POZEMNÍ TECHNIKA

Zveřejněno: 18. 5. 2019 9:59 Napsal Lukáš Visingr
Nadřazená kategorie: POZEMNÍ TECHNIKA Kategorie: Ostatní vozidla

Vozidla VISMOD: Americké obrněnce v převleku (nejen) za Ivany

M551 Sheridan upravený, aby připomínal T-80

M551 Sheridan upravený, aby připomínal T-80

Americká armáda už řadu let používá vozidla, která jsou modifikovaná tak, aby vypadala jako technika možného nepřítele. A není v tom zdaleka sama.

S přestavbami vozidel do vzhledové podoby jiných typů se velmi často setkáváme ve filmech, protože samozřejmě nelze vždycky na počkání sehnat potřebný německý či sovětský tank, byť nabídka „východní“ techniky je dnes už hodně široká. Se stejným problémem se však tradičně potýkají i vojáci, když potřebují provádět realistický výcvik. Vznikly proto jednotky nazývané OPFOR (Opposing Forces), které při cvičeních napodobují pravděpodobného nepřítele, což se odráží i v sestavě jejich výzbroje. Právě tady nastupují ony vzhledové přestavby vozidel, které se staly známými jako VISMOD (Visual Modifications).

Zrození NTC a jednotek OPFOR

Začalo to roku 1981, kdy US Army zahájila provoz střediska NTC (National Training Center) na základně Fort Irwin v Kalifornii. Cílem bylo zbudovat něco, kde útvary armády (a pak také námořní pěchoty) podstoupí opravdu realistický a rozsáhlý bojový výcvik. Další podobná, byť menší střediska fungují na základně Fort Polk v Louisianě a v bavorském Hohenfelsu (mohou tam cvičit též síly amerických spojenců včetně Armády ČR). Ve středisku NTC má sídlo 11th Armored Cavalry Regiment („Blackhorse“), který během 80. let vystupoval na cvičeních jako „32. gardový motostřelecký pluk“ sovětské armády, avšak následně se rozrostl tak, že se z něj stala „6. gardová motostřelecká divize“. V důsledku geopolitických změn se přestalo mluvit o SSSR nebo Rusku a obvyklým protivníkem se stala fiktivní země Krasnovia. Navzdory názvu (od ruského slova „krasnyj“ tedy „červený“) se nemusí jednat o nepřítele ve východní Evropě, ale také na Blízkém a Středním Východě, kde pořád funguje ex-sovětská technika. Právě téma techniky se zařadilo mezi nejdůležitější otázky při formování sil OPFOR. Řešení nabídl lehký tank M551 Sheridan, od něhož si US Army zpočátku hodně slibovala, ale který se v boji příliš neosvědčil. Právě toto vozidlo se potom stalo základem pro první generaci pásových obrněnců kategorie VISMOD, které nastoupily do služby v NTC. Nejednalo se ale samozřejmě o jediný typ vozidla, které „nepřátelské“ jednotky provozovaly.

Tanky Sheridan a vozy HMMWV

Středisko NTC získalo asi 330 tanků Sheridan, z nichž většina byla přestavěna do podoby čtyř sovětských vozidel, a to tanků T-72, bojových vozidel pěchoty BMP-1, samohybných houfnic 2S1 Gvozdika a samohybných protiletadlových kanonů ZSU-23-4 Šilka. Menší počet prodělal konverzi na vzhled hybridních protivzdušných komplexů 2S6 Tunguska a snad i výsadkových samohybných kanonů ASU-85. Oficiální jméno takto modifikovaných vozidel znělo M551A2 Opposing Force Vehicle. Kromě toho do NTC zamířilo množství automobilů HMMWV, které tam byly upraveny do spousty různých podob. Desítky exemplářů „Humvee“ se proto změnily na vzhledové napodobeniny známých průzkumných obrněnců BRDM-2 různých verzí, jako je např. vozidlo pro radiační a chemický průzkum BRDM-2rch a varianty nesoucí protitankové a protiletadlové střely Konkurs a Strela-10. Další vozidla HMMWV se proměnila na „sovětské“ nákladní vozy s různou výbavou od protiletadlových radarů po generátory kouřových clon. Co se týče praktické realizace úprav VISMOD, většinou šlo o prvky z hliníku, plastu či překližky, jež příslušně změnily tvary vozidla. Navíc byly nainstalovány zábleskové patrony, dýmovnice a veliké oranžové majáky k napodobení efektů střelby, kouře a požáru. Vozidla dostala rovněž vysílače a přijímače laserového systému MILES, který slouží pro simulování střelby, určování zásahů a vyhodnocování škod bez rizika zranění vojáků.

