Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 27

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Petr Kovář - Komentář v T-90
Níže je únorové video k T-90M Военная приемка. Т-90М. Прорыв
Pro zajímavost srovnání helma z 2. světové vályk vs moderní
AMERICAN RQ 4 GLOBAL HAWK VS IRAN's KHORDAD 15 - FULL ANALYSIS
Thajsko obdrželo své první Strykery First Stryker Delivery Puts US-Thailand Military Ties into Focus The transfer of th...
Video z prohlídky interiéru Avro Lancaster MK.VII NX611 'Just Jane'

ZPRÁVY

Zveřejněno: 20. 1. 2013 20:45 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Velké pochody k moci, do otroctví, či za svobodou

Velké pochody stály za stěhováním národů, či za uchvácením politické moci, viz mj. ve 4. stol. př.n.l. tažení Makedonce Alexandra III Velikého ( Skopje, hlavní město Makedonie, byla obchodní křižovatkou  z Bělehradu k Egejskému moři, a z Dubrovníku do Konstantinopole ) do Persie a Indie,  pochod  kartáginského generála Hannibala na počátku druhé punské války (218-201 př.n.l.) z Ibérie přes Pyreneje, jižní Gálii a přes Alpy na sever Itálie /Hannibal ante portas způsobil v Římě paniku, aniž by zaútočil, výprava Julia Caesara do Galie (galská válka), či Napoleonovo tažení do Ruska 1810.

Po pochodu  z 10/1922 učitele TV a člena Socialistické strany Mussoliniho s jeho milicemi/fasci na Řím, poté co se v roce 21 konečně dostal do parlamentu, král Viktor Emanuel III jmenoval Mussoliniho  v 10/1922 ministerským předsedou, od roku 25 Mussolini začal samozvaně používat titul Il Duce, od roku 1930 kraloval jako diktátor Itálie.

Následoval pochod Mao Ce-tunga 34-35/36, kdy se jeho 100.000 mužů přesunulo ze své revoluční bašty v provincii Tˇian-si  v jihovýchodní Číně do provincií Šen-si a Kan-su na severozápadě.

Pochod byl za občanské války 28-36 vynucen kuomintangskými ofenzívami proti izolované ústřední baště „ Rudých“, a potřebou získat výhodnější strategické pozice při hranicích s bolševickým Ruskem a Mongolskem, odkud proudily zbraně, ale přesunutí umožnilo zaujmout i účinnější vojenské postavení proti Japoncům.

Na pochodu na trase dlouhé přes 12.000 km se čínští komunisté za těžkých ztrát probíjeli proti lépe vyzbrojeným přesilám.

V prvních třech měsících  „Rudí“ prolomili 4 obranné  valy Kuomintangu, v 1/35 se v Cun-i konalo zasedání politbyra KS, na kterém bylo dosavadní vedení s Wang Mingem odsouzeno jako „levicově-oportunistické“ , a zvoleno nové v čele s Mao Ce-tungem.

Do 5/35 Maova vojska překročila horní tok Jang-c´-tiang, a u města Mou-kung se spojila s dalšími  „Rudými“ v počtu 80.000.

V dalším průběhu pochodu kolona utrpěla těžké ztráty, prošla však horskými oblastmi Min-šanu, překročila řeku Wej-che, a v 10/35 vstoupila na území své nové bašty – pohraničních oblastí Šen-si, Kan-su, Ning-sia .

Na jaře 36 dorazilo na sever dalších 20.000 mužů ze střední Číny.

Byly i Velké pacifistické pochody jako 400km pochod z roku 1930 duchovního vůdce Mahátmá/Velká duše  Gándhího z Indického národního kongresu /1869 – 1948/ s hrstkou soli v ruce ( proti monopolnímu postavení UK v indickém hospodářství) .

Gándhí trval na tom, aby nezávislosti na Britech bylo dosaženo jen nenásilnými prostředky/satjágráha, např. bojkotem, či kampaněmi občanské neposlušnosti  ( hladovkami pokračoval i ve vězení, kam jej Britové pravidelně zavírali)  …

Mahátmá Gándhí bojoval i proti kastovnictví a náboženské nesnášenlivosti, byl v roce 48 zavražděn náboženským hinduistickým fanatikem v době hindsko-muslimských masakrů –Indie získala nezávislost v roce 47, MG byl proti jejímu rozdělení, takže je to oficiální verze ) .

