Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 12

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ZPRÁVY

Zveřejněno: 23. 7. 2008 21:01 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Vojenské zprávy

Protiteroristický boj- obchod,který vynáší

V roce 2004 obchodní obrat trhu se strachem činil 100 mld euro , 60% trhu zabírají americké firmy . S tím jak roste riziko teroristických útoků,státy stále více posilují svůj bezpečnostní arzenál a roste rozpočet bezpečnostních složek, zejména zpravodajských .

 Současně rostou zisky firem, které prodávají bezpečnostní vybavení. Na protiteroristickém boji v EU nejvíce vydělává britská firma Smiths Heimann ,která prodává rentgenové detekční systémy ( 60 miliónů euro ročně ). Na druhém místě je francouzská firma Bacou Dalloz prodávající neprůstřelné vesty a protichemické oblečení (27 miliónů euro ročně), na třetím místě je  další francouzská firma Thales Security Systém, prodávající protichemickou a protijadernou výzbroj (24 miliónů euro ročně) , a na čtvrtém místě je francouzská firma Cegelec, prodávající mobilní zařízení k odminování a podzemní kryty (19 miliónů euro ročně ). Nejvýnosnějšími sektory jsou biometrie a digitální technologie k identifikaci jednotlivce –biometrické identifikační karty  (digitální  „ otisky „ sítnice a duhovky oka , hlasu, vizáže ) .

Nejmodernější technologií pro identifikaci materiálu je RFID (Radio Frequency Identification), která prověřuje každý komponent a aspekt výrobku elektronickou „ štěnicí „ , poskytující tisíce informací o sledovaném předmětu .

 V prosinci 99 byla 132 členskými státy podepsána Úmluva OSN o potlačování financování terorismu , ale protože ji  neratifikoval dostatečný počet států, stala se jen mrtvou literou . Na druhé straně, 29.9.01 RB OSN  přijala rezoluci č. 1373, která všechny státy zavazuje,aby zabraňovaly a potlačovaly financování terorismu.Na jejím základě byl ustaven Protiteroristický výbor  RB OSN, který shromaždˇuje v tomto smyslu informace a analyzuje je. Stejně tak v říjnu  01 G8 pověřil jednu ze svých agentur, a to GAFI , založenou v roce 89, aby bojovala proti praní špinavých peněz . Na summitu G8 v Evian v červnu 03 G8 založilo Akční skupinu proti terorismu, která má koordinovat zpravodajské služby  a policejní složky osmi zemí . Tato koordinace již probíhá v rámci EU přes Europol, založený v roce 92,a  má posílit opatření  schengenských dohod z roku 95.Do těchto opatření patří i zavedení evropského zatykače z roku  02. Mezivládní Finanční akční skupina (Financial Action Task Force FATF /GAFI)   každoročně vytyčuje společné strategie  pro potírání  praní špinavého kapitálu  a  financování terorismu  (narkoobchod, obchod s diamanty a  vzácnými kovy jsou příkladem ). Od roku 06 neexistuje země, která by s ní nespolupracovala, třebaže k jistým  praktikám  několika zemí má skupina vážné výhrady ( Írán, Pákistán, Turkmenistán,Uzbekistán, turecká část Kypru a ostrov sv. Tomáše )  …

Na únorovém zasedání  08 v PAR  byl internetový obchod a internetové platební systémy zákazník proti zákazníku  vyhodnoceny  jako nejideálnější praktiky pro účely ML/TF  (Money-Laundering Terrorist Financing) .  Státy měly vydat Bílou knihu o terorismu, v níž  měly uvést veškerá svá legislativní, policejní a sanitární protiteroristická opatření , kdy mj. souhlasily se zavedením finanční policie a s odtajněním bankovních kont …

Terorismu se bojí nejen letecký sektor – koordinovaný útok proti mezinárodní námořní dopravě  by mohl způsobit škody ve stejné výši jako útok z 11.9.01 , navíc mezinárodní námořní trasy jsou z obchodního hlediska důležitější než letecká doprava a mnohem více ohroženější , atˇjiž  obyčejným individuálním  pirátstvím , nejvíce provozovaném v jihovýchodní Asii, výnosným vyděračstvím (koordinované únosy lidí a plavidel ze strany mezin. gangů, zejm. v tzv. africkém rohu –Somálsko,Džibuti  ) , či akty politického terorismu ( náb. fundamentalisté)  …

Nejvíce by světový námořní obchod ohrozil (a Čínu a Japonsko vyděsil) útok ,který by znemožnil průjezd  velmi zranitelnou  Malackou úžinou  mezi poloostrovem Malaccou a  indonéským ostrovem Sumatrou,která se u Singapuru dělí na dvě ramena ,Singapurskou a Durianskou úžinu. Malacké úžiny jsou  strategickou obdobou Suezu či Panamského kanálu, tvořící průchod mezi Indickým a Tichým oceánem, přičemž nejužší (55km) je nedaleko  přístavu  Singapur  … Navzdory hlídkám indonéského , malajského a singapurského námořnictva, počet pirátských útoků, kterým nahrávají zdejší silné proudy , husté mlhy a časté bouřky  či kouřové clony od lesních požárů tropických pralesů, v této úžině rok od roku roste . Ve zprávě OSN o bezpečnosti námořních tras  se mluví i o případech, kdy na mezinárodních  frekventovaných trasách pluly obří tankery nikým neřízené, s posádkou  podřezanou piráty …

