Kdo je online

Přihlášení uživatelé 0
Hosté 10

Spřátelené weby

Poslední komentáře

Bombardéry B-52 dostanou nové motory: Rolls Royce Will Provide Long-Awaited New Jet Engines For The B-52 Bomber Fleet T...
Stojí za přečtení: Jan Urban: Jak vyštvat ze země politické konkurenty. Edvard Beneš se mstil na příbuzných Neodděliteln...
Troubridge - Komentář v Bahna 2021
Snad nás tam příští rok už pustí.
Chtělo by to dát do článku fotky. Obzvláště vzhledem k futuristickému vzhledu stíhače.
Avia B-534 se umístila na 3. pozici v anketě "Nejpopulárnější československé letadlo století" - proběhla v roce 2018 při...

ZPRÁVY

Zveřejněno: 7. 12. 2019 12:53 Napsal Michal Kroužek
Nadřazená kategorie: ZPRÁVY Kategorie: Zprávy - jiné

Vyjádření k zamítnutí žaloby proti zbraňové směrnici

Níže je vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty k zamítnutí žaloby proti zbraňové směrnici, které sepsali pánové Bohumil Straka a Vlastimil Waic. Text tímto umisťuji pro lepší informovanost, protože se dle mě dotýká všech svobodných a zákona dbalých občanů. Bohužel EU nepřinesla vyjma slibovaného volného obchodu a cetsování nic moc jiného dobrého navíc, zato nám čím dám tím více ztrpčuje život, deformuje ekonomiku, zhoršuje bezpečnostní situaci a obírá lidi o jejich práva a svobody.

     Michal Kroužek

 

Vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty k dnešnímu rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci žaloby Česká republika vs. Evropský parlament a Rada EU proti novelizovanému znění směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní.

Česká republika se žalobou domáhala zrušení celého novelizovaného znění směrnice. Soud žalobu jako celek zamítl.

Dnešní zamítavý rozsudek Soudního dvora EU je pro myslivce zklamáním, i když ne překvapením. Věřili jsme alespoň v kompromisní rozsudek spočívající v částečném uznání žaloby a zrušení těch nejkontroverznějších částí směrnice. Žaloba byla kvalitně a detailně zpracována a opírala se o vážné žalobní důvody, s kterými se ztotožňujeme, tedy porušení zásady svěření pravomocí, porušení zásady proporcionality, porušení zásady právní jistoty, porušení zásady zákazu diskriminace.

Tím, že Soudní dvůr EU potvrdil technicky i právně pochybnou „odzbrojovací směrnici“, která ale ve skutečnosti vůbec neřeší terorismus, určil za vzor přístupu ke zbraním země s nejpřísnějšími restrikcemi, jako jsou například Francie či Velká Británie. Zde už obyčejný člověk dávno nesmí mít legální obrannou zbraň, a to ani kapesní nůž ani sprej. Zločinci ale nelegální zbraně mají a k útokům je využívají téměř každý den.

Jmenované země se v žebříčku bezpečnosti nacházejí ve čtvrté až šesté desítce za Sierrou Leone či Ghanou. ČR je desátá a před ní jsou jen čtyři další země EU. Není divu, že ani v zemích, kde již mají směrnici implementovánu, či tam, kde mají zbraňovou legislativu dokonce přísnější, pravidla nastavená směrnicí nefungují. Směrnice byla totiž ušita horkou jehlou během pouhých pěti dní po útocích v Paříži v listopadu 2015. Místo teroristů však odzbrojuje zákona dbalé držitele legálních zbraní.

Tuto vůbec první žalobu ČR na orgány EU nyní považujeme za uzavřenou a díváme se do budoucna. Již dva roky pracujeme v expertní skupině Ministerstva vnitra na tzv. implementační novele. Oceňujeme konstruktivní přístup ministerstva, díky němuž byly akceptovány stovky připomínek odborné veřejnosti, a věříme, že Česká republika si i díky tomu udrží svůj vysoký bezpečnostní standard.

Jaké dopady bude mít potvrzení směrnice pro střelce a myslivce?

  • Zkrátí se doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let.
  • Nově budou zakázány některé samonabíjecí zbraně a standardní zásobníky na více než 21 (u krátkých) resp. 11 (u dlouhých) nábojů. To přinese právní nejistotu, kdy zbraň bude plynule měnit kategorii z povolené (B) na zakázanou (A) podle vloženého zásobníku.
  • Nově budou muset být registrovány poplašné a signální zbraně, reprodukce historických zbraní (jedno- a dvouranné tzv. předovky) a také znehodnocené střelby neschopné zbraně, kterých mají i myslivci desetitisíce kusů visících „v hájenkách na krbem“.

Největší nebezpečí pro myslivce i pro bezpečnost ČR však nespatřujeme ani tak v dnešním rozhodnutí soudu a v dnešní podobě nekvalitní směrnice, ale v budoucím „utahování šroubů“. Nejedná se jen o palné zbraně, ale i o chystaný zákaz olověného střeliva, za které není adekvátní náhrada, doporučení na zákaz nošení obyčejných nožů, které před rokem přijal Evropský parlament, aj.

Sama zbraňová směrnice pak obsahuje zmocnění pro Evropskou komisi po třech letech od přijetí, tedy již v roce 2020, směrnici revidovat a doplnit, a to pouhým rozhodnutím samotné Komise. Ta se už od začátku (slovy předchozího předsedy Jean-Claude Junckera) netají tím, že „směrnice je málo ambiciózní“. Není nejmenších pochyb o tom, že místo opravdového boje proti terorismu přijdou další regulace legálního držení zbraní.

Přidat komentář

Lidé v této konverzaci

  • Návštěvník - Maréchal d'Empire NEY

    EU není demokracie, ale plutokracie. Neříkejme jestli, ale, kdy rozhode nějaká komise EU, kolik musíme vzít Afričanů z přelidněné Afriky, obdobně jako ve věci zbraňové směrnice. EU nám ekonomicky nepomohlo, ani neprospělo, jenom škodilo, funkcionáři EU nemají žádnou (Tím méně trestní) odpovědnost za svá rozhodnutí, ale prakticky mají nad námi absolutní moc. Tak zvaný evropský soud není nestranný, ale je prodloužená ruka centrály EU. My jako malý stát nemáme nejmenší šanci se tam prosadit, pouze můžeme dosadit nějakého kolaboranta, nemáme ani právo veta. Pamflet zvaný evropské hodnoty, nemá žádnou vazbu na evropské tradice a kulturu. Je žádoucí udělat vyúčtování "má dáti - dal" a vyhodnotit škody, které vznikly činnosti EU, udělejme ČEXIT a odejděme, čím dříve, tím lépe. Protože tento proces trvá dlouho, doporučuji akceptovat představy paní Jany Černochové v této kause, ač nejsem sympatizant ODS, vyjadřuji této dámě díky a uznání.
    Maréchal d'Empire NEY

  • Bohužel no. EU nepřinesla to co slibovala. Je jak atraktivní holka, která je bez šminek hnusná jak noc a ještě ztlousla.

Vyhledávání

Dnešní den v historii

7.prosince 1383 – zemřel Václav Lucemburský, nevlastní mladší bratr Karla IV., vévoda lucemburský

7.prosince 1741 – Bavorský kurfiřt Karel Albrecht, který neuznával pragmatickou sankci a sám si činil nároky na habsburské dědictví, se prohlásil v Praze českým králem.

7.prosince 1941 zaútočili -japonci na Pearl Harbor

Translate