Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 20

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ZPRÁVY

Zveřejněno: 22. 7. 2008 20:56 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Válka o nové Eldorado 21.století začala

Arktida (řec. Arctos /Medvěd) je moře obklopené pevninou, ledové Středomoří …Zamrzlé ledovce (988.000 km čtverečných) podle Arctic Climate Impact Assessment z 04 za posledních 30 let rychle tají (do roku 2099 by mohly zaplavit níže položené oblasti USA, Floridu a Louisianu) a zpřístupňují zdejší obrovské zásoby ropy a pohádkové bohatství nerostných zdrojů (diamanty, zlato, stříbro, olovo,měd´, zinek aj.) …
Arktida (řec. Arctos /Medvěd) je moře obklopené pevninou, ledové Středomoří …Zamrzlé ledovce (988.000 km čtverečných) podle Arctic Climate Impact Assessment z 04 za posledních 30 let rychle tají (do roku 2099 by mohly zaplavit níže položené oblasti USA, Floridu a Louisianu) a zpřístupňují zdejší obrovské zásoby ropy a pohádkové bohatství nerostných zdrojů (diamanty, zlato, stříbro, olovo,měd´, zinek aj.) …Amer. vládní agentura Geological Survey odhaduje zdejší zásoby ropy na 25% celkových světových zásob, ale stejná agentura tvrdila o Kaspickém moři , že je novým Kuvajtem, třebaže se ukázalo, že zásoby ropy na dně Kaspického moře jsou osmkrát menší ,než agentura původně odhadovala … Ropná ložiska na Arktidě jsou o to atraktivnější, že leží v geopoliticky stabilní zóně a mohly by tak BV připravit o geostrategický význam a z OPEC učinit bezvýznamnou regionální agenturu … Severní pól patří všem národům ,to znamená NIKOMU. Podléhá Úmluvě OSN o mořském právu podepsané v Montego Bay, Jamaika v prosinci 1982 (UN Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) alias law of the Sea Convention, která vstoupila v platnost v listopadu 1994 ( Rusko ji podepsalo v roce 1997 , a získalo tak podstatnou výhodu nad US ) .Tato úmluva definuje vody za vodami národní jurisdikce za „dědictví všeho lidstva „ … přičemž státní suverenitu na povrchu stanovuje na 12 nám.mil od pobřeží (asi 22,2 km) od pobřeží, ale dalších 12 mil v tzv. pásmu přilehlém má stát právo provádět preventivní bezpečnostní a zdravotní opatření (nevpouštět lodě např. s cholerou do svých vod) .. Poté běží výlučné ekonomické pásmo pro využívání nerostn. zdrojů a rybolovu běžící 200 nám. mil (asi 320 km) od pobřeží (sea baseline=lowest astronomical tide of a coastal state, neboli od kontinentálního šelfu ) s tím, že některé rozvojové státy si jej svéhlavě rozšířily až na 400 nám. mil od pobřeží , a také definuje kontinentální šelf budˇjako přirozené pokračování pobřeží k vnějším okrajům, anebo 200 nám. mil od pobřeží , podle toho, co je delší … Proto se MOW snaží najít důkaz, že pohoří Lomonosov Ridge pod sev. pólem (2.000km) , spojující Sibiř,kanadský ostrov Elllesmere a Grónsko, je geologickým pokračováním ruského kont, šelfu … Nové ElDorado Arktidu tak všech osm pobřežních států (US,CAN,Rusko,N,DK,S,FS a Island) mohou reklamovat pod záminkou, že jejich kont. šelf zapadá do „ hry na prodloužení “ … Ruská expedice vztyčením nezkorodovatelné titanové ruské vlajky na mořském dně pod vertikálou sev.pólu 2.8.07 ve světové premiéře jen urychlila boj , který se již několik desetiletí o sev. pól vede … Artur Chilingarov,uznávaný polární badatel a viceprez. ruské dumy , který byl v