Spřátelené weby

Poslední komentáře

Michal Kroužek přidal komentář v Armádní muzeum Žižkov
Letos jsem tam byl opět. Přijde mi, že to mají lépe zvládnuté a taky tam není už tak plno. Vstup je zdarma, což je dobré...
Jakub přidal komentář v Supremacy 1914 - tipy do hry
Mě by jen zajímalo kolik provincii se dá ve hře max vyobchodovat nebo jestli tam nějaký max je
Filip Pavlík přidal komentář v Fliegerfaust (Luftfaust)
Nouze nutí k inovacím.

ZPRÁVY

Zveřejněno: 13. 3. 2014 18:09 Napsal Andrea Kostlánová
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Putin jako bezpečnostní hrozba

Putin svojí okupací Krymu porušuje nejen princip nedotknutelnosti hranic, ale ohrožuje i smluvní systém nastolený pro jaderné zbraně koncem studené války, protože okupací Krymu porušil budapeštˇskou  garanční dohodu z 5.12.94, kterou podepsala RF, US a Británie/UK jako depozitáři Úmluvy o nešíření jaderných zbraní.  

Touto dohodou se tyto garanční mocnosti zaručily za územní celistvost Ukrajiny výměnou za její denuklearizaci ( měla na svém území 3.největší jaderný arzenál na světě) .

Týž den závazky vůči nedělitelnosti území Ukrajiny převzaly i Francie a Čína.

Ukrajina se vzdala jaderných zbraní, a těchto 5 mocností se zavázalo, že vůči Ukrajině nepoužijí sílu, a budou respektovat její nezávislost, suverenitu a její hranice.

Dále se zavázaly, že jí nebudou vydírat ekonomicky, a že v případě, kdy bude ohrožena bezpečnost Ukrajiny, bude situaci řešit RB OSN …

Tyto garanční závazky tyto mocnosti znovu potvrdily v rámci podepsání nové smlouvy START o dalším snížení útočných strategických zbraní 8.4.010 v Praze Obamou a Medvěděvem ( z iniciativy Obamy z roku 09, kdy platnost původní smlouvy START z roku 91 vypršela v 12/09).

Přesto Putin závazek nedodržel, a výslovně na veřejnosti prohlásil, že  „  pro něho žádné budapeštˇské memorandum neexistuje „ (!) …

Putin tak veřejně potvrdil, že neuznává stávající mezinárodní pořádek, a usiluje o jeho revizi v ruský prospěch – Rusko 4.3.014 ze své základny nedaleko Krymu otestovalo novou mezikontinentální raketu.

Putin 4.3.014 prohlásil, že „  RF necítí potřebu použít sílu na Krymu, třebaže si protiprávně vyhrazuje právo použít všechny prostředky pro ochranu zdejších obyvatel s ruskými pasy „ ( k čemu na jejich ochranu ruská armáda buduje zákopy a minová pole , neuvedl)  …

Putin dále s lživostí sobě vlastní popřel, že by Krym plíživě přebíraly ruské vojenské jednotky v uniformách bez označení – „ Nepůsobí tam, je mnoho uniforem, které vypadají podobně, jsou to místní síly domobrany“ ( řízené ruskými tajnými službami)  …

„Je to humanitární mise,  bratskaja pómošč “ ,  prohlásil Putin, a dodal :

“ O připojení Krymu nemáme zájem, ledaže by obyvatelé na Krymu o připojení k RF sami požádali v referendu „  ( přesto ještě před referendem Medvěděv/DM ustavil organizaci, která  údajně do tří let postaví most přes Kerčský průliv ) …

„ Bratrskou pomocí“ Kreml v 18.stol.  zničil Polsko-Litevskou unii Polského království a Litevského velkoknížectví, kdy podporoval „ katolíky utiskovanou“ „ ruskou menšinu v PL, a bránil „ polské svobody „, tj. liberum veto/svobodné veto, které do PL ústavy vzneslo anarchii, a paralyzovalo království ( umožňovalo každému členu Sejmu vetovat cokoliv, Rusové poslance podpláceli, a přispívali k anarchii)  …

Kreml k rozkladu PL království zneužíval i francouzských osvícenců, zejména hraběte Voltaira, kteří nebyli dostatečně obeznámeni s fakty v terénu.