Washington se dlouhá léta snaží získat malacké úžiny pod svojí vojenskou kontrolu, ukázkový  v tomto ohledu byl incident mezi  Indonésií a Washingtonem, ke kterému došlo poté,co Indonésie byla postižena vlnami tsunami . Do 72 hodin po katastrofě  Pentagon rozmístil v  provincii Aceh  2.000 příslušníků elitní jednotky námořní pěchoty z Iráku, plus dalších 13.000 mužů , které přivezly letadlová lodˇ Abraham Lincoln a  útočná fregata USS Bonhomme Richard z ostrova Guam, údajně za účelem „humanitární pomoci“ …. Nicméně toto rozmístění US vojáků postrašilo mnohé jak v indonéské armádě, tak ve vládě ( o to více, že okamžitě inspekční cestu po provincii Aceh, kde US firma ExxonMobil provozuje těžbu plynu , který je , zkapalněný, vyvážen do Číny a Japonska, provedl sám  „velký“ stratég  intervence do Iráku, jestřáb Paul Wolfowitz, bývalý US velvyslanec v Indonésii ) , takže  Indonésie Washingtonu hystericky humanitární pomoc „ většího rozsahu“ , která by vyžadovala vytvoření základny pro US vojáky v Aceh,  zakázala … Kontrola nad Malajsií, Indonésií a Barmou (jejíž vojenský režim sponzoruje Peking) by Washingtonu pomohla obklíčit Čínu  přes malacké úžiny, kterými projíždějí blízkovýchodní tankery s ropou pro Čínu  (a Japonsko) a způsobit Číně  značné vrásky ( Čína již kvůli US intervenci z 03 přišla o ropné koncese v Iráku a kvůli tlaku Washingtonu na Súdán přijde možná i o ropné koncese v Súdánu (proto si jistí své pozice v Nigérii a v Rovníkové Guineji) .

Města a jednotlivé organizace se před teroristickými útoky zabezpečují  i soukromými iniciativami .

Např. představitel obří ropné společnosti Shell  oznámil, že „ společnost v nepřátelském prostředí, které ji obklopuje, přijímá vlastní bezpečnostní opatření, protože místní úřady jsou budˇ lhostejné nebo nevýkonné  „ .

V USA bylo v roce 2002 vytvořeno Department of Homeland Security/Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které mj. podporuje soukromé firmy ,které vypracovávají bezpečnostní programy ( např. jak zvládnout epidemii ptačí chřipky - řídící  ústředí,karantény,pozastavení  všech obchodních smluv,konfiskace stadiónů pro ukládání  nemocných a  mrtvol   , ,nákladních letadel pro dovážení potravin ap. )   , prodávají zabezpečovací systémy (elektronické alarmy, obchodní videokamery , apod. , a  poskytují poradenskou činnost – mnohým z nich šéfují bývalí zpravodajci, policisté a žoldnéři (počátek 21. století se vyznačuje opětovným nástupem mezinárodních protektorátů,oblíbených u OSN(Bosna) a razantním rozmachem žoldácké profese – zejména v Africe  a  v Iráku (centra náboru jsou v PAR a v LON)  . V Iráku ze zahraničních vojáků je hned po americké armádě nejvíce žoldnéřů,  na třetím místě je britská armáda …
Zároveň DHS ukládá šéfům firem povinnost postarat se o bezpečnost svých zaměstnanců v případě katastrofy či teroristického útoku  : musí mít evakuační plány, podzemní kryty a zajištěné kontakty s okolím – v opačném případě by se firma mohla ocitnout na lavici obžalovaných, jak se stalo  poté, co do jednoho prázdninového tábora  pro děti židovského původu vtrhl neznámý muž a několik dětí postřílel. US  soud organizátory tábora sice zprostil obžaloby , nicméně poznamenal, že po 11.9.01 bylo na místě zamyslit se i nad bezpečnostními aspekty provozu tábora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zatímco Americké firmy se po 11.9.01 uchylují  k nákladným opatřením, evropské firmy hledí spíše na „cenu“  bezpečnostních systémů, ale bez zpravodajského a analytického oddělení, které si  americké firmy pořizují , aby hrozby předvídaly,  nelze podniku zabezpečit bezpečnost . S bezpečnostním megarozpočtem strýčka Sama se např. Francie nemůže rovnat, třebaže také zvýšila rozpočet ministerstva obrany  a různé dotace pro francouzské strategické podniky,a  zejména pro zpravodajské služby (Zpravod.služby pro vnější bezpečnost ( Direction générale  de la sécurité extérieure, DGSE , civilní rozvědka ) , Vojenské Výzvědné (Renseignement militaire ,DRM ) , a  Zpravodajské služby pro vnitřní bezpečnost ( Direction de la protection et de la sécurité de la défense,DPSD, civilní kontrarozvědka)   které v protiteroristickém boji hrají hlavní úlohu, protože umožňují předvídat.