miniporce MIR1 (výpravy se účastnily dvě kapesní ponorky MIR 1 a 2) uvedl :“ V této mrazivé a temné ledové hloubce (4.261 m) nepotkáte žádného živého tvora, ale na dně leží jemný žlutý štěrk … Dotknouti se mořského dna v takovéto hloubce je jako učinit první krok na Měsíci … „Zatímco Rusko jásalo neutuchající radostí, zbytek světa doslova oněměl touto moskevskou politikou postavení ostaního světa před „ hotovou“ věc … Kanadský ministr zahraničí Peter MacKay se snažil v CTV celou ruskou akci ironizovat tím, že „nežijeme v 15.stol. , aby Rusko pobíhalo po světě, značkovalo si území vztyčováním vlajky a reklamovalo jej … Zatímco mluvčí amer. ministerstva zahraničí Tom Casey prohlásil, že „ vztyčení vlajky není žádným právním aktem a nemá žádné právní důsledky … Pravidlo, kdo dřív přišel, již dávno neplatí … V každém případě Kreml zcela jistě nezamýšlel vztyčením vlajky na mořském dně přesvědčit někoho o právním nároku Ruska na tuto část Arktidy, ale chtěl jen vychloubačně ukázat, že Rusko je významným hráčem na šachovnici v bitvě o sev. pól …Ruská expedice byla organizována Institutem pro výzkum Arktidy a Antarktidy (AARI) v rámci mez. polárního roku , otevřeného v březnu 07 .Kromě běžného vědeckého studia ( teplota a slanost vody, a rychlost proudů) , měla expedice za hlavní úkol obstarat důkazy o tom, že zdejší mořské dno je „ přirozeným pokračováním „ ruského kontinent. šelfu …Rusko po dlouhou dobu bylo jediným státem, který si oficiálně nárokoval část sev. pólu na základě hry o prodloužení … Již v prosinci 01(!), v době, kdy svět byl zabrán do války proti al-Kajdě, Moskva formálně podala u příslušné OSN komise žádost o delimitaci hranic zdejšího kont. šelfu v její prospěch (!) Komise OSN však Putina požádala o předložení dalších konkrétních důkazů, které měla opatřit více uvedená expedice … Moskva oficiálně reklamuje území ve tvaru trojúhelníku o velikosti 1,2 mil.km2, spojující sev. pól s Čukotkou a Murmanskem …., ve kterém leží ropná pole o objemu přes 10 mld tun v celkové výši ropných rezerv celého BV . OSN bude přijímat vědecky podložené důkazy o prodloužení kontinentálního šelfu do roku 2014, a poté o územních nárocích Ruska,US,CAN,N a DK rozhodne . USA, které budou kolem roku 2015 těžit pouze 30% svých potřeb ropy ,zatímco dnes je to 70%, se rovněž chystají vznést formální nárok na část sev. pólu v rozloze 965 km 2 u kont. šelfu Aljašky, u OSN, ale protože smlouvu o mořském právu neratifikovaly, nemohou tak zatím učinit . Washington Úmluvu o mořském právu považoval za výhodnou jen pro SU a rozvojové země , ale dnes si Bushova vláda z její ratifikace učinila mimořádnou prioritu … Zatím má US na sev. pólu jednu expedici ,a ve spolupráci s norskými polárníky prozkoumává pohoří Nansen-Gakkel Ridge, probíhajícím mezi Sibiří a Grónskem .12.8.07 vyslalo na sev. pól urychlenou expedici i Dánsko scílem prokázat, že Lomonosov Ridge je naopak prodloužením kont. šelfu Grónska.Ve velmi choulostivé situaci je EU, která nemůže otevřeně odsoudit přemrštěné nároky Ruska, ale ani diskrétnější nároky Norska, protože je na obou zemích energeticky závislá, o to více, že firma Total, úzce spjatá s kremelským Gazpromem,shrábla 25% objemu na těžbu nového ropného pole Štokman, největšího doposud objeveného ropného naleziště v ruském sektoru Barentsova moře (obsahuje víc ropy, než co bylo