Historickým pochodem byl i pochod baptistického kazatele Martina Luthera Kinga/MLK /1929-1968/ z roku 63, který MLK zahájil nejprve sám jízdou autobusem napříč státem Alabama za zrušení apartheidu/rasové segregace zejména ve školách.

Jeho jízda napříč jižanskými státy vyvrcholila 28.8.63 statisícovým shromážděním ve Washingtonu s jeho nezapomenutelným proslovem  „I have a dream“ …

Martin Luther King byl zavražděn v 4/68, rasová segregace přetrvávala v jižanských státech ještě v 70.letech.

Patří sem i pacifistické shromáždění studentů na náměstí Tianmen v Pekingu v 6/89, rozdrcené komunistickými tanky.

Jiné pochody byly vyhlazovací, pochody smrti napříč Syrskou pouští , na které arménské civilisty, v drtivé většině ženy, děti a staré lidi vyhnali Turci, bolševici své třídní nepřátelé hnali jako dobytek na Sibiř,  včetně kojenců, a to v pravidelných vlnách až do 50.let ( jako poslední šli váleční zajatci, a další třídní nepřátelé z řad pobaltských národů ), patří sem i pochody smrti koncentráčníků pár měsíců před koncem války, které SSmani vyhnali bez jídla do mínus dvacetistupňových mrazů v dřevácích a v pytlích, a na cestě, po které tito kostlivci šli bosýma nohama plnýma boláků po sněhu, je ubíjeli pažbami pušek.

Byly i pochody za svobodou - pochody Cikánů z Indie, odkud utíkali před otroctvím, a strastiplné pochody z bolševických gulagů uprchlých jednotlivců, o kterých píše polský prof. Ferdynand Ossendowski „ Napříč zakázaným Mongolskem“, jenž v roce 1920 unikl hromadné popravě ze strany bolševických katů útěkem do lesa, a před bolševiky pěšky prchal až do Indie a Mongolska.

Stejný pochod za svobodou popisuje Slawomir Rawicz v knize Na nedobrovolném pochodu od polárního kruhu do Himalájí v letech 41-42, kdy v 4/41 uprchl z polárního gulagu, a během 15 měsíců ušel tratˇdlouhou 6.000 km, která zahrnovala i vražednou  pouštˇ Gobi.

Solženicyn popisuje návraty propuštěných  „ muklů “ ze sibiřských lágrů jako vyčerpájící individuální pochody lidských trosek, třebaže část cesty urazili i po železnici …

Převzato se svolením autorky z jejího blogu na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.

Přidat komentář
  • Žádné komentáře nenalezeny

Vyhledávání

Dnešní den v historii

14.října 1809 muselo Rakousko uzavřít s Francií nevýhodný mír ve Vídni.V počátcích jednání Napoleon prosazoval rozdělení rakouské monarchie na tři části: českou, uherskou a rakouskou, v nichž každé by vládl samostatně habsburský princ; vyskytl se také požadavek, aby část severozápadních Čech (Litoměřicko, Žatecko, Loketsko a Chebsko) byla odstoupena Sasku. Rakousko tímto mírem ztratilo Salcbursko, Innskou čtvrť a polovinu Hausrucké čtvrti v Horních Rakousích (ve prospěch Bavorska), západní polovinu Korutan, Gorici a Gradišku, Kraňsko, rakouskou část Istrie, velkou část Chorvatska (ve prospěch Francie), Západní Halič (ve prospěch Varšavského knížectví) a západní Podolí (ve prospěch Ruska); k tomu byla uložena Rakousku vysoká válečná náhrada. Rakousko se tak stalo na tři léta vazalem Napoleona. Skončila čtvrtá koaliční válka.

14.října 1943 byla spuštěna na vodu letadlová loď USS Franklin (CV 13).

14.října 1066 proběhla bitva u Hastingsu. V ní Normané porážejí anglosaské vojsko.