Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 9

Spřátelené weby

Poslední komentáře

přidal komentář v Supremacy 1914 - tipy do hry
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, teď jsem vyhrál svoji první hru, ale nezvýšila se mi úroveň mého účtu. Co musím udělat,...
Gray Fox přidal komentář v BTR-50
Prolinkování v článku odkazuje na neplatné umístění.
Michal Kroužek přidal komentář v FG 42
Přidal jsem pár fotografií.
Michal Kroužek přidal komentář v Armádní muzeum Žižkov
Na stránkách Vojenského historického ústavu Praha je už také článek s informacemi ohledně prohlídky muzea.https://www.vh...
Ryšák přidal komentář v Centurion
Ženijní tank vycházející z Centurionu nebo OT vzniklé jeho přestavbou jsou stále ve službě. To ukazuje na mimořádné kval...

POZEMNÍ TECHNIKA

Zveřejněno: 30. 11. 1999 1:00 Napsal Michal Kroužek
Nadřazená kategorie: POZEMNÍ TECHNIKA Kategorie: Dělostřelectvo

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 16

Škoda 305mm


Podmětem pro vývoj nového moždíře byly zprávy o průběhu bojů Rusko-Japonské války (1904-1905) a dále válečné hry z roku 1907 zabývající se dobýváním pevnosti. Bylo konstatováno, že stávající moždíře 24cm vzor 1898 na svůj úkol už nepostačují. Proto Ministerstvo války zadalo škodovým závodům vývoj nového moždíře. Projekt byl hotov už za 5 měsíců. V roce 1910 byly provedeny porovnávací zkoušky prototypu nového moždíře ráže 30,5 cm a konkurenčního výrobku firmy Krupp ráže 280 mm. Z nich vyšel vítězně škodovácký moždíř. Po zkouškách na střelnici ve Feldorfu byly provedeny další úpravy a poté byl moždíř zaveden do výzbroje rakousko-uherské armády pod označením 30,5cm moždíř vzor 11. Objednávka zněla na dvanáct baterií po dvou dělech. K dopravě moždířů sloužili tahače Daimler vzor 12.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 1130,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 11

V 1. světové válce se ukázalo, že žádná jiná armáda nedisponuje tak výkonným a zároveň mobilním dělem. Němci si zapůjčili celé 4 baterie a poté je použili při ničení belgických a francouzských pevností. Při tom si vedli nadmíru úspěšně. Rakousko-Uherská armáda je nasadila proti ruským pevnostem a později na italské frontě. Zkušenosti z bojů přinesli požadavky na určité zlepšení. Šlo o zvětšení odměru (původní 120°), zesílení ložiště a dále potřeba výkonnějšího tahače.  Nový vzor nesl označení 11/16.  Následovala další úprava a to prodloužení hlavně. To přineslo zvýšení dostřelu. Tím vznikl vzor 16. Do roku 1918 bylo vyrobeno 76 moždířů vzorů 11, 11/16 a 16.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 1130,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 11

Po válce ho do své výzbroje zařadilo Československo, Itálie, Rumunsko a Jugoslávie. V letech 1920 až 1921 vyrobily Škodovy závody v Plzni pro československou armádu 17 moždířů vzor 16. Ty pak byly zařazeny do výzbroje těžkých dělostřeleckých pluků číslo 303 (Vysoké Mýto) a 305 (České Budějovice). K jejich dopravě sloužili tahače Tatra T-25. Moždíře vzor 16 měli za úkol ničit opevnění, kryty a případně i ostřelovat větší soustředění vojsk.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 1130,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 11

V roce 1939 se dostávají do výzbroje Třetí říše. Ta si vynutila jejich prodej, ale nezaplatila za ně. Důvodem jejich pořízení byl nedostatečná výzbroj těžkého dělostřelectva. Proto zařadili do výzbroje i jeden moždíř z dělostřelecké sbírky muzea ve Vídni, další ukořistili v Jugoslávii. Československé nesli označení 30.5 cm Mörser (t)  a jugoslávské Mörser 638(j). Celkem získali 23 moždířů. Ty byli použity k ostřelování Varšavy, při tažení na západě a později i na východní frontě. Tam se účastnili bojů u Sevastopolu a Leningradu. V letech 1939 pro ně bylo vyrobeno 23 299 nábojů. V březnu 1945 měli Němci ve výzbroji ještě 13 moždířů a 5643 nábojů. Nacházely se na opravě ve Škodových závodech v Plzni.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 11/1630,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 11/16

Hlaveň moždíře byla ocelová opatřená kapalinovou brzdou a vzduchovým vratníkem. Ložiště bylo jednodílné. Přepravován byl rozdělený na tři části – hlaveň, lafeta a ložiště. K tažení sloužily tahače Daimler vzor 12, Daimler vzor 17 a dělový tahač vzor 29 (T-25). Přepravní rychlost jednotek byla 6-10 km/h. Obsluhu děla v palebném stanovišti zajišťovalo 16 mužů. Příprava děla k boji obnášela vykopání jámy 4,7 x 2,7 x 0,7 m pro ložiště. To podle terénu zabralo tři hodiny až dva dny. Smontování děla pak trvalo tři až dvanáct hodin. Rozebírání a příprava k odjezdu trvalo tři až šest hodin. V naší armádě se používali granáty vzor 15/28 a modernizované vzor 35.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 1630,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 16

U nás se do dnešních dnů žádný z moždířů nezachoval, jsou ale k vidění v Srbsku , Rumunsku a Itálii. jejich fotky jsou součástí článku.

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 1630,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 16

Uživatelé:
Rakousko-Uhersko
Německo
Československo
Itálie
Rumunsko
Jugoslávie
Maďarsko

 30,5 cm těžký moždíř Škoda

 

30,5 cm těžký moždíř Škoda vzor 16
Ráže 305 mm
Hmotnost děla  
1.) poloha bojová 23 100 kg
2.) poloha dopravní  
- hlavňový vůz 11 240 kg
- lafetový vůz 11 830 kg
- ložišťový vůz 11 870 kg
Hmotnost hlavně se závěrem 7 240 kg
hmotnost závěru 641 kg
Délka hlavně 3 660 mm
Délka hlavně (ráží) 12
Náměr -4° až +75°
Odměr 360°
Maximální dostřel 12 300 m
Palná výška 1 650 mm
Hmotnost střely 290 až 380 kg
Úsťová rychlost střely 380 až 450 m/s
Rychlost střelby 20 ran / hod
Obsluha 16 mužů
Doprava moto

30,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 1130,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 11

30,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 1130,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 11

 30,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 11

 

30,5 cm těžký moždíř Škoda vz. 11

Zdroje:

JANOUŠEK, Jiří. Československé dělostřelectvo 1918-1939. Vyd. 1. Praha: Corona, 2007, 193 s. Svět armády. ISBN 978-80-86116-34-1.
wikipedia.org
passioncompassion1418.com

Vyhledávání

Dnešní den v historii

7.prosince 1941 zaútočili -japonci na Pearl Harbor

7.prosince 1741 – Bavorský kurfiřt Karel Albrecht, který neuznával pragmatickou sankci a sám si činil nároky na habsburské dědictví, se prohlásil v Praze českým králem.

7.prosince 1383 – zemřel Václav Lucemburský, nevlastní mladší bratr Karla IV., vévoda lucemburský