EU dodáno za posledních 30 let ) …Arctic Council byl založen v Ottawě 1996 ministry zahran. věcí osmi pobřežních států a některými mezivládními organizacemi za účelem dohlížet na správný ekonomický a sociální rozvoj oblasti . Arktida však na rozdíl od Antarktidy není v tomto směru chráněna žádnými mez. smluvními závazky … Tání ledovců činí z Arktidy i novou superstrategickou námořní křižovatku s novými námořními trasami nebývalého významu :Splavná nám. trasa, nazývaná North West Passage. kolem kanadského pobřeží by zkrátila současnou plavbu mezi Japonskem a Evropou o 7.000 km , a o 8.000 km plavbu mezi Čínou a US … Avšak o kontrolu trasy NorthWest Passage Kanada urputně bojuje s US a EU, které obě popírají její autoritu Ottawy nad touto nám. trasou … Washington a EU považují úžinu mezi kanadskými ostrovy, která spojuje Atlantic s Pacifikem, za mezin. nám. trasu volně přístupnou pro všechny státy, zatímco Ottawa neústupně tvrdí, že úžina je nedílnou součástí jejích teritoriálních vod a trvá na své suverenitě s tím, že nebude pasívně přihlížet na břehu, jak se kolem jejího pobřeží prohánějí cizí lodě ze všech koutů světa ... Arktický plán premiéra Harpera z roku 06 plánuje kontrolu těchto tras dálkovými cílovými letouny, a vybudování hloubkového přístavu v Nanisivik , nedaleko vchodu do NorthWest Passage , a námořní základny v Resolute Bay na Cornwallis Island … Nákup tří torperledoborců byl vyškrtnut z rozpočtových důvodů , tak místo toho Kanada nakoupí asi osm hlídkových lodí s kanónem … Kanada již 30 let svádí bitvu i s Dánskem, a to o Hans Island ( o rozloze pouhých 100 m) , který leží přímo u vchodu do nám. trasy NorthWest Passage, a který DK považuje za součást svého poloautonomního území Grónska (zatímco kanadský premiér zde již zakopal kanadskou vlajku v prázdné lahvi od whisky ) …S USA se Kanada haštěří o delimitaci nám. hranic v Beaufort Sea, zatímco Norsko svádí bitvu s Ruskem o delimitaci námořních hranic v Barentsově( do 16.stol. nazývané Murmanskoje moře) moři … a Rusko s US se přou o delimitaci hranic v Beringově moři …Mezitím Čína, Japonsko a Korea horečně staví nové,proti ledovým krám vyztužené, lodě …Současné studie naznačují, že doprava v Sev. ledovém moři vzroste z dnešních 3 milióny tun nákladu na 14 miliónů tun již v roce 2015 , a že kanadské námořní trasy budou zcela bez ledu od roku 2030 -2050 …Také Washington plánuje nákup tří nových superledoborců a dotaci ve výši 17 mil. dolarů na vybudování předsunutého stanoviště pobřežní stráže .Pokud jde o Moskvu,ta se jen škodolibě směje, protože MOW je na kontrolu Sev. ledového moře připravena již mnoho let - vlastní šest moderních ledoborců schopných celoročního hlídkování v arktických vodách ( US mají jen jeden a CAN žádný) … ANTARKTIDA, Vstupní brána do Kosmu Smlouva o Antarktidě z roku 61 ,původně uzavřena jen na dobu 30 let, činí z Antarktidy kontinent míru a vědy, zakazuje zde jakoukoliv vojenskou aktivitu .Původně smlouva o zdejší hosp. těžbě nic neříkala, teprve později díky Madridskému protokolu z roku 1991 o Environmental Protection of A.,který vstoupil v platnost v roce 98, činí z území za 60.rovnoběžkou přírodní rezervaci a zakazuje zde do roku 2041 jakoukoliv ekon. aktivitu, přičemž toto ustanovení se automaticky obnovuje ad infinitum /do nekonečna … tj. zákaz hosp. těžby může být zrušen jen