Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 56

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Dezinfekce dokončena. Letadlová loď se po nákaze chystá znovu do služby: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/letadlova-lod-...
Tento týden probíhal tréning spolupráce mezi letouny L-159 ALCA a předsunutými leteckými návodčími při přímé letecké pod...
What the USS Roosevelt Can Teach Scientists About COVID-19 https://www.popularmechanics.com/military/research/a32256110/...
Něco k přečtení: J. Šedivý: Armáda musí přehodnotit své plány, ale její rozpočet se nesmí stát trhacím kalendářem http:/...
Tak ani letadlová loď Charles de Gaulle nebyla ušetřena a musela se kvli koronaviru vrátit do přístavu. Nakažených členů...

VÝSTROJ, MILITÁRIE

Zveřejněno: 27. 1. 2018 18:29 Napsal Michal Kroužek
Nadřazená kategorie: VÝSTROJ A MILITÁRIE Kategorie: MILITÁRIE

Bandenkampf-Abzeichen

Protipartyzánský bojový odznak

Bandenkampf-Abzeichen

Vzhledem k rostoucí aktivitě partyzánů na okupovaných územích a zřizováním speciálních protipartyzánských jednotek byl výnosem Adolfa Hitlera 29.1.1944 zřízen Protipartizánský bojový odznak (Bandenkampf-Abzeichen – Kampabzeichen der Waffen-SS und Polizei). Uděloval se za projevení hrdinství v boji s nepřítelem a to ve třech stupních:
1. Protipartizánský bojový odznak v bronzu
2. Protipartizánský bojový odznak ve stříbře
3. Protipartizánský bojový odznak ve zlatě

Všechny verze, úplně vpravo je upravená poválečná verze

Všechny verze, úplně vpravo je upravená poválečná verze

Na podzim 1942 rozhodl Reichsführer-SS, že se nebude používat pojem partyzán, který byl vnímán pozitivně, ale bandy aby se zvýraznil nezákonný a trestný charakter akcí těchto skupin, proto název Bandenkampf-Abzeichen.

Tento bojový odznak patřil mezi velmi prestižní. Bylo obtížné ho získat. Bronz byl za 20 dnů boje s nepřítelem, stříbro za 50 dnů a zlato za 100 (tyto limity jsou platné pro Heer, Waffen-SS, Kriegsmarine. Pro Luftwaffe platí vyšší uvedené níže). U osádek bojových letadel byly limity vyšší. Konkrétně 30 dnů pro bronzový stupeň, 75 dnů pro stříbrný stupeň a 150 pro zlatý stupeň. Další podmínkou bylo, že dny započítávané na odznak boje proti partyzánům se nemohli počítat i k jiným armádním bojovým odznakům. Z počátku to tak však nebylo a k zavedení tohoto pravidla došlo až od 1. května 1944. Dny se započítali i zpětně a to od 1. ledna 1943.

Dnem boje se myslí den kdy se dostali do boje z blízka, u obsluhy protiletadlových zbraní se do toho počítali i dny, kdy sestřelili nepřátelské letadlo. U letců se do toho počítali dny, ve kterých podnikli úspěšně bojovou misi a ocitli se při ní pod palbou nepřítele. V případě potvrzeného sestřelu nepřátelského letadle je započteno jako 3 dny. Mužům Kriegsmarine se do bojových dnů na odznak započítávali také dny, kdy se octli v boji s partizánskými plavidly s palubními zbraněmi. Nezapočítával se do nich však den, kdy se octli plavidla pod palbou dělostřelectva partyzánů z pevniny nebo kdy naopak Kriegsmarine ostřelovala cíle na pevnině, které patřili partyzánům.

Nejvyšší stupeň (zlato) uděloval sám říšský vůdce SS Heinrich Himmler (Reichsführer-SS Heinrich Himmler). Během 2. světové války bylo uděleno 2207 těchto odznaků z toho 1650 v bronzu, 510 ve stříbře a 47 ve zlatě. Uděloval se spolu s darovacím dekretem. Odznak se nosil připnutý na levé kapse vojenské uniformy. Odznak mohl obdržet příslušník Wehrmachtu, Waffen-SS, policie i civilista podílející se na boji proti partyzánům. Pro civilisty to platilo až od 5.10.1944. Po smrti nositele zůstával odznak ve vlastnictví rodiny. Odznak mohl být udělen i posmrtně, pokud splnili podmínky pro jeho obdržení. Odznak i s darovacím dekretem pak obdrželi pozůstalí.

Koncem roku 1944 přikázal Reichsführer-SS Heinrich Himmler firmě C. E. Juncker v Berlíně výrobu 10 odznaků Bandenkampf-Abzeichen z pozlaceného stříbra, které měli být osazeny diamanty. Některé zdroje udávají objednání a dodání 20 takových odznaků. Jejich další osud není znám.
21. února 1945 byli čtyři členové jednotek Waffen-SS oceněni zlatým Bandenkampf-Abzeichen, protože jim bylo uznáno 100 dnů bojů proti partyzánům na Jadranském pobřeží. Šlo o první udělení těchto odznaků ve zlatě.

Popis

Bandenkampf-Abzeichen (Protipartyzánský bojový odznak) byl vyráběný ze zinku nebo masivnější z barevných kovů. Široký byl přibližně 48 mm a vysoký 58 mm. Vzhled odznaku vycházel z odznaku Hornoslezské domobrany z roku 1920. Byl tvořený mírně zvýšeným věncem z dobových listů a žaludů. Ve středu bojového odznaku je kolmo směrem dolů uložený meč, se znakem slunečního kotouče (Sonnenrad), který je zabodnutý v hydře s pěti hlavami a hrot meče je zabodnutý do lebky. Ocas hydry je obtočený kolem meče. Bájné hydře po odseknutí hlavy dorostly dvě nové tím je zde symbolizován neustálý boj s partizány. Lebka pak má symbolizovat ochotu příslušníků Waffen SS obětovat v boji svůj život. Na rubu je kolmo dolu směřující zapínací jehlice. U odznaků vyrobených z barevného kovu byl rub hladký, u odznaků z lisovaného pozinkovaného plechu je členitý se stopami po raznici. Odznak mohl být nošen na uniformách Wehrmachtu, SS, strany a jejích organizací.

Abzeichen des Selbstschutz Oberschlesien

Abzeichen des Selbstschutz Oberschlesien

Po válce

Nošení odznaku bylo zakázáno zákonem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen z 26.července 1957. Povolena byla upravená verze bez lebky a svalistiky, které byly považovány za nacistické symboly.
Cena těchto odznaků je v současnosti tisíce eur. Viz http://www.ehrenzeichen-orden.de

Zdroje:

PAVLÍK, Svetozár. Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše 1. Kozák-Press, 2007..
Lexikon der Wehrmacht [online]. 2015 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
Metapedia [online]. 2015 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://de.metapedia.org
Ehrenzeichen-Orden.de [online]. 2015 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.ehrenzeichen-orden.de/
Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

30.května 1434 – bitva u Lipan, v níž bylo poraženo vojsko táborů a sirotků spojeným vojskem umírněných Husitů a katolíků

30.května 1814 – Pařížský mír mezi protinapoleonskou koalicí a Francií. Ukončil dlouhé období válek s Francií. Francie byla vrácena do svých původních hranic s malými územními zisky.

30.května 1416 – Upálení Husova spolubojovníka kazatele Jeronýma Pražského v Kostnici.