V rámci Svaté aliance a „ bratrské pomoci“  Kreml  v roce 1848 vtrhl do Mad´arska, kam vtrhl znovu v roce 1956 v rámci proletářského internacionalismu, a  „ bratrskou pomoc“ poskytl 21.8.68 ruskou okupací i Československu.

Nemluvě již o tom, jak „bratrsky“  připojoval k SU sousední země ve 20.letech.

 „ Bratrskou pomoc“  schválil Putinovi  moskevský patriarcha Putinem dosazený ( Putin využívá náboženství k politické intoxikaci ), jenž v Rádiu Echo Moskvy 2.3.04 prohlásil, že : „ Ruští vojáci jsou na Krymu ( což Putin stále popírá ) pro udržení míru , a aby obyvatelům Ukrajiny (!) zaručily právo na nezávislost – ruský národ je rozděleným národem na vlastním historickém území, který má právo na sjednocení v jednom státě „ …

Přirozené meze k ruské expanzi neexistují ( viz poučka Brzezinského), protože Rusko nikdy nemělo přirozené hranice, vždy se vytvářelo jen jako říše (či druh církve)  sjednocené kolem svého cara/vládce.

Za Ivana IV Hrozného /1530-1584/se pro svoji ortodoxní čistotu Rusko dokonce považovalo za jedinou ještě křestˇanskou zemi, a proto zamýšlelo tuto ortodoxní čistotu mečem rozšířit na celou Evropu  - i dnes moskevský patriarcha, Putinem dosazený, prohlašuje, že katolíci jsou ariánští kacíři ( ariánství ze 4.st.n.l. částečně odmítlo božství Ježíše, když katolík konvertuje k pravoslaví, musí být znovu pokřtěn )  …

Petr Veliký /1672-1725/ prohlásil, že „ zeměpisná rozsáhlost jeho říše si říká o další expanzi ve jménu své rozsáhlosti „…

Také bolševická sekta, která se dostala k moci říjnovým/listopadovým pučem v roce 1917, měla v programu expanzi Ruska v rámci „ světové revoluce“ .

Všechny pobolševičtěné země/“lidové demokracie“  musely přejít na sovětský model.

Putin také nevysvětlil, co v rámci ochrany ruských civilistů  dělají ruští kozáci před budovou krymského parlamentu, a při svých  „mírotvorných“ projevech ( třebaže i Merkelová si postěžovala, že „Kreml odmítl jednat s kýmkoli „)  se nedomluvil s krymskou „ vládou“, jejíž vicepremiér Těmirgalijev  prohlásil, že „ jedinou zákonnou silou na Krymu jsou ruské jednotky ( jejich počet se dnes odhaduje na 30.000) .

V týž den 4.3.014 šéf krymského „ parlamentu“  Vladimír Konstantinov  Putinovi a komsomolce Valentině Matvijenkové, s Putinem úzce obchodně propojené,  slíbil, že se s Ruskem opět spojí nejen Krym, ale i celá Ukrajina, jen je třeba dosadit „ vhodného proruského“  vůdce, a osobně se Putinovi zaručil, že  s Konstantinovem Aksjonovem  ukrajinské obyvatele vyrvou „ z pařátů fašistů a Západu „  ( ruská TV, jediná povolená TV na Krymu,  mluvila o ničení synagog, o pogromech na  Židy a na ruskojazyčné Ukrajince , takže US zamini 5.3. zveřejnilo  „ opravu“ Putinových překroucených tvrzení, přesto Putin nechal po celém Krymu vyvěsit billboardy, které oznamují, že si lidé v referendu vybírají mezi ukrajinskými fašisty /Krym s hákovým křížem, a ruskými bratry )…

Stejné právo vojenské intervence si Putin „vyhrazuje“ použít na ochranu ruského etnika na východní Ukrajině, v pobaltských státech, a např. v Kazachstánu.

