Jsou situace v dějinách, které člověka nutí se dát k jedné nebo druhé straně, aniž by bylo jasné, co je správné. Člověk se pak může snadno ztratit a sloužit zlu. Co bylo správné ve Španělské občanské válce? Válčit za fašisty nebo za komunisty? A co dnes v Sýrii? Má správný Syřan bojovat za diktaturu nebo za džihád?

A co my? Evropané? Máme se přátelit s muslimy, máme jim ustupovat a nechat se jimi zlikvidovat nebo je naopak máme likvidovat a pronásledovat my? V takových dějinných situacích je velice obtížné zachovat si zdravý rozum a zůstat spravedlivým. Proto každý názor, který nepřilévá olej do ohně, ale naopak snaží nás v situaci zorientovat a držet nás správnosti a pravdy má cenu zlata.

Roman Joch je konzervativec, křesťan a euroskeptik neboli neodpovídá mému profilu, jak ho mám uvedený v záhlaví blogu. Přesto si myslím, že to je člověk, jemuž je třeba naslouchat a jeho názory brát vážně. Nedávno poskytl rozhovor, ve kterém dal k dobru své názory na islám, multikulturalismus, stavbu mešit, nošení šátku a podobné věci, které vyvolávají v Evropě velké emoce. Tento rozhovor stojí za to citovat, protože může lidem, kteří se v tom ztrácejí a už pomalu nevědí, jak se k tomu stavět a co je správné a co ne, jakýsi návod nebo inspiraci. Já jsem pro větší srozumitelnost s tohoto rozhovoru vytáhl, co považuji za inspirující a podstatné, seřadil jsem to do bodů a doplnil svým komentářem:

Joch říká, že ačkoliv jsou cizí kultury zajímavé, exotické a lákavé nejdůležitější pro člověka je svoboda a k ideálu svobody se nejvíce přiblížila naše Západní civilizace.

Jiné civilizace jsou v lecčems lepší - Číňané kladou důraz na moudrost a rodinu, muslimové jsou zase vřele pohostinní, ale svobodě se daří nejlépe na Západě.

Joch souhlasí se stavbou mešit v Evropě. Pokud si skupina českých občanů nebo legálně pobývajících cizinců rozhodne postavit mešitu za vlastní peníze, mělo by jim to být povoleno. Ale pokud bude v této mešitě hlásáno cokoliv proti zákonu české republiky, obhajoba zločinů, výzvy k zabíjení jinověrců měla by být ta mešita okamžitě zavřena jako jakákoliv jiná instituce hlásající nenávist. Není tento názor nejen správný, ale i logický? Já se domnívám, že to je jediný správný, spravedlivý a legální způsob jak umožnit náboženskou svobodou v Evropě a to i pro muslimy a zároveň zachovat si naší kulturní identitu.

Pokud by byly tyto mešity financovány ze zahraničí, ať soukromými osobami nebo státy, tak by to mělo být povoleno jenom zemím, ve kterých panuje náboženská svoboda.

Zakazovat nošení šátků je špatné, stejně jako by se židům zakázaly jarmulky a křesťanům křížky na krku.  Dokonce nevadí ani zcela zahalené ženy na ulici. Ale žena nemá právo skrývat obličej například před silniční kontrolou, pracuje jako učitelka nebo ve službách, kde jedná s ostatními lidmi. V Evropě je totiž naše legitimita spojená s naším obličejem a jsme zvyklí, že při komunikaci si vidíme do obličeje a to bychom měli taky prosazovat. Všimněte si, jak to co je správné, je blízké toho, co je logické. Z čistě chladně logického hlediska, proč by nám mělo vadit potkat na ulici zahalenou ženu. Ale například u úřednice v bance nebo prodavačky v obchodě, by, jste chtěli asi vědět, s kým máte tu čest. A jak říká Joch, stát stanoví minimální oblečení (nesmí se chodit nahý na veřejnosti např.), měl by stanovit i oblečení maximální.

Každý člověk by měl akceptovat pravidla té zemně, kde je hostem. My když jedeme do islámských zemí, tak tam taky nechodíme opilí nebo v minisukních. Mělo by to být i naopak a pokud přijede muslim na Západ, měl by akceptovat, že ženy zde mají komunikovat s odhaleným obličejem.

Pokud budeme respektovat právo na život, svobodu a majetek můžeme se lišit čím chceme. Lidé mají právo věřit v co chtějí, myslet si co chtějí, jíst co chtějí, oblékat si co chtějí. Jak říká Joch, čím pestřejší je společnost, tím lépe. Ale všichni musí akceptovat základní práva ostatních. A ty by měl každá společnost prosazovat stůj co stůj.

Nacistické karikatury židů a nynější karikatury muslimů nejsou jedno a to samé. Nacistické karikatury židy dehumanizovaly, říkaly, že nejsou tak úplně lidé a že tedy není tak špatné je vyhladit. Kdežto karikatury muslimů neútočí na muslimy jako takové, ale na to co považujeme v jejich společnosti za nemocné či špatné.

Podle Jocha jsou zákony zakazující popírání holocaustu špatné. Je to nacista? Není. Já sem si taky vždy myslel, že to jsou dobré zákony, ale Joch to vysvětlil. Zakázat něco si myslet o historii, i když je to nesmysl zákonem je nesmysl sám o sobě. Měly by však být zakázány výzvy k holocaustu. Něco na tom je. Když někdo řekne, že holocaust nebyl, můžeme s i o něm myslet, že je prase, ale není třeba ho za to zavírat. Ale jakmile někdo řekne, pojďme vyvraždit všechny židy, měl by jít do vězení. To je podle mne logický názor. Přikláním se k názoru, že zákaz popírat holocaust je tedy omezení svobody slova.

Svoboda slova má zůstat být zachována, i když jí můžeme urazit nějakou skupinu osob. Pokud budeme říkat fakta a pravdu a ne urážky a lži měli bychom mít právo kritizovat i skupiny osob.

Právo emigrovat mají všichni lidé na světě. Člověk se nemůže stát majetkem státu. To však nezakládá právo imigrovat. Imigrace někoho do nějaké země musí být podmíněna souhlasem občanů oné země, že o vás stojí. Podmínky pro tento souhlas by měly být jednoduché - dodržování zákonů a znalost jazyka hostitelské země.

Myslím si, že jsou to jasné, srozumitelné a logické názory, které ukazují co je správné. Myslím si, že většina lidí to také tak cítí, jen prostě neměla definovanou tu hranici co je správné a co ne. Roman Joch určitě přispívá svými názory k definici dobra a zla a proto si zaslouží, abychom se jeho názory inspirovali. Já určitě budu.