Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 21

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ZPRÁVY

Zveřejněno: 30. 9. 2008 19:06 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Poloostrov Kola, smetiště jaderného odpadu

1972 byla v Londýně podepsána Úmluva o zabránění znečištˇování moří skládkami a odpady, z ní vznikla Mez. organizace pro zabránění  znečištˇování moří , Moskva /MOW se stala jejím signatářem mnohem později .

 Smlouva není důsledná, zakazuje házet do moře jen vysoce radioaktivní materiály,zatímco materiály se střední a  nízkou radioaktivitou umožňuje házet do hlubin větších než 300 m …(Poučné jsou i skandály s jad. odpadem z letošního roku ve Francii a v Německu.)

17. října 1993 před zraky posádky lodi Greenpeace ruský tanker TNT 27 vylil 900 tun radioaktivního odpadu, 200 km od jap. břehů,  do Japonského moře. Premiér Viktor Černomyrdin po ostrém diplomatickém protestu Japonska,  znečišťování Tichého oceánu  tekutými radioaktivními odpady zakázal.

Avšak admirál Igor Kasatonov ( zatímco se ve městě Bolšoj Kameň u Vladivostoku do tankeru TNT 27 přečerpávalo několik dalších tisíc tun radioaktivní vody/čas. Vesmír) prohlásil, že rus. armáda bude radioaktivní odpad dál vylévat do moře  …

Rusové nahromadili přes 10 miliónů curie radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva .Norská nadace Bellona uveřejnila mapu ruských jad. skládek v Barentsově moři a v Karském moři u souostroví Nová Země ,a konstatuje, že z poloostrovu Kola   Rusové udělali skládku s největší koncentrací  jaderného odpadu na světě :

7.4.1989 se v Norském moři  po požáru potopila jad. ponorka Komsomolets  (zemřelo 42 ze 69 mužů na palubě) .12.8.00 spadla na dno (asi 112 m) Barentsova moře před přístavem Zapadnaja Lica, ale ve větší vzdálenosti než K159,  po dvou výbuších torpéd,ze kterých unikalo palivo (oficiální verze)  supermoderní jad. ponorka Kursk/K141 (23 námořníků přežilo v jednom oddělení min. tři dny, jak to dosvědčují dopisy na rozloučenou, ale  Kreml povolil mez. pomoc až za osm dnů …) . Ponorku Kursk nechal Putin  po 12 měsících složitých příprav vyzvednout nizozemským konsorciem za osm miliónů dolarů ( byla vyzbrojena protilodními raketami Granit s jad. náložemi a raketovými torpédami Škval s jad. náložemi ) … Nevěrohodné je tvrzení MOW, že všechny tři černé skříňky na palubě nebyly v době výbuchu zapnuty .

30.8.03 se potopila  na  frekventované obchodní a rybářské trase 5,5 km od ostrova Kildin před přístavem Zapadnaja Lica nedaleko norských hranic zrezivělá na pontonech tažená ponorka K-159 se dvěma jad. reaktory s vysoce radioaktivním palivem do nich vloženým  v roce 1972  … Tu MOW slíbila vyzvednout do jednoho roku, dosud tak neučinila .

Vezmeme-li to směrem od norských hranic v přístavu Zapadnaja Lica je skladováno 21.860 kontejnerů s vyhořelým jad. palivem . Na ponorkové základně Vidjajevo je vyhořelé jad. palivo skladováno v 17 vracích,původně ponorek. Na základně v Severomorsk je vyhořelé jad. palivo uloženo ve dvou jad. křižnících, dnes již „na odpočinku“ … Na základně Gremiša je vyhořelé jad. palivo skladováno v 767 kontejnerech, dále v šesti jad. reaktorech a v 19 rezavějících ponorkách „ na odpočinku“ . V loděnicích v Severodvinsk  se povaluje  588 kontejnerů s vyhořelým jad. palivem …

Břehy “nedalekého“  drsného polárního souostroví Nové Země v archangelské oblasti ( od mínus 40 stupňů Celsia  do plus pěti stupňů Celsia , časté vichřice a mlhy )  slouží jako  skládka jaderného odpadu všeho druhu .

