Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 29

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Škoda že létajícím člunům už odzvonilo. Dovedl bych si je představit na severu Kanady, v Norsku apod.
Tady je web o dezinformacích týkajících se Ukrajiny #UkraineFacts By the International Fact-checking Network Signatories...
Škoda, že takových lidí jako Patton a Winston Churchill nebylo na straně spojenců víc a s větším vlivem. Ti si uvědomova...
Jen aby vláda nepadla kvůli ekonomickým problémům. Babiš by se rád ujal moci.
Válka výrazně ovlivňuje ČR nejen doma ale i na mezinárodní scéně. Nejprve slavná výprava do Kyjeva a nyní se zvažuje, že...

ZPRÁVY

Zveřejněno: 8. 12. 2008 19:08 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Nové námořní trasy 21.stol.(EldoradoII)

Roztávající Arktida , ležící pod souhvězdím Velkého medvěda/řec. Medvěd =Arktos (průměrná zimní teplota mínus 35) se již stává rukojmím lidské nenasytnosti a bezohlednosti. Putin od konce roku 01, kdy si Rusko jako první stát na světě  podalo žádost k OSN o potvrzení svého arktického „vlastnictví“ , svádí urputnou diplomatickou bitvu.
 Úmluva o mořském právu z roku 1982, kterou Moskva/MOW, na rozdíl od Washingtonu, ratifikovala (což je podmínkou vznesení nároku u OSN) , de facto umožňuje pobřežním státům nastolit výlučnou ekonomickou zónu do 200 námořních mil od pobřeží, v níž mohou vykonávat svá svrchovaná práva (poskytnou-li důkazy, že je přirozeným pokračováním jejich kontinentálního šelfu) .

Zatímco Bush se teprve probudil a „zapomenutou“ smlouvu o mořském právu předložil  v květnu 07 senátu k ratifikaci( potřebuje dvě třetiny hlasů, tj. 66),Kreml se již horečně připravuje na převzetí 18% Arktidy a těžebních práv k jejím nerostným pokladům ( nejčastěji se udávají odhady US Geological Survey,která odhaduje arktické zásoby na  jednu čtvrtinu světových zásob hydrokarburantů  ještě neobjevených, z toho ropy na 200 mld barelů, zatímco studie firmy Wood Mackenzie jsou ve svých odhadech  střídmější …) .
Z ruské  expedice dvou miniporek z léta 07 zůstala na dně moře v hloubce 4.000 m ruská titanová vlajka , další expedice na získání důkazů pro OSN, že Lomonosův hřeben je přirozeným pokračováním ruského kontinentálního šelfu,Kreml chystá na rok 09 .Kdyby se Kremlu důkazy nepodařilo obstarat, zcela určitě si vypomůže „ ruskými bezpečnostními zájmy „ …

12.9.08 na zasedání ruské Rady národní bezpečnosti na základně Nagurskaja, která je z rus. hraničních bodů nejblíže severnímu pólu, Rada „ se zděšením“ konstatovala, že US a CAN v arktické oblasti vyvíjejí nepatřičné činnosti, včetně vojenských, a ohrožují „ ruské zájmy“ …
 

Kreml se tudíž rozhodl posílit ruskou vojenskou přítomnost v polární oblasti, protože „ gruzínská agrese prokázala, že NATO je schopné všeho, i vybudování své základny v Arktidě, a tomu Rusko musí zabránit“ prohlásil  Nikolaj Patrušev, šéf ruské Rady národní bezpečnosti.
Klimatické oteplování Rusku umožní využívat Severní námořní trasu, což je nejkratší cesta  mezi evropskými a  ruskými přístavy na Dálném východě a Sibiři .

Washington ruské počínání nejprve jen výsměšně snižoval, že je bez právních důsledků, ale po úspěšné válečné iniciativě Kremlu proti Gruzii, Washingtonu spadly čelisti, když prez. Medvěděv 18.9.08 poznamenal, že Rusko zamýšlí rozšířit  svoje svrchovaná práva na oněch 200 námořních mil směrem k Arktidě .
 

Condoleezza Rice, která vede osobní letitou válku s hrubiánským  Sergejem Ivanovem, jenž se k ní chová vyzývavě pohrdavě , okamžitě prohlásila, že tato otázka podle úmluvy o mořském právu  spadá do pravomocí mez.komise o delimitaci hranic kontinentálního šelfu , jak pět pobřežních států opět potvrdilo v květnu 08.
 

