Spřátelené weby

Poslední komentáře

Michal Kroužek přidal komentář v Armádní muzeum Žižkov
Letos jsem tam byl opět. Přijde mi, že to mají lépe zvládnuté a taky tam není už tak plno. Vstup je zdarma, což je dobré...
Jakub přidal komentář v Supremacy 1914 - tipy do hry
Mě by jen zajímalo kolik provincii se dá ve hře max vyobchodovat nebo jestli tam nějaký max je
Filip Pavlík přidal komentář v Fliegerfaust (Luftfaust)
Nouze nutí k inovacím.

ZPRÁVY

Zveřejněno: 25. 1. 2013 7:54 Napsal Jan Rýznar
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Úvahy, názory

Seberme Sudety politikům - Pravda nejen vítězí. Ona také uzdravuje.

Sudety, vysídlení, vraždy, týrání, znásilňování a vášně. To vše zní opět v "prezidentských" debatách. Sudety mají však své tiché kouzlo a svoji atmosféru. Už od svého dětství jsem se cítil velice dobře na kterýchkoli pohraničních horách i na zarudlých chmelnicích Žatecka. Později mi došlo, že jsem vnímal atmosféru Sudet - moji rodiče pocházeli ze Zábřehu na Moravě.

Vášně - které prosakují každou debatou o poválečných dějinách Sudet - prozrazují jak málo těchto debat zatím proběhlo.

Moje babička *1898 mi vyprávěla, jak chodívala o prázdninách na handl do německých rodin. Byla to  v Sudetech naprosto běžná praxe. Děti se učily jazyk i zvyky druhé strany. Problémy začaly po 1. sv. válce. Sudety chtěly k Německu.

Nově vzniklá ČSR ovládá situaci v Sudetech až dva roky po svém vzniku. 30. léta, ordneři, "ein fürer - ein reich" znějící v ulicích.

Potkával jsem se s pánem, který se osobně znal s telefonistkou zmlácenou ordnery na konci 30. let. Tato kupodivu pravdivá scéna je zachycena v jinak dosti problematickém filmu Dny zrady. Měla vyražené všechny zuby.

Proběhla válka a přišlo osvobození. Vášně planoucí několik desetiletí neuhasínají. Konec konců o to asi ani nikdo zodpovědný moc nestál.

Duben 1945 : Maršál Žukov vydává tento denní rozkaz/cca 60km od Berlína/: "Sovětský vojáku,pomsti se.Chovej se tak,aby průlom našich armád utkvěl v paměti nejen dnešním Němcům,ale ještě i jejich vzdáleným potomkům. Mysli na to, že všechno co mají němečtí podlidé patří tobě.Sovětský vojáku neměj v srdci žádný soucit"....

Ilja Erenburg,manifest Rudé armádě: "Zabíjejte! Zabíjejte! Žádný Němec není nevinný, ať žijící anebo ještě nenarozený. Řiďte se pokynem soudruha Stalina a navždycky zničte fašistickou bestii v jejím doupěti. Násilím zlomte rasistickou pýchu německé ženy. Vezměte si ji v oprávněné odplatě." Hans Dieter Otto,Osudové omyly 2. světové války,Brána,Praha 2006,str.192

Veřejné znásilňování německých žen a dívek vojáky Rudé armády probíhalo ve velkém v Zábřeze na Moravě až do konce roku 1945. Můj děda /pochopitelně Čech/  právě z tohoto důvodu považoval rok 1945 za nejšílenější a nejhorší rok svého života. Proti vítězné Rudé armádě byli všichni slušní lidé v Zábřeze - a nebylo jich málo - bezmocní.

 

Při troše zjednodušení by se dalo říci, že "standart" chování k německému obyvatelstvu po válce v Sudetech položila Rudá armáda.

Při vší úctě k hrdinům II. odboje musím důrazně poznamenat, že protestující vyznamenaný generál Alexander Beer přišel s Rudou armádou pod Ludvíkem Svobodou. Shořely pod ním tři tanky. Po r.1945 vstoupil do KSČ. Proč o tom mluvím?

Prostě proto, že vojáci Svobodovy armády se v několika případech na nezákoném vraždění německého obyvatelstva přímo podíleli. Např. v Postoloprtech postříleli přez 700 Němců včetně žen a dětí.

Zřejmě jako jeden z prvních kroků realizace košického vládního programu. Legalizaci transferu německého obyvatelstva si češi fakticky vynutili.