Živelná exploze soukromých bezpečnostních  agentur však způsobuje anarchii ve využívání databází s ústavně chráněnými osobními ,obchodními či bezpečnostními  údaji (lidé ze soukromých bezpečnostních agentur mají soukromé  kontakty na policii ,ve zpravodajských službách apod.)   , které denně vystřídají mnoho majitelů.Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) potvrdila na poli zabezpečení databází stávající chaos. Washington  se  nejprve  v létě 04 pro odpor EU (US zákon o ochraně osobních údajů//Privacy Act z roku 74  se EU nelíbí) zřekl  zprovoznění systému  CAPPS II /Computer Assisted PAX Presceeing System, který měl předfiltrovávat  osobní údaje o cestujících v letecké dopravě s destinací do USA (založený na PNR/Passenger  Name Record,osobních údajích (mj.datum narození,trvalé bydliště, telefon) ,které cestující musí nahlásit při koupi letenky , které FBI „projede“ svými databázemi a poté cestujícímu přiřadí  „stupeň nebezpečnosti „ pro USA, odstupňovaný podle barev .Podle získaných bodů nebezpečnosti (barvy)  je/či není  pak cestující  a jeho zavazadlo podroben dalším kontrolním opatřením, či je mu rovnou zakázáno letadlem cestovat …. CAPPS I (selektivní výběr cestujících pro přísnější kontrolu) přitom v USA funguje od konce 90.let , od exploze letu 800 společnosti TWA  na lince NYC-Řím přes PAR  v červenci 96 , a bombovému útoku proti  Centennial Olympic Park v Atlantě v červenci 96 (2 mrtví,111 zraněných, autorem útoku  byl  bývalý expert na výbušniny US armády).V létě 07 Washington podepsal s EU novou PNR  dohodu., avšak v únoru 08 Brusel rozlítilo, že Washington podepsal „ separátní „ memorandum, „handl za víza “ ,jak jej nazvali někteří  bruselští činitelé , s Českou republikou , aniž by takový krok napřed s Bruselem  projednal …  

Americké zpravodajské služby zcela selhaly při nástupu radikálního islámu v Íránu v druhé polovině 70.let, kdy se o nějakém ajatolláhu Chomejním dozvěděly teprve při odletu šáha ze země  v lednu 1979 , selhaly v chaosu libanonské občanské války v 70. a 80.letech ,a na Blízkém východě se v podstatě za posledních 30 let vůbec „nechytly“ …Představitelé francouzské zpravodajské služby to přičítají faktu, že se americká zpravodajská služba spoléhá pouze na elektronickou špionáž , a zcela opomíjí práci v terénu a infiltraci . Jak fungují americké zpravodajské služby i v rámci USA dokládá fakt, že Washington byl jimi informován o 11.9.01 až 12.9.01 …Zato Francouzi jsou na své zpravodajské služby velmi hrdí, třebaže pláčou nad „ chudým „ rozpočtem, který jim umožňuje leda tak onu dotyčnou práci v terénu a infiltraci…

Druhým francouzským deficitem na poli zpravodajském je obchodní špionáž , v níž vynikají jiné země, jako USA.. Přispívá k tomu i fakt, že oficiálně ve Francii není žádný rozdíl mezi zpravodajstvím a průmyslovou špionáží, a ještě více zmatku v této věci ve Francii  přineslo vytvoření Nejvyšší agentury pro ekonomické zpravodajství v prosinci 03, která byla přidělena pod Generální ředitelství národní obrany (SGDN) .

Američané již velmi dávno odhadli význam soukromého ekonomického zpravodajství , a plnými doušky jej využívají .Největší soukromá ekonomická zpravodajská služba nese jméno svého šéfa KROLL. Má 60 poboček,2.300 zaměstnanců, z toho oficiálně 10 bývalých agentů CIA – ale jejich počet je ve skutečnosti mnohem vyšší .V květnu 05 byla firma Kroll koupena firmou Marsh and McLennan, která je největším držitelem pojištˇovacích provizí na světě, bezpečnostní poradenskou firmou (pod jménem Mercer) a jedním z největších amerických investičníčních fondů, což dokazuje, jak Anglosasové dokonale zvládají umění „ obchodně strategických řemesel „ –poradenství, auditu,pojištˇování atd.

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

16.října 1306 – sňatek Rudolfa Habsburského s Eliškou Rejčkou, vdovou po českém králi Václavu II. Rudolf Habsburský se tak ve zmatené situaci po zavraždění posledního Přemyslovce dostal na český trůn. Českým králem byl od roku 1306 do roku 1307, kdy zemřel na úplavici.

16.října 1310 – Vznik městské radní knihy v Starém Městě v Praze (úřední kniha pražské samosprávy)

16.října 1813 začala bitva u Lipska někdy označovaná jako Bitva národů.

Translate