High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) simulující BRDM

High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) simulující BRDM

Nové varianty transportérů M113

Během 90. let byl malý počet „falešných T-72“ přestavěn do podoby výkonnějších sovětských tanků T-80, avšak všechny VISMOD úpravy tanků Sheridan byly v polovině první dekády 21. století vyřazeny. Kromě nich ale sloužily v NTC také jiné typy vozidel. Poměrně často se dalo narazit na pásové prostředky M548, jak se označuje nákladní vozidlo s podvozkem obrněného transportéru M113. Přestavby těchto „pásovců“ sloužily coby imitace rozmanitých sovětských účelových vozidel, např. ženijních, odminovacích či radiolokačních, avšak od 90. let se začaly modifikovat i samotné obrněné transportéry M113, neboť bylo potřeba najít vhodnou náhradu za stárnoucí M551A2 Sheridan. Zpočátku se jednalo spíš o provizorní modifikace, takže se na korby M113 montovaly nepohyblivé makety věží apod., ovšem v roce 1998 byla dodána první vozidla jménem OSV (OPFOR Surrogate Vehicle). Jedná se o transportéry M113, na něž byly aplikovány konverzní sady od firmy BAE Systems, díky nimž pak vyhlížejí jako docela věrné napodobeniny BMP-2, jsou však zřetelně vyšší. Zbrojovka United Defense zhotovila obdobné konverzní sady, které obdržely označení OSV-T (OPFOR Surrogate Vehicle-Tank). M113A3, které prodělaly tuto úpravu, vystupují v roli tanků, které vedle makety věže s dělem velké ráže disponují i napodobeninou dynamické ochrany (popř. i radlicí), ačkoliv při srovnání s ruskými obrněnci jsou samozřejmě podstatně vyšší a zavalitější.

Konverze několika dalších vozidel

Dalším typem vozidla, jež se občas používalo jako základ techniky VISMOD, byl střední tank M60 Patton, byť se zdá, že v kalifornském NTC takto přestavěné tanky M60 nikdy nesloužily. Šlo patrně o iniciativu jednotek rozmístěných v Německu, kde byly několik M60 upraveno do podoby sovětských tanků a také samohybných houfnic 2S3 Akacia. Naopak značně oblíbenou platformou v NTC se stala samohybná houfnice M109 ráže 155 mm, jejíž starší verze sloužily coby základy pro vzhledové napodobeniny protiletadlových systémů, a sice kanonů ZSU-23-4 Šilka a raketových kompletů středního dosahu Buk. Vedle toho se ovšem někdy vyskytovaly i různé podivnosti a kuriozity, mj. nejméně jeden „falešný“ protiletadlový raketový systém Kub vzniklý z podvozku 203mm houfnice M110 s trojicí velkých trubek. Navzdory tomu ale pořád platilo, že dominantním typem se začátkem 21. století stal transportér M113, jelikož US Army zavedla do výzbroje celkem asi 240 kusů se sadami OSV a OSV-T. Potřeba vozidel VISMOD již nebyla tak velká jako za studené války, jenže ne proto, že by US Army méně cvičila, nýbrž proto, že se podařilo získat značné počty originální techniky sovětského původu. Část pochází z nepříliš medializovaných nákupů od někdejších sovětských satelitů (včetně Československa) a část tvoří válečná kořist (zejména z Pouštní bouře), takže v NTC již lze naprosto běžně vídat v provozu např. tanky T-72 nebo transportéry MT-LB.