V jeho úzkých a hlubokých zátokách je pohřbena  od roku 1981 v hloubce 50 metrů jedna jad. ponorka K27  (ve Fjordu Stěpovogo) se dvěma pokusnými jad. reaktory . Do Fjordu Abrosimov byly vhozeny tři jad. reaktory s vyhořelým palivem (v roce 1965) a tři jad. reaktory bez vyhořelého paliva ( v roce 1966) , povalují se zde v hloubce 20 metrů … Ve Fjordu Civolko leží tři jad. reaktory bez vyhořelého paliva z jad. ledoborce Lenin, a hned vedle nich se povaluje v kontejnerech 60% paliva z těchto reaktorů … Ve Fjordu Tečenija leží dva jad. reaktory bez vyhořelého paliva,které sem byly  do hloubky 35 metrů vyhozeny v roce 1988.V Karském moři na severu tohoto souostroví se povaluje šest reaktorů s uranem , spolu s deseti dalšími , ale prázdnými jad. reaktory , a 11.000 kontejnerů s radioaktivním odpadem …

Další oblastí, kterou Rusové pokryli jad. odpadem, je murmanská oblast , kde na dně moře , poměrně mělkého, ale v některých částech s velmi silnými mořskými proudy, leží i potopené lodě ze 2.sv. v. , např. blízko Murmanska leží něm. ponorka U307 a britská korveta, 1,5 km  západně od ostrova Kildin leží v 60 metrové hloubce nacisty torpédované US plavidlo Liberty a Thomas Donaldson .

Na jedné budově v centru Murmanska  je elektronická tabule, která nonstop udává tři druhy zásadních informací  : teplotu, rychlost větru a míru radioaktivity … 400.000 obyvatel Murmanska ráno vstává s hlášením místní rozhlasové stanice komentující úroveň radioaktivity jako biozátěž stupně jedna, dvě či tři …

Jaderný odpad, pocházející z jad. elektrárny Kola (Rusko jich má celkem 10) , z murmanské základny ledoborců  a z jad. ponorek Severní Flotty,  je ve městě Murmansk skladován v neuvěřitelně hazardních podmínkách, ale ruské úřady si o zdraví obyvatel Murmanska starosti nedělají, a protože podle nich „ mají všechno pod kontrolou „ , dodnes nevypracovaly žádný  evakuační plán obyvatel …

Starosta Murmanska prohlásil, že „Murmansk je nejvzornějším ruským městem“ , zatímco ředitel Úřadu pro jadernou bezpečnost poloostrovu Kola prohlásil, že „ o jad. odpadu není třeba vyhlašovat lidové referendum, protože obyvatelstvo Murmanska se ohledně jad. odpadu neznepokojuje … „ ( Obyvatelé se ani znepokojovat nemohou, protože se k nim nedostanou žádné informace , ani statistiky …  Úřady totiž zakázaly spojovat drastický úbytek obyvatel,který činí mínus 20% za posledních 10 let,  a vysokou míru kardiovaskulárních chorob u dětí se skladováním jad. odpadu , protože podle rus. úřadů jde o důsledky extrémně nepříznivých klimatických podmínek … ).

Nicméně mezin. společenství, zejm. skandinávské státy,si s nebezpečným jad. odpadem starosti dělají, a již od 90.let se marně snaží vštěpit Rusku alespoň základní kulturu v oblasti jad. bezpečnosti … Norsko a Finsko již na počátku 90.let pochopily, že je v jejich zájmu pomoci Rusku financovat likvidaci jeho jad. smetiště . Také Washington se od roku 1991 v této pomoci finančně angažoval ročním příspěvkem 1.3 mld dolarů .EU prostřednictvím svého programu TACIS financovala v letech 91-04 několik set programů  na likvidaci rus. jad. odpadu v celkové částce 448 miliónů euro , třebaže to byla jen kapka  v moři .

Ruské úřady tuto pomoc od samého počátku zlehčovaly, např. šéfinženýr jad. elektrárny Kola Vladimir Bokov ostře kritizoval spolupráci v rámci programu TACIS, kritizoval západní bezpečnostní technologie a prohlásil o nich, že mají pro Rusko minimální přínos …  

Bokov prohlásil, že „Západ by měl dát Rusku peníze, ale měl by si nechat od cesty své rady a doporučení, „ a svoje tvrzení shrnul do „úžasné“ myšlenky, že „ Auto může mít klimatizaci nebo nemusí , bezpečnost jízdy řidiče to ale neovlivní … „

Podle toho i rusko- evropská spolupráce s jad. elektrárnou Kola vypadala : trvalo několik let, než se přešlo od podepsaného projektu  k jeho realizaci  (ruská a bruselská byrokracie  se mohly i  skvěle doplňovat ) …