Tajný rozkaz I. oddělení Hlavního štábu ministerstva národní obrany z 27. července 1945 přikazuje provést transfer německého obyvatelstva  v co nejširším měřítku a tak rychle, aby byly západní velmoci postaveny před hotovou věc.

Ano, čtete dobře - aby byly západní velmoci postaveny před hotovou věc.

Vysídlení tedy měla česká Benešova vláda primárně dohodnuto se Stalinem. Nikoli se západními mocnostmi. Kdo z nás ještě má chuť mluvit o Benešovi jako demokratovi?

Beneš v r.1943 podpisem spojenecké smlouvy se Stalinem vytáhl sovětskou kartu. Na koho, toť otázka. V únoru 1948 zjistil, že Stalin má v rukou více trumfů než si naivní Beneš dokázal představit.

O poměrech panujících při odsunu německého obyvatelstva vypovídají např. čísla ze sběrného tábora v Malé terezínské pevnosti. Tábor zde existoval více než dva a půl roku a prošlo jím nejméně 3 725 osob, minimálně 548 z nich zde zemřelo.

Možná by to stačilo. Docela rád bych doplnil, že táta měl naprostou alergii na jakékoli píšťaly a bubínky. Říkal, že mu to připomíná hudbu hitlerjungend pochodujících po zábřežském náměstí.

Někdy v roce 1976 byl služebně v NDR. Večer mu zaklepali na pokoj nějací domorodci - vybírali na nějakou charitativní akci. Řekl mi, že je velice razantně vyhodil. Připomnělo mu to totiž arogantní vybírání na wintrhilfe za války ....

V čem vidím problém?

 O všech těchto věcech se musí veřejně mluvit.

Kdo seje vítr, sklízí bouři. Ale také platí ženevské konvence o zacházení se zajatci. Většina zabitých při divokých odsunech byli civilisté. Stejně tak jako byli civilisté zabíjeni v letech 1947-8 ordnery. O tom se však veřejně mluví.

Pravda vítězí a pravda osvobozuje. Beneš žil v těžké době. Prozíravým státníkem však rozhodně nebyl. Ďáblu služ a peklem se ti odmění.

Sám za sebe jsem byl vždy více méně rád, že jsou ti Němci pryč. Nyní bych řekl, že vysídlení Němců byl jeden z prvních kroků k únoru 1948.

Nikdo z nás asi nemá právo hodnotit ... ale popsat a pojmenovat celou řadu událostí musíme. Vražda zajatce je zločinem. Vražda civilisty je zvěrstvem.

Jaká byla úroveň demokracie v ČSR v letech 1946-1947 když žádná z těchto událostí nebyla vyšetřena a došetřena. Jaká byla v té době společenská objednávka? Kdo ji tvořil? Řadoví Češi anebo komunista Nosek na vnitru?

Václav Nosek ministr vnitra (1945–1953) a člen předsednictva ÚV KSČ byl klíčovou osobností v procesu ovládnutí Československa komunisty. V letech 19451948 využil svých pozic na ministerstvu jednak k rozsáhlé infiltraci policie naprosto oddanými stoupenci komunismu, jednak k vytvoření téměř čistě komunistické StB a jednak k dalšímu posílení stranických pozic.

S jeho pomocí komunisté využili nepřátelství k Němcům a možnosti je perzekvovat a okrádat nejen k rozsáhlému obohacení a uplácení velkého množství obyvatel, ale též k sebrání materiálu pro vydírání řady lidí. Noskovo ministerstvo spolu s ministerstvem národní obrany blokovalo a sabotovalo vyšetřování zločinů na Němcích, na druhé straně však o něm StB tajně sbírala materiály a později je používala k vydírání klíčových osob.

Při únorovém převratu Nosek nejprve vyvolal střet a demisi demokratických ministrů odvoláním klíčových nekomunistických představitelů z vysokých postů v české policii, načež poté použil policejní síly k potlačení demonstrací na podporu prezidenta Beneše. - tři předchozí odstavce jsou z wikipedie

Je těžké říci celou pravdu - prostě kde to vše začíná? Nakonec je to celkem jedno. Ale musí být naprosto běžné konstatovat jednotlivé příběhy a tyto jasně pojmenovat.

Pravda vítězí - zní text na prezidentské standartě. Samolibý a pragmaticky všehoschopný Zeman by však měl pochopit že Pravda také osvobozuje.

V r.2013 už není možné modlit se u hrobů v Terezíně a plivat na hroby v Postoloprtech.

Historia magistra vitae. Kdo není ochoten slyšet celou svoji historii, bude ji muset brzy opakovat.