoodu přiznal maniodepresi a pokusy o sebevraždu.

Dává milióny na charitu, např. nadaci Healing Children.

Od roku 08 se soudí se spoluautorem filmu Ukřižování JK Benedictem Fitzgeraldem, který jej po finančním úspěchu filmu zažaloval u soudu pro "výrazně nevýhodnou" smlouvu, kterou s ním o honoráři Mel Gibson podepsal .

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

Vyhledávání

Dnešní den v historii

28.listopadu 1695 – Jan Sladký, řečený Kozina, byl popraven v Plzni. Kozina vedl povstání proti V.M. Lammingerovi („Lomikarovi“), který Chodům upíral práva, která jim dali předchozí panovníci za ochranu hranic. Po potlačení povstání jim byla veškerá privilegia odebrána.

28.listopadu 1905 demonstrovalo v Praze na Staroměstském náměstí 100 000 lidí za volební reformu.

28.listopadu 1414 – Jan Hus byl zatčen v Kostnici.

Translate