Bylo by zajímavé vědět, co by si Putin „ vyhradil“, kdyby stejně jako on postupovala Čína, a zabrala si území „ historicky čínské“ , včetně Dálného Východu, kde by hájila práva čínských občanů vůči Rusům ( dnes se Čína nejagresívněji chová vůči Japonsku, pomineme-li světem zapomenutý Tibet).

Jako Putin by mohla postupovat Indie, Írán, Afghánistán, či kdokoliv jiný.

Stejně jako 2 milióny obyvatel Krymu mají v Putinově pojetí právo na sebeurčení i 2.2 milióny obyvatel Makedonie, Makedonci žijí i v BG, navíc se bývalá YU republika  pře o název se stejnojmennou řeckou provincií.

Komise Dumy pro styk s krajany řízená Leonidem Sluckým se podobá Ribbentropovu  úřadu pověřeným mobilizovat ve prospěch Reichu Němce v diaspoře …

Putin zinscenovanými pseudoreferendy intenzívně zneužívá právo na sebeurčení, které, jako Hitler, postavil nad princip územní nedotknutelnosti, protože si je jistý, že od RF nikdo žádné území neodtrhne.

Putin hřeší na to, že je Obama slabým nedůsledným vůdcem, zatímco Putin je (prozatím) německým spojencem ( se slabou armádou), důležitým energetickým dodavatelem Berlína/BER ( v roce 013 Gazprom s pohrdáním prohlásil, že  „ již o investice v Německu nemá zájem „ ) …

Putinovo zdůrazňování práva Rusů na sebeurčení na kterémkoliv místě na světě v BER vyvolává nostalgii nad „osudem“ německých menšin v Sudetech, kterým St. Germainská smlouva z roku 1919 právo na sebeurčení upřela, a nedovolila jim žít ve Výmarské republice, třebaže to požadovali …

St. Germainská smlouva „ublížila „ i Rakušanům, kteří si pro svůj stát vybrali jméno Deutschösterreich, ale smlouvou jim bylo nařízeno používat jen Österreich, třebaže žádným národem nikdy nebyli, jediné, co je po 700 let spojovalo, byla loajalita k Habsburkům …

Třeba Putin opětovně poskládá i novou „ Jugoslávskou federaci“ …

19.stol. skončilo porážkou Ruska Japonci v roce 1905.  

První válka na Krymu v letech 1854-56 Ruska proti TR, Británii a Francii, kteří se na Krymu vylodili, byla obrovskými krvavými jatkami, bylo v ní zabito 600.000 lidí.

Byla to i první válka, z níž byly pořízené první fotografie v historii válek, třebaže  neukazují mrtvoly, jen jednotky ( první fotografie byly pořízené v roce 1846, když se stát Texas rozhodl odtrhnout od Mexika a připojit se k US konfederaci, ale nešlo o válečné fotografie v pravém smyslu, jen o marginální záběry) …

Váleční reportéři byli považováni za dobrodruhy, ale jejich fotografie armáda využívala k propagandistickým účelům.

Nejprominentnější fotografem první války na Krymu byl fotograf britské/UK královské rodiny Roger Fenton, jenž v roce 1853 založil Královskou fotografickou společnost.

Do Sevastopolu přijel s 36 bednami fotografického materiálu, koně mu táhli pojízdnou „ černou komoru“, v níž fotografie vyvolával.

V terénu byl vrcholovým sportovcem, fotografoval se střelbou nad hlavou, horko bylo nesnesitelné, všude komáři a cholera.

Vydržel na bojišti 4 měsíce, a do LON přivezl 360 uměleckých fotografií se záběry spojeneckých vojsk kolem obleženého Sevastopolu ...