jednomyslným rozhodnutím všech signatářů … Madridský protokol byl podepsaný díky iniciativě fran. nám. důstojníka a ekologa Jacques –Yves Cousteau, který přiměl tehdejšího fran. premiéra Michel Rocard (88-91), aby přemluvil signatáře sml. O A. dodatečný protokol podepsat … Na druhou stranu, jižní pól není moře obklopené pevninou jako sev. pól, ale prochází přímo středem kontinentu A. , přesně pod amer. základnou Amundsen-Scot, kde Američané přesně na ose rotace Země vztyčili 1959 americkou vlajku … Ruská základna Vostok se nachází na Pole of Inaccessibility/Nepřístupném pólu, což je nejvzdálenější bod od pobřeží (1.700 km) na 82. jižní a 54. východní, v nadmořské výšce něco přes 3.000 m .Na Francii zbyl magnetický pól Země blízko pobřeží v blízkosti Adelie,kde Francie od roku 1955 buduje svoji první stálou základnu Dumont d´Urville.Dále je na A. francouzsko-italská základna přímo v srdci kontinentu na Dome C … ANTARKTIDA,kde jsou stejné životní podmínky jako budou na budoucích základnách na Měsíci či na Marsu, je z tohoto hlediska nesmírně strategicky důležitá , v podstatě ji můžeme považovat za Vstupní Bránu do Vesmíru , proto jsou zde základny kosmických mocností, včetně budoucí kosmické mocnosti – Číny, která zde hodlá postavit základnu Dome A,a to na nejvyšším bodě kontinentu ve výšce 4.093 m … Právě na A. na vrcholcích ledovců NASA a ESA plánují veškerý výcvik kosmonautů pro kolonizaci vesmíru … Proto vrcholy polárních ledovců jsou sice předmětem zájmu glaciologů, ale zejména jsou středem zájmu kosmických agentur, které si zde rozhodně nechtějí potřásat rukou s tučňáky … NASA ve spolupráci s ESA ( na žádost NASA) zde testovaly robot Phoenix Mars Lander před jeho vypuštěním 4.8.07 na Rudou planetu (doba letu=9 měsíců),kde měl pod vrcholky ledovců Marsu zjistit, zda na Marsu byly či jsou podmínky příznivé k životu …Oficiálně NASA a ESA předstírají, že zkoumají podmínky na Marsu z touhy potkat zde druhý lidský element, ale ve skutečnosti jim jde o to, jak z Marsu těžit suroviny, a zejména helium 3,které by se mohlo stát pohonnou hmotou 21.stol. , a dále uran , vodu , a z asteroidů železo …NASA oznámila, že se na Měsíc vrátí v roce 2020, a že zde vybuduje do roku 2024 stálou základnu , zatímco již do roku 2010 má být vybudována mez. vesmírná základna (US,EU,Rusko).Úmluva OSN o kosmickém prostoru (UN Outer Space Treaty z 1967) stanovuje, že vesmír je společným dědictvím všeho lidstva, čili, že žádné nebeské těleso nemůže být předmětem vlastnictví žádného státu … Uvidíme, jak první kolonizátoři vesmíru budou štědří a budou-li se chtít podělit se zbytkem lidstva …

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

24.října 1812 dochází k Bitvě u Malojaroslavce. Jedné z bitev Napoleonských válek. Výsledkem je patová situace, Rusové ustupují, ale Napoleon vzdává pronásledování Kutuzova.

24.října 1926 byl spuštěn na vodu italský těžký křižník Trieste.

24.října 1648 – Vestfálský mír ukončil třicetiletou válku. Španělsko a papežská kurie přišly o svůj význam, velmocemi se stává Francie a Švédsko. Vznikly dva nové státy – Švýcarsko a Nizozemí. Čechy ztratily území Horní i Dolní Lužice a zaznamenaly prudký pokles obyvatelstva.V Německu bylo zrovnoprávněno protestantské náboženství s katolickým, do Čech však reformy nepronikly a dále pokračovala protireformace.

Translate