Ve velmi choulostivé pozici vůči ruským a americkým nárokům je CAN, jejíž premiér Harper plamennně hájí nároky kanadské. Na zářijovou poznámku Medvěděva tak CAN zareagovala ostřeji než Washington. Harper prohlásil :“ Jsme maximálně znepokojeni nejen ruskými přemrštěnými nároky, ale i pravidelným narušováním našeho vzdušného prostoru ruskými letouny, testujícími naši trpělivost a dokazujícími, že se Kreml snaží zajistit si své arktické nároky i mimo mezinárodní právní rámec.“
 

Harper dodal, že „ CAN přikročila k sérii opatření, včetně vojenských (zesílené voj. hlídky, výstavba dvou přístavu pro lodě s hlubokým ponorem, stavba arktického ledoborce , viz Eldorado I) , aby zajistila ochranu kanadských zájmů na severu „ …
 

CAN  se rovněž připravuje předložit OSN do roku 2013 svůj nárok na část Arktidy,a rozšířit své pobřežní vody o výlučnou ekonomickou zónu  v šířce 200 námořních mil jako Rusko a Norsko, a k tomuto účelu zahájila (třebaže oproti Rusku s nadměrným zpožděním) mravenčí kartografickou činnost na svém kontinentálním šelfu .
 

CAN  si chce hlavně zajistit dominanci nad novou Severozápadní námořní trasou v novém „ Hormuzském průlivu“ (náklady na pojištění budou vysoké,takže ne každý si tuto novou  námořní „zkratku“  bude moci dovolit) ,oficiálně pod zástěrkou ochrany mořského prostředí a kanadského pobřeží před znečištˇováním moří ( ke kterému nové námořní trasy povedou) .

Všechna plavidla  plující v budoucí kanadské 200 mílové zóně se budou muset, podle představy Ottavy, kanadským úřadům ohlásit, proti čemuž se ostře staví jak US, tak EU, které Severozápadní trasu považují za mezinárodní úžinu , kterou tudíž CAN nemůže kontrolovat, zatímco CAN ji považuje za součást svých pobřežních vod …

Harper situaci v terénu vystihl slovy :“ Kdo toto území neuchvátí, ten o něj přijde.“

Na Antarktidu („ležící naproti Arktidě“ ) , ráj NASA a ESA, byla již zavedena pravidelná letecká linka .Vědci toho moc o ledovém oceánu kolem Antarktidy nevědí, a proto začaly využívat hodné a inteligentní mořské savce, v tomto případě mořské slony Mirounga leonina/Rypouš sloní , vážící až pět tun, a obývající pobřeží Antarktidy, kteří tráví 90% svého času pod vodou, a denně se potopí v průměru 60x několik stovek metrů hluboko ( rekord 1.998 metrů) , aby si nachytaly potravu, ryby,kalmáry a korýše.

Od roku 04 58  těchto nádherných mořských savců nosí na hlavě satelitní informační systém s anténkou ARGOS v rámci výzkumu prováděného ze subantarktických ostrovů pro výsostné zájmy USA ( ostrov Jižní Shetland) ,UK ( ostrov Jižní Georgie),Austrálie (ostrov Macquarue) a Francie( ostrov Kerguelen) . U těchto ostrovů se rypouši rozmnožují, a pak se vrací několik tisíc km zpět k pobřeží Antarktidy, jehož led jim nevadí, k nadechnutí jim stačí ledové praskliny …

Saúdská Arábie se podle časopisu  21.stol. snaží o zmocnění se největšího ledovce Antarktidy( průměrná zimní teplota mínus 50).

Ledovce Antarktidy obsahují ¾  světových zásob sladké vody, kdyby roztály všechny, zvýšila by se hladina moří o 60 metrů .

Tající ledovce na obou pólech vytvářejí nejen  pro lidské oči nádherné vodopády, ale i mohutná jezera sladkovodní vody – v Grónsku se ale jedno takové „jezero“ ,dlouhé 3 km ,vylilo jako obyčejný lavor během 90 minut (grónské ledovce by dokázaly zvýšit hladinu moří o 6 metrů)  …

Uvolněná sladká voda, zatékající až do skalnatého podkladu ledovce,může přispět k odloupnutí velkých kusů ledu , které způsobí zvýšení hladiny v mořích , přičemž tragédií pro lidstvo by byly ledovce na Antarktidě, jejíž ledovcový „komplex“  charakterizují čtyři prvky :1)východní ledovcová čepička (kdyby roztála, zvýšila by se hladina moří o 50 m)2)západní ledovcová čepička (kdyby roztála, zvýšila by se hladina oceánů o 5 m)3) poloostrovní ledovce (kdyby roztály, zvýšila by se hladina moří o 5 m) 4) ledovcové plošiny plující na oceánu.

1) zatím netaje, nejvíce taje 2, západní strana pobřeží je nejvíce ohrožena, a 3) .Nebezpečí,že se uvolněné kry rychle sesunou do moře, zvyšují dva aspekty : 1) zdejší horská údolí nejsou tak úzká  a klikatá jako v Grónsku 2) skalnatý masíf, na kterém západní ledovce sedí, se ve své největší části nachází pod úrovní moře a na četných místech vybíhá do volného moře .Kdyby se hladina moří zvýšila o jeden metr , environmentálními uprchlíky by se stalo 10 mil. Egyptˇanů, ,30 mil. Bangladéšanů a čtvrtina obyvatel Vietnamu ( Escalating ice loss found in Antarctica, The Washington Post, 14.ledna 08).

Převzato z blogu autorky na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

19.května 1635 – Francie vstoupila do války proti Habsburkům

Translate