Americká námořní pěchota používající MT-LB k simulaci nepřátelských jednotek

Americká námořní pěchota používající MT-LB k simulaci nepřátelských jednotek

Abramsy v roli ruských obrněnců

Začátkem 21. století se někdy dokonce objevovalo tvrzení, že dlouhodobým cílem je vyzbrojit útvary OPFOR jenom originální „sovětskou“ technikou. Ambiciózní záměr pak ovšem narazil na překážku v podobě faktu, že originální pořízená vozidla byla vesměs velice opotřebovaná a mnohdy se nedostávalo náhradních dílů, a proto se užívání vozidel VISMOD i nadále ukazuje jako nezbytné. Znovu se ale začalo řešit téma „nepřátelských“ tanků, jelikož obrněnců OSV-T byl k dispozici pouze malý počet, a navíc vojáci chtěli něco výkonnějšího. Nakonec se nalezlo velice elegantní řešení, jež dostalo jméno KVT (Krasnovian Variant Tank). Nejde o nic jiného než o staré tanky Abrams verzí M1 (ty vyzbrojené 105mm dělem) a M1A1, jež byly upraveny tak, aby připomínaly ruské tanky. Dostaly tedy např. makety dynamické ochrany a palivových nádrží na zádi, z některých byly sundány boční kryty pásů a na několika se objevily dokonce i nápisy v azbuce (což napovídá, že US Army opět nacvičuje i boj proti Rusku). Pro zajímavost lze ještě dodat, že úpravy VISMOD podstoupil též jistý počet vrtulníků. Nad NTC v minulosti létaly stroje JUH-1H Iroquois, jež byly přestavěny tak, aby měly siluety podobné Mi-24. Dnes v roli „nepřátelských“ helikoptér vystupují upravené UH-72A Lakota (tj. Eurocopter EC 145), v minulosti však existovaly i návrhy konverzí různých dalších helikoptér (mj. S-76, SA-365 či A109) do vzhledu novějších ruských bojových vrtulníků.

Bell UH-1H Huey upravený aby připomínal Mil Mi-24 Hind-D

Bell UH-1H Huey upravený aby připomínal Mil Mi-24 Hind-D

Vozidla VISMOD v jiných zemích

Jak již bylo zmíněno, americká armáda poskytuje své výcvikové kapacity i spojencům, ovšem přestavby kategorie VISMOD se (byť v daleko menším měřítku) vyskytovaly a vyskytují také jinde. Izraelci sice v konfliktech s arabskými státy získali dostatek nepřátelské techniky, avšak do vzhledu arabských tanků upravili jistý počet automobilů HMMWV, jež mají napodobeniny tankových věží. (Kdosi poznamenal, že to asi napovídá, jakou reálnou bojovou hodnotu podle Izraelců mají arabské tanky.) Přestavby západních vozidel do podoby těch sovětských se však objevily i v zemích NATO. Tak např. britská armáda si zhotovila přinejmenším jednu funkční maketu sovětského T-80 na bázi středního tanku Centurion (dnes ji lze zhlédnout v oblíbeném muzeu v Bovingtonu), zatímco západoněmecký Bundeswehr měl jednotky OPFOR, v nichž se provozovaly mj. tanky Leopard 1. Samozřejmě se ovšem vnucuje otázka, zda něco podobného existovalo i na druhé straně železné opony. Ano, existovalo. Také sovětská armáda měla svoje útvary, které imitovaly síly NATO při cvičeních, jenže většinu jejich „výzbroje“ tvořily pouze nemobilní makety. Přesto je ale známo, že na bázi jistého počtu sovětských vozidel (mj. tanků IS-2 a T-55) vznikly fungující napodobeniny tanků států NATO. Stejně tak se zjistilo, že malý počet podobných konverzí uskutečnila také armáda NDR, což znovu prokazuje, že zákonitosti vojenství platí všude úplně stejně bez ohledu na ideologii.

Lukáš Visingr

Publikace: RadioDixie.cz, 22. srpna 2017

Vyhledávání

Dnešní den v historii

25.května 1842 – Profesor pražské polytechniky Christian Doppler formuloval tzv. Dopplerův princip na přírodovědecké schůzi Královské české společnosti Nauk.

Poslední komentáře

přidal komentář v Canon de 75 Modèle 1897
I a Y dělá autorovi značné problémy.
přidal komentář v Václav III.
byl zavražděn ve čtvrtek 4. srpna 1306
přidal komentář v AGS-17 Plamja
U této zbraně jsem sloužil,jako střelec čtyřikrát za 5 a jednou za 4,ohodnocen při střelbách ostrými.Jo jo kde jsou ty č...
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
mozna si na mne pamatuješ
odpověděl na komentář #4692 v OT-65 FÚG 4x4
v roce 1973 jsem take byl na kurzu OT65 v Jihlave kasarna 25 unora pak zbytek vojny v caslavi