Královna Viktorie jej na Krym vyslala poté, co list The Times v článku Williama Howarda Russella, rovněž vyslaného na Krym, uvedl, že je UK armáda vedena neschopnými důstojníky.

20.stol. skončilo rozpadem SU v 12/91, zatímco 21.stol. symbolicky začalo nástupem Putina do čela Kremlu …

Putin počítá s tím, že se proti němu nikdo vojensky nepostaví – po vpádu do Gruzie Sarkozy chvíli nadával, ale vzápětí PAR nabídla Rusku prodej útočných lodí třídy Mistral, jako by se nic nestalo.

O rok později se EU bezstarostně vrhla Putinovi do náruče v rámci „ partnerství pro modernizaci“, které inicioval Medvěděv s cílem modernizovat ruskou armádu.

PL premiér Donald Tusk ještě předtím než 12.3.014 uvítal ve Varšavě Angelu Merkelovou, v BER nebývale ostře prohlásil :

“ Závislost Německa na ruském plynu podstatně omezuje nezávislost Evropy, BER svému hospodářskému zájmu podřídil „ kolektivní suverenitu“ evropských států  “ …

PL se v rámci „výmarského trojúhelníku“ (BER,PAR,WAW) hodlá ještě více vůči Rusku vymezit, a přijmout euro .

BER se sice váhavě připojil k principu sankcí proti Rusku, jestliže se na Krymu jednostranně vyhlášené referendum uskuteční, ale PL a pobaltské země prosazovaly sankce již proti režimu Janukovyče.

Proto ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier pobaltské státy osobně ujistil, že je „ Evropa nenechá na holičkách „ …

Mezitím se Merkelová s Tuskem shodli, že by EU politickou část asociační dohody s Ukrajinou měla podepsat již nadcházejícím summitu EU (20.-21.3.014) .

I litevská prezidentka  Dalia Grybauskaite na zasedání Rady Evropy 6.3.014 nekompromisně prohlásila :“ Cynismus některých západních zemí nezná mezí – chtějí spolupracovat s novou ukrajinskou vládou, aniž by se zabývaly ruskou okupací Krymu. Jsou snad jejich představitelé tak hloupí, že nedokáží pochopit, že okupací Krymu ruské nároky neskončí ? Cožpak stále ještě  nepochopili, že Putin usiluje o revizi evropských hranic  ? „ …

V době, kdy Gazprom  Ukrajině pohrozil novou válkou, Rada Evropy si opět jen  „ poplakala“ nad tím, že EU stále ještě nemá společnou energetickou politiku …

Zatímco ukolébaný Západ bezútěšně snižuje vojenské výdaje, Putin horečně zbrojí.

Putinova koncepce Novoj Rosiji/Nového Ruska, vypracovaná do nejmenších podrobností, včetně návrhu nové ruské vlajky, zahrnuje do ruského území i východní Ukrajinu po východní břeh Dněpru, který se má stát novou rusko -ukrajinskou  hranicí.

Patří do ní i jižní Ukrajina s Oděssou, aby se Rusové dostali do Podněstří.

To, že se Putin nespokojí jen s Krymem, dokazují jeho aktivisté v Charkově a Doněcku, kteří hrozí, že budou požadovat referendum i o odtržení východní  „ levobřežní “ Ukrajiny …

Prohlásil to i starosta Sevastopolu Dmitrij Belik s tím, že se „ referendum na Krymu stane příkladem pro východní regiony Ukrajiny, které nechtějí fašistickou vládu “ …

Mezitím budou Putinovi aktivisté a placení odstřelovači vyvolávat nepokoje, aby mohli požadovat „ ochranu“ od ruských mírových sborů …

Převzato se svolením autorky z jejího blogu na adrese http://kostlanova.blog.idnes.cz ,kde naleznete její další články. Na Vojsku se nachází část zabývající se s ním související tématikou.