Své výsady nad přístavem Murmansk si žárlivě střeží ruské ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy a energetiky, gen. štáb námořnictva,Murmansk Shipping Co. /MSC, polostátní podnik Atomflot,který slouží jako logistická základna pro MSC, ministerstvo pro atomovou energii /MINIATOM,,a  civilní úřad pro jad. bezpečnost GASTOMNADZOR/GAN …

Ruské námořnictvo v rámci své tradiční přísné mlčenlivosti odmítá nejen inspekce vídeňské MAAE, ale své aktivity urputně zatajuje i před  ruským GAN , protože námořnictvo není podřízeno ruské vládě, ale jen ruskému prezidentovi .

Námořnictvo stáhlo z aktivní služby kolem 200 jad. plavidel, z nich 110 patřilo Severní flottě . Třicet jad. ponorek je natolik zrezivělých, že se každým dnem i se svým jad. palivem mohou potopit.

Podle nadace Bellona se v zálivu Andrejeva , 80 km západně od Murmanska  na dně moře povaluje 21.640 kontejnerů vyhořelého paliva ( odpovídá to asi 93 jad. reaktorům) . Třebaže jde o nebezpečné skladování , Rusko učinilo „pokrok“ , protože  až do roku 92  tekutý i pevný jad. odpad volně  házelo do Barentsova a Karského moře …

Jenom civilní Murmansk Shipping Co. má  alespoň trochu průhlednou jadernou bezpečnostní politiku  : provozuje 48 plavidel (veteránem je ledoborec Lenin ) , z toho 10 ledoborců, z nichž osm je na jad. pohon , které každou zimu znovuotevírají mytickou cestu k souostroví Nové Země ,Bílému moři a Archangelsku  (američtí a japonští turisté si tuto 14denní zimní baladu  kupují za 30.000 euro, což je cena lodního lístku . Mohou poté běhat po palubě s dozimetry a sledovat radioaktivitu … ) .

Tato civilní flotila ročně vyprodukuje 420 metrů krychlových pevného jad. odpadu  a 250 metrů krychlových tekutého jad. odpadu . které jsou přechovávány ve velmi riskantních podmínkách . Jejich přepravu zajištˇují tři technická plavidla Imandra, Lotta a Lepse  společnosti Atomflot , které přepravují i vyhořelé palivo z jad. ponorek Severní flotty.

Plavidlo Lepse,postavené v roce 1936, naplněné až po okraj jaderným odpadem ,stojí na okraji murmanského nábřeží jako jad. sarkofág, obehnaný od veřejnosti jen ostnatým drátem . Od roku 1981 slouží jako popelnice  pro jad. odpad ledoborce Lenina, od roku 1988 jako popelnice imobilní .V jeho útrobách je 260 kg uranu 235, a nikdo neví, jak se plavidla i s jeho nebezpečným nákladem zbavit, údajně by to stálo 14 miliónů dolarů .Kdyby se odpadu chtěly rus. úřady zbavit „ručně“ , 5.000 dělníků by bylo vystaveno masívním dávkám ozáření … Nadace Bellona alespoň financovala  výstavbu dvoupatrové ocelové budovy , která slouží jako kontrolní věž tohoto nejnebezpečnějšího plavidla na světě .

Putin ohlásil ambiciózní energetický program, ve kterém se má podíl jad. elektráren na výrobě elektřiny do roku 2020 zvýšit o 30 % . Aby MOW mohla tento program financovat , spoléhá na výnosy , které dostává z recyklace a  skladování vyhořelého jad. paliva  ze třetích zemí, třebaže její středisko pro tuto recylaci  v Majak na Sibiři funguje nejen v nevyhovujícíh podmínkách, ale i na pokraji svých kapacitních sil …

Takže zatímco Západ  se snaží financemi  snížit hrozbu z dalšího ruského Černobylu,. MOW ji svými obchodními aktivitami zvyšuje …

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

27.listopadu 1790 – České stavy schválily na svém sněmu tzv. Stavovská desideria, která shrnula požadavky protijosefínské stavovské opozice. Stavy požadovaly znovuzavedení dřívější berní a urbariální soustavy, obnovení stavovského zemského zřízení, opětovné zavedení nevolnictví, obnovení zrušených klášterů apod. Ke stížnosti se připojily i moravské stavy.

Translate